Meer info over Racal Cougar door Jacob PE2CJ

Jacob PE2CJ is o.a. bekend van zijn artikel in Electron en lezingen bij VERON afdelingen. Hij is een ‘nieuwsbrief’ gestart over de laatste bevindingen over de Racal Cougar apparatuur. “Ik heb met diverse mensen e-mailcontact gehad over de Racal Cougar apparatuur en wellicht zijn jullie geïnteresseerd naar de laatste bevindingen.

Aanvankelijk had ik een bladzijde  gewijd aan de Racal Cougar. Omdat de hoeveelheid informatie sterk gegroeid is, heb ik besloten om de informatie op te knippen in een aantal blokken. De inhoud is nog lang niet compleet en zal in de toekomst (wanneer de tijd het toe laat) aangevuld worden. Omdat het nooit af is, is er bij dezen alvast een update van de laatste stand van zaken.

Introductie

Op de introductie bladzijde is algemene informatie te vinden over de Racal Cougar apparatuur, ‘mijn Racal avontuur’ en referenties naar externe interessante informatiebronnen.

Componenten

De losse componenten van het Cougarnet zijn op deze pagina beschreven. Het doel is om de componenten met detailinformatie te beschrijven zoals met de bijbehorende type nummers. Uitgebreide informatie van de fill gun en accu’s is reeds geplaatst. Foto’s en verdere informatie moet nog worden aangevuld.

Samenstellingen

Er zijn diverse configuraties van apparatuur mogelijk. Momenteel zijn hier alleen foto’s en tekeningen geplaatst van bekende configuraties. Foto’s met toelichting zal nog volgen.

Technisch

Het doel is om hier het technische ontwerp nader toe te lichten. Er zijn reeds detail foto’s van het binnenwerk van de zendontvanger geplaatst. Ook de frequentieopwekking is nader toegelicht om de opbouw van het apparaat beter te kunnen doorgronden. Er is veel informatie rondom de EEPROM en de frequentie instelling. Dit is echter ruwe informatie en deze tekst moet worden herzien om er een beter samenhangend verhaal van te maken. De informatie klopt wel en kan een bron zijn voor experimenten van anderen.

Modificaties

Het deel van de modificaties dat hier staat is vooralsnog compleet. Mogelijk is dit het meest relevante deel voor Cougar gebruikers. Het uitschakelen van de Time Out Timer is bescheven evenals het uitschakelen van de waarschuwing tonen zodat de (hinderlijke) piepjes bij ‘CLR’ gebruik niet meer hoorbaar zijn.
Het uitschakelen van de 150 Hz subtoon is met hardware modificaties beschreven. Dave; PA5DOF kan softwarematig zelfs de TX toon uitschakelen.
Dave is een programmer aan het ontwikkelen en de bevindingen van Dave zullen worden vermeld als de ontwikkelingen afgerond zijn.

Data protocol

Ik ben voornemens om het data protocol hier verder toe te lichten.
Momenteel is het nog losse informatie dat veel verder aangevuld moet worden. Dave; PA5DOF verdient hier de eer voor het harde werk! Ik ben ondertussen in de schema’s van de programmers aan het spitten. Hier is een schat aan relevante informatie te vinden. Helaas heb ik de G en B informatie, maar nog niet de documentatie van de C variant, dus hier ligt nog een terrein waarop het één en ander nog uitgezocht kan worden. Op de achtergrond ligt er al een schetsontwerp voor een zelfbouw programmer. Dit is deels gebaseerd op het fundament van Dave. Ik wil een gefreesde aluminium behuizing maken met een toetsenbord van 4×4 met een 4×20 karakter display. Op basis van een Adruino moet het mogelijk zijn om zo een combinatie te maken van een programmer/fill gun/VFO. Zonder de EEPROM te programmeren kan zo elke frequentie tussen 66 en 88 MHz worden geselecteerd in stappen van 12,5 kHz. Door het koppelen van de squelch draad aan de controller moet scannen over de band zelfs mogelijk zijn.
Kortom, bergen ideeën om nog verder uit te werken…

Onderhoud

Om de Racal Cougar apparatuur in goede staat de houden/brengen is onderhoud nodig. Het vervangen van de backup batterij voor een fill-gun is hier beschreven en algemeen onderhoud voor de zendontvanger.

Zo, dat is een lap tekst… Hopelijk hebben jullie iets aan bovenstaande informatie, al was het alleen al voor vermaak… Mochten jullie ideeën, tips of iets dergelijks hebben om de bladzijden te complementeren, dan hoor ik het graag!

Met vriendelijke groet Jacob Reiding; PE2CJ”