Promo van de VHF-en-hoger rubriek, als gesproken tekst

Een paar dagen voor het verschijnen van Electron staat op deze website een uitgebreide vooraankondiging van wat er in de rubriek VHF-en-hoger staat.

Deze keer (wat later) ook als mp3 bestand, dat te beluisteren is. Het is gemaakt met google translate, waar het feitelijk een kwestie is van de tekst er in gooien en op het luidsprekertje klikken. Op wat klemtonen en genegeerde punten na is het (voor zendamateurs) zeker goed te beluisteren.

Misschien handig om het te beluisteren in de auto?

Op verzoek ook als los (mp3) bestand beschikbaar.

ARISS schoolcontact ontvangst in Apeldoorn

Ik heb meegeluisterd op 145.800 MHz en ik heb meegekeken met de webstream.

Eerst een heel verhaal maar dat was in het Grieks.
Toen ze in Griekenland begonnen met het leggen van het contact kwam het ISS bij mij keihard binnen. Tegen de tijd dat ze in Katerini het signaal ontvingen was het bij mij voorbij.
Leuk om te zien hoe de scholieren netjes hun beurt afwachtten. Alhoewel één jonge dame zo te horen een paar keer een vraag mocht stellen waardoor misschien een paar leerlingen niet meer aan de beurt kwamen.
Maar de tijd was sowieso te kort om iedereen aan bod te laten komen. Het is net als met de Tour de France; het ISS wacht niet!

Ik heb nog snel even mijn ontvangst met de smartphone vastgelegd en als MP3 bestand toegevoegd

73 Hans PA0WYS

Op 6 en 7 mei is van 14:00 tot 14:00 (UTC) de VERON VHF-UHF-SHF contest

Heb je niets met contesten is het toch eens leuk om dan over de band te draaien om te zien wat je zoal (rechtstreeks) hoort en/of kunt werken. De gebruikte polarisatie zal horizontaal zijn. Als je dat niet hebt dus nog een week de tijd om een dipooltje, kleine yagi of HB9CV in elkaar te flansen. Met een stok of hengel uit het dakraam of balkon gestoken zal je je verbazen.

Heb je de antenne eerder klaar en wil je vast wat testen: op 2 mei is van 17:00 tot 21:00 UTC de Dutch Activity Contest op 2 mtr, in Engeland loopt hij van 19:00 tot 21:30. Ook weer gemoedelijk maar wel minder stations dan op 6 en 7 mei.

Bovenal: veel plezier!

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron mei 2017

Bij Commissiezaken raadt Chris, PA3CRX ons aan niet te wachten tot er een contest begint! Op de microgolfbanden wordt vaak met portabele apparatuur gewerkt die dan wordt opgegraven, maar juist buiten de contesten is er meer rust en ruimte voor experimenten. Verder aandacht voor de nieuwe “Gedragslijn Vergunningen Radiozendamateurs” die door Agentschap Telecom is gepubliceerd. In dit document komen een aantal zaken aan de orde, waaronder relaisstations, bakens, mogelijkheden voor een hoger zendvermogen voor F-amateurs.

John PH3UNX blikt terug op de zeer geslaagde VHF-en-hoger dag in Bunschoten-Spakenburg. De ontvangst met koffie en cake werd zeer gewaardeerd, vooral door de pechvogels die in een flinke file terecht waren gekomen wegens wegwerkzaamheden. De eerste lezing “Grootsignaalgedrag” werd door Rene PE1CMO gegeven. Hier werd een kijkje in de keuken gegeven bij het ontwikkelen van UHF zenders en ontvangers voor professionele toepassingen. Vervolgens reikt Gert PG5D de contestprijzen uit aan de winnaars in de diverse categorieën. Geen bekers meer, maar certificaten, voorzien van naam en call en een overzichtskaatje van de gewerkte stations. Hierna was het tijd voor de goed verzorgde lunch die zowel binnen als buiten kon worden genuttigd. Na de lunch vertelde Alex PA2CV op boeiende en humoristische wijze over de voorbereidingen en de ervaringen bij de 2m contest vanaf Trintelhaven, een afgelegen locatie langs de dijk van Lelystad naar Enkhuizen. De derde lezing werd verzorgd door Lex, PE1CVJ die beschreef hoe hij op basis van de Raspberry Pi een systeem heeft gebouwd waarmee een aantal transceivers, die in een mast geplaatst zijn, vanaf de grond kunnen worden gecontroleerd op SWR, stroomopname en temperatuur. De Raspberry Pi verzamelt al deze gegevens en laat deze op afstand via een LAN verbinding uitlezen in een Dashboard omgeving. Tenslotte sloot Gert PG5D de dag af met een lezing over de geschiedenis van Software Defined Radio en ging Gert ook in op de ontwikkelingen binnen de GNU Radio.

