Komend weekend weer veel activiteiten in de (warme) shack of letterlijk daarbuiten

Bij contest > activiteitenagenda staan komend weekend maar liefst drie VHF-en-hoger contesten!

3 juni 14:00 – 4 juni 14:00 Velddag contest alle banden
3 juni 14:00 – 4 juni 14:00 VERON 70 MHz contest (deel 1)
3 juni 14:00 – 4 juni 14:00 DARC microgolfcontest

Uiteraard hoeft niet meegedaan te worden om te winnen maar om weer flink wat tegenstations te treffen of de diverse banden. Ook als je maar een paar Watt output hebt en een kleine (horizontaal gepolariseerde) antenne. Bij de velddag contest zijn diverse groepen die gezamenlijk iets ondernemen, waarbij mogelijk het gezellig iets samen doen mogelijk nog meer op de voorgrond staat.

Krijg je dan de smaak te pakken of wil je nog iets uittesten dat het dit weekend niet goed deed: de dinsdag erna (6 juni) is ‘s avonds weer de DAC op 2 mtr.

Nog een kleine twee weken voor kandidaatstelling Amateur van het Jaar 2016

De voordracht kan worden gemotiveerd en opgesteld door het bestuur van een afdeling of door een individuele amateur en moet vóór vrijdag 9 juni zijn ingediend bij de algemeen secretaris van de VERON. Heb je iemand in gedachten: wacht dan niet te lang! Wel moet de kandidaat voldoen aan de volgende criteria.

De kandidaat:

  • is gedurende lange tijd (> 8 tot 10 jaar) zichtbaar voor de VERON (geweest);
  • geniet enige bekendheid door andere activiteiten voor de VERON;
  • heeft met enige regelmaat artikelen gepubliceerd, bij voorkeur in Electron;
  • heeft lezingen gegeven op VERON afdelingen

Het bestuur van het VEDER Fonds beslist over de voordracht.

Ieder jaar benoemt de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder de Amateur van het Jaar. Deze prijs bestaat uit een wisselbeker, een oorkonde en een geldbedrag. Het wordt sinds 1962 uitgereikt aan die radiozendamateur die naar de mening van het Vederfonds in het afgelopen jaar een vooraanstaande rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de radiotechniek of van het zend amateurisme. De benoeming gebeurt op voordracht van het Hoofdbestuur van de VERON. De uitreiking vindt plaats op de Dag voor de Radio Amateur (DvdRA), in het jaar volgend op het desbetreffende jaar. Bij de benoeming wordt een considerans (overweging) uitgesproken door een van de leden van het Stichtingsbestuur.

In het weekend van 3/4 juni is er weer verhoogde activiteit op de diverse banden boven 50 MHz

Voor U is er een goede kans om Frankrijk op meerdere banden te werken, want F4VSG/p is QRV vanuit JN39FL.
PA0RJV, PA0T, PE1BBI, PE1ITR, PA1NG en PA1TK zullen actief zijn op 144 MHz, 432 MHz, 1296 MHz, 2320 MHz en 10386 MHz.
ON4KST is beschikbaar en we zullen zeker uitkijken naar stations uit PA. QRG op 2 meter is 144.333 Mhz en er staat meestal een klein systeem richting PA te wachten op uw aanroepen. Het QTH is 423 meter a.s.l. met goede take-off in alle richtingen. Graag tot werkens!

vy 73 Theo PA1TK.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron juni 2017

Bij Commissiezaken is dit keer het motto “Onze hobby staat niet stil”. Zo zijn er verbindingen met het ISS en worden DATV beelden vanuit het ISS verzonden. Binnenkort krijgen we de beschikking over een geostationaire satelliet. Velen van ons zullen op vakantie een portofoon of meer meenemen. Misschien wel de tijd voor antenne experimenten. Maar ook al doe je niet aan satelliet, ATV of EME, ook dan vind je bij die onderwerpen vast wel lezenswaardige bijdragen in onze rubriek!

