Overzicht VHF en hoger rubriek Electron april 2022

Bij Weak Signals lezen we naar aanleiding van een artikel in FunkAmateur van februari, waarin werd gemeld dat het station IT9GSF (locator JM67SS) begin januari een aantal uren op 144 MHz te werken was vanuit Duitsland, Nederland en België via tropopropagatie. We spreken hier over afstanden van 1500 tot 1600 km.

Het toeval wilde dat Rob, PE1ITR een van die gewerkte stations is geweest. Rob was op vakantie in het zuiden van België (JO22EE) en had zijn 400W 2m station plus 9-el yagi en een mastje meegenomen. Op 2 jan. werd Rob door een station in mode FT8 aangeroepen. Het signaal was toen om 13:27 nog vervormd, waardoor decodering niet lukte, maar wat later om 13:29 lukte het QSO wel met -10 dB signalen over en weer.

Er was in de diverse media wat discussie over welke soort propagatie dit was geweest. Het zou tropopropagatie kunnen zijn geweest, maar ook meteorscatter behoorde tot de mogelijkheden.

Wat het ook was geweest, het was een bijzondere ervaring!

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron maart 2022

Bij Weak Signals vertelt van Harry, PE1CHQ hoe hij OH3DP werkte in januari. Finland gaat zeldzaam worden op 23cm. In Finland krijgen ze maar voor één jaar toestemming totdat Galileo geheel in gebruik is. De beschrijving van dit Finse EME station is door Hanno, OH3DP zelf opgesteld. Hanno heeft dit station voor 23cm opgebouwd rond een 4×44 elements SHF antenne, een IC-9700 met 10W op 23cm en een Gemini 23cm PA met ongeveer 200W output. Hanno heeft zijn shack moeten verplaatsen omdat 60m coax te lang was. Sindsdien heeft hij 49 EME stations op 23cm gewerkt.

 

Van Lins PA3CMC/ZS6NC een verslag van zijn bezoek aan John ZS6JON, samen met zijn XYL. De vakantie werd gecombineerd met de hobby, dus ging er een portabel station mee om over de stationaire satelliet QO-100 te werken. Het station bestaat uit een DXPatrol groundstation met een 432 MHz MF, zodat Lins zijn FT-790 mee kon nemen. Dit is een compleet station met maximaal 12 W output op 2400 MHz. Voor de schotel zou ZS6JON zorgen. Lins kreeg de aangevraagde call ZS6CMC toegewezen. Lins wilde verschillende QTH-locator vakken activeren zoals KG45, KG34 en meer. De vakantie was zeer geslaagd: in totaal 6 vakken met 513 verbindingen.

 

Verderop een bijdrage van Rob, PE1ITR over TEP (Trans Equatoriale Propagatie) op 2m weer volop in de belangstelling. Dit is een zeldzame vorm van propagatie van noord naar zuid (of andersom) waarbij de signalen op 2m over de geomagnetische evenaar weer terugbuigen naar het aardoppervlak. Dit maakt afstanden tot wel 5000 km of meer mogelijk. Er bestaat een speciaal Internet forum voor TEP op 144 MHz.

 

Bij ATV een uitvoerige bijdrage van Renny PE1ASH over ATV op 122 GHz. Renny dacht met zijn experimenten op 47 GHz en 76 GHz wel z’n beetje uitgeknutseld te zijn op de EHF frequenties.

Maar toen hij informatie over radarchips die tussen 120 GHz en 130 GHz werken onder ogen kreeg was zijn belangstelling direct gewekt. Het zijn complete transceiver chips die CW, toongemoduleerde morse  en FM telefonie kunnen produceren. Maar de minieme afmetingen en de complexe besturing leek het onhaalbaar. Ook overleg met Lex, PE1CVJ bood niet direct perspectief. Maar toen kwam een ontwikkeling in Australië in beeld. Daar had Tim VK3CV een prototype gemaakt vaneen printje met een PIC processor, een 10 MHz signaal en zo’n TRA120 chip van Silicon Radar. Renny heeft toen twee exemplaren besteld. Dat duurde wel even omdat er een minimum aantal bestellingen binnen moest zijn. Behalve het printje met de chip werd ook een 20 dB hoorntje besteld.
Toen de printje eindelijk binnen waren heeft Renny één gemonteerd op een aluminium kastje met daarin de spanningsvoorziening en diverse schakelaars en Ledjes om te testen. In ieder geval kon Renny aantonen dat de zender werkte door de meetkop voor de chip te houden. Voor ontvangst werd het tweede pintje met die chip gebruikt en dat werkte eigenlijk direct. Renny vertelt dan verder in zijn bijdrage hoe hij de antennes heeft aangepakt.

