Overzicht VHF en hoger rubriek Electron december 2023

Bij Weak Signals lezen we een uitgebreid overzicht van de zomer-DX door Peter, PA3BIY.
Voor Peter is het zomerseizoen van mei tot en met augustus het meest interessante deel van het jaar voor 144 MHz verbindingen. Het sporadische E-seizoen begon dit jaar half mei, maar een echt spectaculaire Es-dag zat er niet bij voor wat betreft Peter.
28 mei leek veelbelovend, vanuit DL werd volop met UA6 gewerkt, maar in onze omgeving was het stil. Soms kwam RC6AL zwak binnen in FT8, maar geen QSO.
Op 30 mei ging de band weer open in oostelijke richting, twee openingen richting Zuidelijk Oekraïne en de Krim. Gewerkt met o.a. UR3EE en ER1AN. Bijzonder was het QSO met RA6KR vanaf de Krim.
Op 4 juni werd CN8LI gewerkt in Marokko, en de volgende dag was er een opening naar Portugal, waar Peter OM3RG werkte op Madeira.
13 juni was er een opening naar YO, daar lukte het zelfs een paar QSO’s in SSB te voeren. Op de 14e een paar EA stations en 15 juni een opening naar o.a. 9H en I8.
27 juni een korte opening naar UR5 en de 29e naar Italië.
Tenslotte op 27 juli en 5 augustus waren de laatste kleine openingen voor Peter richting EU en I.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron november 2023

Bij Weak Signals lezen we over de super tropo opening van 9 september 2023.
Op bijna alle VHF-en-hoger banden zijn verbindingen gemaakt met o.a. Finland, Zweden en Belarus.
Vooral de stations in het noorden en oosten van Nederland hebben geprofiteerd van deze opening.

We lezen bijdragen van Peter PA3AUC, Jaap PA0O en Dick PA4VHF over hun ervaringen met deze opening.

PA3AUC merkte dat een hele week, van 3 tot 10 september, prima tropo condities heersten. Deze tropo condities hingen zo te zien samen met een hogedrukgebied boven Noordwest-Europa dat de hele week nauwelijks van zijn plaats kwam.

PA0O heeft op 2m stations in OH, YL, ES, EW HA en YO gewerkt. De mode was hoofdzakelijk FT8, hoewel sommige stations sterk genoeg waren voor CW. Ook op 70cm afstanden tot boven de 1000 km met uitschieters over de 1500 km. Gewerkt met OH, YL en YO. Op 23cm is gewerkt met SP, YL en SM en is het baken LY3II/B gehoord.

PA4VHF merkte op donderdagavond 7 september een opening naar Oost-Polen, de Baltische staten en Finland. Op 70 cm kon Dick werken met stations uit de locatorvakken KP10, KP11 en KP20 over afstanden tussen 1300 en 1400 km, wat hij nog nooit eerder had meegemaakt.
Zaterdagmorgen leken de fraaie DX stations die rondom hem heen werden gewerkt aan zijn neus voorbij te gaan, maar in de loop van de dag verbeterde dit. In de middag werkte hij op 2m SM2BYC in K25 een afstand van ruim 1800 km!

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron oktober 2023

Bij ATV lezen we dat de Engelse Amateur TV Club, de BATC, dit jaar met een stand vertegenwoordigd is op de Dag voor de RadioAmateur. Ze zullen apparatuur demonstreren en zijn verder beschikbaar voor het uitwisselen van informatie.

Bij EME meldt Jac, PA3DZL dat hij eind mei zijn eerste signalen op 24 GHz heeft ontvangen via de maan. Het ging om het baken DL0SHF, een high-power baken met een vermogen variërend tussen 10 en 120W. Op 13 augustus maakte Jac zijn eerste tweeweg QSO via de maan met OK1KIR.
In 13 cm EME maakte Jac een QSO met BG0DXC op 2320 MHz via de maan. Zhao Fen, eigen call BG0AUB, gebruikte een 3m schotel met 250 W, sterk genoeg voor een CW QSO. Ook China was een nieuw land voor Jac.

