ISS Schoolstation verbinding via IK1SLD op zaterdag 6 aug. 15:59 UTC

Op zaterdag 6 augustus is er weer een telebridge verbinding vanuit ISS met astronaut Kate Rubins KG5FYJ met Space Jam 10, Rantoul, Illinois,USA.
Het evenement staat gepland om 15:59 UTC.
Het amateur radio contact is een telebridge verbinding via IK1SLD, in Casale Monferrato, Italy.

Het signaal van ISS moet boven geheel Europa te ontvangen zijn. Er is dit keer geen video vanuit gepland, maar het grondstation IK1SLD verzorgt wel een live video stream van de aktiviteiten via de BATC server. Wie geinteresseerd is kan de aktiviteit in het grondstation volgen via http://www.batc.tv/iss/

De BATC Multiviewer toont 6 schermen waarvan er een van het station IK1SLD komt. Dit scherm is uit te vergroten tot een volledig beeld.
hieronder staat informatie over de school en de vragen die de kinderen gaan stellen.

73’s Bertus.
PE1KEH
ARISS schoolstation mentor.
———————————————————————————-

Presentation:

Greetings from the participants and volunteers of Space Jam 10 in Rantoul, Illinois. Though primarily a weekend Scouting and STEM education event, we are open to all interested youth. Boy Scouts and Girl Scouts from 27 states have come together in an educational and fun format to learn life skills that will prepare them for the increasingly complex future.

We are adding Art to STEM this year making STEAM. While it is well known that Scouting teaches pioneering skills like camping and wilderness survival, the new pioneers and wilderness are in outer space and we are working hard at 44 technology oriented Merit Badges and activities, plus some fun things like the Duct Tape Merit Badge.

Talking to the astronauts on the ISS is an unforgettable part of the experience at Space Jam and that’s next on our list. We will not know for many years whether one of these youths becomes an astronaut themselves but it is certain that they are all part of tomorrow’s leaders.

Participants will ask as many of the following questions as time allows:

1. How do you train to sleep in space?
2. What type of engine propulsion will we use to go to Mars?
3. Could we drop containers to the Mars surface but leave the engine in orbit?
4. Would a steam powered train whistle work in space?
5. How long did you train for this mission?
6. Could cables be stretched to an EARTH orbiting station & used as tracks to reach orbit?
7. Could cables be stretched to a MARS orbiting station & used as tracks to reach orbit?
8. If a ship left Mars, traveling 17,500 mph, what is the shortest time it could take to reach Earth?
9. What activity do you look forward to the most when you wake up on the ISS?
10. Will you be training for future missions?
11. What is your favorite food on the space station?
12. How many bits of space junk does NASA track & how can we reduce the problem?
13. Are there earth-bound disabilities that might be irrelevant in space weightlessness?
14. Is there art on the walls of the ISS or do you see examples of the Arts in space?
15. If we found cave art on Mars what do you imagine it would depict?
16. Are there any musical instruments on the ISS?
17. Every discipline can be an art; from the people who sew the stitches on a space suit to a computer programmer, aren’t we all artists when we do our best?
18. The theme for SJ 10 is the Arts; should STEM education be changed to STEAM?
19. What music do you listen to on the ISS?
20. What is your favorite form of art?
21. How is the espresso machine working?
22. What fresh foods do you most look forward to on delivery day?
23. When will we first set foot on Mars?
24. When will we go back to the Moon?

AMSAT-UK Satelliet colloquium in Surrey, Engeland

AMSAT-UK Satelliet Colloquium, Surrey, Engeland.

Van vrijdag 29 juli tot en met 31 juli wordt het grote AMSAT-UK satelliet colloquium weer gehouden in Surrey, Engeland. Het colloquium begint zoals elk jaar op vrijdagmiddag om 14:00 uur met een “hands-on” activiteit voor beginners. Op zaterdag en zondag is er weer een uitgebreide programma samengesteld met lezingen en rapportages, dit alles ingedeeld in 2 uur durende ochtend en middag sessies. Daarnaast is er ook het colloquium diner op zaterdagavond.