Bij Amateursatellieten aandacht voor de PocketQube workshop bij TU Delft. Deze workshop bood een kennismaking met de nieuw picosatellieten, genaamd PocketQube. Deze PQ satellietjes zijn zeer geschikt voor opleidingstrajecten die passen in de leerperiodes van studenten. Omdat deze PQ’s worden uitgerust met een zender (meestal in de 70 cm band) komen wij als zendamateurs in beeld. Een van de presentaties tijdens de workshop was de ontwikkeling van de OzQube-1, een picosatelliet van 5 bij 5 bij 5 cm, met de populaire ATmega328P  als hart. Een on-board camera moet plaatjes gaan versturen via een RTTY-signaal. Er was ook een Nederlandse bijdrage in de vorm van de ontwikkeling van de Delfi-PQ van Delfi Space.

Bij EME zien we een trend naar kleine EME stations waarbij een klein station (little pistol) via de maan verbinding maakt met een groot station (big gun). In feite profiteert het kleine station van de antennes en het vermogen van het grote station. Voor dit type stations is de nieuwe WSJT-X QRA64 mode veelbelovend.

Bij ATV aandacht voor de komende ATV contest in juni. Het is zaak om zoveel mogelijk stations te stimuleren tot activiteit, al was het maar alleen maar door te kijken met bijv. een RTL-stick. Renny PE1ASH maakt verslag van zijn vorderingen in het 47 GHz project. Hij is begonnen met de ontvangergevoeligheid te verbeteren. Door metingen met een Spectrum Analyzer aan de middenfrequent van de ontvanger (1200 MHz) kwam Renny tot de conclusie dat het signaal te zwak was. Tijdens de Dag voor de radio Amateur had Renny een Philips LNB gekocht, bestemd voor de 40 GHz band, met het idee deze om te bouwen naar 47 GHz. Nader onderzoek leerde dat deze LNB een MF uitgang ergens tussen 1000 en 2000 MHz moet hebben en dan hoeft alleen de LO frequentie maar te worden gewijzigd. De LO is een DRO (Dielectric Resonator Oscillator). Hier zat een stelschroef in. Deze was vastgelakt maar uiteindelijk kreeg Renny die los. Door de stelschroef te verdraaien kon Renny het signaal van zijn 47 GHz zender detecteren. Uiteindelijk kwam hij uit bij een MF van 950 MHz en dat leverde een keihard signaal op. Vervolgens moest de LNB nog mechanisch bewerkt worden om hem aan de belichter van de schotel te koppelen. Een test bij Richard PA3CGG mislukte, omdat het te ontvangen signaal op ongeveer 920 MHz uit de LNB naar de achterzet komt en op die frequentie wemelde het van harde stoorsignalen die het te ontvangen signaal volledig overstemden. Daarom moest Renny weer aan de slag met de DRO en nu heeft hij een MF van 1025 MHz en een goed signaal uit de LNB. Dus binnenkort weer naar PA3CGG, wordt vervolgd!

Bij zelfbouw is er sprake van een doorbraak in DATV. Omdat de consumentenmarkt inmiddels overladen is met DVB-T en DVB-S spullen, zijn bijv. kant-en-klare zenders en ontvangers voor DVB-T leverbaar. Voor DVB-S zijn nog wat meer vaardigheden nodig, maar nu is door de BATC een compleet pakket samengesteld voor DVB-S met onderdelen en zo nodig technische ondersteuning. Dit alles onder de naam Portsdown project. Via dit project kunnen zendamateurs met digitale TV in de lucht komen tegen relatief geringe kosten. Het Portsdown systeem voorziet ook in de Reduced Bandwith (RB) modes en ontvangst van lokale repeaters. Enkele eigenschappen: Symbol rates voor RB en normale DATV modes. Frequenties 146 MHz, 437 MHz en 1,2 GHz. Analoge video ingang. Modulair systeem. De Portsdown zender is opgebouwd rond een Raspberry Pi 3 computer met een door de BATC aangepaste versie van de F5OEO rpidatv software. Bediening via een touchscreen scherm of eventueel via een externe PC. De BATC stelt zowel compleet gebouwde filter modulator printen als kale printen beschikbaar via hun webshop. De bijpassende ontvanger maakt gebruik van de F6DZP MiniTutioune software met de op de USB poort aangesloten MiniTuouner. Ook daarvoor zijn de componenten via de BATC beschikbaar, evenals een nieuw tunermodule van Serit.

