Overzicht VHF en hoger rubriek Electron oktober 2022

Bij Weak Signals veel over Es  op VHF met bijdragen van Chris PA2CHR, Conrad PA5Y, Peter PA3BIY en Jaap PA0O.

Chris PA2CHR vertelt in zijn bijdrage over sporadische E (Es) op de VHF banden hoe in de zomer soms mooie reflecties in de E laag op ongeveer 100 km kunnen optreden. Eind mei en de eerste twee weken van juni zijn meestal het best. Het Es seizoen loopt door tot einde augustus  maar dan zijn er beduidend minder openingen dan eerder. Es propagatie zien we vooral op 50, 70 en 144 MHz. Op 50 MHz zijn vaak dagelijks stations uit Europa en iets verder weg te horen. 70 MHz is ook een leuke band, 144 MHz is de favoriete band van Chris

Hoewel Es niet goed voorspelbaar is noemt Chris een aantal websites met hulp programma’s waarin de propagatie op de diverse frequenties te volgen is.

 

Jaap, PA0O geeft een overzicht van de stations die hij in een week  gewerkt heeft op 144 MHz en 50 mHz. De meeste stations zijn gewerkt met FT8, een paar met USB of CW. Jaap werkt met een IC706, een 12 element M2 antenne met preamp en een zelfbouw PA met 400W. Voor 50 MHz een 7 element antenne en een ACOM1000 PA.

In de periode van 9 tot 12 juni was op 11 juni de beste opening op 144 MHz, op 12 juni was het voor 50 MHz een top dag.

 

Ook Peter, PA3BIY heeft op 11 juni een gedenkwaardige DX dag beleefd op 2m. Vanaf 13:00 UTC ging de band open, eerste naar CN8, EA en CT. CN8LI was de enge Marokkaan die gewerkt kon worden.

IS0  stations kwamen toen opzetten in het tweede deel van de dag. IS0PGF werd eerste gewerkt in FT8 maar ging vervolgens QSY naar SSB. Dat ging prima met harde signalen.

Vervolgens de antenne gedraaid richting LZ en binnen 10 minuten had Peter met FT8 LZ1ZP te pakken. Na overschakelen op SSB ging Peter QSY naar 300 en kreeg met een pile-up van LZ en YU te maken. Dat schiet op: een QSO in 10 sec in plaats van een minuut.
Peter drukt iedereen op het hart om toch vaker SSB te proberen zeker als FT8 signalen boven de +5dB zijn. Verder geeft Peter een paar tips voor de FT8 gebruikers.

 

Tenslotte een overzicht van gewerkte stations op 144 MHz door Conrad PA5Y, alle met FT8. Alleen verbindingen met afstanden boven 1000 km zijn genoemd en dat waren er zo’n 35 in de periode van 9 tot 11 juni!

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron september 2022

Bij Weak Signals een verslag van Hans, PE1CKK over zijn eerste EME verbinding op 6m met zijn 1,8m offset schotel. Na een eerste (en enige) EME verbinding op 70cm in 1982 pakte Hans de draad weer eens op. In eerste instantie zou het een 2,5m schotel worden, maar uiteindelijk werd het een 1,8m schotel die zonder vergunning geplaatst kon worden. Hans heeft twee stations gebouwd voor 6cm en 3cm en tijdens het juli weekend was er een 6cm contest, dus een goede aanleiding om de spullen eens uit te proberen. Na een telefoontje met Jack PA3DZL was een eerste QSO met Q65 snel gemaakt. Later die dag werden nog drie stations gewerkt. De meeste van de tegenstations beschikken over een grotere schotel, maar met de 1,8m schotel lukt het ook. Hans geeft verder een beschrijving van de opbouw van zijn station.

Hans gaat binnenkort ook eens op 3cm testen.

 

Bij andere tijdschriften een product review van de Yaesu FT5DE analoge/digitale portofoon, zoals gepubliceerd in het aprilnummer van QST. Het is een dual-band VHF/UHF portofoon voor analoge FM en digitale C4FM. Het zendbereik is van 144 tot 146 MHz en van 430 tot 440 MHz. Er zijn twee banden voor ontvangst, het ontvangstbereik in de A-band is doorlopend van 0,5 MHz tot 999,99 MHz in 10 aaneengesloten bereiken en in de B-band van 108 MHz tot 580 MHz in 6 aaneengesloten bereiken. De FT5DE beschikt over twee onafhankelijke ontvangers, je kunt dus gelijktijdig op twee verschillende frequenties luisteren. Het zendvermogen is in 4 standen in te stellen: 5W, 2,5W, 1W  en 0,3 W. De FT5DE is uitgerust met een 2200 mAh Li-Ion batterij.

