Verslag VHF en hoger maart 2018 contest

Hierbij een oproep om naast het insturen van het edi log naar de contestrobot ook verslagen of korte verhalen van de contestbelevenissen het liefst met foto’s naar mij te sturen. Ik zal dit op de website publiceren. Dit kan naar het email adres vhf-contest@veron.nl.

Intussen ben ik de software van contestrobot aan het afmaken en over een paar weken zal het zover zijn dat de logs automatisch worden gecontroleerd en dat de uitslagen ook automatisch worden gepubliceerd. Het blijkt nu al uit tests dat de hele afhandeling per contest van alle logs minder dan een minuut duurt. Gevolg is dat de uitslagen nu sneller worden gepubliceerd en dat is juist een wens die bij veel deelnemers leeft.
De maart contest zal dan de eerste zijn voor automatische verwerking en deze uitslag wordt binnen twee weken gepubliceerd. Daarna komen de DAC’s vanaf januari aan de beurt. Er zijn ook opmerkingen ontvangen over de uitslag competitie 2017. Aangezien alle qso records in de database zitten zal ik deze uitslag gaan narekenen en zonodig opnieuw publiceren. Dit is dan in april te verwachten. Daarna is de achterstand weggewerkt en pakken we de draad weer op met de komende contesten.
Er zijn ook enkele vragen binnengekomen over het indienen van de logs van de juni, september en oktober wedstrijd rechtstreeks bij de IARU contestrobot omdat dit een flinke wijziging is tov voorgaande jaren. Ik zal hierover tegen die tijd meer informatie over publiceren.

De contest in het eerste weekend van maart is altijd wel een mindere contest in de competitie van maart, mei, juli, september en oktober. Er zijn vaak minder stations qrv. Een algemene verklaring is dat stations vaak op een heuvel zitten en in maart zijn deze heuvels of bergen niet bereikbaar ivm met sneeuw. Daarbij werkt het weer niet altijd mee.

In Nederland was het zaterdag erg koud met flinke wi nd. Dat maakt het opbouwen niet altijd een pretje.Zondag was he t daarentegen een stuk warmer.  Als ik de verslagen le es van buitenlandse stations is dit beeld in heel Europa te zien.Als ik naar het aantal qso’s kijk van PI4GN maakte ze wel het minste aantal verbindingen in de afgelopen tien jaar.Echter als ik bijvoorbeeld in vergelijking met vorig jaar naar het aantal gewerkte Tjechische stations kijk was dit iets meer en ook de gemiddelde afstanden waren aardig.Zo wisten PI4GN en PA5Y een verbinding te maken met OM3KII op 70cm. Dat is respectievelijk een afstand 916km en 900km. Op 2m zijn de meeste stations te werken, maar uit de statistieken blijkt 70cm wel de dx band van deze contest te zijn. In de jaren blijkt het ook op 23cm steeds beter te gaan, maar deze contest past daar niet in. Ook op de microgolf banden ging het minder dan de voorgaande maart contesten.
Ik heb op basis van alle inzendingen tot nu toe grafieken gemaakt waarin per uur de gemiddelde afstand, de maximale afstand en het totaal aantal qso’s is te zien. Deze plaatjes staan hieronder en het geeft wel een aardig beeld wat er in de maart contest te doen is geweest. De contestrobot maakt ook een landkaartjes waarop per deelnemer en band de verbindingen staan. Dit is te vinden in het overzicht van alle claims.

Al met al was het weer een leuke contest en ik hoop in mei weer een heleboel logs te mogen ontvangen.

Afstanden 144MHz maart 2018

Verbindingen 144 MHz maart 2018

Afstanden 432MHz maart 2018

Verbindingen 432 MHz maart 2018

Afstanden 1296MHz maart 2018

Verbindingen 1296MHz maart 2018

Afstanden 2.3 GHz maart 2018

Verbindingen 2.3 GHz maart 2018

Afstanden 3.4 GHz maart 2018

Verbindingen 3.4 GHz maart 2018

Afstanden 10 GHz maart 2018

Verbindingen 10 GHz maart 2018

73 Rob PE1ITR
vhf contestmanager

PA4VHF kandidaat voor de functie van voorzitter VHF-en-hoger commissie

We zijn verheugd te kunnen melden dat Dick PA4VHF zich kandidaat heeft gesteld voor de functie van voorzitter van de VHF-en-hoger commissie. Dick zal voor de functie worden voorgedragen bij de Verenigingsraad, die in april zal worden gehouden.