Onder het kopje “een leuk eindversterkertje voor 70 cm ATV en DATV” beschrijft Renny PE1ASH hoe hij met behulp van twee 60W modules en een 25 A voeding ruim 100W kan produceren, zowel analoog als digitaal. Renny beschrijft hoe hij de twee modules op een koelblok gemonteerd heeft en hoe hij een printje getekend en geëtst heeft. De modules worden gekoppeld met een transformator bestaande uit een viertal stukjes 75 Ω coax. Renny heeft de bias instelbaar gemaakt zodat het analoge vermogen terug geregeld kan worden. Digitaal gaat dat terugregelen ook goed tot een watt of dertig. Omdat het rendement van de modules niet geweldig is heeft Renny er wel een paar ventilatoren gemonteerd.

Bij andere tijdschriften een verhaal van Hannes, OE5JFL uit het Oostenrijkse amateurblad QSP over EME op 23 cm met minimale middelen. Op deze band is het baken ON0EME met 500 W in een 3,6 m parabool beschikbaar. Hannes heeft experimenten uitgevoerd met een hoornantenne gemaakt van fijn gaas. Door een extra conus daar op te monteren kreeg hij een hoornantenne van ruim 2 m lengte met een diameter van 80 cm en een gain van bijna 19 dBi. Het baken ON0EME leverde hiermee een duidelijke spectraallijn in de SDR ontvanger. Hannes heeft tijdens de ARRL-EME contest in WSJT een tiental stations kunnen decoderen en zes stations ook kunnen werken.

In het aprilnummer van FunkAmateur wordt een bouwset voor een minitransverter voor de 144 MHz band beschreven. Het geheel past in een blikken doosje van 55 bij 30 bij 74 mm. Het signaal wordt van 144-146 MHz omgezet naar 28-30 MHz en omgekeerd. Het uitgangsvermogen is 1 mW en dient om een eindversterker aan te sturen. Het zendgedeelte en het ontvanggedeelte zijn afzonderlijk uitgevoerd, evenals de bijbehorende spanningsvoorziening. Een zend-ontvangschakeling is niet ingebouwd en kan extern worden toegevoegd. Het LO signaal voor de mixer komt uit een speciaal kristaloscillator-IC wat door FunkAmateur geleverd kan worden. Ook de dubbelzijdige print kan daar besteld worden.

Op 5, 6 en 7 mei was in Landshut de Executive Committee (EC) vergadering van IARU Region 1

Negentien personen namen hier deel aan, waarvan zes niet de gehele tijd. Voor VHF-en-hoger (C5) was voorzitter Jacques ON4AVJ aanwezig. Naast het vaststellen van de status van de actielijst van de vorige vergadering en de diverse status overzichten uiteraard aandacht voor de voorbereiding van de IARU vergadering in september. Het financiële verslag is goedgekeurd, wel is een project gestart om bepaalde kosten naar een redelijk niveau terug te brengen.

Bij ‘Spectrum matters’ worden de resultaten van de ruismetingen die door de VERON zijn gedaan genoemd (over de ruismetingen is ook een voorstel voor de C5 vergadering in Landshut).

Omdat de baken coördinator van C5 zijn functie zal neerleggen, is geopperd de functies van HF en VHF-en-hoger samen te voegen, dus één baken coördinator. De EC heeft besloten dat niet te doen. Er zijn trouwens meer vacatures bij de IARU (zie ook de IARU voorstellen in het bericht hieronder, de mensen die vinden dat vacatures te laat worden bekendgemaakt kunnen nu hun kans pakken en solliciteren). In Friedrichshafen zal een lezing gegeven worden wat de IARU eigenlijk doet.

 

Het gehele verslag is hier te downloaden (bovenaan het verslag is het verkeerde jaartal genoemd, het betreft toch echt 2017).

 

De voorstellen voor de IARU-R1 General Conference 2017

De documenten die aan de orde komen bij de IARU vergadering in Landshut zijn bekend gemaakt.

