Uitslag ATV contest december

De uitslag van de december ATV contest staat weer op de website.
Kijk bij Contesten –> Contest uitslagen.
Renny, PE1ASH is ook deze keer de winnaar en heeft ook de hoogste score over alle vier contesten. Gefeliciteerd!

PI75VERON op VHF+

Voor degene die het leuk vinden om een verbinding te maken met PI75VERON of degenen die een verbinding moeten maken voor het fanatische certificaat is 28 december 2020 te laatste kans.

PI75VERON wordt geactiveerd op 144/432 MHz door PA1TK vanuit Spaarndam. Op 1296 MHz en ook de hogere banden zal PA0BAT met PI75VERON qrv zijn vanuit Heelweg.

Geadviseerd wordt om het HF/VHF dxcluster in de gaten te houden. Voor de microgolvers is het ook zinvol om de KST Chat in de gaten te houden. Het maken van meerdere verbindingen op diverse banden levert een mooi certificaat op!

Meer info op :https://www.qrz.com/db/PI75VERON

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron januari 2021

Bij Commissiezaken worden voor de ATV contesten vanaf 2021 twee extra contest weekenden georganiseerd  met 2 VHF banden: 2m en 6m. De bedoeling is dat hier gebruik gemaakt wordt van RB-ATV of RB-DATV uitzendingen. Overwogen wordt om ook RB-ATV/DATV op 70 cm hier aan toe te voegen. Welke weekenden dat zullen zijn wordt nog onderzocht.

Hierna een verslag van de SSB/CW competitie wedstrijden in 2020. Aan deze vijf wedstrijden hebben 44 stations meegedaan. De drie hoogst geplaatste stations in de verschillende secties worden genoemd. De volledig uitslag is op de vhf-en-hoger website te vinden. Of dit jaar een prijsuitreiking plaats zal vinden is momenteel nog onzeker. De VHF contest manager Rob PE1ITR toont in een aantal plaatjes de activiteiten op diverse banden om aan te tonen dat er veel activiteit is. Wel vindt hij het jammer dat op de hoogste frequenties zoals 76 GHz en hoger, geen verbindingen gemaakt zijn.  Verder spoort Rob ieder, die een of meer verbindingen gemaakt heeft tijdens de contesten aan toch vooral het log in te sturen, alleen al om aan te tonen dat deze banden wel degelijk gebruikt worden.

Bij Weak Signals gaat Harry PE1CHQ wat dieper in op het begrip tropopropagatie. Radiosignalen kunnen onder bijzondere omstandigheden afbuigen van het rechte pad waardoor ze de kromming van de aarde volgen of juist tegengesteld afbuigen. Voor ons radioamateurs is het belangrijk om te weten wanneer deze omstandigheden zich kunnen voordoen. Daarvoor zijn er een aantal hulpmiddelen beschikbaar, zoals de website van William Hepburn. Een wat minder bekende website is die van Pascal F5LEN. Harry legt uit hoe de grafische informatie geïnterpreteerd moet worden.
Verder zijn er programma’s om vliegtuigscatter te kunnen voorspellen en bij tropo en regenscatter condities te waarschuwen.

Bij ATV worden de gevolgen van de IARU vergadering van okt. 2020 toegelicht. Aanbevolen wordt om bij nieuwbouw of aankoop RB-DATV op 70cm te gebruiken en bouw oudere breedband AM apparatuur om naar RB-ATV. We zullen daar dus aandacht aan gaan besteden.

Renny PE1ASH vertelt over het ontwikkelen van een eindtrapje voor 23cm samen met Lex PE1CVJ. Lex had in CQ-TV een ontwerp gezien van G4BAO waar met een LDMOSFET ruim 40W werd geproduceerd. De bijpassende printjes waren inmiddels uitverkocht dus gingen Lex en Renny zelf maar aan de slag. Lex en Renny hadden nog een paar MOSFETs liggen om wat mee te spelen. Het ontwerp van G4BAO was op teflon print gebaseerd, maar dat hadden ze niet liggen. Een paar eerste tests geven niet het gewenste resultaat. Daarom werd naar ander printmateriaal gegrepen. Renny had nog wat Rogers RO 4003C van 0,8 mm liggen. Lex stuurde heeft de print-layout gemaakt, en het  printontwerp is weer via Skype naar Renny gestuurd. Het resultaat na het etsen zag er acceptabel uit en na wat mechanische werkzaamheden was er een flink koelblok met koperen inlay ontstaan. Renny heeft van de werkvlakken van de MOSFETs nog stukjes af moeten zagen om de frequentie te verhogen. Uiteindelijk is na veel proberen een versterker ontstaan die ruim 50W kan leveren.

