1 juni:test met digitale ATV vanuit het ISS

ARISS wil vrijdag 1 juni een test van de “Ham Video” digitale ATV zender uitvoeren vanaf het Columbus module in het International Space Station. Deze zender is al enige weken niet actief geweest.

Volgens een aankondiging van ARISS mentor Gaston Bertels, ON4WF, zal de zender eerst worden uitgeschakeld, de antennekabel wordt vervolgens verbonden met de tweede S-band antenne en de zender wordt weer ingeschakeld.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de bemanning van het ISS om 1725 UTC, ongeveer 45 minuten voordat het ruimtestation over Europa vliegt (om 1840 UTC). Grondstations wordt gevraagd de signalen te monitoren en te rapporteren.

Iedereen kan de test online volgen op https://live.ariss.org/hamtv/ .

Uitnodiging VERON velddag contest op 2/3 juni 2018

Hierbij de uitnodiging om mee te doen met de VERON velddag contest komend weekend.  De contest wordt gehouden op alle banden vanaf 50MHz en hoger en staat alleen open voor deelnemers waarvan het station niet verbonden is met het vaste electriciteitsnet. Er mag ook geen gebruik gemaakt worden van permanent vast opgestelde antennes. Dat neemt niet weg dat ook vast opgestelde stations verbindingen kunnen maken en punten kunnen geven aan de deelnemers.

Voor een verbinding uitwisselen Rapport + Volgnummer en QTH Locator. Er zijn geen secties. Dit is een zogenaamde losse contest die op zichzelf staat. De logs kunnen in EDI REG1 formaat via de contestrobot worden ingediend.  Hier staat het contestreglement.

In de landen om ons heen worden ook contesten georganiseerd. Het is wel zo dat deze keer in hetzelfde weekend ook HamRadio 2018 Beurs in Friedrichshafen wordt gehouden. Daardoor kan de activiteit wat minder zijn.

  • Microgolfcontest in DL, OK, OM, SP en verder. Hier staat een qrv lijst.
  • De Championnat de France THF op 144MHz tm 47 GHz is ook een belangrijke contest.

 

Ik maak nog even gebruik om te melden dat in het weekend van 16/17 juni de IARU 50/70MHz contest wordt gehouden. Schrijf het alvast in de agenda! Nadere informatie hierover volgt t.z.t.

73 Rob PE1ITR
VHF contestmanager

Uitslag 144MHz en hoger mei 2018 contest

De uitslag van de VERON 144 MHz en hoger mei 2018 contest is gepubliceerd. Ook het competitie overzicht voor 2018 is bijgewerkt. De uitslag en de competitieoverzicht kunnen hier worden gedownload.

Ik heb 68 logs van deelnmers ontvangen en voor de controle had ik de beschikking over ruim 200 tegenlogs uit het buitenland. Het controle proces verloopt automatisch.
Er waren deze keer weer meer deelnemers dan de vorige keer. Opvallend en goed om te zien is de flinke stijging van het aantal deelnemers in de sectie N. Blijkbaar heeft de reclame voor de contest op diverse websites geholpen. Mijn dank voor het QSP-en van de aankondiging. Ook goed om te zien is dat er 4 logs op 24 GHz zijn ontvangen. De andere secties beginnen er weer gezellig uit te zien. We zijn er nog niet maar het gaat wel de goed kant op met het aantal deelnemers.

Alleen het aantal deelnemers in de sectie B (Multi operator en multi band) blijft nog achter. Er is een speciale regeling in het contestregelment opgenomen om deelname in de sectie B te stimuleren. In deze regeling kunnen individuele stations afspreken om samen als groep zoals een multi operator en multi band station mee te doen. Men kiest in de groep de roepnaam die alle punten krijgt. Elk individueel station is dan qrv op 1 band en geeft na afloop van de wedstrijd de punten aan de callsign van de groep bv PI4XYZ. Dat kan door in het log dit aan te geven middels de tekst “PClub=PI4XYZ”. Let op wanneer je gebruik maakt van deze regeling dan wordt je automatisch ingedeeld in de sectie B, omdat je in feit een multi operator mult band station bent. Nadere informatie hierover in het contestreglement.