Tijdens dit colloquium wordt uitgebreid stilgestaan bij de “Tim Peake” mission naar ISS, maar ook onderwerpen als cubsats en vorderingen over de komende geostationaire phase 4 satelliet “Es’hail-2” staan op het programma. Vooral de eisen die het gebruik van een dergelijke satelliet aan het grondstation stellen komen daarbij uitgebreid aan de orde.

Een bijdrage van Hans Blondeel Timmerman, PB2T, als nieuwe “IARU satelliet coordinator” en opvolger van de Zuid Afrikaan Hans van de Groenendaal staat ook op het programma.

Op internet (https://amsat-uk.org/colloquium/) is een schema van de lezingen te vinden. Voor belangstellenden is er waarschijnlijk wel weer een mogelijkheid de nodige lezingen via een live video stream van “BATC.TV” of via “https://www.youtube.com/user/AMSATUK” te volgen.

73’s Bertus

PE1KEH

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron augustus 2016

Chris PA3CRX gaat bij commissiezaken in op een paar punten die voortvloeien uit het beleidsplan van de VERON, zoals gepresenteerd op de VR. Zo komt de VHF-en-hoger dag aan de orde, publicaties in Electron en het ontwikkelen van een kenniscentrum.

Bij Amateursatellieten een beknopte melding van de nieuwe amateursatelliet met lineaire transponder LUSEX. Deze zijband inverterende transponder heeft 250mW uitgangsvermogen en heeft een CW baken aan boord. Ook de uplink en downlink frequenties worden genoemd.

Bij Weak Signals geeft Johan, PF7M een overzicht van de activiteiten op 50 MHz in april t/m juni. In april werd gewerkt met UB7K in KN85ec. Begin mei was de band open naar de Indische Oceaan en werd gewerkt met 3B9FR en FR4NT. Eind mei werd gewerkt met BM6GJL, een van een groep Taiwanese operators. Dit moet een first Nederland-Taiwan zijn geweest.

Bij Legacy-apparatuur beschrijft Chris, PA3CRX de Racal Cougar 70 MHz FM transceiver. Dit is een combinatie van portofoon en eindtrap die in elkaar worden geschoven. Het frequentiebereik is van 66 tot 88 MHz. Er zijn 10 kanalen in dit bereik beschikbaar maar die zijn niet vrij te kiezen maar moeten geprogrammeerd worden. De portofoon is ook los te gebruiken.
Chris gaat ook even in op de activiteiten die op de 70 MHz band in FM gaande zijn. Als je verbindingen met het buitenland wilt maken ontdek je dat In de ons omringende landen verschillen in de toegewezen frequenties zijn.

Remco, PE1PIP vervolgt zijn serie over D-STAR met deel 3 waarbij hij dieper in gaat op de verschillende netwerken die bij D-STAR spelen. Meestal is ook een lokale repeater onderdeel van zo’n netwerk. Voor de meeste netwerken is registratie verplicht. Op basis niveau zijn voor D-STAR twee netwerken beschikbaar, het oorspronkelijke G2 netwerk als onderdeel van D-STAR zelf en het later ontwikkelde ircDDB. Beide netwerken ondersteunen callsign routing waarbij je de call van het gewenste tegenstation in het UR register plaatst zodat je uitkomt bij de laatste repeater waar die call actief was. Voortbouwend op callsign routing is het D-PLUS systeem van reflectors bedacht, waarmee het linken van repeaters mogelijk is. Remco geeft ook aan dat een gebruiker zelf een reflector kan kiezen bij een repeater.

Bij ATV aandacht voor het ATV activiteiten weekend en de IARU juni contest. De condities hielden helaas niet over maar toch een first op 70 cm: een DATV verbinding tussen PA3WEG en G8GTZ
Renny, PE1ASH had Arno, PE1FYF op bezoek tijdens de contest. Renny werkte veel stations tot vroeg in de nacht en was zondag ‘s morgens al weer vroeg QRV, met o.a. een verbinding met Elsloo (ZL).
Later die ochtend was er weer de gebruikelijke activiteit vanaf de Doornse Kaap door Chris, PA3CRX op 24 GHz.