Bij Frequentiemanagement gaat John PH3UNX nog wat verder in op de al eerder genoemde Gedragslijn van het AT. Zo noemt John het loslaten van de frequentieshift, kleinere geografische afstanden tussen repeaters, het vrijgeven van de repeatermodulatie (analoog of digitaal).

Bij Amateursatellieten wordt gemeld dat de Fox-1C en Fox-1D satellieten gelanceerd zullen worden tijdens een andere missie dan de oorspronkelijk geplande Sherpa missie, die vertraging heeft opgelopen. Beide satellieten hebben een U/V relais aan boord (70 cm uplink en 2m downlink) en daarnaast een experimenteel relais van 23cm naar 2m. Vanuit het ISS worden regelmatig schoolverbindingen verzorgd. Ook Nederlandse scholen kunnen zo’n verbinding aanvragen. Tjeerd, PA3GNZ legt uit hoe hij telemetrie ontvangt van de FUNcube satellieten. Hij is begonnen met het ontvangen van FUNcube-1 via een binnenshuis opgesteld kruisdipool. De telemetrie wordt gedecodeerd door het dashboard, dit is te downloaden van de funcube warehouse site en dit dashboard zorgt automatisch voor het doorsturen van de gegevens. Vorig jaar heeft Tjeerd een opstelling gemaakt waarmee hij zijn eigen signaal via de transponder kan horen. Met een 70 cm yagi en een 2m Moxon beam op het balkon kon Tjeerd zijn CW signaal ontvangen. De audio van de set gaat naar de line-in van de PC, het programma SatPC32 zorgt voor het bijregelen van de frequentie van de set in verband met de dopplerverschuiving. Tjeerd heeft inmiddels zijn mogelijkheden uitgebreid met ontvangst van de FUNcube‑2 en de FUNcube‑5 (Nayif‑1).

 

Het Indiase ruimteagentschap heeft op 15 januari een raket gelanceerd met maar liefst 103 satellieten, een nieuw record. Een daarvan is de Nayif-1, deze bevat een AMSAT-N/UK transponder gebaseerd op het FUNcube-1 ontwerp. Deze satelliet heeft een actief standregelsysteem waardoor deze bijna niet tuimelt. Het Oscarnummer voor deze satelliet is Emirati Oscar 88, oftewel EO-88. Dank zij Nico PA0DLO is er duidelijkheid welke Keplerset bij deze satelliet hoort.

Bij Weak Signals een bijdrage van Frank, PA2M over het baken PI7SIX. Dit baken heeft hij na een stilte van bijna 10 jaar weer nieuw leven ingeblazen. Een belangrijke stimulans kwam van John, PE1GHG die kon zorgen voor een plaats op het EMC in Rotterdam, waar al meer bakens en repeaters actief zijn en waar John, PE1GHG al een aantal keren in Electron over heeft bericht. Nadat de aanvraag gehonoreerd was kon met de bouw begonnen worden. De oscillator is opgebouwd met een Si570die de toegewezen frequentie 50,425 MHz opwekt. Daarna komen een stuurtrap en een eindtrap. De besturing is uitgevoerd met een Arduino processor, dat was ook een leerzaam traject voor Frank. De software is daarna nog uitgebreid met een SWR beveiliging. Zodra de SWR boven de 1 op 2 komt wordt naar een laag vermogen teruggeschakeld. Als antenne is een kruisdipool toegepast. Op 4 mei 2016 is het baken aangezet, na een klein software hikje wat snel verholpen is zijn er nu al zo’n 150 DX meldingen ontvangen.
Bij Quality modes een bijdrage van Wil, PA0WBS met deel 2 over PI4EMC, de Rotterdamse bakens en repeaters. Hier gaat Wil in op de antennes en de overige apparatuur die PI4EMC draaiende houden. Op het dak, op 106 m boven zeeniveau, zijn de antennes over twee bestaande masten verdeeld. Voor de meeste repeater antennes zijn in de handel verkrijgbare exemplaren toegepast, waarbij de 2m antenne met zijn 6m lengte er letterlijk uit steekt. Deze gaf in maart 2015 de geest maar kon gerepareerd worden. Voor de bakens zijn andere antennes gebruikt, een kruisdipool voor 6m, voor 13 cm en hoger zijn slotted waveguide antennes gebruikt.