 

Tenslotte de uitslag van de ATV contest van december 2021. Er zijn 26 logs ontvangen en er is met stations in 28 verschillende locators gewerkt. 70cm en 23cm waren zoals gebruikelijk de populaire banden.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron februari 2022

Bij Weak Signals lezen we over EME met LoRa. LoRa staat voor long range en is een specificatie voor een Wide Area Network, bedoeld voor apparatuur die af en toe data moet doorgeven maar niet voortdurend met Internet is verbonden. Het PI9CAM team heeft met de Dwingeloo Radio Telescoop in oktober een LoRa bericht op 70cm naar de maan gezonden en heeft het gereflecteerde signaal weer ontvangen. Het team heeft dat in december herhaald, maar nu op 23cm. Dat betekende meteen een record afstand, omdat de maan op zijn grootste afstand van de aarde stond.
Pieter-Tjerk, PA3FWM heeft in 2011 iets vergelijkbaars gedaan, waarbij hij het resultaat van 15 minuten radar reflecties inzichtelijk heeft gemaakt met delay-doppler-techniek.

Verderop een link naar een EME presentatie door Courtney N5BF.

Van Jac, PA3DZL een rapportage van zijn EME activiteiten. Jac is nu ook actief op 2m! Hij beschikt nu over een vier-yagi-array, samengesteld uit vier 10-elements kruisyagi’s. Jac heeft de ruimte voor dit soort constructies! Het systeem kan over 360° draaien en tot 65° eleveren. Elevatie moet nog handmatig worden ingesteld maar Jac werkt aan een OE5JFL tracker om de maan te volgen in zowel azimut als elevatie.

Van Jan, PA3FXB een verslag van de ARRL-EME contest. Jan is op 23cm QRV, voor hem waren daarom de weekenden in november en december van belang. Jan werkt met een 3m schotel en is daarmee vanaf 2006 actief op 23cm. Vorig jaar kon Jan 121 QSO’s maken, een enorm verschil met de 23 QSO’s in 2007. Op de laatste avond van de contest kon Jan nog zowaar nog een nieuw land werken: Thailand met HS0ZOP.  Voor Jan was dit het 93e DXCC station, nog 7 te gaan dus!

Hans PE1CKK stuurde een verslag in van de bouw van zijn 23 GHz transverter met gebruik van een 23 GHz Wavelab module. Deze modules worden op eBay te koop aangeboden en zouden geschikt moeten zijn om een transverter van 24 GHz naar 2m te bouwen. Een uitgangsvermogen van 2W en een ruisgetal van 2,5 dB zouden haalbaar moeten zijn. De transverter is ontworpen voor een middenfrequent van 2364 MHz en dat betekent dat bij gebruik van een 13cm transverter niets voor de MF gemaakt hoeft te worden. Hans vond informatie op het Poolse microgolfforum, daar stonden ook printlayouts met Gerber bestanden die direct naar de PCB leverancier gestuurd konden worden.
Hans heeft zelf een eigen 2364 MHz transverter gemaakt op een stuk dubbelzijdig PCB waarin hij met een mes wat baantjes heeft gesneden.

Bij Contesten de aankondiging van een nieuwe DDAC extra contest op 23cm in de maanden maart april en mei 2022. Voor de mode FT8 is de frequentie 1296,174 MHz. Mode FT8 is niet ideaal voor 23cm, o.a. door signal spreading en hogere dopplershift. De mode Q65 zou beter hiervoor zijn. Welke submode van Q65 het meest geschikt is moet nog blijken. Voorgesteld wordt om oor Q65 de frequentie 1296,180 MHz te gebruiken. Afhankelijk van de deelnemers en de resultaten wordt bekeken of de 23cm band aan iedere DDAC contest kan worden toegevoegd.

De uitslag van de DDAC 2021 contest, nu nog 144MHz en 430MHz is ook hier te vinden.

Verder de aankondiging van een andere manier van de puntentelling bij de ATV contesten, door een gewichtsfactor toe te passen op de competitiepunten. Bij één deelnemer wordt 10% van de competitiepunten toegekend, bij t2wee deelnemers 20% van de competitiepunten, enz.
Bij 10 of meer deelnemers worden de punten op basis van het maximum aantal punten voor die band toegekend. Deze nieuwe manier van puntentelling gaat in met de maartcontest van 2022.

