Uitslag ATV contest december

De uitslag van de december ATV contest staat weer op de website.
Kijk bij Contesten –> Contest uitslagen.
Renny, PE1ASH is ook deze keer de winnaar en heeft ook de hoogste score over alle vier contesten. Gefeliciteerd!

PI75VERON op VHF+

Voor degene die het leuk vinden om een verbinding te maken met PI75VERON of degenen die een verbinding moeten maken voor het fanatische certificaat is 28 december 2020 te laatste kans.

PI75VERON wordt geactiveerd op 144/432 MHz door PA1TK vanuit Spaarndam. Op 1296 MHz en ook de hogere banden zal PA0BAT met PI75VERON qrv zijn vanuit Heelweg.

Geadviseerd wordt om het HF/VHF dxcluster in de gaten te houden. Voor de microgolvers is het ook zinvol om de KST Chat in de gaten te houden. Het maken van meerdere verbindingen op diverse banden levert een mooi certificaat op!

Meer info op :https://www.qrz.com/db/PI75VERON

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron januari 2021

Bij Commissiezaken worden voor de ATV contesten vanaf 2021 twee extra contest weekenden georganiseerd  met 2 VHF banden: 2m en 6m. De bedoeling is dat hier gebruik gemaakt wordt van RB-ATV of RB-DATV uitzendingen. Overwogen wordt om ook RB-ATV/DATV op 70 cm hier aan toe te voegen. Welke weekenden dat zullen zijn wordt nog onderzocht.

Hierna een verslag van de SSB/CW competitie wedstrijden in 2020. Aan deze vijf wedstrijden hebben 44 stations meegedaan. De drie hoogst geplaatste stations in de verschillende secties worden genoemd. De volledig uitslag is op de vhf-en-hoger website te vinden. Of dit jaar een prijsuitreiking plaats zal vinden is momenteel nog onzeker. De VHF contest manager Rob PE1ITR toont in een aantal plaatjes de activiteiten op diverse banden om aan te tonen dat er veel activiteit is. Wel vindt hij het jammer dat op de hoogste frequenties zoals 76 GHz en hoger, geen verbindingen gemaakt zijn.  Verder spoort Rob ieder, die een of meer verbindingen gemaakt heeft tijdens de contesten aan toch vooral het log in te sturen, alleen al om aan te tonen dat deze banden wel degelijk gebruikt worden.

Bij Weak Signals gaat Harry PE1CHQ wat dieper in op het begrip tropopropagatie. Radiosignalen kunnen onder bijzondere omstandigheden afbuigen van het rechte pad waardoor ze de kromming van de aarde volgen of juist tegengesteld afbuigen. Voor ons radioamateurs is het belangrijk om te weten wanneer deze omstandigheden zich kunnen voordoen. Daarvoor zijn er een aantal hulpmiddelen beschikbaar, zoals de website van William Hepburn. Een wat minder bekende website is die van Pascal F5LEN. Harry legt uit hoe de grafische informatie geïnterpreteerd moet worden.
Verder zijn er programma’s om vliegtuigscatter te kunnen voorspellen en bij tropo en regenscatter condities te waarschuwen.

Bij ATV worden de gevolgen van de IARU vergadering van okt. 2020 toegelicht. Aanbevolen wordt om bij nieuwbouw of aankoop RB-DATV op 70cm te gebruiken en bouw oudere breedband AM apparatuur om naar RB-ATV. We zullen daar dus aandacht aan gaan besteden.

Renny PE1ASH vertelt over het ontwikkelen van een eindtrapje voor 23cm samen met Lex PE1CVJ. Lex had in CQ-TV een ontwerp gezien van G4BAO waar met een LDMOSFET ruim 40W werd geproduceerd. De bijpassende printjes waren inmiddels uitverkocht dus gingen Lex en Renny zelf maar aan de slag. Lex en Renny hadden nog een paar MOSFETs liggen om wat mee te spelen. Het ontwerp van G4BAO was op teflon print gebaseerd, maar dat hadden ze niet liggen. Een paar eerste tests geven niet het gewenste resultaat. Daarom werd naar ander printmateriaal gegrepen. Renny had nog wat Rogers RO 4003C van 0,8 mm liggen. Lex stuurde heeft de print-layout gemaakt, en het  printontwerp is weer via Skype naar Renny gestuurd. Het resultaat na het etsen zag er acceptabel uit en na wat mechanische werkzaamheden was er een flink koelblok met koperen inlay ontstaan. Renny heeft van de werkvlakken van de MOSFETs nog stukjes af moeten zagen om de frequentie te verhogen. Uiteindelijk is na veel proberen een versterker ontstaan die ruim 50W kan leveren.

