Uitslag Dutch Activity Contest 2023 (DAC)

Uitslag Dutch Activity Contest 2023 (DAC)

De uitslag van de DAC 2023 staat op onze website. De totaal uitslag wordt per deelnemer bepaald door van de 12 wedstrijden de score van de beste 8 wedstrijden op te tellen. Er zijn aparte wedstrijden voor de banden 50, 70, 144, 432, 1296 en de microgolf gezamelijk (2320 MHz en hoger).

De toegestane mode is SSB/CW.  Echter tijdens op 50 en 70 MHz banden mogen verbindingen ook in een digitale mode worden gemaakt. In tegenstelling tot de digitale mode activiteit contesten op de woensdagavond zien we een teruglopend aantal deelnemers in de SSB/CW activiteitscontesten op de dinsdagavond.  Dat is jammer want ook deze contesten zijn leuk en er is zeker in Engeland en de Scandinavische landen voldoende activiteit.

De volledige uitslag staat hier. Per maand is ook een gedetailleerde uitslag die op deze pagina staat. Alle deelnemers gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

Hieronder per band en per sectie de stations op de hoogste 3 plaatsen.

50 MHz

Plaats Roepnaam Punten
1 PA0O 50779

 

70 MHz

Plaats Roepnaam Punten
1 PA0O 9958
2 PA3HFJ 6244
3 PA0FEI 4543

 

144 MHz

QRO

Plaats Roepnaam Punten
1 PA5Y 498299
2 PA3HFJ 179263
3 PA0O 107194

QRP

Plaats Roepnaam Punten
1 PD4R 17997
2 PA1VHF 8852
3 PE1RXF 2342

 

432 MHz

QRO

Plaats Roepnaam Punten
1 PA5Y 288883

QRP

Plaats Roepnaam Punten
1 PA0FEI 16734

 

1296 MHz

QRO

Plaats Roepnaam Punten
1 PA5Y 97756
2 PA0S 86843
3 PA0O 56370

 

Microgolf (2320 MHz en hoger)

QRO

Plaats Roepnaam Punten
1 PA0S 50363
2 PI4Z 11777
3 PA0T 6720

QRP

Plaats Roepnaam Punten
1 PA0O 5720
2 PA0JUS 5228