Tenslotte een bloemlezing uit de belevenissen bij de diverse stations in de ATV contest van december. De condities waren redelijk tot slecht, maar er was dit keer geen wind zodat de antennes omhoog gedraaid konden worden.

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron januari 2022

Bij Weak Signals gaat Rob, PE1ITR, wat dieper in op het gebruik van Meteor Scatter in de 70cm band.

Dit naar aanleiding van een vraag of er wel eens pogingen waren geweest op dit gebied.

Dat is zeker mogelijk en de eerste rapportages dateren al uit 1972. Het duurde in die tijd soms uren
om een verbinding af te ronden. In de jaren 70 en 80 waren hier in Europa ook al diverse DX
stations actief met MS op 70cm. In de jaren 90 was Jack PA3DZL reeds actief met MS in de mode high speed cw.
In het artikel zet Rob de verschillen met 144MHz en 70cm MS op een rij. Kenmerkend is dat de reflecties minder vaak optreden en dat ze korter zijn. Het betekent dus dat je meer geduld moet hebben. Natuurlijk wordt er nu veelal gebruik van de programma’s uit de WSJT suite. Eerst was dat FSK441, tegenwoordig opgevolgd door MSK144. Rob gaat wat verder in op de diverse begrippen als bursts en pings.

Ook geeft Rob suggesties voor het samenstellen van een station om met MS te experimenteren. Vergeleken met een 2m station (100W en een antenne met 10 dB gain) zijn de signaalsterkten op 70cm 14dB zwakker. Dat kun je compenseren met een vermogen van 400W en een antenne met meer gain.

Bij Contesten lezen we een verslag van Hans, PD1AHM over zijn deelname aan de VHF contest van oktober. Hans heeft gewerkt vanaf een uitkijktoren in Meijel (Belfort de vossenberg). De set was een FT-790 met een QRP vermogen van maar liefst 1 W. De antenne was een DK7ZB yagi met 18 elementen en een boom van 3 meter. Het verschil werd door de hoogte gemaakt.: 25 meter en geen enkele storing. Het vermogen was te laag om enkele OK stations te werken maar gehoord werden ze allemaal.

In het contest reglement  worden een paar wijzigingen doorgevoerd: de losse velddagwedstrijd van juni vervalt en in het eerste weekend in juni komt er een nieuwe contest bij. Hiermee wordt aangesloten op de plannen van de IARU-R1, die vanaf 2022 een eigen competitie wil organiseren in de eerste weekenden van maart, mei, juni, juli, september, oktober en november.

Verderop zien we de uitslag van de VERON competitie 2021 voor de secties A (PA4VHF), B (PI4GN), C (PE1EWR), D (PA0S) en N (PD4R).
Vooral de sectie C (144/432 MHz, single operator, minder dan 100W) trok veel deelnemers.

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron december 2021

Een korte rubriek dit keer.

Bij Weak Signals vertelt Harry, PE1CHQ hoe hij vanuit Vaassen op 23cm een QSO gemaakt heeft met TX7EME, een DX-peditie naar het atol Rangiroa in Frans-Polynesië. Via de maan, en dat viel nog niet mee, want de bomen stonden in de weg.

Een andere DX-peditie was actief vanaf het Griekse eiland Rodos, waar Dan, HB9COG werkte onder de call SV5/HB9COG. Jac, PA3DZL heef dit bijzondere station op maar liefst 5 banden gewerkt, waaronder 3 firsts!

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron november 2021

Bij ATV aandacht voor de Radio Telescoop in Dwingeloo. Deze doet tijdens het BATC Activity Weekend op zondag 7 nov. van 07:00 – 12:00 UTC mee  met ontvangst van (D)ATV. Zenden is niet toegestaan, omdat dan de elevatie van de schotel te laag is. Deze activiteit biedt ATV-ers een uitgelezen kans hun ‘Best DX’ te verbeteren. Deelnemende stations dienen naast hun call ook een 4-cijferige code te tonen.

 

Verderop treffen we de uitslag van de DATV contest van augustus aan. Dit was de tweede (en laatste) DATV contest dit jaar. Er zijn 18 logs ontvangen. 2m en 70 cm waren goed vertegenwoordigd, deelname op 6m viel erg tegen. De winnaar van de augustus contest is Patrick ON1BTE met 1604 punten, gevolgd door Renny PE1ASH met 1585 punten en Jack PA0BOJ met 1456 punten.

