Es Probability Index ( EPI)

Door de UKSMG is een interessante lezing online gezet van Jim Bacon, G3YLA. Op de online jaarvergadering oktober 2021 van de UK Six Meter Group was deze lezing te zien. Jim presenteert een analyse en een nieuwe presentatie methode rondom het fenomeen van Sporadic-E Propagation op VHF.  Hierdoor onstaat een beter inzicht wanneer en waar de Es radio propagatie op VHF plaatsvindt.

Jim laat de invloeden zien van “het weer” boven de 100 km hoogte op de vorming van Es zoals meteoren, windshear, k-index en half-dagelijkse getijden (semi-diurnal tides). Tevens bestaat een koppeling met het weer onder de 100km, in de stratosfeer, zoals Jet streams en onweer. Het is complex mechanisme wat Es veroorzaakt.

Er wordt dieper ingegaan op de half-dagelijkse getijden. De E-laag zakt twee keer per dag naar de aarde. Wanneer alle weersinvloeden samenvallen wordt deze laag tevens samengedrukt. Hierdoor bestaat de kans dat kan radio propgatie op VHF wordt ondersteund.

De lezing staat op Youtube en is hier te bekijken.  Jim onderhoudt ook de website Propquest waar meer informatie zoals actuele kaartjes staat over de Es Probability Index (EPI).

Hier is een link naar deze website:  http://www.propquest.co.uk

 

144 MHz Telegrafie contest op 6 en 7 november 2021

Op zaterdag 6 november 2021 wordt vanaf 14:00 UTC de VERON 144 MHz Telegrafie contest gehouden. Deze contest eindigt op zondag 7 november 2021 om 14:00 UTC.

Tegelijkertijd op hetzelfde tijdstip is ook de 49e ARI 144 MHz Marconi Memorial Contest. De contest is op 2m en alleen de mode telegrafie is toegestaan. Dus sluit uw seinsleutel aan op uw 2m transceiver met horizontaal gepolariseerde antenne.  Doe mee met een van leukste VHF contesten van het jaar. U bent bij deze uitgenodigd om mee te doen en uw log in te sturen.

Activiteit

Meerdere landen organiseren deze contest en dat staat garant voor een hoge activiteit. Om een idee te geven waar de meeste activiteit is, staat hieronder staat een kaart met daarop de positie van deelnemende stations in het afgelopen jaar. Duidelijk te zien is dat ten zuid-oosten van ons land de meeste activiteit is te vinden.

MMC2020 144 MHz

144 MHz Telegrafie Contest 2020

 

Verbinding en Log

Een verbinding is geldig wanneer beide roepnamen, rapport, een volgnummer te beginnen met 001 en de maidenhead locator zijn uitgewisseld. Het electronische log kunt u na de contest inleveren bij de contestrobot. U gaat naar de contestrobot door op deze link te klikken. Het nederlandse reglement staat op deze pagina onder het kopje 24 uurs contesten.

De VERON VHF contestmanager stuurt alle ontvangen logs door naar de ARI. De ARI maakt de uitslag op voor geheel Region 1.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron november 2021

Bij ATV aandacht voor de Radio Telescoop in Dwingeloo. Deze doet tijdens het BATC Activity Weekend op zondag 7 nov. van 07:00 – 12:00 UTC mee  met ontvangst van (D)ATV. Zenden is niet toegestaan, omdat dan de elevatie van de schotel te laag is. Deze activiteit biedt ATV-ers een uitgelezen kans hun ‘Best DX’ te verbeteren. Deelnemende stations dienen naast hun call ook een 4-cijferige code te tonen.

 

Verderop treffen we de uitslag van de DATV contest van augustus aan. Dit was de tweede (en laatste) DATV contest dit jaar. Er zijn 18 logs ontvangen. 2m en 70 cm waren goed vertegenwoordigd, deelname op 6m viel erg tegen. De winnaar van de augustus contest is Patrick ON1BTE met 1604 punten, gevolgd door Renny PE1ASH met 1585 punten en Jack PA0BOJ met 1456 punten.

 

Tenslotte de uitslag van de derde ATV contest van dit jaar, de september contest. Hier zijn 22 logs ontvangen van 20 stations. Er was één rover station. Hier waren 70cm en 23cm de populaire banden. De winnaar van de september contest is Jack PA0BOJ met 5590 punten. Renny PE1ASH is tweede met 4892 punten en Peter PE1RHQ is derde met 3733 punten.

Uitslag IARU ATV contest juni 2021

De uitslag van de IARU ATV contest van juni 2021 is ontvangen van de Region-1 ATV manager en is te vinden onder Contesten –> Contest uitslagen.