Repeaters kapen?

Er zijn mede-amateurs die het niet eens zijn met het huidige beleid van Agentschap Telecom, ten aanzien van het niet kunnen verlengen van een repeater vergunning.

Iedereen die een repeater aanvraagt weet dat die in principe voor drie jaar is. Als dan iemand anders een experiment wilt doen krijgt die de gelegenheid. Dat is namelijk formeel wat het is: een experiment.

Vervelend voor degenen die investeringen hebben gedaan, contacten hebben gelegd met gebouwbeheerders etc. maar zo is nu eenmaal het overheidsbeleid. Dit is niet leuk maar een vaststaand feit. Ben je het hier niet mee eens moet je dus geen repeatervergunning aanvragen want er is geen enkele garantie dat na drie jaar iemand met een andere insteek aan de slag wilt gaan.

Hoe zit het namelijk bij het aflopen van een dergelijke vergunning? Als vóór het aflopen van de drie jaar iemand anders een repeatervergunning aanvraagt geeft AT kennelijk de naam van de nieuwe aanvrager door waarna dan in overleg kan worden getreden door de houder waarvan de vergunning afloopt. Tja, die nieuwe aanvrager heeft niet voor niets belangstelling voor een repeatervergunning dus zal in veel gevallen niet tot overeenstemming worden gekomen. Is die nieuwe aanvrager dan asociaal? Heeft hij de frequentie ‘gekaapt’? Sommigen vinden van wel. Er zijn best veel frequenties maar met het huidige beleid mogen repeaters niet te dicht bij elkaar worden geplaatst.

Het is hier denk ik te vergelijken met een parkeerplaats waar je maar drie uur mag staan: staan er anderen te wachten is het wie het eerst komt, het eerst maalt. Staat er niemand te wachten mag je weer drie uur staan. Als je dat weet op het moment dat je parkeert moet je niet mopperen op de wachtende persoon als de drie uur om zijn. Is de nieuwe parkeerder dan een kaper? Nee, hij wilt ook graag parkeren. Als die parkeerder dan toevallig een auto is van de Wegenwacht, ga je dan klagen bij de ANWB dat die persoon uit de functie moet worden gezet? Nee natuurlijk niet! Iedereen snapt dat de ANWB zoiets niet eens zal overwegen en zal alleen van de persoon af zien te komen als die niet functioneert. Staat volledig los van het feit waar die parkeert.

Iedereen die op die parkeerplaats is (of weet van het bestaan van de parkeerplaats) mobiliseren om dan brieven naar de ANWB te sturen dat ze die persoon moeten ontslaan levert alleen de ANWB extra werk op (als ze de moeite nemen dergelijke brieven te beantwoorden).

Dat ANWB is trouwens als voorbeeld genomen omdat niet iedereen de werkelijke wereld van zendamateurs lijkt te begrijpen. Het is een hobby waar we bij de VERON te maken hebben met vrijwilligers. Dit zijn mensen die hun handen uit de mouwen willen steken voor hun mede-amateurs, mede VERON leden. We hebben te weinig vrijwilligers. We zijn blij met wie we hebben, mits ze functioneren natuurlijk. Functioneren ze niet, zal er gekeken moeten worden of de taak/functie wel zo geschikt is voor de betreffende vrijwilliger.

De briefschrijvers zijn vaak mensen die vinden dat een ander het niet goed doet en zelf tijd steken in het schrijven van een brief in plaats dat ze bedenken wat ze zelf voor de vereniging kunnen doen. Hadden ze die tijd maar besteed aan iets schrijven over het apparaat of antenne dat ze gebruiken, al dan niet zelf gebouwd. Of over een leuke verbinding, of iets anders dat met de hobby te maken heeft. Of kijk eens naar één van de vele vacatures die er zijn.

Een functie heeft bepaalde verantwoordelijkheden en continuïteit. Kan of wil je dat niet dan zijn er zat momenten waarop de handen uit de mouwen kunnen worden gestoken, zoals bij evenementen of bereid een lezing voor. Ga eens uit van een positief signaal in plaats van zittende en potentiële vrijwilligers te demotiveren waardoor de belangstelling voor vrijwilligerswerk nog verder zal afnemen.

Terug naar het aantal beschikbare frequenties: als die er voldoende zouden zijn dan is het genoemde probleem helemaal niet aan de orde. Dan zijn er immers geen wachtenden, iedereen kan z’n experiment doen. We zijn steeds in overleg om hetgeen speelt onder de aandacht te brengen en constructieve oplossingen aan te dragen.

Met vriendelijke groet,

Chris van den Berg

Voorzitter VHF-en-hoger.

1 antwoord
  1. Chris van den Berg
    Chris van den Berg zegt:

    In bovenstaand bericht was het beslist niet mijn bedoeling om te bagatelliseren welke inspanningen er allemaal gedaan worden om repeaters in de lucht te brengen en operationeel te houden. Duidelijk is dat daar flinke investeringen mee gemoeid zijn maar ook voor de locaties contacten moeten worden gevonden en onderhouden. De zin ‘Vervelend voor degenen die investeringen hebben gedaan, contacten hebben gelegd met gebouwenbeheerder etc. maar zo is nu eenmaal het overheidsbeleid’ impliceert niet dat ik dat een goede werkwijze vindt, wel dat het nu eenmaal zo is en dat het de aanvrager, de commissie of de VERON niet aan te rekenen is.
    De VERON en de VRZA hebben in de dialoogsessies met AT (heel) veel punten onder de aandacht gebracht die te maken hebben met het vergunningenstelsel voor onbemande stations. Een aantal van die punten zijn direct afgekeurd, een aantal zullen wel verwerkt worden in het uiteindelijke document. Hoe en in welke vorm is pas te zien als het document wordt uitgegeven.
    Laten we echter vooral proberen op een fatsoenlijke manier met elkaar om te gaan, zelfs als je (om welke reden dan ook) vindt dat een ander niet fatsoenlijk is. En als je van mening bent dat iets moet veranderen bij de commissie, is commentaar nog steeds welkom. Bij voorkeur wel met een opbouwend verbetervoorstel zodat we er ook werkelijk iets mee kunnen!

Reacties zijn gesloten.