Bij ATV aandacht voor de maartcontest. De condities waren zowaar eens iets boven normaal. De meeste lokale verbindingen werden in het begin van de contest gemaakt en werd er ’s avonds verder gekeken. Het lukte Renny nog wel verbindingen met Limburg en Brabant te maken, een paar met Friesland, maar dat was het wel. Op zondag nog een paar die zaterdag niet lukten. Chris, PA3CRX was samen met Peter, PA3CWS naar de Loosdrecht afgereisd en zij hadden de antennes langs de waterkant opgesteld. Niet alles is gelukt, 6 cm ging beter dan 1,2 cm. Er zijn 22 logs ontvangen waarvan er twee stations portabel waren. De deelnemende stations waren verspreid  over het hele land wat op een kaartje goed in beeld komt. De 70 cm band was veel in trek, maar ook de banden boven de 13 cm band genoten grote belangstelling en meer deelnemers.

Bij nieuwe apparatuur de DF202 2m SDR transceiver speciaal bedoeld voor gebruik met transverters voor hogere frequenties. Het uitgangsvermoge is daarom laag gehouden (50mW) om zo de mixer van een transverter rechtstreeks aan te kunnen sturen. Aan de achterkant van de DF202 zijn maar liefst drie transverters aan te sluiten en is ook een stabiel 10 MHz signaal beschikbaar om de transverter te locken.

Daiwa heeft een nieuwe serie CN-901 SWR en vermogensmeters op de markt gebracht. Voor het gebied tot 200 MHz zijn er vermogensmeters van 1,5 kW tot zelfs 3kW beschikbaar. Voor het gebied boven 200 MHz heeft Daiwa ook meters beschikbaar maar die kunnen niet zoveel vermogen aan. De meters kunnen naar keuze met  SO239 connectors of N-connectors uitgerust zijn.

QYT heeft model KT-8900D als opvolger van de KT-8900 uitgebracht, een zeer compacte 2m en 70cm transceiver. Er kunnen maximaal 4 frequenties gelijktijdig beluisterd worden. Het uitgangsvermogen is vergoot to 25 W VHF en 20 W UHF. De gebruikelijke zend-ontvangbereiken zijn uitgebreid met extra ontvangbereiken van 220 tot 260 MHz en van 350 tot 390 MHz. Ook is er een ingebouwde FM radio. Verder natuurlijk de gebruikelijke geheugenkanalen, CTCSS enz.

Nu ook te beluisteren!

Meer info over Racal Cougar door Jacob PE2CJ

Jacob PE2CJ is o.a. bekend van zijn artikel in Electron en lezingen bij VERON afdelingen. Hij is een ‘nieuwsbrief’ gestart over de laatste bevindingen over de Racal Cougar apparatuur. “Ik heb met diverse mensen e-mailcontact gehad over de Racal Cougar apparatuur en wellicht zijn jullie geïnteresseerd naar de laatste bevindingen.

Aanvankelijk had ik een bladzijde  gewijd aan de Racal Cougar. Omdat de hoeveelheid informatie sterk gegroeid is, heb ik besloten om de informatie op te knippen in een aantal blokken. De inhoud is nog lang niet compleet en zal in de toekomst (wanneer de tijd het toe laat) aangevuld worden. Omdat het nooit af is, is er bij dezen alvast een update van de laatste stand van zaken.

Introductie

Op de introductie bladzijde is algemene informatie te vinden over de Racal Cougar apparatuur, ‘mijn Racal avontuur’ en referenties naar externe interessante informatiebronnen.

Componenten

De losse componenten van het Cougarnet zijn op deze pagina beschreven. Het doel is om de componenten met detailinformatie te beschrijven zoals met de bijbehorende type nummers. Uitgebreide informatie van de fill gun en accu’s is reeds geplaatst. Foto’s en verdere informatie moet nog worden aangevuld.

Samenstellingen

Er zijn diverse configuraties van apparatuur mogelijk. Momenteel zijn hier alleen foto’s en tekeningen geplaatst van bekende configuraties. Foto’s met toelichting zal nog volgen.