 

Bij ATV een bijdrage van Renny PE1ASH over hoe zijn DATV signaal werd ontvangen door IO9DATV.

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron augustus 2022

Bij Weak Signals een verslag over TEP (Trans Equatoriale Propagatie) op 144 MHz in het eerste kwartaal van dit jaar, door Rob PE1ITR. Dit is een vervolg op zijn bijdrage in het februarinummer.
Vaker dan dat we denken blijken er op 144 MHz openingen zijn tussen Brazilië, Argentinië en het Caraïbisch gebied en daarbij worden afstanden van 4100 tot 6300 km overbrugd. Vooral de digitale weak signal modes zoals Q65-15b doen het prima.
De piek van het TEP seizoen ligt ongeveer in februari/maart. Dit is af te leiden uit gegevens uit bijv. DXcluster en PSKreporter. Een zwakkere piek ligt in het laatste kwartaal van vorig jaar, maar de hogere piek in het eerste kwartaal kan ook liggen aan het toegenomen gebruik van digitale modes en het online rapporteren. De openingen liggen tussen 23 uur UTC en 02 uur UTC, we spreken van avond TEP.
Een TEP pad tussen Europa en Zuid-Afrika op 144 MHz is nog niet aangetoond, de afstanden zijn groter. Wel hebben Griekse en Italiaanse stations het baken ZS6WAB gehoord op 40,675 MHz. Dat baken is ook in Nederland gehoord door PE5HV.

 

Bij ATV lezen we de uitslag van de VERON/IARU ATV contest van juni 2022. De winnaar is Corné, ON7MOR met 3903 punten. Evert, PE1MPZ en Jack, PA0BOJ zijn als tweede (3710 punten) en derde (3432 punten) geëindigd.
Er deden 23 stations mee, verspreid over het land. Ook twee Belgische stations waren van de partij.
Dit keer konden stations ook op 6m DATV verbindingen maken in IARU verband, maar daar hebben slechts drie stations een log voor ingestuurd.
Een spectaculaire één-weg verbinding was die waarbij Renny, PE1ASH op 6m werd gezien door IO9DATV, goed voor 3520 IARU punten!

 

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron juli 2022

Bij Weak Signals lezen we over de propagatie mode waarbij Rob als ON/PE1ITR (locator JO20EE) op 2 januari werkte met IT9GSF (locator JM67SS). Dit was een verbinding over 1561 km. Het artikel gaat in hoe op basis van meteorologische gegevens kan worden afgeleid dat we hier te maken hadden met een 800 km lange “elevated duct”. Verder wordt in het artikel nog wat verder ingegaan op het gedrag van radiogolven in de troposfeer, de onderste 10-15 km van de atmosfeer.

Deze duct was op zichzelf niet lang genoeg, maar een combinatie met vliegtuigscatter maakte deze verbinding mogelijk.

 

Bij EME meldt Harry PE1CHQ zich na een periode van afwezigheid weer met VHF nieuws. Harry is al wat langere tijd actief op 23cm met EME maar wil nu gaan experimenteren met EME op 10 GHz.

Harry had nog een bouwpakket voor een 1,8m schotel en nog een voor een 2,4 m schotel.

Eerst maar een de 1,8m schotel aanpakken. Ook moest er nagedacht gaan worden over een volgsysteem, liefst zonder al te grote investering. Harry vond een geschikt systeem beschreven door VE2ZAZ. Ook werd bij de firma Kuhne wat spulletjes besteld om 10W op 3 cm te kunnen maken.

Jac PA3DZL maakte een mooi aantal verbindingen via EME, een was met Jay, speciale call  N1V die actief was vanaf Hawaii. Jay moest met de hand zijn schotel op de maan gericht houden wegens de harde wind!

 

Bij ATV hebben we de uitslag van de DATV contest van april 2022. De belangstelling was wat kleiner dan bij de vorige DATV-contest. De winnaar is Jaap PA0T, op de tweede en derde plaats eindigden Renny PE1ASH en Patrick ON1BTE.

