Oproep om aan te melden voor een propagatie-alarmsysteem voor 23 cm en hoger.

Veel propagatie mogelijkheden ontgaan amateurs omdat ze niet voortdurend internet in de gaten (kunnen) houden  of er misschien wat leuks te beleven is, want zo vaak komt dat niet voor.

Gerard PA0BAT wil een alarmsysteem opzetten voor buitengewone propagatie (b.v. tropo, regenscatter) op de microgolfbanden (23 cm en hoger): “Daarvoor wil ik de mobiele telefoon gebruiken, en de groep MW-TROPO-ALERT aanmaken in WhatsApp. Iedereen die zich aangemeld heeft krijgt dan een pingeltje als één van de deelnemers een melding doet.

Wil je je opgeven? Dan graag een WhatsAppje met je call naar 06-44466476.

Start zodra er vijf deelnemers zijn”.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron maart 2016

De aankondiging van de VHF en hoger dag in Eindhoven op 2 april. Deze dag staat o.a. in het kader van digital voice technieken, zoals D-STAR, DMR en Fusion. Maar ook andere zaken komen aan de orde en de contestbekers worden uitgereikt.

Tijdens de IARU bijeenkomst in Wenen worden een aantal voorstellen besproken, waarvan vier door de commissie zijn ingediend.

John Weijers, PH3UNX komt als frequentiemanager de commissie versterken en vertelt over zijn achtergronden en over de zaken waarmee hij zich bezig gaat houden binnen de commissie.

Veertig jaar geleden werd de D machtiging in het leven geroepen om het voor de toen illegale 27 MHz amateurs makkelijker te maken om een zendmachtiging te halen. John PH3UNX blikt terug op die periode en de apparatuur die toen gebruikt werd, eerst alleen op 6 kanalen in de 2m band.

Bij Amateursatellieten gaat Chris PA3CRX verder met kennis maken met amateursatellieten. Antennes komen aan de orde en het effect van de doppler shift wordt uitgelegd, zowel op ons signaal naar de satelliet toe als op het signaal wat van de satelliet ontvangen wordt. Verder wordt aandacht besteed aan de te werken afstanden en wordt een iOS app genoemd waarmee je in de gaten kunt houden wanneer een interessante satelliet over komt.

Bij Weak Signals een bijzondere ervaring van Theo PA1TK tijdens het testen van een preamp. Het baken waar hij op had afgestemd werd plotseling zo’n 30dB sterker! De verklaring was letterlijk in beeld toen Theo  uit het raam keek. Verder kort aandacht voor een nieuwe digimode JTMSK speciaal voor meteoorscatter verbindingen.  Deze nieuwe mode is nog erg vers en wemelt nog van de updates.

Bij Quality modes een uitgebreid artikel over de Zeeuwse 2m FM-repeater PI3GOE. De eerste opzet van deze repeater stamt al uit de 70er jaren en is al op vele locaties opgesteld geweest. Ook de apparatuur heeft vele wisselingen doorgemaakt, van een kristalgestuurde Storno marifoonrepeater. Later kwamen een set Motorola GM300 mobilofoons in gebruik en tenslotte werd een professionele Tait T800 repeater opgesteld. Deze oudgediende onder de repeaters dreigde het veld te moeten ruimen voor een D-STAR repeater waarvoor een vergunning is aangevraagd maar uiteindelijk is hiervoor een oplossing gevonden zodat ook PI3GOE beschikbaar kan blijven.

Bij ATV verhaalt Tjalling PE1RQM over zijn deelname aan de ATV contest, waar hij min of meer overhaast met geïmproviseerd aangesloten apparatuur aan heeft meegedaan, hoewel dat in eerste instantie niet gepland was. Een zeer leesbaar verhaal over improvisatie en doorzettingsvermogen! Koert PA1KW heeft op 9 cm zijn eerste twee DATV verbindingen gemaakt met Lex PE1CVJ en Renny PE1ASH. Vervolgens beschrijven Renny en Koert uitgebreid de hierbij gebruikte apparatuur die door het ATV-collectief Amstelland ontwikkeld is.