Technisch

Het doel is om hier het technische ontwerp nader toe te lichten. Er zijn reeds detail foto’s van het binnenwerk van de zendontvanger geplaatst. Ook de frequentieopwekking is nader toegelicht om de opbouw van het apparaat beter te kunnen doorgronden. Er is veel informatie rondom de EEPROM en de frequentie instelling. Dit is echter ruwe informatie en deze tekst moet worden herzien om er een beter samenhangend verhaal van te maken. De informatie klopt wel en kan een bron zijn voor experimenten van anderen.

Modificaties

Het deel van de modificaties dat hier staat is vooralsnog compleet. Mogelijk is dit het meest relevante deel voor Cougar gebruikers. Het uitschakelen van de Time Out Timer is bescheven evenals het uitschakelen van de waarschuwing tonen zodat de (hinderlijke) piepjes bij ‘CLR’ gebruik niet meer hoorbaar zijn.
Het uitschakelen van de 150 Hz subtoon is met hardware modificaties beschreven. Dave; PA5DOF kan softwarematig zelfs de TX toon uitschakelen.
Dave is een programmer aan het ontwikkelen en de bevindingen van Dave zullen worden vermeld als de ontwikkelingen afgerond zijn.

Data protocol

Ik ben voornemens om het data protocol hier verder toe te lichten.
Momenteel is het nog losse informatie dat veel verder aangevuld moet worden. Dave; PA5DOF verdient hier de eer voor het harde werk! Ik ben ondertussen in de schema’s van de programmers aan het spitten. Hier is een schat aan relevante informatie te vinden. Helaas heb ik de G en B informatie, maar nog niet de documentatie van de C variant, dus hier ligt nog een terrein waarop het één en ander nog uitgezocht kan worden. Op de achtergrond ligt er al een schetsontwerp voor een zelfbouw programmer. Dit is deels gebaseerd op het fundament van Dave. Ik wil een gefreesde aluminium behuizing maken met een toetsenbord van 4×4 met een 4×20 karakter display. Op basis van een Adruino moet het mogelijk zijn om zo een combinatie te maken van een programmer/fill gun/VFO. Zonder de EEPROM te programmeren kan zo elke frequentie tussen 66 en 88 MHz worden geselecteerd in stappen van 12,5 kHz. Door het koppelen van de squelch draad aan de controller moet scannen over de band zelfs mogelijk zijn.
Kortom, bergen ideeën om nog verder uit te werken…

Onderhoud

Om de Racal Cougar apparatuur in goede staat de houden/brengen is onderhoud nodig. Het vervangen van de backup batterij voor een fill-gun is hier beschreven en algemeen onderhoud voor de zendontvanger.

Zo, dat is een lap tekst… Hopelijk hebben jullie iets aan bovenstaande informatie, al was het alleen al voor vermaak… Mochten jullie ideeën, tips of iets dergelijks hebben om de bladzijden te complementeren, dan hoor ik het graag!

Met vriendelijke groet Jacob Reiding; PE2CJ”

ARISS Schoolcontact met Griekenland op zaterdag 29 april om 14:02 (lokale tijd)

Een ARISS schoolcontact staat gepland voor een school in Katerini, Griekenland

Het schoolcontact wordt dit keer in de griekse taal gehouden met de Russiche kosmonaut Fyodor Yurchikhin RN3FI . Bijzonder is dat Fyodor Yurchikhin van griekse komaf is. En dan ook nog wel uit de omgeving van Katerini.

De verbinding staat gepland voor zaterdagmiddig 29 april om 12.02 UTC.
Voor het grondstation heeft Adamos, SV2KGA, de organisator van deze verbinding de speciale roepletters SX2ISS aangevraagd en toegewezen gekregen.
Het downlink signaal is in een groot deel van Europa op 145.800 MHz in smalband FM te ontvangen.

Hieronder volgen nog de beschrijving van de school en de vragen die door de kinderen gesteld gaan worden. De vragen zijn dit keer in het engels, grieks en russisch weergegeven.

De school in Katerini verzorgt tevens een webstream van het gehele contact. Deze webstream is te vinden op: http://www.ustream.tv/channel/zL3AJKSYX6D

73’s
Bertus
PE1KEH

==========================================================

School presentation

The 14th Elementary School is a mid-size school in the centre of Katerini city. It is a three floor building with 16 classrooms established in 1977. Many residents have attended it all these years. It has won prizes and honors in various fields (culture, athletics, etc.) and its graduates have successfully continued their education in a higher level.