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron mei 2022

In deze rubriek lezen we de uitslag van de ATV contest van maart.

Er zijn 28 logs ontvangen voor deze contest, nog wat meer dan voor de december contest.

De winnaar is Evert, PE1MPZ met 5010 punten. De tweede en derde plaats zijn voor Jack, PA0BOJ en Corné, ON7MOR.

Het effect van de nieuwe manier van berekenen van de competitiepunten is goed zichtbaar bij de hogere banden, waar bij minder dan 10 deelnemers een reductie wordt toegepast.

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron april 2022

Bij Weak Signals lezen we naar aanleiding van een artikel in FunkAmateur van februari, waarin werd gemeld dat het station IT9GSF (locator JM67SS) begin januari een aantal uren op 144 MHz te werken was vanuit Duitsland, Nederland en België via tropopropagatie. We spreken hier over afstanden van 1500 tot 1600 km.

Het toeval wilde dat Rob, PE1ITR een van die gewerkte stations is geweest. Rob was op vakantie in het zuiden van België (JO22EE) en had zijn 400W 2m station plus 9-el yagi en een mastje meegenomen. Op 2 jan. werd Rob door een station in mode FT8 aangeroepen. Het signaal was toen om 13:27 nog vervormd, waardoor decodering niet lukte, maar wat later om 13:29 lukte het QSO wel met -10 dB signalen over en weer.

Er was in de diverse media wat discussie over welke soort propagatie dit was geweest. Het zou tropopropagatie kunnen zijn geweest, maar ook meteorscatter behoorde tot de mogelijkheden.

Wat het ook was geweest, het was een bijzondere ervaring!

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron maart 2022

Bij Weak Signals vertelt van Harry, PE1CHQ hoe hij OH3DP werkte in januari. Finland gaat zeldzaam worden op 23cm. In Finland krijgen ze maar voor één jaar toestemming totdat Galileo geheel in gebruik is. De beschrijving van dit Finse EME station is door Hanno, OH3DP zelf opgesteld. Hanno heeft dit station voor 23cm opgebouwd rond een 4×44 elements SHF antenne, een IC-9700 met 10W op 23cm en een Gemini 23cm PA met ongeveer 200W output. Hanno heeft zijn shack moeten verplaatsen omdat 60m coax te lang was. Sindsdien heeft hij 49 EME stations op 23cm gewerkt.

 

Van Lins PA3CMC/ZS6NC een verslag van zijn bezoek aan John ZS6JON, samen met zijn XYL. De vakantie werd gecombineerd met de hobby, dus ging er een portabel station mee om over de stationaire satelliet QO-100 te werken. Het station bestaat uit een DXPatrol groundstation met een 432 MHz MF, zodat Lins zijn FT-790 mee kon nemen. Dit is een compleet station met maximaal 12 W output op 2400 MHz. Voor de schotel zou ZS6JON zorgen. Lins kreeg de aangevraagde call ZS6CMC toegewezen. Lins wilde verschillende QTH-locator vakken activeren zoals KG45, KG34 en meer. De vakantie was zeer geslaagd: in totaal 6 vakken met 513 verbindingen.

 

Verderop een bijdrage van Rob, PE1ITR over TEP (Trans Equatoriale Propagatie) op 2m weer volop in de belangstelling. Dit is een zeldzame vorm van propagatie van noord naar zuid (of andersom) waarbij de signalen op 2m over de geomagnetische evenaar weer terugbuigen naar het aardoppervlak. Dit maakt afstanden tot wel 5000 km of meer mogelijk. Er bestaat een speciaal Internet forum voor TEP op 144 MHz.

 

Bij ATV een uitvoerige bijdrage van Renny PE1ASH over ATV op 122 GHz. Renny dacht met zijn experimenten op 47 GHz en 76 GHz wel z’n beetje uitgeknutseld te zijn op de EHF frequenties.

