Uitnodiging VERON SSB/CW contest op 3 en 4 juli 2021

Contest op 3 en 4 juli 2021

De juli contest wordt gehouden van zaterdag 3 juli 2021 om 14:00 UTC tot zondag 4 juli 2021 om 14:00 UTC. U wordt hierbij uitgenodigd om mee te doen.
Deze wedstrijd wordt gehouden op alle banden vanaf 144 MHz en telt mee voor de competitie. De contestregels staan hier onder het kopje VERON Competitiewedstrijden.
Logs kunnen na afloop van de contest worden ingediend bij de VERON contestrobot.

Uitslag mei contest

In het weekend van 1/2 mei 2021 werd de tweede radio wedstrijd voor de competitie 2021 gehouden. De uitslag is gepubliceerd en staat op deze pagina. Tevens is het competitoverzicht bijgewerkt.

50 MHz SSB/CW contest (deel 2)

Komende weekend wordt ook deel 2 van de 50 MHz SSB/CW contest gehouden. De contest begint zaterdag 3 juli 2021 om 14:00 UTC tot zondag 4 juli 2021 om 14:00 UTC. U wordt hierbij uitgenodigd om mee te doen. De punten van deze contest worden opgeteld bij de 50 MHz contest die op 19/20 juni werd gehouden. Logs kunnen na afloop van de contest worden ingediend bij de VERON contestrobot.

IARU/VERON 70 MHz SSB/CW contest

In het derde weekend van juli wordt de VERON/IARU 70 MHz SSB/CW contest gehouden. Schrijf dit alvast in de agenda!
De contest wordt gehouden van zaterdag 17 juli 2021 om 14:00 UTC tot zondag 18 juli 2021 om 14:00 UTC. Logs kunnen na afloop van de contest worden ingediend bij de VERON contestrobot.

Handig om te weten is dat deze 70 MHz contest samenvalt met de RSGB 70 MHz Trophy Contest. Deze RSGB 70 MHz contest is alleen op 17 juli van 14:00 – 20:00 UTC.

De behaalde punten in deze contest worden opgeteld bij de 50 MHz contest in juni (deel 1) en de 50 MHz contest in juli (deel 2)

Meer dan 100 Contesten per jaar

De VHF commissie van de VERON organiseert jaarlijks meer dan 100 contesten op de amateurbanden 50 MHz en hoger. Er zijn verschillende soorten contesten. Contesten die 24 uur duren, activiteitscontesten van een paar uur door de week, SSB/CW Contesten, Digitale mode contesten, Amateur Televisie contesten, Digitale Amateur Televisie contesten. Een compleet overzicht vind u op de pagina over contesten.

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron juli 2021

Bij Commissiezaken gaat Rob, PE1ITR in op het correcte gebruik van FT8 om zoveel mogelijk onderlinge interferentie te voorkomen. We zitten nu eenmaal in een gemeenschappelijk segment van slechts 3 kHz breed in de 2m band. Daarom benadrukt Rob het belang om een aantal regels aan te houden, zoals het gebruiken van de tweede sequentie bij het CQ roepen. Verder is het zaak om bij condities, zoals die bijv. bij Es optreden, geen lokale stations aan te roepen omdat daarmee de zwakke signalen van DX stations verstoord worden.

 

Bij Weak Signals aandacht voor de 40 MH band, de “8m band”. In een aantal landen hebben zendamateurs toestemming gekregen voor experimenten op deze lage VLF band. Rob PE1ITR heeft al diverse stations gehoord in FT8, SSB en CW. Ook zijn er in een aantal landen bakenzenders actief die wij hier in Nederland vaak kunnen ontvangen.

 

Tenslotte kunnen we de uitslag van de DATV contest van april lezen. Voor deze nieuwe contest zijn 21 logs ontvangen. De meeste activiteit speelde zich af op de 2m en 70cm banden. Op 6m waren beduidend minder stations actief. Er werd wel wat hinder ondervonden van stations die in de 2m band in andere modes actief waren. Ook bleek het lastig om via DXSpot verbindingen te melden omdat door de grote drukte de tekst heel snel buiten beeld schoof. Winnaar van deze eerste DATV contest is Renny PE1ASH, gevolgd door Corné ON7MOR en Jaap PA0T.

 

Contest VERON/IARU Region 1 50 MHz 19/20 juni 2021

IARU/VERON 50 MHz SSB/CW contest

Dit weekend organiseert de IARU en de VERON SSB/CW 50 MHz.  De contest begint op zaterdag 19 juni 2021 om 14:00u en duurt tot zondag 20 juni 2020 14:00u. In tegenstelling tot voorgaande jaren is deze contest alleen op 50 MHz.

Iedereen is uitgenodigd om mee te doen.

Het contest reglement staat op deze web pagina. Kijk onder 24 uurs contesten.

Deelname kan door het log na afloop in EDI VHF REG1 formaat te uploaden bij de contestrobot. Logs worden door de VERON automatisch doorgestuurd naar de IARU.

50/70 MHz Competitie

De 50/70 MHz competitie bestaat dit jaar uit 3 contesten. De behaalde punten voor deze contest (deel 1) tellen mee voor de 50/70 MHz competitie.

Deel 2 is ook alleen op 50 MHz SSB/CW en wordt gehouden in het eerste volle weekend van juli ( 3/4 juli 2021 ).

Deel 3 is de IARU / VERON 70 MHz contest wordt gehouden in het 3e volle weekend van juli ( 16/17 juli 2021 ).

De punten van de drie contesten worden bij elkaar opgeteld. De winnaar van de competitie is het station die hoogte aantal punten heeft behaald over de 3 contesten.