Trevor, PA2TG verhaalt van zijn belevenissen tijdens de ATV contest. Trevor wilde op 6 cm actief worden en had zijn station een week voor de contest gereed willen hebben. Maar zoals dat wel vaker gaat kon er pas de vrijdagavond voor de contest getest worden en toen werd er nog een open circuit in de 6 m ontvang antenne gemeten. Het was al donker dus dat moest zaterdagmorgen nog verholpen worden. Uiteindelijk was Trevor pas 10 min. voor het begin van de contest klaar. Het eerste contact was met Anjo, PA0ZR op 70 cm en vervolgens op 23 cm. Toen verbinding met Richard PA3CGG, weer op 70 cm, 23 cm en 13 cm. Maar Richard had ook 6 cm en na wat draaien met de antenne was de eerste 6 cm verbinding met de zelfgebouwde ontvanger een feit!

Tjalling PE1RQM heeft tijdens de sporadische E-condities rond de 70 MHz band een aantal Oost-Europese omroep TV zenders waargenomen door gebruik te maken van een RTL dongle en de SDR# software.

Renny PE1ASH beschrijft de aanpassingen die hij gemaakt heeft om zijn eindtrappen ook geschikt te maken voor DATV. Hij heeft dat voor de zenders opgelost door een tienstanden SMA relais te gebruiken. Renny heeft met dat relais met een haakse slijper open gemaakt en alleen de 24V spoelen over gehouden. Met een tienstanden schakelaar is de gewenste frequentie te kiezen. Aan het moedercontact is de DATV-Express kaart aangesloten, aan de uitgangen 12V SMA relais.

Leon PE1OLR heeft een 13 cm ATV stuurzender van PE1ACB ingebouwd. Leon heeft er een mooi kastje omheen gebouwd en vertelt hoe hij dat gemaakt heeft. De voorkant is uitgetekend met het Paint programma, vervolgens is dat geprint en met spuitlijm op het front geplakt (waar de gaten al in waren geboord). Daarna met een aantal dunne laklaagjes afgewerkt. Het eindresultaat is een fraai kastje.

Bij Zelfbouw treffen we een beschrijving aan van een 23 cm collineaire rondstraler aan, beschreven door Eddy PA0EHC. Verder wat aanvullingen op de zelfbouw rotor van OE8HSR en een tip over een winkel voor metaalwaren in Utrecht.

Bij Andere tijdschriften wordt in het juninummer van FunkAmateur de Hytera UHF portofoon PD785 besproken. Deze porto ondersteunt zowel analoge FM als digitale DMR modes. Er is ook een versie met ingebouwde GPS ontvanger voor APRS toepassingen.

 

Bandoverzicht 70Mhz juli 2016 door PF7M

The Four Metres Website informeerde ons eind april, dat in Kazakhstan aan 22 zendamateurs vergunning is verleend voor het experimenteel gebruik van de 4M band van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017. De 4M band loopt in UN-land van 70.0 tot 70.5 Mhz met een vermogen van 100W.

Halverwege juni meldden zich de eersten zich voor wat experimenten. Greg – SP3RNZ – had met enkele lokale amateurs er voor gezorgd dat Nick – UN3M in het vak LO61MD – kon beschikken over een 4M transverter. Ook zorgde Greg voor een 4M baken. De UN3M bakenfrequentie is 70.090 Mhz.

Op 1 juli j.l. meldde UN8GC zich op de ON4KST 50/70 Mhz Chat, dat hij in CW CQ ging geven op 70.2 Mhz met de antenne richting Europa. Tot mijn verbazing èn die van Rinze – PC5C – hoorden wij Mike met een 599 signaal CQ geven.

Om 07.40 UTC werkte PC5C als eerste Nederlander met UN8GC op 4M ! PF7M kwam daarne als tweede in het 4M log van Mike te staan.