Teachers’ effort is to engage kid’s mind in a research for knowledge in various fields like science, technology including space, engineering and arts. For this reason, in the flexible zone program, the school kids are engaged in projects such as an exhibition of their drawings with themes from space and planets, paper handicrafts with related themes, presentations about space exploration and how satellites are staying in orbit. Their activities include visits to the local amateur radio club to find out how telecommunications work.

The ARISS contact will be conducted in Greek.
Participants will ask as many of the following questions as time allows:

1. Savvas (11): What is your current mission aboard ISS?
1. Σάββας (11): Ποιά είναι η αποστολή σας στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό;
1. Савва (11):  Какую задачу  выполняете  Вы  на МКС ?

2. Fanis (10):What age did you first realize that you wanted to become a cosmonaut?
2. Φάνης (10): Σε ποια ηλικία συνειδητοποιήσατε ότι θέλατε να γίνετε Κοσμοναύτης;
2. Фанис (10): В каком возрасте Вы решили, что станете космонавтом?

3. Basilis (10): What are your thoughts when you look at Greece from space?
3. Βασίλης (10): Τι σκέπτεστε όταν βλέπετε την Ελλάδα από το Διάστημα;
3. Василис (10): О чём Вы думаете, когда видите Грецию из Космоса?

4. Vasia (11): Are there any debris in Space?
4. Βάσια (11): Υπάρχουν σκουπίδια στο Διάστημα;
4. Васия (11): Есть ли мусор в космосе?

5. Katerina (11): How do you brush your teeth?
5. Κατερίνα (11): Πως πλένεται τα δόντια σας;
5. Катерина (11): Как Вы моете зубы на МКС?

6. Despina (10): How do you get a shower?
6. Δέσποινα(10): Πως πλένεστε στο διάστημα;
6. Деспина (10): Как вы купаетесь на МКС?

7: Panagiotis (10): How many times did you walk in space?
7: Παναγιώτης (10): Πόσες φορές περπάτησες στο διάστημα;
7. Панаёта (10): Сколько раз Вы выходили в открытый космос?

8. Mariami (9): What do you eat and drink in space?
8. Μαριάμι (9): Τι τρώτε και πίνεται στο διάστημα;
8. Мариами (9): Как вы питаетесь на МКС?

9. Katerina (9): How do you have fun in the Space Station?
9. Κατερίνα (9): Πως διασκεδάζεται στον Διαστημικό Σταθμό;
9. Катерина (9): Как Вы проводите свободное время на станции? Какие у вас             развлечения?

10. Nikolas (10): How fast do you travel?
10. Νικόλας (10): Πόσο γρήγορα ταξιδεύετε;
10. Николас (10): Какая скорость МКС?

11. Theano (9): How much time do you need to get in to the space suit?
11. Θεανώ (9): Πόση ώρα χρειάζεται να φορέσεις την διαστημική στολή;
11. Феано (9): Сколько время Вам надо, чтобы надеть космический костюм?

12. Nikos (12): How long does it take to get to space?
12. Νίκος (12): Πόση ώρα χρειάζεται για να φτάσετε στο Διάστημα;
12. Никос (12): Сколько часов необходимо, чтобы долететь от Земли  до Станции?

13.Christina (12): What are your thoughts during your mission?
13. Χριστίνα (12): Ποιές είναι οι σκέψεις σας κατά τη διάρκεια της αποστολής σας;
13. Христина (12): О чём Вы думаете во время полёта?

14.George (12): How do you prepare for your space travel?
14. Γιώργος (12): Πως προετοιμάζεστε για την διαστημική σας αποστολή;
14. Георгиос (12): Как Вы готовитеськ полёту?

15. Theano (11): How long do you stay in space for every mission?
15. Θεανώ (11): Για πόσο χρόνο μένετε στο διάστημα σε κάθε αποστολή;
15. Феано (11): Сколько время Вы проводите на  МКС в каждый свой полёт?

16. Stavros (12): How many times have you travelled in space?
16. Σταύρος (12): Πόσες φορές έχετε ταξιδέψει στο διάστημα;
16. Ставрос (12): Сколько раз Вы летали на МКС?

17. Stathis (16): What words describe a man’s effort to become a cosmonaut?
17. Στάθης (16): Ποιες λέξεις περιγράφουν τον αγώνα ενός ανθρώπου για να γίνει κοσμοναύτης;
17. Стафис (16): Какими словами Вы бы описали подготовку человека, который хочет стать космонавтом?