Geen nieuwe apparatuur, maar Legacy apparatuur: een kort bericht over de portabele “Wireless Set No. 10“ uit 1944, die op 4,4 GHz werkte en bedoeld was om vijandelijk gebied te overbruggen met een zichtverbinding. Op de foto zien we twee schotels, er werd full-duplex gewerkt. We spreken van portabel omdat het geheel in een soort caravan op wielen was ondergebracht.

Bij Nieuwe Apparatuur de Runbo H1, een combinatie van portofoon en smartphone, maar bedoeld voor de professionele markt, gezien het prijskaartje van bijna $ 1000!

Bij Andere Tijdschriften een rectificatie op de eerder in RadCom beschreven 23 cm eindtrap. Deze eindtrap is opgebouwd rond een LDMOSFET type MRF 21090 en niet de MRF21030 zoals eerder vermeld. In het Spaanse Radioaficionades van juli de beschrijving van een circulaire satellietantenne van het type “egg beater”, gebouwd met bouwmarktonderdelen. In QST van januari de beschrijving van een all-mode SDR ontvanger met een bereik van 1 kHz tot 1,7 GHz. De auteur maakt gebruik van de bekende RTL dongle en heeft deze met een extra up-converter uitgebreid. Tenslotte, eveneens uit QST, een bespreking van de Rowetel SM1000 FreeDV adapter. De auteur heeft een aantal testverbindingen gemaakt tussen twee van deze adapters en geeft wat aanwijzingen over de instelling van ALC en microfoon versterking.

De contest jaarkalender 2016 is gepubliceerd

Bij ‘contesten’ is het gehele overzicht van alle VHF-en-hoger contesten in te zien en/of te downloaden.

Ton Kooyman PE0AGO overleden

Op 12 februari 2016 is Ton overleden. Ton genoot bekendheid door zijn activiteiten tot de microgolf frequenties waaronder contesten en heeft ook diverse firsts op zijn naam staan. Ook was hij destijds één van de mensen achter PI4NYV. Hij zal gemist worden.

 

Carel Mobach PC5M overleden

Op 12 januari overleed Carel. Velen kennen hem als vaste deelnemer aan diverse contestgroepen op VHF en HF: PI4GN, PC5T, PI4AMF en onder zijn eigen call met vrienden in de IARU 160 m contesten. Hij zal gemist worden.

50 MHz overzicht voor de WRC-19

Hans PB2T inventariseert voor de IARU de status van de 50 MHz band in ITU region 1. Het overzicht wordt actueel gehouden en door de IARU gebruikt bij de WRC die gehouden zal worden in 2019.

Deze lijst is natuurlijk ook handig om te zien met welke landen in welk bandgedeelte een verbinding gemaakt kan worden. De lijst is hier te vinden (staat onder het IARU bandplan).

 

VERON VHF-en-hoger dag op 2 april a.s. in Eindhoven

Onder ‘evenementen’ op deze website is de VHF-en-hoger dag 2016 aangekondigd.

De nadruk zal die dag liggen op de digitale technieken die gebruikt worden bij de Quality Modes. Uiteraard is het programma divers en is er meer te beleven.

De spelregels zijn dit jaar iets anders:

 • Geen vrije inloop: alleen deelnemers die zich vooraf hebben aangemeld (en daarna op de website als administratief verwerkte deelnemer zijn vermeld) hebben toegang,
 • Aanmelden via de website,
 • Deelnemers die geen lid zijn van de VERON betalen (vooraf) een vergoeding voor een deel van de gemaakte kosten (er is uiteraard nog tijd genoeg om alsnog lid te worden),
 • Er is een limiet aan het aantal deelnemers. Jammer als dit VERON evenement gemist wordt omdat te laat aangemeld wordt.

Wat hetzelfde is:

 • op een positieve manier, in ongedwongen sfeer contact hebben met de mede-amateurs,
 • informatief, leuke onderwerpen,
 • voor lunch en koffie/thee worden geen kosten berekend,
 • de VERON bekers van de diverse contesten worden uitgereikt.

Bij twijfel: zie de foto’s van de VHF-dag 2015

Repeaters kapen?

Er zijn mede-amateurs die het niet eens zijn met het huidige beleid van Agentschap Telecom, ten aanzien van het niet kunnen verlengen van een repeater vergunning.