Het moet een heel bijzondere Es-opening zijn geweest gezien de ruim 5.140 KM van Friesland naar Almaty, nabij de Chinese grens…..

JO33BA <E-sporadic> MN83KF …. en dat op 4M !

Ik geloof zeker, dat mijn QSO voor mij het hoogtepunt is geweest op 4M. De propagatie is dit jaar zeer matig te noemen.

Ook UN3M hoorde ik op 1 juli circa vijf minuten later ook CQ geven in CW.

UN8GC  bevestigde het 4M QSO die middag meteen via LotW (Logbook of the World van de ARRL).

Mike weigert echter pertinent om een QSL kaart te sturen.  Voor publicatie van dit bijzondere QSO heb ik zelf een QSL kaart samengesteld met de LotW bevestiging erop.

UN8GC 4M QSO met PF7M

Op 4 juli j.l. hoorde ik ook UN7IT – Sergey uit het vak LO80OG  (afstand 3460 KM); het kwam niet tot een QSO.

Verder kwamen berichten binnen, dat in Kyrgyzstan ( EX9T ) en Tajikistan (EY8MM) ook mogen uitkomen op 4M.

Op 11 juli  hoorde ik inderdaad EX9T – Sergey uit MN82SD – CQ in CW geven.

Op 12 juli  werkte ik in de avonduren met SV2400A (Griekenland) uit KN10, en 4O6AH, Djuro uit JN92 (Montenegro).

Op 13 juli werkte ik met GM6VXB/P, in de mode MS met FSK441. Martin werkte vanaf een boorplatform in het vak IP70WJ.

Op 14 juli hoorde ik in het begin van de middag wederom UN8GC.

Tevens hoorde ik UN7IT een aantal verbindingen maken met stations uit Denemarken; hij hoorde mij helaas weer niet. Sergey werkt met 2X 7 element gestackte yagis en 100 Watt.

De afstanden naar Kazakhstan zijn voor 4M echt super groot. Een voordeel is, dat de antenne steeds gericht kan blijven op 75 graden Oost….. UN,EX,EY …

Op 16 juli werkte ik met LB7FA, Terje op vakantie in JP88LM; QSO in MS mode met FSK441.

Op 17 juli werkte is in MS mode met FSK441 met SW8YA, Gabi – HA1YA, op vakantie in JM99VT (Griekenland).

Af en toe was 4M in de avonduren open richting Spanje en Portugal.

73’s Johan – PF7M

In Electron van september 2016 staan meer details.

ISS schoolcontact live op woensdag 27juli 19:59 UTC

Een tweede  ARISS contact voor deze week.Nu met het Peoria Riverfront Museum, Illinois, USA op woensdag 27 juli om 19:59 UTC.

Grondstation is dit keer IK1SLD, Claudio, in Italie. De activiteit in het grondstation is live via de BATC (http://www.batc.tv/iss/) te volgen.

Zie hieronder de aankondiging van ARISS.

73’s Bertus


An International Space Station radio contact has been planned for Jeff Williams KD5TVQ with Peoria Riverfront Museum, Peoria IL USA. The event is scheduled Wednesday July 27, 2016 at approximately 19:59 UTC.
The amateur radio contact will be a telebridge operated by IK1SLD, located in Casale – Monferrato, Italy.

The downlink signal will be audible in Europe on 145.800 MHz narrowband FM.

There will be no video from the ISS, but the telebridge station IK1SLD will stream live video of the station to the BATC Multiviewer server. Interested parties can view the ground station operating at:
http://www.batc.tv/iss/

The BATC Multiviewer shows six screen views, one of which will be from the IK1SLD station. You can enlarge it to full screen.

Presentation:

The Peoria Riverfront Museum focuses on interdisciplinary learning – a fusion of art, history, science and achievement designed to develop knowledge, critical thinking skills and a lifelong passion for learning. We have a state-of-the-art planetarium to teach astronomy and other science topics, and a giant screen theater that shows educational and feature films. Our mission is to inspire lifelong learning for all – connecting art, history, science and achievement through collections, exhibitions and programs.