De call van Dick sluit al mooi aan op de functie maar dat is uiteraard bijzaak.

Dick is sinds 1989 behoorlijk actief op 6, 4 en 2m. Tegenwoordig ook weer QRV met EME.

En natuurlijk ook met contesten op VHF-en-hoger! Bij de VHF-en-hoger dag in Eindhoven (2016) was de stoel naast hem bijna te klein om al zijn behaalde bekers op te zetten!

Dick PA4VHF met de behaalde contest bekers, uitgereikt in 2016

Een nieuwe serie VHF MGM Contesten van de RSGB

De RSGB heeft voor 2018 een nieuwe serie Contesten aangekondigd voor de 6m en 2m banden.

In afwijking van de gebruikelijke contest uitwisseling zoals rapport, complete locator en volgnummer wordt bij deze contesten alleen het voor die specifieke MGM mode gebruikelijke rapport en een 4-letter/cijfer locator uitgewisseld.

Om het systeem van punten per kilometer te handhaven worden de punten berekend op basis van het midden van het gewerkte locatorvak.

Achtergrond van deze contest is het introduceren van een serieus DX element en het ondersteunen van zoveel mogelijk verschillende MGM modes. Omdat er zoveel modes als MGM worden aangeduid zoals FT8, FSK441, ISCAT, JT65, RTTY, PSK etc., allemaal met hun eigen verschillende rapportering en QSO structuur is het overkoepelende principe het werken van de DX, het bepalen van de punten en het indienen van het log zo makkelijk mogelijk te maken.

Ook was het van belang om de tijden en data voor deze contest zo te kiezen dat
a) ze vallen in het weekend om maximale activiteit te waarborgen.
b) ze vallen in een periode van te verwachten goede Meteor Scatter en Sporadische E condities.

Het ondersteunen van de twee banden 6m en 2m betekent flexibiliteit voor alle gebruikers, of ze nu voor beide banden of slechts voor een enkele band toegerust zijn.

Contest details

Contest 1

Data: zaterdag 21 april tot zondag 22 april 2018

Tijd: 14:00 UTC tot 13:59 UTC

Contest 2

Data: zaterdag 20 oktober tot zondag 21 oktober 2018

Tijd: 14:00 UTC tot 13:59 UTC

Banden:

50 MHz en 144 MHz

De bandplannen voor iedere mode moeten worden aangehouden.

Modes:

Iedere bekende MGM mode bijv. FT8, FSK441, ISCAT, JT65, RTTY, PSK.

CW en EME (Moonbounce) modes zijn niet toegestaan.

Contacten:

Er mag slechts één contact per band met een bepaald station voor de puntentelling worden gerekend.

Puntentelling:

Op iedere band 1 punt per kilometer. De totaaltelling is het totale aantal gewerkte kilometers vermenigvuldigd met het aantal grote locatorvakken (bijv. IO91). Afstanden worden bepaald vanuit het midden van een locatorvak, bijv. van IO84MM naar IO91MM.

Secties:

UKL Alleen UK stations, Low power, niet meer dan 100W PEP, een enkele antenne. Backfire of parabool antennes mogen niet meer dan 2m in diameter zijn.

UKO alleen UK stations,standaard machtigingsvoorwaarden, geen antenne restricties.

EUL Niet-UK stations, Low power, niet meer dan 100W PEP, een enkele antenne. Backfire of parabool antennes mogen niet meer dan 2m in diameter zijn.

EUO Niet-UK stations, standaard machtigingsvoorwaarden, geen antenne restricties.

Algemene voorwaarden: de RSGB VHF contest voorwaarden zijn van toepassing.

Meer details zijn te vinden bij:

http://www.rsgbcc.org/cgi-bin/contest_rules.pl?year=2018&contest=1stmgmcontest

Hier kunnen ook de logs online geproduceerd en ingediend worden

Inleverdatum: binnen 7 dagen.