 

Tenslotte de uitslag van de derde ATV contest van dit jaar, de september contest. Hier zijn 22 logs ontvangen van 20 stations. Er was één rover station. Hier waren 70cm en 23cm de populaire banden. De winnaar van de september contest is Jack PA0BOJ met 5590 punten. Renny PE1ASH is tweede met 4892 punten en Peter PE1RHQ is derde met 3733 punten.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron oktober 2021

Bij Weak Signals aandacht voor de EME SSTV Party in de Radio Telescoop in Dwingeloo.
Ter gelegenheid van de eerste maanlanding, nu 52 jaar geleden, is onder de call PI9CAM een reeks SSTV beelden, gebaseerd op dit thema, richting de maan verstuurd met de bedoeling dat andere EME stations deze beelden zouden ontvangen en decoderen. Om SSTV een beetje fatsoenlijk te ontvangen heb ja als luisterend station al gauw een schotel van 6m diameter nodig, maar de meeste EME stations beschikken over kleinere schotels. Toch zijn de ontvangen beelden nog verrassend goed van kwaliteit, zoals bij Dirk ON5GS, die met een 6m schotel  werkt en van Jan LA3EQ die met een vergrote 2,3m schotel werkt. Hun beelden zijn afgedrukt bij het verhaal.

 

Bij Meteorscatter een enthousiast verhaal van Dick PA4VHF over de Perseïden meteoor regen.
Eigenlijk werd verwacht dat deze regen in de nacht van 12 op 13 augustus zijn piek zou beleven, maar die viel dit jaar wat tegen. Pas op de zaterdagmorgen van 14 augustus liep het aantal meteoor reflecties snel op. Er was een sterke piek tussen ongeveer 7 uur en 9 uur UTC met vele reflecties van 15 sec of langer. Dit leverde vele mogelijkheden voor noordoost-zuidwest verbindingen . Zo werkte PA4VHF vanuit JO32 in de mode MSK144 random met stations in o.a. KO49, KP02, JP93. Een QSO met CT7ABA in IN60 lukte helaas niet. PA4VHF merkt nog op dat, als de reflecties niet zo lang duren, je meer kans op succes hebt in de mode FSK441, maar deze mode wordt niet door WSJT ondersteund, daarvoor kun je uitwijken naar MSHV. Skeds worden meestal gemaakt via de ON4KST chat. Verder geeft Dick tips voor het kiezen van de juiste periodes en frequenties.

 

Harry PE1CHQ blikt terug op het 50/70 MHz seizoen 2021. Zo was er door het thuiswerken vanwege corona, het toenemend gebruik van FT8 en de lage zonneactiviteit sprake van een goed 6m seizoen.
Harry noemt de diverse propagatievormen die we op 6m kennen en de daarbij haalbare afstanden:  Tropo (300 tot 400km), Meteorscatter (2200 km), Sporadische E (Es) (2200 km), Dubbel-hop Es (4500 km) en een vorm van ionisferic ducting.
Het kan gebeuren dat vanuit een sterk begrensd gebied in Nederland verbindingen worden gemaakt met DX stations, terwijl Nederlandse stations buiten dat gebied totaal niets kunnen werken.
Het 6m hoogseizoen duurde van midden juni tot midden juli, waarin vaak openingen buiten Europa waren. Openingen naar Japan/Oost-Azië waren er dit jaar minder. Met stations in het Midden-Oosten kon regelmatig gewerkt worden, ook waren er de gebruikelijke openingen naar de Oostkust van de VS. T6AA was actief vanuit Afghanistan, in Afrika waren enkele opvallende stations als 5T5PA, S01WS en TZ4AM actief.
Ook op  4m waren enkele stations op grote afstanden te werken, zoals UN3M uit Kazakstan en 9K2YM uit Koeweit. Ook met de Canarische eilanden was regelmatig te werken en ook konden 5T5PA en S01WS ook op deze band gewerkt worden.

 

Tenslotte werd met de Radio Telescoop in Dwingeloo geluisterd naar de telemetrie van de AO-109 satelliet. Tijdens een aantal doorgangen werden bruikbare packages ontvangen en doorgestuurd naar AMSAT-UK ter evaluatie. Kennelijk zijn er wat problemen met deze nieuwe satelliet.