Peoria is the largest city in Central Illinois, with a population of 115,000 in the city, and about 400,000 in the greater metro area. The surrounding area is rural, with a great deal of farming communities.

The questions to the astronaut will be asked by students in our “Space to Ground” club, and by museum visitors and staff. The questions labeled “Staff/Audience Member” were collected from museum visitors, but we are not sure if the person who submitted the question will be at the event, so we do not have names.

Participants will ask as many of the following questions as time allows:

1. Luke: What happens when you sneeze in space?
2. Lily: What do you miss from Earth most while you are in space?
3. Andy: How do the plants grow differently in space than on Earth?
4. Kevin H.: From space, what area on Earth looks best?
5. Andrew B.: What do you do for fun while on the ISS?
6. Zane: Is it true that your spine grows abnormally in space?
7. Avani: Would you prefer to go on a spacewalk, or to go for a walk on Earth with gravity?
8. Staff/Audience Member: What is the first thing you will eat when you return to Earth?
9. Staff/Audience Member: What will you be doing today after you are done talking to us?
10. Staff/Audience Member: Which current science experiment on the ISS interests you most?
11. Staff/Audience Member: What is the most difficult job you do on the ISS?
12. Staff/Audience Member: How many sunsets do you see in a day?
13. Staff/Audience Member: What was the most difficult part of adjusting to weightlessness?
14. Staff/Audience Member: Where do you see human spaceflight in 50 years?
15. Staff/Audience Member: Do you have trouble running into things while moving about the ISS?

Zaterdag 23 juli, 19:59 UTC, ARISS Schoolcontact met ISS, live te beluisteren

ARISS contact planned for Peoria Riverfront Museum, Illinois, USA

An International Space Station radio contact has been planned for Jeff
Williams KD5TVQ with Peoria Riverfront Museum, Peoria IL USA. The event is
scheduled Wednesday July 27, 2016 at approximately 19:59 UTC.
The amateur radio contact will be a telebridge operated by IK1SLD, located
in Casale – Monferrato, Italy.

The downlink signal will be audible in Europe on 145.800 MHz narrowband FM.

There will be no video from the ISS, but the telebridge station IK1SLD will
stream live video of the station to the BATC Multiviewer server. Interested
parties can view the ground station operating at:
http://www.batc.tv/iss/

The BATC Multiviewer shows six screen views, one of which will be from the
IK1SLD station. You can enlarge it to full screen.

Presentation:

The Peoria Riverfront Museum focuses on interdisciplinary learning – a
fusion of art, history, science and achievement designed to develop
knowledge, critical thinking skills and a lifelong passion for learning. We
have a state-of-the-art planetarium to teach astronomy and other science
topics, and a giant screen theater that shows educational and feature films.
Our mission is to inspire lifelong learning for all – connecting art,
history, science and achievement through collections, exhibitions and
programs.

Peoria is the largest city in Central Illinois, with a population of 115,000
in the city, and about 400,000 in the greater metro area. The surrounding
area is rural, with a great deal of farming communities.

The questions to the astronaut will be asked by students in our “Space to
Ground” club, and by museum visitors and staff. The questions labeled
“Staff/Audience Member” were collected from museum visitors, but we are not
sure if the person who submitted the question will be at the event, so we do
not have names.

Participants will ask as many of the following questions as time allows:

1. Luke: What happens when you sneeze in space?

2. Lily: What do you miss from Earth most while you are in space?

3. Andy: How do the plants grow differently in space than on Earth?

4. Kevin H.: From space, what area on Earth looks best?

5. Andrew B.: What do you do for fun while on the ISS?

6. Zane: Is it true that your spine grows abnormally in space?

7. Avani: Would you prefer to go on a spacewalk, or to go for a walk on
Earth with gravity?

8. Staff/Audience Member: What is the first thing you will eat when you
return to Earth?

9. Staff/Audience Member: What will you be doing today after you are done
talking to us?

10. Staff/Audience Member: Which current science experiment on the ISS
interests you most?

11. Staff/Audience Member: What is the most difficult job you do on the ISS?

12. Staff/Audience Member: How many sunsets do you see in a day?

13. Staff/Audience Member: What was the most difficult part of adjusting to
weightlessness?

14. Staff/Audience Member: Where do you see human spaceflight in 50 years?

15. Staff/Audience Member: Do you have trouble running into things while
moving about the ISS?

Maandag 25 juli, 12:46 UTC, ISS Schoolcontact, live video stream

Onderwerp: ARISS

Er is weer een ARISS schoolcontact op komst. Dit keer met het ESA Space Camp 2016, in Lenk, Switzerland

De astronaut Takuya Onishi KF5LKS gaat vragen beantwoorden van deelnemende kinderen van het ESA Space Camp 2016 dat in Lenk, Switzerland, wordt gehouden. Het contact moet op maandag 25 juliom ongveer 12:46 UTC starten en duurt ongeveer 10 minuten.
De verbinding is dit keer een telebridge verbinding met het ARISS grondstation van W6SRJ,  in Santa Rosa, Californie, USA.

Dat houdt in dat wij de verbinding niet live kunnen horen, echter Gianpietro Ferrario, IZ2GOJ is bij de school aanwezig en verzorgt een live video stream via internet.

ARISS meldt de onderstaande gegevens voor het Space Camp en de te stellen vragen.

73’s Bertus

 

Presentation:

The ESA Space Camp is a summer camp organized by the European Space Agency
at KUSPO, “Kurs und Sportzentrum” in Lenk, Switzerland. For two weeks,
youngsters receive space education and making an ARISS contact with an
astronaut in space will be a highlight in the program. The program covers
space and exploration, such as looking at Rosetta’s final operations as well
as at planet Earth and its uniqueness in the universe. A ham radio expert
will explain to the children how we communicate with the crew on the ISS.

Signals from space will not be audible in Europe, but the event will be
streamed.

Participants will ask as many of the following questions as time allows:

1. Theo, 10: If one astronaut is very ill, can a “space-ambulance” be sent
to bring the astronaut back to earth?

2. Wolfram, 10: How do you clean the air of the ISS

3. Alice, 12: I would like to know if a person with severe hearing problem
who is equipped with the cochlear implant, like me, is able to become
astronaut. Thank you.

4. André, 11: Once you are in the ISS, which part of the Earth you like the
most to fly over and why?

5. Daniel, 13: What physical changes do you notice with your body whilst you
are in space?

6. Marta, 11: Is it necessary to have medical knowledge to become Astronaut?
Because you shall give yourself an injection!

7. Ludovica, 12: Since the astronauts on board of ISS see many sunrises and
sunsets every day, how do they cope with sleeping and day/night cycles?

8. Gemma, 12: What is the most interesting thing on Earth that you have seen
from space?

9. Benjamin, 13: What is going through your mind during launch?

10. Emil, 10: For how long do the supplies in food and oxygen last on board
the ISS?

11. Ariane, 8: In case of a vital emergency issue inside the ISS that
requires the evacuation of the ISS, which are your escape options? Was it
ever used for real in the past?

12. Daniela, 10: How do you feel when you go to work outside the space
station?

13. Kai, 11: If you knew that going to space was dangerous, why did you
decide to go?

14. Kelvin, 9: What is the first thing you want to do when you arrive back
to Earth?

15. Adèle, 9: When you go out of the station to repair something for
instance, what would happen if the cable connecting to the ISS break? What
does the crew in the station have to do to avoid that you go in deep space?