Bij Andere tijdschriften de beschrijving van een breedband milliwattmeter die we tegenkwamen in FunkAmateur van november. Andreas DL4JAL heeft gebruik gemaakt van een logaritmische detector AD8318 van Analog Devices, geschikt voor ingangssignalen van 1 MHz tot 8 GHz. Andreas heeft de schakeling voorzien van een display en een PIC microprocessor om de AD8318 en het display aan te sturen. Het geheel is batterijgevoed zodat de metingen ook in het veld verricht kunnen worden. Het apparaat is klein, slechts 42 bij 45 mm en wordt met 5V gevoed, bijv. vanuit een powerbank. De meetwaarden worden in het geheugen van de PIC opgeslagen. Andreas heeft veel aandacht besteed aan de juiste manier van kalibreren. De milliwattmeter kan tot 1 mW direct meten, voor grotere vermogens is een verzwakker nodig, dat gaat dan meestal via een richtkoppeling en eventueel nog een extra verzwakker. De totale grootte van de verzwakking kan ingesteld worden zodat het display het correcte vermogen aangeeft. In het display is ook de verzwakking in dB af te lezen.

 

Uitslag Digitale Activiteit Contest 2020

Elke 1e woensdagavond van de maand op 144 MHz en elke 2e woensdagavond van de maand op 432 MHz organiseert de VERON de Digital Dutch Activity Contest (DDAC). De eerst contest is van start gegaan op 1 april 2020 en de laatste van dit jaar op 9 december 2020. Alle logs zijn binnen, de punten van de beste 8 contesten zijn opgeteld en het is tijd om de einduitslag te publiceren.

Allereerst alle deelnemers bedankt en ook een dank aan alle stations die actief waren in de DDAC. Door actief op de band te zijn is de contest een succes geworden.

In 2021 gaan we er mee door!

Uitslag

Bijzonder felicitaties gaan uit naar de stations die de eerste drie plaatsen per sectie hebben bereikt. Ter ere van deze prestatie staan deze stations in de tabel hieronder genoemd. Het aantal punten is de score van de 8 beste wedstrijden opgeteld. De complete uitslag is hier te lezen. Op deze webpagina staan de uitslagen per wedstrijd.

De prijsuitreiking zal tijdens de VHFdag plaatsvinden. Echter ivm de Coronamaatregelen is het is nog maar de vraag of dat kan gebeuren. In kwartaal 1 van 2021 informatie daarover.

144 MHz >50 watt

Plaats Roepnaam Punten
1 PE3T 2599
2 PA3EKM 2575
3 PH4X 1964

144 MHz <= 50 watt

Plaats Roepnaam Punten
1 PA3FXB 4112
2 PA7PYR 3094
3 PA2ST 1567

432 MHz > 50 watt

Plaats Roepnaam Punten
1 PH4X 602
2 PA1TK 464
3 PE1ITR 439

432 MHz <= 50 watt

Plaats Roepnaam Punten
1 PA3FXB 1789
2 PA3EKM 1475
3 PE1NYQ 1018

Statistieken

Op 144 MHz deden per contest gemiddeld 16 deelnemers mee. In de logs staan per contest gemiddeld 114 verschillende stations. Op 432 MHz deden per contest gemiddeld 10 deelnemers mee. Gemiddeld 54 stations zijn dan per contest actief.

In de grafieken hieronder grafisch per contest weergegeven. In de DDAC op de woensdagavond is in nederland een 3x zo grote activiteit waar te nemen dan in de vergelijkbare SSB/CW variant op de dinsdagavond. Dit geeft de ontwikkeling aan van digitale modes op VHF+.  Echter we mogen niet de SSB/CW contesten op de dinsdagavond niet vergeten.  Deze contesten hebben ook veel plezier te bieden.

Spreiding van de gewerkte locatorvakken

 

 

Seizoen 2021

Ook in 2021 wordt de DDAC weer georganiseerd. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen. De eerste activiteit contest zal op 6 januari 2021 plaatvinden.

Er komt een nieuw aangepast contest reglement voor 2021 en dat zal binnenkort hier worden gepubliceerd. Die unique regel zal in ieder geval vervallen.

Tijdens de IARU R1 is een voorstel van de VERON aangenomen om de activiteit voor de DDAC te verhogen. Meer verenigingen zullen op hetzelfde tijdstip een digitale contest gaan organiseren. Ik hoop dat hiermee de contest nog leuker gaat worden.

