Es Probability Index ( EPI)

Door de UKSMG is een interessante lezing online gezet van Jim Bacon, G3YLA. Op de online jaarvergadering oktober 2021 van de UK Six Meter Group was deze lezing te zien. Jim presenteert een analyse en een nieuwe presentatie methode rondom het fenomeen van Sporadic-E Propagation op VHF.  Hierdoor onstaat een beter inzicht wanneer en waar de Es radio propagatie op VHF plaatsvindt.

Jim laat de invloeden zien van “het weer” boven de 100 km hoogte op de vorming van Es zoals meteoren, windshear, k-index en half-dagelijkse getijden (semi-diurnal tides). Tevens bestaat een koppeling met het weer onder de 100km, in de stratosfeer, zoals Jet streams en onweer. Het is complex mechanisme wat Es veroorzaakt.

Er wordt dieper ingegaan op de half-dagelijkse getijden. De E-laag zakt twee keer per dag naar de aarde. Wanneer alle weersinvloeden samenvallen wordt deze laag tevens samengedrukt. Hierdoor bestaat de kans dat kan radio propgatie op VHF wordt ondersteund.

De lezing staat op Youtube en is hier te bekijken.  Jim onderhoudt ook de website Propquest waar meer informatie zoals actuele kaartjes staat over de Es Probability Index (EPI).

Hier is een link naar deze website:  http://www.propquest.co.uk