Maar toen hij informatie over radarchips die tussen 120 GHz en 130 GHz werken onder ogen kreeg was zijn belangstelling direct gewekt. Het zijn complete transceiver chips die CW, toongemoduleerde morse  en FM telefonie kunnen produceren. Maar de minieme afmetingen en de complexe besturing leek het onhaalbaar. Ook overleg met Lex, PE1CVJ bood niet direct perspectief. Maar toen kwam een ontwikkeling in Australië in beeld. Daar had Tim VK3CV een prototype gemaakt vaneen printje met een PIC processor, een 10 MHz signaal en zo’n TRA120 chip van Silicon Radar. Renny heeft toen twee exemplaren besteld. Dat duurde wel even omdat er een minimum aantal bestellingen binnen moest zijn. Behalve het printje met de chip werd ook een 20 dB hoorntje besteld.
Toen de printje eindelijk binnen waren heeft Renny één gemonteerd op een aluminium kastje met daarin de spanningsvoorziening en diverse schakelaars en Ledjes om te testen. In ieder geval kon Renny aantonen dat de zender werkte door de meetkop voor de chip te houden. Voor ontvangst werd het tweede pintje met die chip gebruikt en dat werkte eigenlijk direct. Renny vertelt dan verder in zijn bijdrage hoe hij de antennes heeft aangepakt.

 

Tenslotte de uitslag van de ATV contest van december 2021. Er zijn 26 logs ontvangen en er is met stations in 28 verschillende locators gewerkt. 70cm en 23cm waren zoals gebruikelijk de populaire banden.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron februari 2022

Bij Weak Signals lezen we over EME met LoRa. LoRa staat voor long range en is een specificatie voor een Wide Area Network, bedoeld voor apparatuur die af en toe data moet doorgeven maar niet voortdurend met Internet is verbonden. Het PI9CAM team heeft met de Dwingeloo Radio Telescoop in oktober een LoRa bericht op 70cm naar de maan gezonden en heeft het gereflecteerde signaal weer ontvangen. Het team heeft dat in december herhaald, maar nu op 23cm. Dat betekende meteen een record afstand, omdat de maan op zijn grootste afstand van de aarde stond.
Pieter-Tjerk, PA3FWM heeft in 2011 iets vergelijkbaars gedaan, waarbij hij het resultaat van 15 minuten radar reflecties inzichtelijk heeft gemaakt met delay-doppler-techniek.

Verderop een link naar een EME presentatie door Courtney N5BF.

Van Jac, PA3DZL een rapportage van zijn EME activiteiten. Jac is nu ook actief op 2m! Hij beschikt nu over een vier-yagi-array, samengesteld uit vier 10-elements kruisyagi’s. Jac heeft de ruimte voor dit soort constructies! Het systeem kan over 360° draaien en tot 65° eleveren. Elevatie moet nog handmatig worden ingesteld maar Jac werkt aan een OE5JFL tracker om de maan te volgen in zowel azimut als elevatie.

Van Jan, PA3FXB een verslag van de ARRL-EME contest. Jan is op 23cm QRV, voor hem waren daarom de weekenden in november en december van belang. Jan werkt met een 3m schotel en is daarmee vanaf 2006 actief op 23cm. Vorig jaar kon Jan 121 QSO’s maken, een enorm verschil met de 23 QSO’s in 2007. Op de laatste avond van de contest kon Jan nog zowaar nog een nieuw land werken: Thailand met HS0ZOP.  Voor Jan was dit het 93e DXCC station, nog 7 te gaan dus!

Hans PE1CKK stuurde een verslag in van de bouw van zijn 23 GHz transverter met gebruik van een 23 GHz Wavelab module. Deze modules worden op eBay te koop aangeboden en zouden geschikt moeten zijn om een transverter van 24 GHz naar 2m te bouwen. Een uitgangsvermogen van 2W en een ruisgetal van 2,5 dB zouden haalbaar moeten zijn. De transverter is ontworpen voor een middenfrequent van 2364 MHz en dat betekent dat bij gebruik van een 13cm transverter niets voor de MF gemaakt hoeft te worden. Hans vond informatie op het Poolse microgolfforum, daar stonden ook printlayouts met Gerber bestanden die direct naar de PCB leverancier gestuurd konden worden.
Hans heeft zelf een eigen 2364 MHz transverter gemaakt op een stuk dubbelzijdig PCB waarin hij met een mes wat baantjes heeft gesneden.