73 Rob PE1ITR

VERON VHF Contestmanager

 

 

 

VHF Handboek versie 9.00

Er is een nieuwe versie van het IARU Region 1 VHF Handboek uit. Het handboek bevat veel nuttige informatie voor de zendamateur die op de VHF en hoger banden actief is.

Onderwerpen die worden beschreven zijn:

  • IARU-R1 VHF& up Organisation
  • Bandplanning
  • Contesting
  • Technical and operational references

Ook de wijzigingen die op de IARU R1 conferentie in oktober zijn afgesproken zijn verwerkt in deze laatste versie.

U kunt het handboek rechtstreeks downloaden van de IARU R1 website:
https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2020/12/VHF_Handbook_V9.00.pdf

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron december 2020

Bij Commissiezaken schrijft onze voorzitter Rob PE1ITR dat de IARU Region 1 conferentie inmiddels achter de rug is. Rob roept ons nogmaals op om toch zoveel mogelijk actief te zijn op onze VHF banden om te laten zien dat we ons spectrum gebruiken.
Verder de introductie van Harry Keizer, PE1CHQ als Weak Signal manager binnen de commissie. Harry heeft een technische achtergrond als test-engineer op het gebied van micro-elektronica en HF techniek. Ook is hij vanaf het behalen van de licentie al geïnteresseerd in VHF/UHF/SHF vanwege de technische uitdagingen. Harry heeft een 4,5m schotel  thuis en is mede-operator bij de grote Dwingeloo schotel.

Hierna een bijdrage van Rob PE1ITR over vliegtuigscatter, meestal bekend als AS (Airplane Scatter) .
Rob gaat eerst in op het mechanisme van AS en op de bijzondere manier van werken, waar je een signaal plotseling ziet “opduiken” bij een reflectie tegen een vliegtuig. ‘Reflecties zijn van korte duur, zo’n 20 tot 60 sec, dus je moet je verbindingen snel en effectief maken. Er is tegenwoordig software beschikbaar waarmee je het tijdstip en de richting van een reflectie kunt bepalen. Rob gebruikt zelf twee programma’s: Airscout en Tucnak. Je kunt wat ervaring opdoen met deze AS software door naar bakenzenders te luisteren.  Rob gaat wat dieper in op de manier waarop je een AS verbinding kunt maken en geeft wat voorbeelden van het verloop van een AS QSO. Vaak wordt er een sked gemaakt met een station wat je wilt werken, via de KST-chat. Je kunt dan aangeven welk vliegtuig in aanmerking komt om te kunnen gebruiken als refector, bijv. een B737.

Renny PE1ASH vertelt over het ontwikkelen van een eindtrap voor 2m speciaal voor DATV experimenten, naar aanleiding van het succesvolle DATV experiment van september. In de praktijk leent niet iedere 2m eindtrap zich voor deze tak van sport. Daarom heeft Renny samen met Lex PE1CVJ een eindtrap gemaakt op basis van een Mitsubishi module die 60 W kan maken op 2m. Lex heeft de print gemaakt, compleet met laagdoorlaatfilter aan de uitgang. Het printontwerp is via Skype naar Renny gestuurd en die heeft een paar printjes geëtst. Verder zijn er een SMA connector aan de ingang en een N-connector aan de uitgang aangebracht. Inmiddels zijn er een aantal eindtrapjes in bedrijf. Met 35 mW sturing komt er al 45 W uit, bij een ruststroom van 8A bij 13V. Het rendement is dus niet zo geweldig, maar dat is bekend.  De print is op een koelblokje geplaatst en een blower baast tegen de koelribben, zodat de temperatuur onder controle blijft.

 

Uitslag Competitie wedstrijden 2020

In het eerste weekend van de maanden maart, mei, juli, september en oktober hebben stations op onze VHF, UHF en Microgolf banden gestreden om een plek binnen de competitie.
De resultaten van al deze 24 uurs SSB/CW radio wedstrijden is nu bekend en daarmee ook plaatsen binnen de competitie.

Hieronder een overzicht per sectie van de eerste drie plaatsen. De volledige uitslag staat in dit PDF document en is hier te downloaden. Ook staan op deze webpagina de uitslagen van elke wedstrijd apart.

Alle deelnemers bedankt voor het meedoen en insturen van het log. De felicitaties gaan uit naar de winnaars.