Bij Andere tijdschriften de beschrijving van een breedband milliwattmeter die we tegenkwamen in FunkAmateur van november. Andreas DL4JAL heeft gebruik gemaakt van een logaritmische detector AD8318 van Analog Devices, geschikt voor ingangssignalen van 1 MHz tot 8 GHz. Andreas heeft de schakeling voorzien van een display en een PIC microprocessor om de AD8318 en het display aan te sturen. Het geheel is batterijgevoed zodat de metingen ook in het veld verricht kunnen worden. Het apparaat is klein, slechts 42 bij 45 mm en wordt met 5V gevoed, bijv. vanuit een powerbank. De meetwaarden worden in het geheugen van de PIC opgeslagen. Andreas heeft veel aandacht besteed aan de juiste manier van kalibreren. De milliwattmeter kan tot 1 mW direct meten, voor grotere vermogens is een verzwakker nodig, dat gaat dan meestal via een richtkoppeling en eventueel nog een extra verzwakker. De totale grootte van de verzwakking kan ingesteld worden zodat het display het correcte vermogen aangeeft. In het display is ook de verzwakking in dB af te lezen.

 

Uitslag Digitale Activiteit Contest 2020

Elke 1e woensdagavond van de maand op 144 MHz en elke 2e woensdagavond van de maand op 432 MHz organiseert de VERON de Digital Dutch Activity Contest (DDAC). De eerst contest is van start gegaan op 1 april 2020 en de laatste van dit jaar op 9 december 2020. Alle logs zijn binnen, de punten van de beste 8 contesten zijn opgeteld en het is tijd om de einduitslag te publiceren.

Allereerst alle deelnemers bedankt en ook een dank aan alle stations die actief waren in de DDAC. Door actief op de band te zijn is de contest een succes geworden.

In 2021 gaan we er mee door!

Uitslag

Bijzonder felicitaties gaan uit naar de stations die de eerste drie plaatsen per sectie hebben bereikt. Ter ere van deze prestatie staan deze stations in de tabel hieronder genoemd. Het aantal punten is de score van de 8 beste wedstrijden opgeteld. De complete uitslag is hier te lezen. Op deze webpagina staan de uitslagen per wedstrijd.

De prijsuitreiking zal tijdens de VHFdag plaatsvinden. Echter ivm de Coronamaatregelen is het is nog maar de vraag of dat kan gebeuren. In kwartaal 1 van 2021 informatie daarover.

144 MHz >50 watt

Plaats Roepnaam Punten
1 PE3T 2599
2 PA3EKM 2575
3 PH4X 1964

144 MHz <= 50 watt

Plaats Roepnaam Punten
1 PA3FXB 4112
2 PA7PYR 3094
3 PA2ST 1567

432 MHz > 50 watt

Plaats Roepnaam Punten
1 PH4X 602
2 PA1TK 464
3 PE1ITR 439

432 MHz <= 50 watt

Plaats Roepnaam Punten
1 PA3FXB 1789
2 PA3EKM 1475
3 PE1NYQ 1018

Statistieken

Op 144 MHz deden per contest gemiddeld 16 deelnemers mee. In de logs staan per contest gemiddeld 114 verschillende stations. Op 432 MHz deden per contest gemiddeld 10 deelnemers mee. Gemiddeld 54 stations zijn dan per contest actief.

In de grafieken hieronder grafisch per contest weergegeven. In de DDAC op de woensdagavond is in nederland een 3x zo grote activiteit waar te nemen dan in de vergelijkbare SSB/CW variant op de dinsdagavond. Dit geeft de ontwikkeling aan van digitale modes op VHF+.  Echter we mogen niet de SSB/CW contesten op de dinsdagavond niet vergeten.  Deze contesten hebben ook veel plezier te bieden.

Spreiding van de gewerkte locatorvakken

 

 

Seizoen 2021

Ook in 2021 wordt de DDAC weer georganiseerd. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen. De eerste activiteit contest zal op 6 januari 2021 plaatvinden.

Er komt een nieuw aangepast contest reglement voor 2021 en dat zal binnenkort hier worden gepubliceerd. Die unique regel zal in ieder geval vervallen.

Tijdens de IARU R1 is een voorstel van de VERON aangenomen om de activiteit voor de DDAC te verhogen. Meer verenigingen zullen op hetzelfde tijdstip een digitale contest gaan organiseren. Ik hoop dat hiermee de contest nog leuker gaat worden.

73 Rob PE1ITR

VERON VHF Contestmanager