16. Gabriel, 12: Have you ever thought of the dangers that can happen in
your space missions?

17. Tiago, 9: What is the most exciting part of the travel to the ISS?

18. Eline, 12: What do you typically do during your free time at ISS? And do
you ever get bored?

19. Thibaut, 15: How much sport do you have to practice to keep muscle tonus
and avoid bones degradation?

20. Bergitte, 11: Do the astronauts onboard the ISS have the meals together?

21. Eduardo, 10: Have you ever felt loneliness or have you ever been afraid
of staying outside in the space?

22. Lucia, 11: What happens if an astronaut gets a cavity (toothache) when
at the Station?

VHF-UHF-SHF Weak signal dag 17 september bij CAMRAS (Dwingeloo)

Deze dag heeft als doel om alle geïnteresseerde radio amateurs met interesse in weak signal communicatie bijeen te brengen om daarmee een stimulans te geven aan de activiteit op de banden.
Deze eerste weak signal dag wordt in samenwerking met ASTRON georganiseerd door CAMRAS/DKARS.

Weak signal amateurs zijn die amateurs die het leuk vinden om actief te zijn op de VHF-UHF-SHF banden om te DXen, te contesten,  EME verbindingen te maken, te  werken via tropo scatter en/of vliegtuigscatter,  aan zelfbouw doen op VHF-UHF-SHF en onderzoek doen aan propagatie waarbij  gebruik gemaakt wordt van zwakke signalen. Deze dag richt zich op alle amateurs met interesse in alle weak signal mode’s zoals CW, SSB, WSJT, dus zeker niet alleen voor de groep die gebruik maakt van computer software om daarmee verbindingen te maken.

Het programma (mogelijk volgen er nog wat aanpassingen)

Aanvang van de dag 11.00 uur

11.00 Opening van de dag door de voorzitter van DKARS; PA2DW en iemand van ASTRON
11.15 Lezing door PA3FXB, satelliet bounce met de DT
12.15 Lezing door  PA0T, wat is er zo leuk aan contesten op VHF-UHF-SHF
13.15 tot 14.00 Lunch pauze, op beperkte schaal rondleiding mogelijk bij de DT
14.00 Discussie met de aanwezige amateurs Hoe stimuleren we de (slapende) weak signal amateurs om weer actief te worden, maar ook hoe zorgen we voor nieuwe aanwas. Doel van de discussie is om gezamenlijk een aanpak te zoeken waarmee we weer meer amateurs actief krijgen, zoals voorbeelden bv uit UK maar ook OK.
15.00 Lezing door PA3BIY, een (zelfbouw) remote station voor 2 meter
16.00 Lezing door PA0EHG, very weak signal en het gebruik van SDR
17.00 Einde van de weak signal dag

Mogelijk is aan het einde van de dag nog gelegenheid om gezamenlijk een diner bij de plaatselijke chinees te gebruiken (wel op eigen rekening).

Namens DKARS hopen wij op een grote opkomst, en naast een interessante dag ook een stimulans te geven aan de weak signal activiteit op VHF-UHF-SHF.

Zoals gebruikelijk bij ASTRON, dienen belangstellenden zich vooraf als deelnemer aan te melden, dat kan door een mail te sturen aan pa0ehg@amsat.org, een bevestiging van uw aanmelding volgt zsm.
Als u met de auto komt moet u ook het kenteken van uw auto doorgeven.
Nadere mededelingen over deze dag volgen.

73  PA0EHG

In Engeland is op 17 juli jl. een first gemaakt in de 122 GHz band

De afstand was 120 meter en de CW rapporten waren 599. Met deze verbinding zijn alle in Engeland beschikbare amateurbanden geactiveerd. Een eerdere poging over een afstand van 5 km was mislukt. Roger Ray G8CUB en Chris Whitmarsh G0FDZ gaan het binnenkort weer proberen, over een afstand van 1,5 km.

Zie hier voor meer details.

Amsat Colloquium 2016 in Guildford Engeland

Wordt gehouden van 29 tot 31 juli. Iedereen is welkom, de toegangsprijs is 10 pound of 5 pound per dag, afhankelijk van de dag. Koffie/thee is inbegrepen. Voor de beginnende amateur is er veel uitleg maar ook de gevorderde amateur satellietgebruiker zal aan z’n trekken komen.

Zie hier voor meer informatie, adres en hotelmogelijkheden.

Ongetwijfeld kunnen de diverse lezingen ook (live) gevolgd worden via www.batc.tv en/of later bekeken worden op youtube.