 

Errorlog

De deelnemers die het betreffen hebben per email een errorlog ontvangen met daarin een overzicht van de afgekeurde verbindingen. De meeste verbindingen worden correct gelogd. Echter als we inzoomen op de fouten is meeste gemaakte fout een niet overeenkomend qso volgnummer. Dit wordt gevolgd door een verkeerd gelogde locator. Ik zie nog veel de klasieker dat een duits station wordt opgegeven in bv het vakje JO68 terwijl het JN68 moet zijn. JO68 ligt in Zweden. Verder wordt de locator vermoedelijk veel overgenomen uit de history database van logging software en dit is met regelmaat niet de locator die het station in de verbinding gebruikt. Vaak verschillen laatste twee letters van de locator.
En als laatste is veel voorkomend een verkeerd rst rapport noteren. bv 59 noteren terwijl het tegenstation een 55 rapport geeft. Al met geldt het advies om niet zomaar te accepteren wat de logging software in de velden voorstelt.

 

Verloop contest

In de uitslag heb ik per band diverse grafieken toegevoegd om het verloop van de contest te laten zien. Duidelijk is dat op zaterdag de meeste verbindingen per uur worden gemaakt. Op zondag is het wat rustiger, maar ook dan worden verbindingen over leuke afstanden gemaakt. Er is dan ook wat meer tijd om skeds af te spreken op on4kst en hiervoor de tijd te nemen.
De gemiddelde afstand op 144 MHz en 432 MHz was in vergelijking met de maart contest ongeveer hetzelfde. Op 23cm en hoger lagen de gemiddelde afstanden hoger dan de maart contest.

 

Deelname

Tot slot heb ik nog een overzichtje gemaakt van het aantal nederlandse stations die in deze contest actief waren. Dit overzicht wil ik graag delen. Per band wordt in de tabel hieronder aangegeven hoeveel nederlandse stations actief waren met daarbij het aantal stations die een log hebben ingestuurd en het aantal staions waarvan geen log is ontvangen. Op 144 MHz bijvoorbeeld waren 105 stations actief waarvan 17 stations een log hebben ingestuurd en 88 stations niet. Ik leid hieruit in ieder geval af dat de deelname op 144, 432 en 1296MHz hoger kan zijn. Mijn wens is om het aantal deelnemers te verhogen dus ik zou het heel leuk vinden om ook van deze stations een log te mogen ontvangen.

Band PA Callsigns actief PA Logs ontvangen Totaal PA Callsigns in contest
144 MHz 88 17 105
432 MHz 36 14 50
1.3 GHz 10 14 24
2.3 GHz 3 9 12
3.4 GHz 0 2 2
5.7 GHz 0 3 3
10 GHz 1 8 9
24 GHz 0 4 4

Iedereen bedankt voor het inzenden van het log en tot ziens in de volgende editie van deze contest. Dat is in het weekend van 7 en 8 juli 2018.

73 Rob PE1ITR
VERON VHF contestmanager

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron juni 2018

Bij Commissiezaken noemt Dick PA4VHF een aantal zaken waar we als commissie mee te maken krijgen, zoals repeaters, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en de toenemende vraag naar frequentieruimte op de hogere banden. In het kader van “Kennismaken met VHF en hoger” gaat Dick in op de specifieke eigenschappen van de 6m band, de 4m band en de 2m band. Verder besteedt hij aandacht aan antennes voor die banden en aan coaxkabel en connectoren, geschikt voor die banden.

Bij Amateursatellieten blijkt een satelliet “ontdekt” te zijn. Het gaat hier om een Chinese satelliet waarvan gedacht werd dat deze defect was, maar hij is wel degelijk actief maar op een afwijkende frequentie. Verder een aankondiging van een paar satellieten die veel verder de ruimte in worden geschoten: twee microsats moeten in een baan om de maan komen en een relaissatelliet wordt “geparkeerd” in het zgn. Lagrangepunt L2 van het aarde-maan systeem.