Bij Contesten de aankondiging van een nieuwe DDAC extra contest op 23cm in de maanden maart april en mei 2022. Voor de mode FT8 is de frequentie 1296,174 MHz. Mode FT8 is niet ideaal voor 23cm, o.a. door signal spreading en hogere dopplershift. De mode Q65 zou beter hiervoor zijn. Welke submode van Q65 het meest geschikt is moet nog blijken. Voorgesteld wordt om oor Q65 de frequentie 1296,180 MHz te gebruiken. Afhankelijk van de deelnemers en de resultaten wordt bekeken of de 23cm band aan iedere DDAC contest kan worden toegevoegd.

De uitslag van de DDAC 2021 contest, nu nog 144MHz en 430MHz is ook hier te vinden.

Verder de aankondiging van een andere manier van de puntentelling bij de ATV contesten, door een gewichtsfactor toe te passen op de competitiepunten. Bij één deelnemer wordt 10% van de competitiepunten toegekend, bij t2wee deelnemers 20% van de competitiepunten, enz.
Bij 10 of meer deelnemers worden de punten op basis van het maximum aantal punten voor die band toegekend. Deze nieuwe manier van puntentelling gaat in met de maartcontest van 2022.

Tenslotte een bloemlezing uit de belevenissen bij de diverse stations in de ATV contest van december. De condities waren redelijk tot slecht, maar er was dit keer geen wind zodat de antennes omhoog gedraaid konden worden.

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron januari 2022

Bij Weak Signals gaat Rob, PE1ITR, wat dieper in op het gebruik van Meteor Scatter in de 70cm band.

Dit naar aanleiding van een vraag of er wel eens pogingen waren geweest op dit gebied.

Dat is zeker mogelijk en de eerste rapportages dateren al uit 1972. Het duurde in die tijd soms uren
om een verbinding af te ronden. In de jaren 70 en 80 waren hier in Europa ook al diverse DX
stations actief met MS op 70cm. In de jaren 90 was Jack PA3DZL reeds actief met MS in de mode high speed cw.
In het artikel zet Rob de verschillen met 144MHz en 70cm MS op een rij. Kenmerkend is dat de reflecties minder vaak optreden en dat ze korter zijn. Het betekent dus dat je meer geduld moet hebben. Natuurlijk wordt er nu veelal gebruik van de programma’s uit de WSJT suite. Eerst was dat FSK441, tegenwoordig opgevolgd door MSK144. Rob gaat wat verder in op de diverse begrippen als bursts en pings.

Ook geeft Rob suggesties voor het samenstellen van een station om met MS te experimenteren. Vergeleken met een 2m station (100W en een antenne met 10 dB gain) zijn de signaalsterkten op 70cm 14dB zwakker. Dat kun je compenseren met een vermogen van 400W en een antenne met meer gain.

Bij Contesten lezen we een verslag van Hans, PD1AHM over zijn deelname aan de VHF contest van oktober. Hans heeft gewerkt vanaf een uitkijktoren in Meijel (Belfort de vossenberg). De set was een FT-790 met een QRP vermogen van maar liefst 1 W. De antenne was een DK7ZB yagi met 18 elementen en een boom van 3 meter. Het verschil werd door de hoogte gemaakt.: 25 meter en geen enkele storing. Het vermogen was te laag om enkele OK stations te werken maar gehoord werden ze allemaal.

In het contest reglement  worden een paar wijzigingen doorgevoerd: de losse velddagwedstrijd van juni vervalt en in het eerste weekend in juni komt er een nieuwe contest bij. Hiermee wordt aangesloten op de plannen van de IARU-R1, die vanaf 2022 een eigen competitie wil organiseren in de eerste weekenden van maart, mei, juni, juli, september, oktober en november.

Verderop zien we de uitslag van de VERON competitie 2021 voor de secties A (PA4VHF), B (PI4GN), C (PE1EWR), D (PA0S) en N (PD4R).
Vooral de sectie C (144/432 MHz, single operator, minder dan 100W) trok veel deelnemers.

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron december 2021

Een korte rubriek dit keer.

Bij Weak Signals vertelt Harry, PE1CHQ hoe hij vanuit Vaassen op 23cm een QSO gemaakt heeft met TX7EME, een DX-peditie naar het atol Rangiroa in Frans-Polynesië. Via de maan, en dat viel nog niet mee, want de bomen stonden in de weg.

Een andere DX-peditie was actief vanaf het Griekse eiland Rodos, waar Dan, HB9COG werkte onder de call SV5/HB9COG. Jac, PA3DZL heef dit bijzondere station op maar liefst 5 banden gewerkt, waaronder 3 firsts!