IARU/VERON 432 MHz en hoger contest op 2 en 3 oktober 2021

Contest op 2 en 3 oktober 2021

Op 2 en 3 oktober 2021 organiseert de VERON en de IARU de 432 MHz en hoger SSB/CW contest. U wordt bij deze uitgenodigd om mee te doen. De contest start op zaterdag 2 oktober 2021 14:00 UTC en eindigt op zondag 3 oktober 2021 14:00u UTC.

Dit is een jaarlijks terugkerende grote contest waar stations op alle banden vanaf 432 MHz en hoger in geheel Region 1 aan meedoen.  Dit zijn de banden 432 MHz (70cm), 1296 MHz (23cm), 2320 MHz (13cm), 3400 MHz (9cm), 5760 MHz (6cm), 10368 MHz (3cm), 24048 MHz (1.5cm) en nog hoger.  Als gevolg hiervan zal er een hoge SSB/CW activiteit zijn op alle UHF en SHF banden. Alle contest stations werken met horizontale polarisatie. Een mooi moment om uw microgolf spullen eens te gebruiken.

Kijk voor het volledige overzicht in de frequentietabel in de registratievoorwaarden welke microgolfbanden ons ter beschikking staan. In het IARU bandplan staat welke frequenties het centrum van ssb/cw activiteit zijn.

Skeds

Veel skeds voor de microgolf worden gemaakt op 70cm of via internet op de ON4KST chat.

De verbinding

In een verbinding met een tegenstation wordt uitgewisseld de roepnaam, Maidenhead qth locator van 6 tekens, RST rapport en een volgnummer per band te beginnen met 001 voor de eerste verbinding. Daarna bij elke volgende verbinding het volgnummer ophogen 002, 003, 004 etc. Bijvoorbeeld PD0XYZ maakt een ssb verbinding met PA0ABC. PD0XYZ geeft 59 001 JO22MM en krijgt van PA0ABC 59 123 JO21MM. Het aantal kilometers tussen de twee locators is de score voor deze verbinding. De einduitslag wordt berekend door van alle geldige verbindingen de kilometers bij elkaar op te tellen.

Deelname en log

Je kan deelnemen door verbindingen te maken. Vervolgens na afloop van de contest je log in VHFREG1 EDI bestandformaat te uploaden naar de contestrobot. De contestrobot is te vinden op dit webadres: https://vhf-uhf.veron.nl/contesten/contestrobot/

De meeste gangbare contestprogramma’s ondersteunen de export naar het VHFREG1 EDI log bestand. Graag altijd je log insturen, ook al heb je slechts enkele verbindingen gemaakt. Het kan niet vaak genoeg worden benadrukt: Een contest is een belangrijke manier om activiteit te tonen niet alleen voor ons zelf maar ook aan overheden om te laten zien dat de microgolf banden worden gebruikt. Dus stuur je log in ook al is het maar 1 verbinding.

Alle ontvangen logs worden door de VERON VHF Contest Manager automatisch door gestuurd naar de IARU. Dit hoef je niet zelf te doen.

Het volledige contest reglement is hier te vinden: https://vhf-uhf.veron.nl/contesten/rules-en-logs/

 

(D)ATV with a 25mtr dish on the 7th of November

(D)ATV with a 25mtr dish on the 7th of November

The Dwingeloo telescope is located in JO32ET in Dwingeloo in the Netherlands. It is the home of PI9CAM and is often used for EME.

But this time it is different. Like we did in 2020 this 25mtr dish will be activated for ATV and DATV on Sunday 7th of November, that is during the BATC Activity weekend. We are only allowed to receive the signals, because it is not allowed to TX terrestrial with the dish. We are receiving on 70cm, 23cm, 13cm and with some luck also on 9cm and 6cm.

This activity is a great chance for ATV-ers to enlarge their best distances. The gain of the telescope is enormous:

  • 70c: 37 dB
  • 23c: 47 dB
  • 13c: 52 dB
  • 9c: 55 dB
  • 6c: 69 dB

Our group will be active on Sunday 7th November 2021  from 7.00 until 12.00 UTC (8.00 – 13.00 local time). Put it in your agenda! We like to work as many stations as we can! Communication is done with the chat on https://dxspot.batc.org.uk/ or via the GHz chat on ON4KST. We ask from stations to show a four digit code.