Iedereen die een repeater aanvraagt weet dat die in principe voor drie jaar is. Als dan iemand anders een experiment wilt doen krijgt die de gelegenheid. Dat is namelijk formeel wat het is: een experiment.

Vervelend voor degenen die investeringen hebben gedaan, contacten hebben gelegd met gebouwbeheerders etc. maar zo is nu eenmaal het overheidsbeleid. Dit is niet leuk maar een vaststaand feit. Ben je het hier niet mee eens moet je dus geen repeatervergunning aanvragen want er is geen enkele garantie dat na drie jaar iemand met een andere insteek aan de slag wilt gaan.

Hoe zit het namelijk bij het aflopen van een dergelijke vergunning? Als vóór het aflopen van de drie jaar iemand anders een repeatervergunning aanvraagt geeft AT kennelijk de naam van de nieuwe aanvrager door waarna dan in overleg kan worden getreden door de houder waarvan de vergunning afloopt. Tja, die nieuwe aanvrager heeft niet voor niets belangstelling voor een repeatervergunning dus zal in veel gevallen niet tot overeenstemming worden gekomen. Is die nieuwe aanvrager dan asociaal? Heeft hij de frequentie ‘gekaapt’? Sommigen vinden van wel. Er zijn best veel frequenties maar met het huidige beleid mogen repeaters niet te dicht bij elkaar worden geplaatst.

Het is hier denk ik te vergelijken met een parkeerplaats waar je maar drie uur mag staan: staan er anderen te wachten is het wie het eerst komt, het eerst maalt. Staat er niemand te wachten mag je weer drie uur staan. Als je dat weet op het moment dat je parkeert moet je niet mopperen op de wachtende persoon als de drie uur om zijn. Is de nieuwe parkeerder dan een kaper? Nee, hij wilt ook graag parkeren. Als die parkeerder dan toevallig een auto is van de Wegenwacht, ga je dan klagen bij de ANWB dat die persoon uit de functie moet worden gezet? Nee natuurlijk niet! Iedereen snapt dat de ANWB zoiets niet eens zal overwegen en zal alleen van de persoon af zien te komen als die niet functioneert. Staat volledig los van het feit waar die parkeert.

Iedereen die op die parkeerplaats is (of weet van het bestaan van de parkeerplaats) mobiliseren om dan brieven naar de ANWB te sturen dat ze die persoon moeten ontslaan levert alleen de ANWB extra werk op (als ze de moeite nemen dergelijke brieven te beantwoorden).

Dat ANWB is trouwens als voorbeeld genomen omdat niet iedereen de werkelijke wereld van zendamateurs lijkt te begrijpen. Het is een hobby waar we bij de VERON te maken hebben met vrijwilligers. Dit zijn mensen die hun handen uit de mouwen willen steken voor hun mede-amateurs, mede VERON leden. We hebben te weinig vrijwilligers. We zijn blij met wie we hebben, mits ze functioneren natuurlijk. Functioneren ze niet, zal er gekeken moeten worden of de taak/functie wel zo geschikt is voor de betreffende vrijwilliger.

De briefschrijvers zijn vaak mensen die vinden dat een ander het niet goed doet en zelf tijd steken in het schrijven van een brief in plaats dat ze bedenken wat ze zelf voor de vereniging kunnen doen. Hadden ze die tijd maar besteed aan iets schrijven over het apparaat of antenne dat ze gebruiken, al dan niet zelf gebouwd. Of over een leuke verbinding, of iets anders dat met de hobby te maken heeft. Of kijk eens naar één van de vele vacatures die er zijn.

Een functie heeft bepaalde verantwoordelijkheden en continuïteit. Kan of wil je dat niet dan zijn er zat momenten waarop de handen uit de mouwen kunnen worden gestoken, zoals bij evenementen of bereid een lezing voor. Ga eens uit van een positief signaal in plaats van zittende en potentiële vrijwilligers te demotiveren waardoor de belangstelling voor vrijwilligerswerk nog verder zal afnemen.

Terug naar het aantal beschikbare frequenties: als die er voldoende zouden zijn dan is het genoemde probleem helemaal niet aan de orde. Dan zijn er immers geen wachtenden, iedereen kan z’n experiment doen. We zijn steeds in overleg om hetgeen speelt onder de aandacht te brengen en constructieve oplossingen aan te dragen.

