Overzicht VHF en hoger rubriek Electron augustus 2016

Chris PA3CRX gaat bij commissiezaken in op een paar punten die voortvloeien uit het beleidsplan van de VERON, zoals gepresenteerd op de VR. Zo komt de VHF-en-hoger dag aan de orde, publicaties in Electron en het ontwikkelen van een kenniscentrum.

Bij Amateursatellieten een beknopte melding van de nieuwe amateursatelliet met lineaire transponder LUSEX. Deze zijband inverterende transponder heeft 250mW uitgangsvermogen en heeft een CW baken aan boord. Ook de uplink en downlink frequenties worden genoemd.

Bij Weak Signals geeft Johan, PF7M een overzicht van de activiteiten op 50 MHz in april t/m juni. In april werd gewerkt met UB7K in KN85ec. Begin mei was de band open naar de Indische Oceaan en werd gewerkt met 3B9FR en FR4NT. Eind mei werd gewerkt met BM6GJL, een van een groep Taiwanese operators. Dit moet een first Nederland-Taiwan zijn geweest.

Bij Legacy-apparatuur beschrijft Chris, PA3CRX de Racal Cougar 70 MHz FM transceiver. Dit is een combinatie van portofoon en eindtrap die in elkaar worden geschoven. Het frequentiebereik is van 66 tot 88 MHz. Er zijn 10 kanalen in dit bereik beschikbaar maar die zijn niet vrij te kiezen maar moeten geprogrammeerd worden. De portofoon is ook los te gebruiken.
Chris gaat ook even in op de activiteiten die op de 70 MHz band in FM gaande zijn. Als je verbindingen met het buitenland wilt maken ontdek je dat In de ons omringende landen verschillen in de toegewezen frequenties zijn.

Remco, PE1PIP vervolgt zijn serie over D-STAR met deel 3 waarbij hij dieper in gaat op de verschillende netwerken die bij D-STAR spelen. Meestal is ook een lokale repeater onderdeel van zo’n netwerk. Voor de meeste netwerken is registratie verplicht. Op basis niveau zijn voor D-STAR twee netwerken beschikbaar, het oorspronkelijke G2 netwerk als onderdeel van D-STAR zelf en het later ontwikkelde ircDDB. Beide netwerken ondersteunen callsign routing waarbij je de call van het gewenste tegenstation in het UR register plaatst zodat je uitkomt bij de laatste repeater waar die call actief was. Voortbouwend op callsign routing is het D-PLUS systeem van reflectors bedacht, waarmee het linken van repeaters mogelijk is. Remco geeft ook aan dat een gebruiker zelf een reflector kan kiezen bij een repeater.

Bij ATV aandacht voor het ATV activiteiten weekend en de IARU juni contest. De condities hielden helaas niet over maar toch een first op 70 cm: een DATV verbinding tussen PA3WEG en G8GTZ
Renny, PE1ASH had Arno, PE1FYF op bezoek tijdens de contest. Renny werkte veel stations tot vroeg in de nacht en was zondag ‘s morgens al weer vroeg QRV, met o.a. een verbinding met Elsloo (ZL).
Later die ochtend was er weer de gebruikelijke activiteit vanaf de Doornse Kaap door Chris, PA3CRX op 24 GHz.

Trevor, PA2TG verhaalt van zijn belevenissen tijdens de ATV contest. Trevor wilde op 6 cm actief worden en had zijn station een week voor de contest gereed willen hebben. Maar zoals dat wel vaker gaat kon er pas de vrijdagavond voor de contest getest worden en toen werd er nog een open circuit in de 6 m ontvang antenne gemeten. Het was al donker dus dat moest zaterdagmorgen nog verholpen worden. Uiteindelijk was Trevor pas 10 min. voor het begin van de contest klaar. Het eerste contact was met Anjo, PA0ZR op 70 cm en vervolgens op 23 cm. Toen verbinding met Richard PA3CGG, weer op 70 cm, 23 cm en 13 cm. Maar Richard had ook 6 cm en na wat draaien met de antenne was de eerste 6 cm verbinding met de zelfgebouwde ontvanger een feit!

Tjalling PE1RQM heeft tijdens de sporadische E-condities rond de 70 MHz band een aantal Oost-Europese omroep TV zenders waargenomen door gebruik te maken van een RTL dongle en de SDR# software.

Renny PE1ASH beschrijft de aanpassingen die hij gemaakt heeft om zijn eindtrappen ook geschikt te maken voor DATV. Hij heeft dat voor de zenders opgelost door een tienstanden SMA relais te gebruiken. Renny heeft met dat relais met een haakse slijper open gemaakt en alleen de 24V spoelen over gehouden. Met een tienstanden schakelaar is de gewenste frequentie te kiezen. Aan het moedercontact is de DATV-Express kaart aangesloten, aan de uitgangen 12V SMA relais.

Leon PE1OLR heeft een 13 cm ATV stuurzender van PE1ACB ingebouwd. Leon heeft er een mooi kastje omheen gebouwd en vertelt hoe hij dat gemaakt heeft. De voorkant is uitgetekend met het Paint programma, vervolgens is dat geprint en met spuitlijm op het front geplakt (waar de gaten al in waren geboord). Daarna met een aantal dunne laklaagjes afgewerkt. Het eindresultaat is een fraai kastje.

Bij Zelfbouw treffen we een beschrijving aan van een 23 cm collineaire rondstraler aan, beschreven door Eddy PA0EHC. Verder wat aanvullingen op de zelfbouw rotor van OE8HSR en een tip over een winkel voor metaalwaren in Utrecht.

Bij Andere tijdschriften wordt in het juninummer van FunkAmateur de Hytera UHF portofoon PD785 besproken. Deze porto ondersteunt zowel analoge FM als digitale DMR modes. Er is ook een versie met ingebouwde GPS ontvanger voor APRS toepassingen.

 

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

Reacties zijn gesloten.