Verslag 91ste amateuroverleg op de website

Speciaal wat betreft relaisstation, bakens, gastlicenties, hoog vermogen vergunningen en vergunningen voor ‘niet vrijgesteld gebruik’ is een interessante bijlage toegevoegd. Ondertussen is dat document wel achterhaald maar het laat wel zien waar zoal aan gewerkt wordt. Ga hier rechtstreeks naar de pagina van de verslagen van amateur-overleggen.