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron september 2021

Bij PI7ALK bakens beschrijft Hans PH0V de geschiedenis van de PI7ALK bakens. In het begin waren  er de bakens van PA0QHN maar na het wegvallen van deze bakens ontstond een initiatief om in Alkmaar bakens te plaatsen op de locatie waar PI2ALK en PI3ALK waren opgesteld. Dit leverde de PI7ALK bakens op, in eerste instantie op 23,13 en 3cm. Als gevolg van de corona lockdown werden de plannen voor uitbreiding met uitgangen op 9, 6 en 1,2 cm alsnog opgepakt. Er is eerst een 9 cm-baken gebouwd en dat werd voor test bij PH0V opgesteld. Als tegenstation kwam Hans PE1CKK in beeld, die de frequentie van het baken nauwkeurig kan bepalen.
Op dit moment worden de oude bakens gemoderniseerd, ze krijgen nu ieder een aparte behuizing met callgever en voeding. Vergunningen voor de nieuwe 6cm, 24 GHz en 47 GHz zijn in behandeling, 9cm is inmiddels vergund. In het vervolg van dit artikel komen de technische details van de bakens aan de orde, met blokschema’s en foto’s.

 

Bij ATV  doet Renny, PE1ASH verslag van zijn nieuwe avonturen met zijn 47 GHz apparatuur. De oude zender was opgebouwd rond 38 GHz modules, die waren naar 47 GHz waren getrokken. Het uitgangsvermogen van 80 mW ging naar een schoteltje in de mast. Ontvangst bij Lex, PE1CVJ en Richard, PA3CGG werd met omgebouwde 42 GHz LNB’s gerealiseerd. Maar na verloop van tijd groeiden de bomen in het ontvangstpad naar Lex zo hoog, dat ontvangst niet meer ging. Overigens was het afstemmen en zoeken naar het ATV signaal al moeilijk genoeg, de frequentie was niet erg stabiel en de antennerichting en -elevatie waren kritisch.
Daarom werd besloten een nieuwe zender te bouwen. Voor de oscillator werd een Nort PLL-module gebruikt, waarvan er indertijd een aantal was aangeschaft.  Lex had daarvoor een printje met SPI besturing ontwikkeld om de oscillator op frequentie te zetten. Om hem in FM te kunnen moduleren moest de oscillator aangepakt worden. Na veel experimenteren werd een manier gevonden om de oscillator in frequentie te moduleren. Renny had nog een paar verdubbelaars liggen die van een paar mW op 12 GHz 100 mW op 24 GHz konden maken.  Dat gaat dan een varactor tripler in om 47 GHz te maken. Uiteindelijk kwam er 4 mW uit in de golfpijp aan de uitgang. De golfpijp werd aangesloten op een bestaand eindtrapje, dat leverde ongeveer 200 mW op. Deze testopstelling werd in een aluminium kastje achter op een 35 cm schotel geplaatst.
Ook de ontvanger werd vernieuwd, de opzet was nu ook een Nort module voor de oscillator op 11,442 GHz. Na verdubbeling hebben we 22,8 GHz, dat gaat naar de subharmonische mixer waar een middenfrequent signaal van 1400 MHz ontstaat. Dat gaat dan de achterzet ontvanger in.
De gevoeligheid viel wat tegen, Renny heeft met diverse chips geëxperimenteerd om een LNA te bouwen die ongeveer 16 dB gain heeft.  Er konden twee stuks na elkaar geplaatst worden waarmee een LNA van 32 dB ontstond. De complete ontvanger werd bij Lex in de mast gemonteerd.
Met de nieuwe zender was er een sterk signaal maar met een slechte modulatie. Met een andere aanpak van de mixer werd de modulatie verbeterd, maar  op de spectrum analyzer  waren er nog te veel paaltjes te zien. Een scherp filter, opgebouwd met drie waterleidingdopjes  bood uitkomst.
Na inbouw van de nieuwe zender moest het signaal  via 35m coaxkabel naar boven. Verzwakt, maar toch nog sterk genoeg voor de verviervoudiger.
De verbinding kwam na enig zoeken tot stand, het resultaat is nu een nagenoeg ruisvrij plaatje met prima kleuren.

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron augustus 2021

Bij Contesten de aankondiging van de prijsuitreiking van de VHF n hger contesten over de jaren 2019 en 2020. Dat gebeurt online via een GoToMeeting Bijeenkomst. Uitnodigingen daarvoor worden per e-mail verstuurd. Verder de aankondiging en voor de 144 en 430 MHz VERON zomercontest, de VERON/IARU 144 MHz septembercontest en de tweede DATV contest in augustus.

Verderop de uitslag van de ATV VERON/IARU juni contest, waarvoor 22 logs zijn ontvangen. Jack, PA0BOJ was dit keer de winnaar, gevolgd door Renny, PE1ASH en Peter, PA1RHQ.

