Overzicht VHF en hoger rubriek Electron januari 2022

Bij Weak Signals gaat Rob, PE1ITR, wat dieper in op het gebruik van Meteor Scatter in de 70cm band.

Dit naar aanleiding van een vraag of er wel eens pogingen waren geweest op dit gebied.

Dat is zeker mogelijk en de eerste rapportages dateren al uit 1972. Het duurde in die tijd soms uren
om een verbinding af te ronden. In de jaren 70 en 80 waren hier in Europa ook al diverse DX
stations actief met MS op 70cm. In de jaren 90 was Jack PA3DZL reeds actief met MS in de mode high speed cw.
In het artikel zet Rob de verschillen met 144MHz en 70cm MS op een rij. Kenmerkend is dat de reflecties minder vaak optreden en dat ze korter zijn. Het betekent dus dat je meer geduld moet hebben. Natuurlijk wordt er nu veelal gebruik van de programma’s uit de WSJT suite. Eerst was dat FSK441, tegenwoordig opgevolgd door MSK144. Rob gaat wat verder in op de diverse begrippen als bursts en pings.

Ook geeft Rob suggesties voor het samenstellen van een station om met MS te experimenteren. Vergeleken met een 2m station (100W en een antenne met 10 dB gain) zijn de signaalsterkten op 70cm 14dB zwakker. Dat kun je compenseren met een vermogen van 400W en een antenne met meer gain.

Bij Contesten lezen we een verslag van Hans, PD1AHM over zijn deelname aan de VHF contest van oktober. Hans heeft gewerkt vanaf een uitkijktoren in Meijel (Belfort de vossenberg). De set was een FT-790 met een QRP vermogen van maar liefst 1 W. De antenne was een DK7ZB yagi met 18 elementen en een boom van 3 meter. Het verschil werd door de hoogte gemaakt.: 25 meter en geen enkele storing. Het vermogen was te laag om enkele OK stations te werken maar gehoord werden ze allemaal.

In het contest reglement  worden een paar wijzigingen doorgevoerd: de losse velddagwedstrijd van juni vervalt en in het eerste weekend in juni komt er een nieuwe contest bij. Hiermee wordt aangesloten op de plannen van de IARU-R1, die vanaf 2022 een eigen competitie wil organiseren in de eerste weekenden van maart, mei, juni, juli, september, oktober en november.

Verderop zien we de uitslag van de VERON competitie 2021 voor de secties A (PA4VHF), B (PI4GN), C (PE1EWR), D (PA0S) en N (PD4R).
Vooral de sectie C (144/432 MHz, single operator, minder dan 100W) trok veel deelnemers.