More information about the telescope on the CAMRAS website. More information about the activity via jaap.last (at) ziggo.nl

Jaap PA0T, Jan, PA3FXB, Erik, PA1ET and Gerard PE1BBI

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron oktober 2021

Bij Weak Signals aandacht voor de EME SSTV Party in de Radio Telescoop in Dwingeloo.
Ter gelegenheid van de eerste maanlanding, nu 52 jaar geleden, is onder de call PI9CAM een reeks SSTV beelden, gebaseerd op dit thema, richting de maan verstuurd met de bedoeling dat andere EME stations deze beelden zouden ontvangen en decoderen. Om SSTV een beetje fatsoenlijk te ontvangen heb ja als luisterend station al gauw een schotel van 6m diameter nodig, maar de meeste EME stations beschikken over kleinere schotels. Toch zijn de ontvangen beelden nog verrassend goed van kwaliteit, zoals bij Dirk ON5GS, die met een 6m schotel  werkt en van Jan LA3EQ die met een vergrote 2,3m schotel werkt. Hun beelden zijn afgedrukt bij het verhaal.

 

Bij Meteorscatter een enthousiast verhaal van Dick PA4VHF over de Perseïden meteoor regen.
Eigenlijk werd verwacht dat deze regen in de nacht van 12 op 13 augustus zijn piek zou beleven, maar die viel dit jaar wat tegen. Pas op de zaterdagmorgen van 14 augustus liep het aantal meteoor reflecties snel op. Er was een sterke piek tussen ongeveer 7 uur en 9 uur UTC met vele reflecties van 15 sec of langer. Dit leverde vele mogelijkheden voor noordoost-zuidwest verbindingen . Zo werkte PA4VHF vanuit JO32 in de mode MSK144 random met stations in o.a. KO49, KP02, JP93. Een QSO met CT7ABA in IN60 lukte helaas niet. PA4VHF merkt nog op dat, als de reflecties niet zo lang duren, je meer kans op succes hebt in de mode FSK441, maar deze mode wordt niet door WSJT ondersteund, daarvoor kun je uitwijken naar MSHV. Skeds worden meestal gemaakt via de ON4KST chat. Verder geeft Dick tips voor het kiezen van de juiste periodes en frequenties.

 

Harry PE1CHQ blikt terug op het 50/70 MHz seizoen 2021. Zo was er door het thuiswerken vanwege corona, het toenemend gebruik van FT8 en de lage zonneactiviteit sprake van een goed 6m seizoen.
Harry noemt de diverse propagatievormen die we op 6m kennen en de daarbij haalbare afstanden:  Tropo (300 tot 400km), Meteorscatter (2200 km), Sporadische E (Es) (2200 km), Dubbel-hop Es (4500 km) en een vorm van ionisferic ducting.
Het kan gebeuren dat vanuit een sterk begrensd gebied in Nederland verbindingen worden gemaakt met DX stations, terwijl Nederlandse stations buiten dat gebied totaal niets kunnen werken.
Het 6m hoogseizoen duurde van midden juni tot midden juli, waarin vaak openingen buiten Europa waren. Openingen naar Japan/Oost-Azië waren er dit jaar minder. Met stations in het Midden-Oosten kon regelmatig gewerkt worden, ook waren er de gebruikelijke openingen naar de Oostkust van de VS. T6AA was actief vanuit Afghanistan, in Afrika waren enkele opvallende stations als 5T5PA, S01WS en TZ4AM actief.
Ook op  4m waren enkele stations op grote afstanden te werken, zoals UN3M uit Kazakstan en 9K2YM uit Koeweit. Ook met de Canarische eilanden was regelmatig te werken en ook konden 5T5PA en S01WS ook op deze band gewerkt worden.

 

Tenslotte werd met de Radio Telescoop in Dwingeloo geluisterd naar de telemetrie van de AO-109 satelliet. Tijdens een aantal doorgangen werden bruikbare packages ontvangen en doorgestuurd naar AMSAT-UK ter evaluatie. Kennelijk zijn er wat problemen met deze nieuwe satelliet.