Voor C5 (VHF-en-hoger) gaat het om de volgende documenten:

 Ser no Paper No Description
1 LA17_C7_01 List of Papers
2 LA17_C7_02 Agenda – will be made available on the Conference Server
3 LA17_C7_03 C5 – Report Permanent VHF – UHF Committee
4 LA17_C7_04 C5 – Ratification Recommendations Vienna 2016
5 LA17_C7_05 C5 – Mission of the new VHF Handbook
6 LA17_C7_06 C5 – Organisation of the VHF contests
7 LA17_C7_07 C5 – New members of the C5 Committee
8 LA17_C7_08 IARU – IARU position on certain WRC-19 Agenda Items
9 LA17_C5_09 EMCOM – Emergency Communications Frequency Usage at VHF/UHF
10 LA17_C5_10 NRRL – Background noise measurement campaign
11 LA17_C5_11 IRTS – Remote Operation
12 LA17_C5_12 OeVSV – Digital Voice network – exchange protocol – informational
13 LA17_C5_13 SSA – Application and IARU Region 1 support with respect to License Shared Access
14 LA17_C5_14 RSGB – Amateur Transponders on Geosynchronous and Geostation-ary Satellites
15 LA17_C5_15 RSGB – VHF Managers Handbook Structure and Future Direction
16 LA17_C5_16 C5 – Report from DX Records coordinator
17 LA17_C5_17 RSGB – Clarification and Extension of the IARU Locator System
18 LA17_C5_18 RSGB – C5 Agenda Items and Requests
19 LA17_C5_19 RSGB – 50 MHz Band Plan (52 – 54 MHz)
20 LA17_C5_20 RSGB – 50 MHz Band Plan to support Digital Innovation
21 LA17_C5_21 MRASZ – Revision of 50 – 52 MHz Band plan and Meteor Scatter Pro-cedure
22 LA17_C5_22 RSGB – 50 MHz Beacons
23 LA17_C5_23 UBA – Footnotes in the 2 m Band Plan
24 LA17_C5_24 UBA – All mode crossband repeaters and transponders
25 LA17_C5_25 REF – Frequency segments for Unmanned Machine Generated Mode
26 LA17_C5_26 UBA – Band plan 70 cm repeaters
27 LA17_C5_27 REF – Repeaters harmonized plan with 9 4 MHz Tx-Rx shift on the 430 – 440 MHz band
28 LA17_C5_28 OeVSV – 2 MHz bandwidth for LTE400 and CDMA high speed data networks on 433 MHz
29 LA17_C5_29 EDR – Alternative Narrow-Band working frequencies in the 2 300 – 2 400 – 2 450 MHz band
30 LA17_C5_30 RSGB – Millimetre Wave Bands and WRC-19
31 LA17_C5_31 RSGB – Millimetre Wave Progress and Innovation
32 LA17_C5_32 RSGB – 5 GHz Band Plan Clarification
33 LA17_C5_33 ZRS – Contest rules to be moved to IARU R1 web page
34 LA17_C5_34 ZRS – Diplomas from Region 1 VHF and UHF contests
35 LA17_C5_35 OeVSV – Change of the contest rules
36 LA17_C5_36 ARI – New method to store logs into the IARU Contest Robot
37 LA17_C5_37 ARI – Penalisation for a QSO completed via other communication methods
38 LA17_C5_38 ZRS – Treatment of Logs with evident transmit errors
39 LA17_C5_39 ARI – Modification of 5 3 11 Judging of entries
40 LA17_C5_40 ZRS – Working group to define common set of rules for “contest ro-bots”
41 LA17_C5_41 RSGB – Devolution of all IARU VHF – Microwave Contests
42 LA17_C5_42 RSGB – Activity Contests – Weekday evening scheduling
43 LA17_C5_43 ZRS – Combine SO6H and MO6G into single contest category
44 LA17_C5_44 ZRS – New MO SA section in IARU Region 1 VHF contest
45 LA17_C5_45 ZRS – New SO LP section in IARU Region 1 VHF contest
46 LA17_C5_46 ZRS – 9 cm band in the IARU Region 1 UHF Microwave contest
47 LA17_C5_47 RSGB – Contests – 6 Hour Section Rules
48 LA17_C5_48 RSGB – Contests – MGM Operating Procedures
49 LA17_C5_49 RSGB – Contests – MGM within IARU Contests

De commissie VHF-en-hoger zal zich verdiepen in de materie en is uiteraard blij met reacties hierover van belanghebbenden. De volledige teksten zijn hier te downloaden. Meningen graag naar vhf-en-hoger@veron.nl of naar het commissielid dat de betreffende activiteiten behartigt.