Bij Weak Signals lezen we dat André PE1HWO eind mei, begin juni een flink aantal QSO’s heeft gemaakt via Es (sporadische-E). Daarnaast ook nog een aantal via tropo. Verder is er een nieuw wereld-afstandsrecord in Es gevestigd: CT9/OM3RG maakte vanuit IM12JU (Madeira) een QSO met RN4AT in LN29LA (Europees Rusland). Dit is maar liefst 5353 km!

Tenslotte nog het vervolg van de kleine antenneparadox, de ontbrekende 6 dB.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron september 2023

Bij “Contesten” kondigt Theo, PA1TK, aan dat hij in de komende VHF contest op 2 en 3 sept. actief wil zijn vanuit Luxemburg als LX/PA1TK/p. Hij is sinds 1975 al 23 keer actief geweest onder die call en wil nog één keer uit JO30AC opereren. Hij werkt met een IC-9700 met een 400W PA en twee 9-elements F9FT antennes

Verderop lezen we de uitslag van de juni VERON/IARU ATV contest. Er zijn 14 logs ontvangen, veel minder dan gebruikelijk. Wel treffen we een ongebruikelijke locator aan: IO94LI, ROB M0DTS/p in North Yorkshire. Lex, PE1CVJ werkte hem, goed voor een afstand van 454 km! De winnaar van de juni ATV contest is Jack, PA0BOJ.

Bij “Meten” gaat Ruud, PF1F, onder het motto ‘een kleine antenneparadox’ wat nader in op het effect dat de veldsterkte bij een ontvangstantenne verdubbelt als het ontvangen signaal in fase is met de grondreflectie. Dat levert zo’n 6 dB aan gain op. Dat zien we bijv. bij EME verbindingen als de maan vlak boven de horizon staat. Als je nu aan de andere kant van de verbinding dezelfde situatie hebt , dus ook grondreflectie, zou je dus verwachten dat de signalen 12 dB sterker zijn. Maar in de praktijk klopt dit niet, Ruud toont dit aan met een aantal metingen aan antennes op een vliegveld.
Hij noemt dit “The curious case of the disappearing decibels”.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron augustus 2023

In de rubriek lezen we een uitgebreid verslag van de DATV DX’peditie van Rob PE1ITR. Rob wil aantonen dat je met Digitale Amateur Televisie (DATV) o[ de VHF en UHF banden wel elke dag aanzienlijke afstanden kunt overbruggen in de modes DVB-S en DVB -S2 met gereduceerde bandbreedte o.a. door gebruik te maken van troposcatter en airplane scatter. Om dit uit te testen heeft Rob op een aantal locaties zijn mobiele apparatuur opgesteld. Begonnen werd in locatorvak JN48CO in Duitsland waar zijn signaal werd gezien door o.a. ON7MOR en PA0T. Daarna werd er doorgereden naar locatorvak JN38MA in de Vogezen waar een tweewegverbinding met ON7MOR lukte. De volgende dag werd het JN47CF nabij Luzern in Zwitserland. Hier werd alleen 2m gebruikt. Na 15 min. werd het testbeeld al in Rottum bij PI4GN gezien en na enige tijd werd het testbeeld van PI4GN door Rob ontvangen: een nieuw DATV wereld-afstandsrecord!
Op de laatste dag van de DX’peditie werd een experiment met DATV via de maan uitgevoerd. Hiertoe kon Rob gebruik maken van de 10m schotel bij HB9Q. Het ontvangende station was PI9CAM met de 25m schotel. Hoewel er verschillende DVB-S(2) instellingen werden geprobeerd kwam het niet tot een geslaagde decode. Wordt vervolgd!

