Berichten

Uitslag 144MHz en hoger mei 2018 contest

De uitslag van de VERON 144 MHz en hoger mei 2018 contest is gepubliceerd. Ook het competitie overzicht voor 2018 is bijgewerkt. De uitslag en de competitieoverzicht kunnen hier worden gedownload.

Ik heb 68 logs van deelnmers ontvangen en voor de controle had ik de beschikking over ruim 200 tegenlogs uit het buitenland. Het controle proces verloopt automatisch.
Er waren deze keer weer meer deelnemers dan de vorige keer. Opvallend en goed om te zien is de flinke stijging van het aantal deelnemers in de sectie N. Blijkbaar heeft de reclame voor de contest op diverse websites geholpen. Mijn dank voor het QSP-en van de aankondiging. Ook goed om te zien is dat er 4 logs op 24 GHz zijn ontvangen. De andere secties beginnen er weer gezellig uit te zien. We zijn er nog niet maar het gaat wel de goed kant op met het aantal deelnemers.

Alleen het aantal deelnemers in de sectie B (Multi operator en multi band) blijft nog achter. Er is een speciale regeling in het contestregelment opgenomen om deelname in de sectie B te stimuleren. In deze regeling kunnen individuele stations afspreken om samen als groep zoals een multi operator en multi band station mee te doen. Men kiest in de groep de roepnaam die alle punten krijgt. Elk individueel station is dan qrv op 1 band en geeft na afloop van de wedstrijd de punten aan de callsign van de groep bv PI4XYZ. Dat kan door in het log dit aan te geven middels de tekst “PClub=PI4XYZ”. Let op wanneer je gebruik maakt van deze regeling dan wordt je automatisch ingedeeld in de sectie B, omdat je in feit een multi operator mult band station bent. Nadere informatie hierover in het contestreglement.

 

Errorlog

De deelnemers die het betreffen hebben per email een errorlog ontvangen met daarin een overzicht van de afgekeurde verbindingen. De meeste verbindingen worden correct gelogd. Echter als we inzoomen op de fouten is meeste gemaakte fout een niet overeenkomend qso volgnummer. Dit wordt gevolgd door een verkeerd gelogde locator. Ik zie nog veel de klasieker dat een duits station wordt opgegeven in bv het vakje JO68 terwijl het JN68 moet zijn. JO68 ligt in Zweden. Verder wordt de locator vermoedelijk veel overgenomen uit de history database van logging software en dit is met regelmaat niet de locator die het station in de verbinding gebruikt. Vaak verschillen laatste twee letters van de locator.
En als laatste is veel voorkomend een verkeerd rst rapport noteren. bv 59 noteren terwijl het tegenstation een 55 rapport geeft. Al met geldt het advies om niet zomaar te accepteren wat de logging software in de velden voorstelt.

 

Verloop contest

In de uitslag heb ik per band diverse grafieken toegevoegd om het verloop van de contest te laten zien. Duidelijk is dat op zaterdag de meeste verbindingen per uur worden gemaakt. Op zondag is het wat rustiger, maar ook dan worden verbindingen over leuke afstanden gemaakt. Er is dan ook wat meer tijd om skeds af te spreken op on4kst en hiervoor de tijd te nemen.
De gemiddelde afstand op 144 MHz en 432 MHz was in vergelijking met de maart contest ongeveer hetzelfde. Op 23cm en hoger lagen de gemiddelde afstanden hoger dan de maart contest.

 

Deelname

Tot slot heb ik nog een overzichtje gemaakt van het aantal nederlandse stations die in deze contest actief waren. Dit overzicht wil ik graag delen. Per band wordt in de tabel hieronder aangegeven hoeveel nederlandse stations actief waren met daarbij het aantal stations die een log hebben ingestuurd en het aantal staions waarvan geen log is ontvangen. Op 144 MHz bijvoorbeeld waren 105 stations actief waarvan 17 stations een log hebben ingestuurd en 88 stations niet. Ik leid hieruit in ieder geval af dat de deelname op 144, 432 en 1296MHz hoger kan zijn. Mijn wens is om het aantal deelnemers te verhogen dus ik zou het heel leuk vinden om ook van deze stations een log te mogen ontvangen.

Band PA Callsigns actief PA Logs ontvangen Totaal PA Callsigns in contest
144 MHz 88 17 105
432 MHz 36 14 50
1.3 GHz 10 14 24
2.3 GHz 3 9 12
3.4 GHz 0 2 2
5.7 GHz 0 3 3
10 GHz 1 8 9
24 GHz 0 4 4

Iedereen bedankt voor het inzenden van het log en tot ziens in de volgende editie van deze contest. Dat is in het weekend van 7 en 8 juli 2018.

73 Rob PE1ITR
VERON VHF contestmanager

Op 5 en 6 mei 2018 wordt de VHF en hoger contest gehouden

Komend weekend wordt weer de VERON VHF en hoger radio wedstrijd gehouden. Tegelijkertijd wordt in de landen om ons heen (en verder) ook de nationale VHF en hoger wedstrijden gehouden. Er zal dus weer voldoende activiteit zijn en het is een mooie gelegenheid om je zender en ontvanger uit te proberen.
Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen. Ook al heb je een paar uur meegedaan en heb je een paar verbindingen gemaakt, het heeft altijd zin om je log in te sturen. Al was het maar om te laten zien hoeveel activiteit er was. Voor een verbinding worden uitgewisseld het RST rapport, een volgnummer te beginnen bij 001 en de QTH locator.

De wedstrijd duurt 24uur en begint op 5 mei 2018 om 14:00u UTC en eindigt op 6 mei om 14:00u UTC.

Er zal activiteit zijn op de banden 144, 432, 1296, 2320, 3400, 5760, 10368, 24192MHz en zelfs hoger.

Hoor je niet direct stations dan heeft het zin om het DXcluster in te gaten te houden. Op 23cm en hoger is het steeds meer gebruik om een sked af te spreken via de KST Chat: http://www.on4kst.com/chat/start.php

Deze wedstrijd telt mee in de VERON competitie. Voor de competitie tellen mee de wedstrijden in het eerste volle weekend in maart, mei, juli, september en oktober.

Insturen van het log is voldoende voor deelname.  Het log in EDI format bij voorkeur via de contestrobot insturen. Klik hier om naar de contestrobot te gaan.
Het is ook mogelijk mij het log per email te sturen, dan zet ik het op de contestrobot.

Hier staat het wedstrijdreglement voor 2018.

Tot werkens in de contest!

73 Rob PE1ITR
VHF Contestmanager