Er zal geen VHF-en-hoger commissielid naar de vergadering in Landshut gaan, de drie vertegenwoordigers van de VERON die daar wel naar toe gaan zullen het stemgedrag meenemen.

 

Enquête her-ijking N: meer activiteit op VHF-en-hoger?

De commissie vraagt uw mening te laten horen bij de VERON Enquête. Denk u bij het geven van uw mening aan gebruik van de VHF-en-hoger banden (die vaak op secundaire basis zijn)? Als er meer stations toegang toe krijgen zullen er mogelijk ook meer (tegen)stations komen. Leuker voor iedereen die die banden gebruikt, beter propagatieonderzoek, nieuwe ontwikkelingen en technieken. Denk hierbij aan regenscatter, vliegtuigscatter, moonbounche, MS, amateur satellieten, omgaan met obstakels, verandering van weer, digitale modus, ATV of experimenten met bijvoorbeeld antennes.

Of u zich dus wel of niet laat leiden door al het geschreeuw eromheen (van slechts enkele personen): AT heeft het verzoek gericht aan de VERON en VRZA en is het dus totaal niet relevant wat anderen voor mooie brieven (met hun mening) maken.

Als u meer activiteit op de VHF-en-hoger banden wilt is dit uw kans! Voor meer informatie over de enquête, zie link.

Chris PA3CRX

De DAC contest uitslagen zijn bijgewerkt t/m april 2017

Zie hier voor de uitslagen. Eerstvolgende contest: DAC 50 MHz vanavond (11-05-2017) van 17:00 UTC tot 2017-05-11 21:00 UTC.

Contesten in het buitenland of wel… regen, regen, ontplofte MFR fet, regen, kou, regen, kou

Het was alweer een tijd gepland; de mei contest zou ik doorbrengen bij vriend Robert PA0RJV en we zouden zijn nieuwe Franse call F4VSG activeren. Vertrek op woensdag voor de contest, want er moest ook nog even een eindtrap voor 144 MHz cm gereed worden gemaakt.

Donderdag eerst de MRFE6VP61K25HR6 insolderen, daar heeft Robert een heel mooi kookplaatje voor en de benodigde 138 graden soldeer, dat was inderdaad een “fluitje van een cent”. Verder de print afmaken en “bestucken”.  Testspanning aansluiten van 43 volt en bias instellen op 600 mA.

Bij aanzetten van de bias stroom alles ok totdat er RF bij kwam. Oscillaties ?? Nee dus, niets te zien op de spectrum analyzer…
Dan maar iets meer versterking: 100 mW 16 watt ouput en 3,8 ampère; gaat goed! Iets meer drive 300 mW en direct een grote witte lichtflits bij de fet en meer dan 10 ampere aan Idd want de zekering van 10 amp ligt er uit……ook trouwens de MRFE6VP61K25HR6…… Conclusie gewoon een rotte afgekeurde of foute powerfet…? Dus voor bouwers de volgende tip: Kijk uit met kopent van die goedkope fets uit China, ze mogen dan wel 50% goedkoper zijn als in Nederland, maar zijn onbetrouwbaar. De originele NXP fets mogen dan duurder zijn maar werken wel! (zie september contest Trintelhaven 2016).

Verdere testen gestopt en de aanhangwagen en de ex-Dares klaar gemaakt voor de contest. Ondanks dat de vooruitzichten voor het weer niet optimaal waren toch besloten om portabel te gaan en we waren rond 12:00 op de stek. Het opzetten van de mast en de inrichting van de “aanhanger contestshack”  ging redelijk snel. Testen op 70 cm: Mmm, toch wel een slechte swr….mast weer omlaag en kabels checken. We hadden op 70cm een paar meter Aircomplus rond de rotor en 2 meter verder naar de Ecoflex 15; dat bleek niet goed, je moet dus geen zware kabel aan aircom hangen want dan verschuift de middenpen van de plug….mast weer ophoog, testen, nog niet goed!!!! Jammer maar dan maar geen 70.