Bij ATV vervolgt Renny PE1ASH zijn ontdekkingsreis op 47 GHz. In de vorige aflevering hadden we het verhaal met de varactordiodes, nu ging het over het maken van een Local Oscillator signaal op 45,9 GHz, om met een 1100 MHz (23 cm) zendertje op 47 GHz uit te komen. Dat viel nog niet mee, de eerste aanpak met een LO van 11,475 GHz en twee maal verdubbelen mengde niet goed met het 1100 MHz signaal. Nu ging Renny met een meetzender die tot 14 GHz gaat aan de slag. Deze meetzender laat zich moduleren. Eerst de meetzender op 11,75 GHz gezet en dit signaal weer verdubbeld. Toen moest dat signaal weer versterkt worden en dat werd toegevoerd aan een LNB ontvanger. Na montage van een verviervoudiger p de LNB en het toevoeren van een 3600 MHz signaal uit een andere meetzender kon Renny zijn eigen signaal nu zien, maar was het beeld nog te donker door te weinig zwaai. Er werd weer voor een andere aanpak besloten, nu met een mixer die aan de ene kant met 9,3 GHz wordt gevoed en aan de andere kant met een 13 cm (2400MHz) signaal.
Alleen was de LO van 9,3 GHz te sterk aanwezig in het uitgangssignaal dus moest er gefilterd en versterkt worden. Uiteindelijk is het gelukt om op vrijdag de 13e april het signaal van John PA7JB te ontvangen in de huiskamer opstelling.

Bij Andere tijdschriften de beschrijving van een Oblong-antenne voor de 4m en 6m banden. Deze antenne, een ontwerp van Martin DK7ZB bestaat uit twee draadraam antennes die parallel gevoed worden. De vorm van de draadramen, rechtop staande rechthoeken, wordt met de Engelse term oblong aangeduid. De antenne heeft in het voedingspunt een impedantie van 50 Ω. Doordat de draadramen niet vierkant, maar rechthoekig zijn is de stralende horizontale tak van het draadraam gereduceerd van 0,25 λ naar 0,18 λ maar wordt door het vergroten van de afstand tussen de horizontale delen de versterking groter. Dat gaat dan wel weer ten koste van de bandbreedte.
Martin heeft een versie van deze antenne opgebouwd door gebruik te maken van bamboe stokken als uithouders. Het buitenste raam (voor 6m) wordt opgehangen aan één punt en de onderste straler loopt parallel aan de bamboe stok. Het binnenste raam (voor 4m) heeft juist aan de bovenkant een rechte straler en eindigt in de onderkant in een punt. Martin besteedt veel aandacht aan de volgorde van afregelen.
In het gebruik blijkt deze antenne met (vanzelfsprekend) een tweezijdig richtingsdiagram een openingshoek van ongeveer 87⁰ te hebben, maar ook nog redelijk geschikt te zijn als rondom gevoelige antenne omdat de voor-zij verhouding niet zo sterk is als bij een dipool.

 

Commentaar Mei 2018 Contest

De belevenissen van de deelnemers in de mei 2018 contest. Graag ontvang ik  uw commentaar met eventueel een foto van de setup dan voeg ik het toe aan dit bericht.

