Mededelingen van de VHF commissie

Uitnodiging voor de openbare C5 bijeenkomst in Friedrichshafen

Dankzij de gastvrijheid van de DARC zullen we in staat zijn om een informele C5 vergadering te houden. Niet alleen voor de VHF managers maar voor alle zendamateurs die geïnteresseerd zijn in het werk van de IARU-R1 VHF-en-hoger.

Na een kleine introductie over de manier van werken van het C5 comité houden we een open discussie. Dit kan nuttig zijn ter voorbereiding voor de Weense interim bijeenkomst in 2016.

De vergadering vindt plaats op zaterdag 27 juni van 15.00 tot 16.30 uur in zaal A (5e verdieping) in het administratief gebouw. Je moet de tentoonstelling verlaten (vergeet niet om je stempel te krijgen) en naar het administratief gebouw lopen.

Jacques ON4AVJ

voorzitter IARU R1 C5

IARU newsletter 66

De uitgave van de IARU newsletter 66 is er.

Zie bij Home, VHF-en-hoger commissie of klik hier om er direct naar toe te gaan.

Verslag 91ste amateuroverleg op de website

Speciaal wat betreft relaisstation, bakens, gastlicenties, hoog vermogen vergunningen en vergunningen voor ‘niet vrijgesteld gebruik’ is een interessante bijlage toegevoegd. Ondertussen is dat document wel achterhaald maar het laat wel zien waar zoal aan gewerkt wordt. Ga hier rechtstreeks naar de pagina van de verslagen van amateur-overleggen.

De VHF-dag 2015 was een succes!

Bij evenementen is te zien wat je hebt gemist als je er niet bij was.

 

Wijzigingsvoorstellen Contest reglementen

Om het aantal deelnemers aan contesten te vergroten zullen de regels hiervoor steeds kritisch moeten worden getoetst aan de werkelijkheid. Om dit gestructureerd en transparant te laten verlopen is gekozen voor een bepaalde werkwijze. Let op: gedurende het gehele jaar door kunnen voorstellen worden ingediend! In het menu onder Contesten is de procedure opgenomen.

Programma VHF-dag

Het programma van de vhf dag is nu bekend. Er hebben zich nu al ruim 100 amateurs aangemeld. Op deze pagina is meer informatie te vinden over vhf dag met veel interessante lezingen.

Informatie VHF-dag

Nieuwe VHF-contestmanager

Nieuwe VHF-contestmanager

Tijdens de VHF-dag in 2006 heeft ondergetekende het VHF-contestmanagerschap overgenomen van Gert PG5D.

Ik heb dat de afgelopen acht jaar met zeer veel plezier gedaan, waarbij de contacten met de grote aantallen medeamateurs in binnen- en buitenland op hoge prijs werden gesteld.

Het is nu tijd om verder te gaan genieten van mijn vrije tijd en onze gezamenlijke hobby. De VHFcommissie heeft een vervanger gevonden, en wel in de persoon van, wederom, Gert PG5D.

Er is tevens een nieuw e-mailadres voor uw logs. Met ingang van de maart contesten mag u uw log voor DAC, velddag en VHF/UHF/SHFcontesten sturen naar vhf-contest@veron.nl

De logs voor de ATV-contesten gaan zoals gebruikelijk naar atv-contest@veron.nl

Graag tot werkens op de diverse banden;

Theo Köhler PA1TK

Contestreglementen 2015 zijn vastgesteld

De contestreglementen voor 2015 zijn vastgesteld en gepubliceerd

Reglementen wijziging in het kort:

In de periode september/oktober 2014 heeft de VHF-commissie om input gevraagd voor eventuele aanpassing of wijziging van de bestaande contestreglementen.Hierop is door 66 personen gereageerd, met in totaal 116 reacties op vijftien punten van de reglementen. Van de 66 personen waren er 53 actief in contesten. Vier hadden een N-registratie, 62 een andere. Drie reacties kwamen van multi-stations en 63 van single operator stations. Na ontvangst van de reacties heeft de contestgroep binnen de VHF-commissie deze beoordeeld, wat heeft geleid tot de volgende wijzigingen in de contestreglementen 2015:

– De tijden van de velddagcontest zijn aangepast naar: 6 juni 14:00 tot 7 juni  14:00 UTC.

– Voor de maandelijkse activiteitencontesten DAC verwijs ik naar de activiteitenkalender.

– De volgende regel is in zijn geheel vervallen:

Conform de machtigingsvoorwaarden is het niet meer nodig dat een station de toevoegingen /a en /p gebruikt. Tijdens contesten is het gebruik van de toevoegingen /a en /p wel toegestaan. Deze toevoeging geldt ook voor de DAC-contesten. In de velddagcontest is het gebruik van de toevoeging /p verplicht

– De volgende regel is vervallen:

Een afgekeurde verbinding levert voor geen van de betrokken stations punten op.

– Aan het bekercompetitiereglement is het volgende toegevoegd:

VERON officials kunnen deelnemen aan VERON wedstrijden; ze worden echter niet vermeld in de bekercompetitie.

Zaterdag 25 april 2015 : VHF Dag in Apeldoorn

De VHF dag zal dit jaar op Zaterdag 25 april 2015 samen met de Interessedag Amateursatellieten, gehouden worden in Apeldoorn.

locatie : Denksportcentrum Apeldoorn
Dubbelbeek 24
7333 NJ Apeldoorn

Voorlopig programma

Lezingen :

  • Ruud PF1F over schotel antennes voor SHF
  • Koert PA1KW over DATV, digitale amateur televisie
  • Robertino van Berkel over DMR ( digital mobile radio )
  • Rob PE1ITR over Deep Space Probes

Wil je deelnemen aan deze dag?  In verband met de planning en catering graag even per e-mail aanmelden bij : pa5km at veron punt nl

( aub call en naam vermelden )

Indien u zich via de interessegroep satellieten reeds hebt aangemeld dan aub niet dubbel aanmelden !

zie ook : http://amsat-nl.org/satday2015/