Voor de contest maakten we nog een paar verbindingen, daarvan was het hoogtepunt de verbinding met PA4K van vliegveld Terlet; hij riep ons aan met 3 watt en kwam goed neembaar binnen!

Inmiddels was het gaan regenen en niet zo’n klein beetje en begon de contest, als eerste qso PA2CV welke een dikke S9 neerzette! Prima Alex! Het bleef ondertussen meer regenen en langzaam maar zeker steeg het aantal qso’s maar zakte de temperatuur en liepen er steeds meer druppels van de coax en rotor kabel de shack binnen. Om 19:15 werden mijn voeten toch wel echt koud en stelde ik Robert voor om de rest van de avond thuis door te brengen onder genot van de “rouge”.

We waren dus om 20:30 uur thuis.

|  QSO |  Km  |  Gem |  Odx |  Loc |
14h |   *35|*11148|   319|  *717|   *18|
15h |    10|  4583|  *458|   649|     9|
16h |    15|  3617|   241|   609|    10|
17h |     8|  2912|   364|   635|     8|

Top 10 QSO

DK2LB 717 km JO53LQ
DF0YY 649 km JO62GD
DM5A 648 km JO61SH
DR1B 635 km JO33TP
OL1C 625 km JO60UQ
DJ5JD 620 km JO33RM
OE5NNN/P 609 km JN77DX
PA1T 582 km JO33JF
OE5BGN/P 579 km JN68WS
PA0EMO 577 km JO23TE

DL: 30 (44.1%)
F: 19 (27.9%)
PA: 6 (8.8%)
I: 3 (4.4%)
OE: 3 (4.4%)
OK: 3 (4.4%)
HB: 3 (4.4%)
LX: 1 (1.5%)

Theo PA1TK

ARISS schoolcontact met Frankrijk op vrijdag 5 mei om 11:58 (lokale tijd)

Het uitgestelde schoolcontact met een combinatie van 3 Franse scholen staat nu voor vrijdag 5 mei om 11:58 op het ARISS programma.

Zolang Thomas Pesquet in ISS aanwezig is wordt dit contact dan ook in de Franse taal gehouden. Het grondstation is dit keer TM10ISS en de downlink van ISS is zoals altijd te beluisteren op 145,800 MHz in FM. (Denk wel aan de dopplershift.)

 

Hieronder volgt de presentatie van de 3 scholen en de vragen die door de kinderen gesteld gaan worden.

73’s

Bertus

PE1KEH

===================================

Schools presentation

Collège Georges Brassens
The village of Saint Venant is located in the Pas-de-Calais, at 40 Km west of Lille.
The college Georges Brassens includes 435 pupils supervised by 32 teachers. These students are between 11 and 15 years of age.
In 2015, 91% of the students obtained their diplomas, 61% of which were awarded, which enabled
the college to obtain a distinction. Scientific projects are regularly conducted at the college:
balloon probes, BIA project … They allow students to develop their scientific culture and discover many trades.
These projects also provide a link with the general and technological high school of Lillers where the same projects are continued.

Collège René Cassin
The city of Lillers is only 8 Km distant from St Venant.
The college René-Cassin, located on the edge of the town of Lillers, is a semi-rural college.
It accommodates 382 pupils from 10 to 15 years of socio-professional origins very varied from
a part of the city and the neighboring villages and hamlets. The college wants to open up to
its environment and offer its students the opportunity to enrich themselves through activities
that will allow a cultural and scientific opening in connection with the continuity towards high school.

