Overzicht VHF en hoger rubriek Electron mei 2024

Bij Weak Signals een uitgebreide bijdrage over bliksemscatter op 1296 MHz met MSK144.
Door twee Australische zendamateurs Rex, VK7MO en Brodie, VK3MAP is tijdens een zware onweersbui die tussen beide stations doortrok is geëxperimenteerd met het decoderen van signalen. Zo’n 50 signalen werden gedecodeerd. De afstand tussen beide stations is ruim 500 km en als antennes werden 33- en 36-elements yagi’s gebruikt.

Bij EME – moonbounce beschrijft Miguel, CT1BYM de uitdaging om op 24 GHz EME verbindingen te realiseren. De 24 GHz verschilt van de lagere microgolfbanden doordat er meer verzwakking is door absorptie van energie door zowel zuurstof als waterdamp. Vooral absorptie door waterdamp speelt een grote rol, 24 GHz ligt in de buurt van een piek in het waterspectrum.
De elevatie van het antennesysteem is bepalend voor de afstand die het signaal door de atmosfeer moet afleggen. Verder hebben we bij maanreflectie te maken met het dopplereffect en de libratie.

Tenslotte de uitslag van de ATV contest van maart. 23 logs zijn ontvangen, waaronder vele Belgische logs. Slechts één verbinding is afgekeurd om dat de ontvangen code niet correct was. Jack, PA0BOJ is de winnaar van deze eerste ATV contest van het jaar. Ook lezen we een aantal bijdragen van deelnemende stations.