Met vriendelijke groet,

Chris van den Berg

Voorzitter VHF-en-hoger.

IARU voorstellen voor de Interum meeting in Vienna 2016

De ingediende voorstellen zijn verzameld door de IARU en gedistribueerd onder de (IARU) leden, in Nederland is dat de VERON.

De bijeenkomst zelf vindt plaats op 15 t/m 17 april 2015. Uiteraard zullen besluiten over de voorstellen zelf vóór die tijd vastgesteld moeten zijn.

Er zijn veel voorstellen voor VHF-en-hoger (C5) gedaan, waarbij de volgende hoofdthema’s zijn te onderscheiden:

 • Algemene zaken,
 • Frequentie zaken,
 • Quality Modes zaken,
 • Administratieve zaken,
 • een ATV gerelateerd voorstel,
 • veel contest zaken.

Omdat ieder land zelfstandig voorstellen heeft ingediend zijn er uiteraard wat overlappingen. Het is aan de commissie om het stemgedrag voor te bereiden van alle voorstellen. Uw inzichten kunnen daarbij behulpzaam zijn. Als u een duidelijk standpunt heeft over één of meer van de onderwerpen kan gereageerd worden. Het is belangrijk dat duidelijk is aangegeven over welk (nummer) voorstel het gaat, eens of tegen het voorstel, uiteraard met heldere motivatie. Om de motivatie te begrijpen kan het handig zijn te refereren naar andere documenten of paragrafen in het VHF managers handbook die relevant zijn

Uiteraard is het niet mogelijk het iedereen naar de zin te maken. Daarnaast betreft het hier een Interum meeting, zodat diverse aspecten ongetwijfeld nader onderzoek vereisen zodat pas volgend jaar een besluit over het betreffende (aangepaste?) voorstel wordt genomen.

De voorstellen (alles in de Engelse taal) kunt u hier downloaden (4,2 MB).

Hulpmiddel om snel een beeld te kunnen vormen van de voorstellen:

VIE_C5_ Main subject Subject Additional information
01 General Agenda en list of documents Overview of individual proposals, clustered per main subject.
02 General Situation report Varna 2014 Check and to-do’s Status of actions
03 General Report of the chairman C5 General overview of newsletter, handbook, website, WRC, contests, innovation, Wiki.
04 Satellite Report satellite coordinator IARU-R1 General information.
05 Contest Rules modification on 50 MHz contests Change to 4 digit locator instead of 6 digit locator because outside R1 it is not common to use 6 digits.
06 Frequency Amateur service spectrum requirements in ITU and R1 TROs Trigger a consideration to develop possible agenda items for ITU WRCs post 2019.
07 Frequency Band plan 2m and crossband Remove limitation of possibility to have cross band repeaters (by removing footnote)
08 Frequency Band plan 2m: footnotes Omit footnotes from handbook for better understanding of the 2 m bandplan.

III: no packet radio network

C 4th paragraph: implement 12.5 KHz spacing system.

d. Established simplex frequencies on repeater output channels may be retained.

H: unmanned packet stations in 144.800 – 144.9625 in 12.5 KHz spacing.

09 Frequency Band plan 70cm repeaters Changes to USAGE section, 12.5 KHz spacing, 25 KHz spacing with several spacings (7.6 MHz, 1.6 MHz, 2 MHz
10 Frequency

Quality Modes

ATV

5650-5850 MHz band plan update for HAMNET backbone and ATV coexistence. Change in 6 cm bandplan to accept HAMNET used in combination with ATV.
11 Frequency Common set of technical arguments for “safe coexistence” Coexistence between professional users (OFDM) and amateurs hard to prove and document. Proposal is to bundle expertise on this.
12 Contest Adding QSO frequency to EDI file Adding the exact used frequency to the EDI file could be a great help for cross-checks of the logs. Not immediately as an obligation but as a first step to it. (The frequency is often available via CAT interfaces).
13 Contest New SO LP section in IARU R1 VHF contest Low Power section limited to 100W and also linit the number of antenna systems to use.
14 Contest Update of MO section definition in IARU R1 contests Change definition for Multi Ops ‘all other entrents’ to ‘stations operated by multiple operators’.
15_1 Contest New MO SA section in IARU R1 VHF contest Differentiate between Single Antenna and Multiple Antenna stations
16_1 X

 

(Dupe document) X
17 Contest Align the rule for the 6H section with newly proposed SO LP section in IARU R1 VHF contest Change definitions for section ‘6 hours single’ and ‘6 hours multi’.