De prijsuitreiking is gepland tijdens de VHF-dag. Echter we leven in onzekere tijden als het gaat om groepsbijeenkomsten dus we kijken het nog aan tot begin 2021. Anders gaan we de prijzen op een andere manier uitreiken.

In de VHF rubriek in Electron binnenkort een nadere analyse van deze wedstrijden.

Sectie A: 144 + 432MHz, Single Operator, > 100w output

 

Plaats Deelnemer
1 PA4VHF
2 PA0WMX
3 PA1TK

Sectie B: Alle banden, Multi operator

Plaats Deelnemer
1 PI4GN
2 PI4Z
3 PE1MMP

Sectie C: 144 + 432MHz, Single Operator, <= 100w output

Plaats Deelnemer
1 PE1EWR
2 PA0FEI
3 PE5HV

Sectie D: Microgolf, Single Operator

Plaats Deelnemer
1 PA0S
2 PA0WMX
3 PA4ZP

Sectie N: 144 + 432MHz, Single Operator, <= 25w

Plaats Deelnemer
1 PD4R
2 PD3LPA
3 PD1AHM

 

Eerdere berichten

Over de competitie radio wedstrijden verschenen eerder in 2020 deze berichten:

 

144 MHz Telegrafie contest op 7 en 8 november 2020

Op zaterdag 7 november 2020 wordt vanaf 14:00 UTC de VERON 144 MHz Telegrafie contest gehouden. Deze contest eindigt op zondag 8 november om 14:00 UTC.

Tegelijkertijd op hetzelfde tijdstip is ook de 48e ARI 144 MHz Marconi Memorial Contest. De contest is op 2m en alleen de mode telegrafie is toegestaan. Dus sluit uw seinsleutel en horizontaal gepolariseerde antenne aan op uw 2m transceiver.  Doe mee met een van leukste VHF contesten van het jaar. U bent bij deze uitgenodigd om mee te doen en uw log in te sturen.

Activiteit

Meerdere landen organiseren deze contest en dat staat garant voor een hoge activiteit. Om een idee te geven waar de meeste activiteit is, staat hieronder staat een kaart met daarop de positie van deelnemende stations in de afgelopen 2 jaar. Duidelijk te zien is dat ten zuid-oosten van ons land de meeste activiteit is te vinden.

144 MHz MMC Activiteit 2018 en 2019

144 MHz MMC Activiteit 2018 en 2019. Rode puntjes = positie stations. Gele lijnen = QSO’s

 

 

Verbinding en Log

Een verbinding is geldig wanneer beide roepnamen, rapport, een volgnummer te beginnen met 001 en de maidenhead locator zijn uitgewisseld. Het log kunt u na de contest inleveren bij de contestrobot. U gaat naar de contestrobot door op deze link te klikken. Het nederlandse reglement staat op deze pagina onder het kopje 24 uurs contesten.

De VERON VHF contestmanager stuurt alle ontvangen logs door naar de ARI. De ARI maakt de uitslag op voor geheel Region 1.  Er is een mooi certificaat voor deelnemende stations.

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron november 2020

De rubriek begint met twee voorstellen betreffende ATV contesten waarover de commissie graag de mening wil peilen. Het eerste voorstel betreft het uitbreiden van de ATV contest met de VHF banden 2m en 6m, het tweede voorstel is het opdelen van de ATV bekercompetitie in twee secties.

Bij ATV lezen we een uitvoerig verslag van het RB (Reduced Bandwith) DATV op 2m experiment . Dit is een groot succes geweest. Zo’n 30 stations hebben een DATV station opgebouwd en waren daarmee QRV. Sommigen alleen voor ontvangst, anderen voor zenden en ontvangen. In het verslag een samenvatting van de vele enthousiaste reacties van de deelnemers, die een verscheidenheid aan apparatuur hadden ingezet. Het experiment heeft ook internationaal de aandacht getrokken, zowel i Engeland waar in het BATC magazine een artikel is verschenen als in Amerika, waar in het magazine van de Boulder ATV club ook een artikel heeft gestaan, ook te lezen op Internet.

