Mededelingen van de VHF commissie

Uitslag IARU ATV contest 2015 gepubliceerd

De uitslag van de IARU ATV contest die gehouden is half juni is gepubliceerd op deze website, bij contesten -> contestresultaten.

Het team van IQ3ZB heeft net PE1NKT verslagen. IQ3ZB is hoog op een berg gesitueerd en kan daardoor verbindingen maken over grote afstanden, zonder dat daar (veel) condities voor nodig zijn. In Frankrijk had men niet begrepen dat de IARU contest was, de gegevens van de logs van hun nationale contest zijn gebruikt.

Internetconsultatie door AT

Door AT is de internetconsultatie gestart m.b.t. een wijziging van het Nationaal FrequentiePlan. Er zijn een aantal zaken die de activiteit in een aantal VHF-en-hoger amateurbanden zal verhogen, zoals:

 • In de 2,4 GHz band wordt toegevoegd dat voor frequentiegebruik ten behoeve van drones vergunningen kunnen worden aangevraagd,
 • In de 3,5 GHz band wordt een deel bestemd voor lokale besloten breedbandnetwerken en een deel voor mobiele communicatie.

Zie hier voor de gehele consultatie. Vragen of opmerkingen? Laat het als reactie achter of email.

Let op: 21 augustus 2015 is de sluitingsdatum bij AT.

Onderwerpen in VHF-en-hoger, Electron juli 2015

Kijk er vast naar uit: wederom een diversiteit aan onderwerpen in de rubriek:

 • ‘Commissiezaken’ over de WRC 2015 en IARU 2016 waar de VERON deel van uitmaakt.
 • ‘Contesten’ over VHF/UHF-contesten voor nieuwelingen en daarbij de uitslag van de telegrafie/telefonie mei contest 2015.
 • ‘Amateursatellieten’ over de reeks FOX-1 satellieten.
 • ‘Certificaten’: het award waarvoor met zes verschillende Europese landen een bevestigde verbinding moet zijn gemaakt: VHF-6 en UHF-6.
 • ‘Nieuwe apparatuur’: De beste Baofeng tot nu toe, over de Baofeng GT-3 ‘Mark II’.
 • Tevens wordt teruggekeken op de FT-991 waarover in de vorige Electron melding was gedaan.
 • ‘ATV’ over waterdichte 24 GHz belichters, een combigolfpijp voor 10 en 24 GHz, een 11 cm TFT-monitor en een tip om verzwakkertjes op te bergen. Tevens ATV-repeaters in Noord-Holland: PI6NHN.
 • Eindelijk is de uitslag van de IARU ATV contest 2014 er: de locaties van de deelnemers worden op een kaartje getoond.
 • Bij ‘Andere tijdschriften’ over D-ATV, EME met zelfbouw Helix-antennes en het nut van een extra filter bij D-ATV.

Uitnodiging voor de openbare C5 bijeenkomst in Friedrichshafen

Dankzij de gastvrijheid van de DARC zullen we in staat zijn om een informele C5 vergadering te houden. Niet alleen voor de VHF managers maar voor alle zendamateurs die geïnteresseerd zijn in het werk van de IARU-R1 VHF-en-hoger.

Na een kleine introductie over de manier van werken van het C5 comité houden we een open discussie. Dit kan nuttig zijn ter voorbereiding voor de Weense interim bijeenkomst in 2016.

De vergadering vindt plaats op zaterdag 27 juni van 15.00 tot 16.30 uur in zaal A (5e verdieping) in het administratief gebouw. Je moet de tentoonstelling verlaten (vergeet niet om je stempel te krijgen) en naar het administratief gebouw lopen.

Jacques ON4AVJ

voorzitter IARU R1 C5

IARU newsletter 66

De uitgave van de IARU newsletter 66 is er.

Zie bij Home, VHF-en-hoger commissie of klik hier om er direct naar toe te gaan.

Verslag 91ste amateuroverleg op de website

Speciaal wat betreft relaisstation, bakens, gastlicenties, hoog vermogen vergunningen en vergunningen voor ‘niet vrijgesteld gebruik’ is een interessante bijlage toegevoegd. Ondertussen is dat document wel achterhaald maar het laat wel zien waar zoal aan gewerkt wordt. Ga hier rechtstreeks naar de pagina van de verslagen van amateur-overleggen.

De VHF-dag 2015 was een succes!

Bij evenementen is te zien wat je hebt gemist als je er niet bij was.

 

Wijzigingsvoorstellen Contest reglementen

Om het aantal deelnemers aan contesten te vergroten zullen de regels hiervoor steeds kritisch moeten worden getoetst aan de werkelijkheid. Om dit gestructureerd en transparant te laten verlopen is gekozen voor een bepaalde werkwijze. Let op: gedurende het gehele jaar door kunnen voorstellen worden ingediend! In het menu onder Contesten is de procedure opgenomen.

Programma VHF-dag

Het programma van de vhf dag is nu bekend. Er hebben zich nu al ruim 100 amateurs aangemeld. Op deze pagina is meer informatie te vinden over vhf dag met veel interessante lezingen.

Informatie VHF-dag

Nieuwe VHF-contestmanager

Nieuwe VHF-contestmanager

Tijdens de VHF-dag in 2006 heeft ondergetekende het VHF-contestmanagerschap overgenomen van Gert PG5D.

Ik heb dat de afgelopen acht jaar met zeer veel plezier gedaan, waarbij de contacten met de grote aantallen medeamateurs in binnen- en buitenland op hoge prijs werden gesteld.

Het is nu tijd om verder te gaan genieten van mijn vrije tijd en onze gezamenlijke hobby. De VHFcommissie heeft een vervanger gevonden, en wel in de persoon van, wederom, Gert PG5D.

Er is tevens een nieuw e-mailadres voor uw logs. Met ingang van de maart contesten mag u uw log voor DAC, velddag en VHF/UHF/SHFcontesten sturen naar vhf-contest@veron.nl

De logs voor de ATV-contesten gaan zoals gebruikelijk naar atv-contest@veron.nl

Graag tot werkens op de diverse banden;

Theo Köhler PA1TK