6 hours single: 1 operator, <100W, one antenna for transmit and receive.

6 hours multi: same but with more the one operators.

18 Contest Amendment to the chapter 5.3.10 (Ëntries”) Late logs are not rejected but become checklogs, permission is given for use the data for other purposes then the contest (except personal data). By sending the log some aspects are agreed on.
19 Contest Amendment to chapter 5.8.1 Contest logs of local contests to become public for cross checking purposes
20 Contest Clarification of 6H contest rule Clarification on longer operating time, that the log needs to be uploaded completely. Yhe contest robot extracts the 6 hours, the rest is used for cross checks.
21 Contest Contest secrions abbreviations (chapter 5.3.2) Clarification of section identification in EDI file for robot purposes.
22 Contest New section in chapter 5: “Rules for automatic contest adjudication” Form a working group to prepare comparison of contest robots algorithms.
23 Contest Widening the 144 MHz SSB/CW segment for 24 hours only during IARU R1 VHF contest Based on historical data showing less interest in CW during the VHF-contest: enlarge the portion of SSB sub-band during the IARU VHF contest (only during those 24 hours!) Less CW, more SSB or both.
24 Documentation Intention VHF managers handbook/readability/document control Lots of historical information in the VHF managers handbook that disturbs during daily use, preventing unlimited growing.

Make clear what the intention is of the book, actualise it in wordings.

25 Documentation Risk of losing data/information Email addresses and data to be centralised under supervision of IARU.
26 Contest IARU contest rules not in all cases realistic and could be improved to gain future activity Make the contest rules as simple as possible to gain future activity.
27 Frequency

Quality Modes

 

New modulation rechniques asks for adaprion of text and bandplans to prevent limitations of development Evaluate the VHF-managers handbook that it will be less stringent so future (already) developments could easily be implemented. Do no mention ‘FM’ or other modulation techniques but just the bandwidth and ‘simplex’ an ‘duplex’.
28 Contest Unique template for contest results Using a templeate for final classifications in defined fields.
29 Contest Export contest results from the contest robot Make the results available in format .xls, .csv, pdf for easy publishing in magazines and other media.
30 Contest Modification of 5.3.6 paragraph In case of selfspotting: disqualify the station and not just the QSO only.
31 Documentation Mailing list for VHF managers Dedicated email lists for contesters and VHF management.
32 Frequency Modification of 50 MHz bandplan Include MGM en SSB/telegraphy part, move EME and MS centres of activity.
33 Contest Modification to paragraph 5.3.12 Prizes for section winners, ATV added, costs of the prizes for the organizing country, prizing ceremony in Friedrichshafen.
34 Frequency Discussion about the status of 50 MHz beacon Discussion about the status of the move of 50 MHz beacons to the window defined in 2010.
35 Contest Discussion about the management of the IARU contest At this moment it is still not defined who will be in charge with the organising of the IARU contests (50/70 – VHF – UHF – MW – ATV) for the next years.
36 Documentation Update paragraph 5.11 Update the overview with winners of the contests, add 50/70 and ATV.
37 Frequency Harmonisation of WSPR frequencies WSPR frequencies not in harmonisation with current situation.
38 Frequency 144 MHz narrowband modernisation Bandplan restructuring in the 2 m band for CW/MGM/SSB related to MS and EME
39 Contest VHF contest guidance on secondary methods Add examples of what is acceptable as selfspotting (advertising its own frequency) to the VHF managers handbook.
40_1 Frequency

 

VHF managers handbook updates Update of the handbook for items that are outdated or largely editorial in nature.
41_1 Frequency

Quality Modes

144/435 MHz APRS harmonisation Harmonize APRS frequencies in regions. 144.390 is not acceptable, this could not be combined with weak signal modes. Define 70 cm frequency. Emphasise that equipment is failsafe to prevent uncoordinated transmissions.