Verderop een uitgebreid verslag van de ATV september contest. Dit was weer een s een contest met goede condities en goede weersomstandigheden. Dat is wel eens anders geweest!  Als extra draaide de grote schotel in Dwingeloo een aantal uurtjes mee, maar alleen om te kijken. Dat kijken kon op drie banden: 70, 23 en 13cm. Een praktisch nadeel is dat de schotel niet even snel naar een station gedraaid kan worden, dus de stations werden  in volgorde van richting gewerkt. Er zijn ook twee stations met DATV in Engeland gezien, een forse afstand.
Verder was er ook nog een vliegend station in de lucht: Rob PE1ITR zat bij Hans PE1CKK in het vliegtuig. Er zijn verschillende twee-weg verbindingen op 23 en 13cm gemaakt. De apparatuur was opgesteld op de achterbank van het vliegtuig en vanzelfsprekend stevig vastgesjord. Rob PE1ITR heeft van die activiteit een uitgebreid en zeer leesbaar verslag gemaakt.
Maar er waren natuurlijk voornamelijk vaste stations en een rover station actief.  Zo heeft Renny, PE1ASH  zijn ontvanger voor 47 GHz verbeterd en uitgebreid met een aparte LNA en achterzet ontvanger.  Het geheel kan op een statief worden geplaatst en op 12V worden aangesloten.  Een 76 GHz schotel daar weer bovenop die dan op de achterzet wordt aangesloten. Met een schakelaar wordt van 47 naar 76 GHz omgeschakeld.
Peter, PA1RHQ kon zijn ongetuide mast dit keer uitschuiven omdat het nauwelijks waaide. Zijn terugmeld potmeter in de rotor deed het niet meer, dus werd die “gefaked” zodat de rotor toch kon draaien. In het donker met een lampje de antenne richting bepalen is ook niet alles, maar toch heeft Peter het naar zijn zin gehad.
Rob, PA0RWE kan nu op zes banden uitkomen. De antenne is op een mastje gemonteerd en dat kan Rob door het dakraam naar buiten steken.
Jaap PA0T heeft wat minder verbindingen kunnen maken omdat hij ook bij Camras actief was. Maar hij heeft wel een mooie afstand met PA3DLJ op 70 en 23cm gehaald: 250km!
Lex PE1CVJ had problemen met zijn 13cm transceiver en heeft eigenlijk alleen succes gehad als rover station op de ringdijk bij Uithoorn met 47 en 76 GHz.
Jan, PA3FBX plaatste op de website van de Dwingeloo Telescoop een verslag van de activiteit tijdens de contest en dat verslag is ook opgenomen in de rubriek.
Verderop staat de uitslag van de contest; er zijn 31 logs ontvangen van 30 deelnemende stations. Dit keer had Renny, PE1ASH de meeste bekerpunten, gevolgd door Richard, PA3CGG en Jack , PA0BOJ. De volledige uitslag staat op de website.

De week na de contest hadden we de ballonvossenjacht en Renny, PE1ASH en Lex, PE1CVJ hebben vanuit huis de ballon gevolgd. Dat ging goed maar hun antennes waren niet erg eleveerbaar en toen de ballon te hoog kwam ging het beeld verloren. Pas nadat de ballon geknapt was en een flink stuk gedaald was kwam de ballon weer in beeld en hadden beide stations weer beeld van de ballon tot vlak voor de landing.

Tenslotte bij Andere Bladen een review van de DUOSAT draagbare satelliet antenne, overgenomen uit QST van september. De DUOSAT combineert 70cm en 2m band loop fed yagi antennes op een gezamenlijke boom. De stralers zijn rechthoekige loops waarbij de uiteinden door een soort trombone sectie verbonden worden. Deze secties kunnen in- en uitgeschoven worden om de beste SWR te verkrijgen en worden vastgezet met slangenklemmen. De stralers hebben separate voedingskabels met PL-259 connectoren. De antenne werkt prima, maar je zet hem niet snel in elkaar. Deze antennes worden gemaakt door EAntenna, ze worden geleverd via Wimo Duitsland die deze fabrikant heeft ingelijfd.

ARISS SSTV uitzending van 4 tot en met 8 oktober

 

Met satellieten als hoofdtema organiseert ARISS weer een SSTV uitzending voor een periode van 4 dagen op rij en wel van 4 oktober 14:00 UTC tot 8 oktober 19:15. De downlink frequentie is, zoals altijd, 145,800 MHz  FM. Houdt wel rekening met de doppler shift van +/- 3 KHz. De SSTV beelden worden uitgezonden in de PD 120 mode.

Veranderingen in de planning is zoals altijd mogelijk, afhankelijk van de werkzaamheden in het ruimtestation.

En ook dit keer is het mogelijk voor ontvangst van deze beelden een certificaat te bemachtigen. De voorwaarden hiervoor staan beschreven op de website https://ariss.pzk.org.pl/sstv/

 

73’s de Bertus

PE1KEH