Verderop vinden we de uitslag van de DATV contest van april. In deze contest zijn 14 stations actief geweest. Slechts twee logs op 6m, de rest was op 2m en 70cm. Jack, PA0BOJ haalde ook in deze contest de meeste punten, 1635. Ook nu weer een bloemlezing uit een aantal reacties van de deelnemende stations.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron juli 2023

Bij Weak Signals aandacht voor de Es opening van 18 mei. Tijdens die opening werkte Frank PA4EME op 2m ondanks drukke bezigheden toch een flink aantal EA5 en EA7 prefix stations. Ook op 28 mei was er zo’n opening, toen werkte Jaap, PA0O in FT4 en FT8 in slechts 41 minuten 82 verschillende stations!

In de VS heeft Gene, KA6U in de maand mei een aantal staten in het midden en westen van de VS bezocht. Hij was met EME actief op 70cm en 23cm en heeft diverse tegenstations verblijd met een nieuw locatorvak of een nieuwe staat. Gene werkte met twee yagi’s op 70cm en op 23cm met een paraboolantenne in de vorm van een opvouwbare parapluantenne. Hij doet daar uitvoerig verslag van in zijn zeer leesbare blog.

Verderop vinden we de uitslag van de ATV contest van maart. In deze contest zijn 28 stations actief geweest vanuit 30 locatorvakken. 70cm en 23cm waren de meest gebruikte banden, zoals gewoonlijk. Jack, PA0BOJ haalde met 4002 de meeste punten. Na het overzicht van de diverse banden kunnen we een aantal reacties lezen van de deelnemende stations. PA3AOD had het leukste contestbeeld volgens Rob PE1ITR.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron juni 2023

Bij Weak Signals het bericht dat alle bakens bij PI7ALK weer in de lucht zijn.

Jac PA3DZL heeft een eerste EME verbinding gemaakt met ZB2BU, het clubstation van de Gibraltar Amateur Radio Society. Jac werkte op 70cm met een 4m schotel, ZB2BU werkte met twee 19-elements yagi antennes.

Gerard, PA0BAT heeft een eerste EME verbinding met GI7UGV in Noord-Ierland op 3cm. Gerard werkt met een schotel van 3,7m en 60W HF-vermogen, GI7UGV werlte met een 1,8m schotel en 9W HF- vermogen.

Verder een bijdrage van Ruud, PF1F over Heinrich Hertz, “een VHF en hoger pionier van het eerste uur”. Dat het om VHF ging was onbedoeld, Hertz wilde experimenteel de voorspellingen van de Maxwell vergelijkingen aantonen.
Omdat zijn laboratoriumruimte beperkt was ging Hertz op zoek naar manieren om signalen met een golflengte van ongeveer een meter op te wekken. Door gebruik te maken van de reeds bekende oscillerende vonkontlading van Leidse flessen kon via een klos van Ruhmkorff een vonk signaal worden geproduceerd.
Detectie van dit signaal werd gedaan met een ringvormige ontvangantenne waarin een vonkje zichtbaar werd. Met zijn meetopstelling kon een voortplantingssnelheid van de signalen worden bepaald. Deze lag dichtbij de lichtsnelheid waarmee het gelijk van Maxwell werd aangetoond.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron mei 2023

Om te beginnen de aankondiging van de DDAC 23 cm. Bij deze contest zijn meestal wel zo’n 20 tot 30 stations actief. Ook met een bescheiden station, bijv. met een enkele Yagi en 10W output, zijn mooie afstanden te werken via vliegtuigscatter. Alleen is het zo dat FT8 hier niet zo goed bruikbaar is. FT4 gaat beter, is robuuster wegens de grotere toon spacing en kortere doorgangen, wat van belang is bij de korte duur van de vliegtuigreflectie.

Bij Weak Signals aandacht voor de mogelijkheden voor verbindingen op 50MHz tussen Brazilië en Nederland, kort gezegd tussen PY en PA. De meeste kans daarop is in de maand mei. De openingen duren meestal 30 tot 60 minuten. De propagatie gaat via TEP (Trans Equatorial Propagation), maar dat soort propagatie reikt niet tot in Nederland, daarvoor hebben we een extra “hop” nodig. Die hop is dan een Es opening tussen PA en Spanje/Portugal. Via statistieken wordt aangetoond dat de piek voor dit soort verbindingen in de maand mei valt en wel tussen 18 en 21 uur UTC.