18. Katerina(16): What does an astronaut feel when he observes the Earth from space?
18. Κατερίνα (16): Ποια συναισθήματα κυριεύουν έναν κοσμοναύτη παρατηρώντας τη Γη;
18. Катерина (16): Что чувствует космонавт,наблюдая Землю из Космоса?

Uitslag Marconi contest 2016

De Marconi contest die twee keer per jaar wordt georganiseerd door de Italiaanse vereniging ARI had weer veel deelnemers. De uitslag van 2016 is hier te bekijken.

Zoals de naam al doet vermoeden gaat het bij de Marconi contest om verbindingen in CW. De Nederlandse stations hebben zich goed geweerd en ongetwijfeld veel plezier gehad. Gefeliciteerd!

ARISS Schoolcontact met Frankrijk op vrijdag 14 april om 17:20 lokale tijd.

Opnieuw is er een ARISS schoolcontact op komst op vrijdag 14 april om 17:20. Thomas Pesquet, KG5FYG, beantoordt dan vragen van Franse schoolkinderen tijdens een rechtstreekse verbinding tussen het ruimtestation en het College Roger Martin Du Gard in Bellême. Het grondstation werkt met de roepletters F6KCO. dit rechtstreekse contact is in ons land zeker goed te ontvangen op 145,800 MHz in FM. Hieronder volgt een voorstelling van de Franse school.

School presentation

Roger Martin du Gard is a middle school in Bellême, France. Located in Normandy,
in the heart of the regional natural park of le Perche, this village of approximately
two thousand inhabitants sits on a hill dominating the Perche area.

Roger Martin du Gard was constructed in the 1970s and was totally rebuilt on the same location in 1994. It got its name from Literature Nobel Prize, Roger Martin du Gard, a writer who lived the last part of his life nearby, in Le Château du Tertre. The number of students has been stable for the past four years, with about three hundred children in twelve different classes (3 in each level, from grades 7 through 10).
It welcomes students from age 11 to 15.

This school project, ARISS, aims at having the students succeed in their different education paths. The ARISS project is the one opportunity to show the students that being in a rural area does not limit their possibilities and their capacities to do things. It is a way to help them find a possible future in such an important field. Complementing their physics program, it also offers a magical moment to all the students in the school, while showing that working serves a real motivation.

Participants will ask as many of the following questions as time allows:

1. Romuald (14): Qu’est-ce-qui vous a donné envie de devenir astronaute?
2. Émilie (14): Quel régime alimentaire devez-vous adopter dans l’espace?
3. Tanguy (14): Quel fuseau horaire suivez-vous dans l’espace?
4. Margaux (14): Dans les expériences de culture que vous menez, où en êtes-vous?
5. Marceau (14): Avez-vous rencontré des débris spatiaux durant votre voyage jusqu’à l’ISS?
6. Alice (14): Comment faites-vous pour vous approvisionner en eau potable?
7. Mathéo (13): Qu’avez-vous ressenti lors de votre sortie extra-véhiculaire?
8. Émy (14): Quel est l’inconvénient majeur à vivre dans l’espace?
9. Lucas (13): Comment envisagez-vous votre futur une fois rentré sur Terre?
10. Apolline (13): Avez-vous réussi à jouer aux dés dans l’espace?
11. Antoine (15): Combien d’heures de sport pratiquez-vous quotidiennement?
12. Solenn (12): Comment faites-vous votre toilette dans l’espace?
13. Julie (15): Comment organisez-vous vos journées?
14. Lou-Anne (13): Comment faites-vous pour vous déplacer dans la station spatiale?
15. Alexis (14): Quelles sont les qualités requises pour devenir astronaute?
16. Clémence (14): Le réchauffement climatique est-il visible depuis la station?
17. Margaux (14): Quel est le plus bel endroit que vous ayez photographié depuis la station?
18. Zia (13): Quel est, jusqu’à aujourd’hui, votre plus beau souvenir à bord de la station?
19. Théo (14): Parmi les expériences réalisées, quelles sont celles qui vous ont amusé?
20. Jérôme (15): Entre Normands, vous souviendrez-vous de nous?

Contesten > contestrobot statistieken webpagina laadt traag

Sinds kort laadt de regelmatig bezochte webpagina met de statistieken van de Nederlandse Activiteiten Contesten (NAC) erg traag. Het lijkt of er niets gebeurt maar uiteindelijk verschijnen de gegevens wel! De twee meter activiteiten avond was afgelopen dinsdag zeer succesvol, a.s. dinsdagavond is de 70 cm band weer aan de beurt.

Veel plezier en succes!