Verslag van de Dayton Hamvention 2015 met Guus PE1PLM

Na 1 uur en 5 minuten vanaf het begin vertelt Guus 10 minuten over de DVmega, waarover hij de lezing hield bij de VHF-dag.

Naast Guus zijn er uiteraard veel meer interessante zaken te zien in deze opname van dit grote Amerikaanse evenement.

IARU newsletter 66

De uitgave van de IARU newsletter 66 is er.

Zie bij Home, VHF-en-hoger commissie of klik hier om er direct naar toe te gaan.

Verslag 91ste amateuroverleg op de website

Speciaal wat betreft relaisstation, bakens, gastlicenties, hoog vermogen vergunningen en vergunningen voor ‘niet vrijgesteld gebruik’ is een interessante bijlage toegevoegd. Ondertussen is dat document wel achterhaald maar het laat wel zien waar zoal aan gewerkt wordt. Ga hier rechtstreeks naar de pagina van de verslagen van amateur-overleggen.

Einde van VHF-UHF club PA6RW?

Na 35 jaar ben ik ook aan de beurt. Eindfixate, nadat de 70cm. yagi  en 2/70 verticaal
verwijderd zijn. Werken tijdens de storm om te voorkomen dat alle antennes en kabels naar
de schroot kunnen. De boer wil stoppen en heeft het perceel reeds 1 jaar in de verkoop. ..
overwegingen, alles opnieuw opbouwen of een ander club-qth zoeken. Ik sta niet aan de kant
waar de EUR ‘s zich zelf accumuleren. Ik ben daar ook niet het type voor. Alles wat gerealiseerd
is, is tot stand gekomen door hard werken, spaarzaam zijn en passie voor VHF/UHF. Zeker
als club door maar twee personen gedragen wordt.

73 Ray PE1GUR (PA6RW)

Storm pa6rw