Verder een bericht voor de luisteramateurs. In Brazilië is de FM omroepband naar beneden uitgebreid met eFM (extendend FM) tussen 76 en 87 MHz. Om deze stations te ontvangen maak je ook nu weer de meeste kans daarop in de maand mei.

In DUBUS staat een interessant artikel over de mode Q65-15C, een digitale mode voor Aurora verbindingen. Deze mode kent sub modes die worden aangeduid met de letters A B of C, hoe hoger de letter, hoe groter de toon spacing. Het getal 15 geeft de duur van de zen/ontvangstperiode aan.

Tenslotte een website voor vliegtuigscatter experimenten. Op initiatief van Thomas OV3T is een groot netwerk van ADSB ontvangers opgezet om vliegtuigposities door te geven. Toegang tot dit netwerk krijg je door je aan te melden bij OV3T. Er is al een Facebookgroep “ADSB data for Airscatter”.

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron april 2023

Bij Weak Signals een verslag van de upgrade van de focusbox in de Dwingeloo Radiotelescoop. Deze focusbox bevat een aantal HF units, antennes, LNA’s en enkele eindversterkers. Het uitnemen en weer inzetten van deze focusbox is nogal gecomplceerd omdat er veel coaxkabels en stuurkabels naar beneden gaan en die mogen niet in de knel komen als de focusbox wordt teruggeplaatst.

Harry PE1CHQ is thuis bezig met een MPU-6050 versnellingssensor en gyroscoop. Die gaat Harry toepassen op zijn 1,8 m schotel voor zijn 10 GHz project.

Van Alex PA2CV kregen we wat informatie over de mooie tropocondities op 24 en 25 januari richting de Baltische staten.Vooral op 70cm was veel activiteit. Alex werkte op 23 cm een aantal OZ stations. Op 2m werd gewerkt met LY2R over 1213 km afstand. Op 70cm hoorde Alex RV3YM over 1814 km afstand.

Jac, PA3DZL heeft via EME o.a. gewerkt met JD1YCC DX-peditie (144 MHz), PJ2T DX-peditie (1296 MHz). Jac is nu bezig met de bouw van een portabel station voor 70 cm. Hiermee wil hij demo’s gaan geven op de verenigingsavond om te tonen dat je met beperkte middelen toch een EME station kunt bouwen.

Eddy, ON7UN vertelt over zijn perikelen met zijn 23 cm EME station. Hij had last van intermitterende storingen, die onverklaarbaar zijn. Zo wijzigede het uitgangsvermogen plotseling maar alles bleef werken. Eind 2021 was er wel een duidelijke fout in de eindtrap: een hybrid coupler was in rook opgegaan. Lees het volledige artikel voor de ontknoping!

Rob, PE1ITR tenslotte heeft tijdens de Quadrantiden meteorenregen op 144 MHz verschillende vakken gewerkt. Ook hij profiteerde van de tropo opening op 24 januari. Zijn beste tropo-DX werd 1898 km. Wel werd hij nog aangeroepen door RD3FD, een afstand van 2200 km, maar dat QSO was niet compleet.

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron maart 2023

Bij ATV vinden we de uitslagen van de ATV contest van december. Er zijn beduidend meer logs ontvangen in vergelijking met de vorige contest. Ook vanuit België worden meer logs ingestuurd.
Een speciale vermelding voor ON/PE1ITR die vanaf nabij de Franse grens veel stations aan een BestDX hielp.

Verder waren het weer de gebruikelijke condities: geen.

De winnaar was opnieuw Jack PA0BOJ.

Verderop krijgen we nog enkele wetenswaardigheden te lezen over de deelnemende stations en soms over hun perikelen. Maar het plezier in het meedoen was er niet minder om!