73 Rob PE1ITR

 

PA1TK

Zoals gebruikelijk natuurlijk voor de contest de shack even anders inrichten|: set vlak bij het PC scherm, voice keyer aansluiten, etc, etc, gelukkig was het allemaal snel gebeurt.
De diverse bakens waren vrijdagavond iets boven normaal, dus wellicht dit keer wat leuke openingen met de contest?
Tijdens het testen van het station rond 13:00 uur werd ik plotseling aan geroepen door DG7Z met S4, rustig gaf ik hem een rapport; de operator kwam terug met:”not DG but HG7Z””, ik viel bijna van mijn stoel; dus snel HG7Z 54 JO22IJ. PA1TK HG7Z 59 JN86KU………ik heb niets meer gehoord tijdens de contest, maar ik weet dat vriend Wim PAoWMX aangeroepen werd door 9A4P, maar Wim kon er net geen qso van maken; Een dikke 1000km
Er was goede activiteit, reden om toch wat meer tijd in de shack door te brengen dan normaal; zaterdagavond maakte ik 81 qso’s op 144 MHz met als leuke afstanden: OK1KNG JN69RI 701km, DK6SP/p JN68CF 706km en als leuke call TM5SE, ter herinnering aan SK Frank Tonna F5SE. Een paar minuten nadat ik het qso gemaakt had hoorde ik een miezerig cw signaaltje op de qrg, wat mijnerzijds niet te volledig te nemen was. De operator van TM5SE vertelde mij dat het TM2D was, dat maakte het voor mij wat eenvoudiger om het qso af te maken en kon ik in het log schrijven TM2D JN03KV 987km. Verder DH7TNO JN68GI 714km, ik ben om 22:00 uur gestopt om met de xyl nog een glaasje te drinken.
De volgende ochtend rond 07:00 weer actief; F6DBK JN06 703km, TM40KOP (40 jaar radioclub F6KOP) JN18 434 km, F6WDF 704km, SN6J JO70 780km, OE5D JN68 774km, F6KNB IN94 920km
Zondag de resterende 119 qso’s gemaakt; totaal 127 DL, 30 x F, 23 PA, 7 x ON, 7 x OK (soms S9+++), 2x G, 2 x HB9, 1 x OE, 1 x SP. Ik heb mij best vermaakt en slechts 1 x een pc probleem met een keyboard dat niet wilde samenwerken met het programma VOXrecorder….snel opgelost.
Volgend contest voor mij: 1e weekend van Juni…

Vy 73,

Theo PA1TK

 

Antenne van PA1TK

 

Commentaar op andere websites

Hier is het commentaar van PI4GN, PH4X,

Op 5 en 6 mei 2018 wordt de VHF en hoger contest gehouden

Komend weekend wordt weer de VERON VHF en hoger radio wedstrijd gehouden. Tegelijkertijd wordt in de landen om ons heen (en verder) ook de nationale VHF en hoger wedstrijden gehouden. Er zal dus weer voldoende activiteit zijn en het is een mooie gelegenheid om je zender en ontvanger uit te proberen.
Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen. Ook al heb je een paar uur meegedaan en heb je een paar verbindingen gemaakt, het heeft altijd zin om je log in te sturen. Al was het maar om te laten zien hoeveel activiteit er was. Voor een verbinding worden uitgewisseld het RST rapport, een volgnummer te beginnen bij 001 en de QTH locator.

De wedstrijd duurt 24uur en begint op 5 mei 2018 om 14:00u UTC en eindigt op 6 mei om 14:00u UTC.

Er zal activiteit zijn op de banden 144, 432, 1296, 2320, 3400, 5760, 10368, 24192MHz en zelfs hoger.

Hoor je niet direct stations dan heeft het zin om het DXcluster in te gaten te houden. Op 23cm en hoger is het steeds meer gebruik om een sked af te spreken via de KST Chat: http://www.on4kst.com/chat/start.php

Deze wedstrijd telt mee in de VERON competitie. Voor de competitie tellen mee de wedstrijden in het eerste volle weekend in maart, mei, juli, september en oktober.

Insturen van het log is voldoende voor deelname.  Het log in EDI format bij voorkeur via de contestrobot insturen. Klik hier om naar de contestrobot te gaan.
Het is ook mogelijk mij het log per email te sturen, dan zet ik het op de contestrobot.

Hier staat het wedstrijdreglement voor 2018.

Tot werkens in de contest!

73 Rob PE1ITR
VHF Contestmanager