Diverse contestuitslagen zijn gepubliceerd

Bij Contesten -> contestuitslagen zijn de laatste uitslagen te zien.

Door hier te klikken ga je er rechtstreeks naartoe.

 

IARU contest uitslagen 2014

De uitslagen van de

IARU R1 50 MHz contest (juni 2014),

IARU R1 144 MHz Contest (september 2014),

IARI R1 UHF/SHF/uwave Contest (Oktober 2014)

Bekijk het hier.

Gefeliciteerd allemaal!

 

 

Wijzigingsvoorstellen Contest reglementen

Om het aantal deelnemers aan contesten te vergroten zullen de regels hiervoor steeds kritisch moeten worden getoetst aan de werkelijkheid. Om dit gestructureerd en transparant te laten verlopen is gekozen voor een bepaalde werkwijze. Let op: gedurende het gehele jaar door kunnen voorstellen worden ingediend! In het menu onder Contesten is de procedure opgenomen.

EME: de 2015 ARI EME Trophy reglementen

De ARI EME Trophy reglementen zijn bekend.

In 2015:

De voorjaars sectie van 25 april 00:00 UTC tot 26 april 24:00

De herfst sectie is 13 september 00:00 UTC tot 14 september 24:00 UTC.

Op de volgende banden: 144 en 432 MHz, 1,2 – 2,3 – 5,7 – 10 GHz.

CW, SSB en Digi Modes, alleen via de maan.

Kijk hier voor de volledige informatie.

6 en 7 juni, tijdens diverse contesten PA2G/MM vanaf de Noorzee (JO12)

Tijdens de 70 MHz Trophy contest (NL), de 144&up Field day contest (NL) en de 50&up UBA field day contest (BE) varen Anton ON6NL, Dirk 0N5GS en Gerard PA2G met de boot noordwaarts in JO12. Ze gebruiken de call PA2G/MM en gebruiken de volgende frequenties:

50.092 MHz voor CW, 50.212 Mhz voor SSB

70.112 MHz SSB/CW

144.312 MHz  SSB/CW

432.212 MHz SSB/CW

144.360 MHz meteorscatter FSK441 Misschien 144.362 MHz

Contestreglementen 2015 zijn vastgesteld

De contestreglementen voor 2015 zijn vastgesteld en gepubliceerd

Reglementen wijziging in het kort:

In de periode september/oktober 2014 heeft de VHF-commissie om input gevraagd voor eventuele aanpassing of wijziging van de bestaande contestreglementen.Hierop is door 66 personen gereageerd, met in totaal 116 reacties op vijftien punten van de reglementen. Van de 66 personen waren er 53 actief in contesten. Vier hadden een N-registratie, 62 een andere. Drie reacties kwamen van multi-stations en 63 van single operator stations. Na ontvangst van de reacties heeft de contestgroep binnen de VHF-commissie deze beoordeeld, wat heeft geleid tot de volgende wijzigingen in de contestreglementen 2015:

– De tijden van de velddagcontest zijn aangepast naar: 6 juni 14:00 tot 7 juni  14:00 UTC.

– Voor de maandelijkse activiteitencontesten DAC verwijs ik naar de activiteitenkalender.

– De volgende regel is in zijn geheel vervallen:

Conform de machtigingsvoorwaarden is het niet meer nodig dat een station de toevoegingen /a en /p gebruikt. Tijdens contesten is het gebruik van de toevoegingen /a en /p wel toegestaan. Deze toevoeging geldt ook voor de DAC-contesten. In de velddagcontest is het gebruik van de toevoeging /p verplicht

– De volgende regel is vervallen:

Een afgekeurde verbinding levert voor geen van de betrokken stations punten op.

– Aan het bekercompetitiereglement is het volgende toegevoegd:

VERON officials kunnen deelnemen aan VERON wedstrijden; ze worden echter niet vermeld in de bekercompetitie.

Malta (9H) op 70MHz

Per 13 februari 2015 is de 70MHz band in Malta toegewezen voor amateur radio gebruik. De allocatie is van 70.0 tot 70.5MHz op secundaire basis.

Bron: Ivan 9H1PI M.A.R.L. Secretary