 

Bij Weak Signals aandacht voor Sporadische E-laag reflectie, meestal aangeduid als Es. Van Rob, PE1ITR werd info over een paar 70 MHz Es-QSO’s ontvangen. Hierbij lag het reflectiegebied ten zuidoosten waardoor Duitse stations met goede signalen gewerkt konden worden. Ook op 2m was Rob actief, met als uitschieter CU3EQ over 2892 km.
Op 27 en 28 mei vormde zich een tropopad naar Italië. In combinatie met vliegtuigscatter kon Rob zo werken met IK4CBO en IK2JUG, alles in FT8.

Van de hand van Dick, PA4VHF een bijdrage over FT8 op 50 MHz. Dick verduidelijkt een aantal begrippen en geeft tips om meer kans te maken om stations op grotere afstanden te werken. Normaal zijn afstanden tot 200 km dagelijks mogelijk, maar vooral in de periode van april tot augustus zijn er kansen om via Es te werken waarbij afstanden van 1000 tot 2000 km binnen Europa haalbaar zijn. Nog mooier wordt het bij dubbel hop-Es verbindingen buiten Europa, regelmatig met het Midden Oosten en de Canarische Eilanden. Om je kansen tijdens zo’n bijzondere propagatie te vergroten raadt Dick aan om te zenden in de eerste periode en goed op te letten wat er om je hen gwerkt wordt, waarbij je dan even wacht met het maken van lokale QSO’s en gebruik 50,323 MHz  voor intercontinentale verbindingen.

 

Op het gebied van Moonbounce heeft Jac, PA3DZL tijdens de DUBUS CW/SSB EME contest op 6cm kans gezien om 28 QSO’s te maken, alle in CW. Jac werkt met een 6cm transverter  en een 4W solid-state versterker (SSPA), die op zijn beurt weer een high power SSPA aanstuurt. De local oscillator van de transverter is gelockt aan een 10 MHz standaard.

 

Rob, PE1ITR vertelt over activiteiten op 40 MHz, deze band is nu ook beschikbaar voor Zuid-Afikaanse zendamateurs, verder is er ook activiteit bij Amerikaanse stations.

 

Tenslotte een uitgebreide bijdrage van Rob PE1ITR over E-laag propagatie. Rob gaat wat dieper in op de theorieën die het onderliggende mechanisme proberen te verklaren. De meeste theorieën gaan uit van het vormen van een gebied in de E-laag waar meer vrij elektronen aanwezig zijn dan in de omliggende gebieden.  De grensvlakken tussen de gebieden met veel en minde elektronen veroorzaken buiging of scattering van radiosignalen. Meteoren activiteit is een belangrijke factor in de vorming van deze gebieden.

Rob heeft zijn bijdrage voorzien van een aantal screenshots van Es openingen.

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron juli 2021

Bij Commissiezaken gaat Rob, PE1ITR in op het correcte gebruik van FT8 om zoveel mogelijk onderlinge interferentie te voorkomen. We zitten nu eenmaal in een gemeenschappelijk segment van slechts 3 kHz breed in de 2m band. Daarom benadrukt Rob het belang om een aantal regels aan te houden, zoals het gebruiken van de tweede sequentie bij het CQ roepen. Verder is het zaak om bij condities, zoals die bijv. bij Es optreden, geen lokale stations aan te roepen omdat daarmee de zwakke signalen van DX stations verstoord worden.

 

Bij Weak Signals aandacht voor de 40 MH band, de “8m band”. In een aantal landen hebben zendamateurs toestemming gekregen voor experimenten op deze lage VLF band. Rob PE1ITR heeft al diverse stations gehoord in FT8, SSB en CW. Ook zijn er in een aantal landen bakenzenders actief die wij hier in Nederland vaak kunnen ontvangen.

 

Tenslotte kunnen we de uitslag van de DATV contest van april lezen. Voor deze nieuwe contest zijn 21 logs ontvangen. De meeste activiteit speelde zich af op de 2m en 70cm banden. Op 6m waren beduidend minder stations actief. Er werd wel wat hinder ondervonden van stations die in de 2m band in andere modes actief waren. Ook bleek het lastig om via DXSpot verbindingen te melden omdat door de grote drukte de tekst heel snel buiten beeld schoof. Winnaar van deze eerste DATV contest is Renny PE1ASH, gevolgd door Corné ON7MOR en Jaap PA0T.