Lycée Polyvalent Anatole France
The Lycée Anatole France is located in the downtown of Lillers and is well known in the Pas-de-Calais department as it is regularly ranked among
the first high schools of the department for his success in the baccalauréat.
It accommodates 940 students from 15 years to 20 years.
Since 8 years, the secondary school participates, with the classes of second and the CSRAL, to scientific projects like the launch of a stratospheric balloon
or to a parabolic flight in 2014. For 8 years, a preparation for the certificate of initiation to the Aeronautics (BIA)
is open to pupils of 10th Grade. A preparation for the amateur radio licence is also proposed  since this year to students of 11th Grade.
All these activities allowing them to discover the universe of aviation (BIA), the effects of The zero-gravity (parabolic flight),
the stratosphere and space (ISS orbital station) is to bring students back into contact with the space station.
The high school will have a radioclub with a station able to make contacts via satellites.

School exchange program with Denver, Colorado:

The Lycee Anatole France is partner with the STEM High School, a semi-public school with a four-year curriculum that was founded in 2011.
they are ranked eleventh in the ranking of 342 schools in Colorado. their enrollment includes 1600
high school students, with 25% ethnic diversity. Their students are selected by lottery each year.
STEM provides a high-quality academic standard with an infusion of STEM (science, technology,
technical education and mathematics) present in all subjects taught. they also focus on teaching business,
as well as personal responsibility, teamwork and the ability to solve problems with creativity.
The school is located in the suburbs of Denver, Colorado, USA and have many connections with high-tech companies in the Denver area.

Note:
*******
Some of the questions below have been prepared by the STEM High School, and will be read in English by the French students.
The contact will then be webcast for the benefit of the American High school students.

The ARISS contact will be conducted in French.
Participants will ask as many of the following questions as time allows:

1. Clémence (17): Vos expériences ont-elles pour but une future colonisation de l’espace?
2. Maixent (13), Thomas (12): Parmi les clichés pris depuis l’ISS, quelle photo préférez-vous ?
3. Noah (14): Est-ce que l’alternance jour/nuit plus courte a une influence sur certaines de vos activités ou sur votre organisme ?
4. Josh (17): Due to the constant free fall of the ISS around the earth’s orbit, do you continue to feel the physical symptoms of the free fall, and if so, how do you adapt to this feeling?
5. Emilie (17): Votre alimentation a t’elle des conséquences sur votre santé?
6. Anthony (14), Maximilien (13): De combien avez-vous grandi depuis votre départ ?
7. Chloé (14), Anaëlle (14): En raison de l’apesanteur, est ce que tu as souvent des vertiges ou la sensation d’être désorienté ?
8. Peyton (15), Hope (16): How much social interaction do you have on a given day with earth or with other ISS astronauts?
9. Adélaïde (17): Avez vous ressenti une certaine atrophie musculaire pendant votre séjour?
10. Mélanie (13), Line (13): Les sensations ressenties lors de votre sortie dans l’espace et lors de vos déplacements dans la station sont-elles les mêmes que lors des entrainements en piscine ?
11. Loane (14), Flavie (13): Qu’est ce que tu as ressenti lorsque tu as vu la terre pour la première fois depuis l’ISS?
12. Katie (14), Abby (15), Bella (14): Who inspired you to become an astronaut?
13. Mathilde (17): Quels sont les êtres vivants qui ont été apportés pour vos expériences?
14. Flavie (12), Lila (12): Pensez-vous repartir en mission dans l’espace?
15. Lucas (15), Océan (14): Quelle est ton activité préférée à bord de l’ISS lors de ton temps libre ?
16. Zach (15), Truman (14): Do you see items entering the earth’s atmosphere or burning upon entering? What does it look like?
17. Eva (17): Quelles ont été vos sensations lors du décollage de la fusée Soyouz?
18: Margaux (14), Lou-Anne (12): Où avez vous prévu d’atterrir ?
19: Mélany (14), Assia (14): Est ce qu’il y a un endroit ou un phénomène sur terre que tu n’as pas encore photographié et que tu souhaites avoir tout particulièrement ?
20: Estelle (17): Sous quelle forme préférez-vous déguster vos aliments?

ARISS is an international educational outreach program partnering the volunteer support and leadership from AMSAT and IARU societies around the world with the ISS space agencies partners: NASA, Russian Space Agency, ESA, JAXA, and CSA.

ARISS offers an opportunity for students to experience the excitement of Amateur Radio by talking directly with crewmembers on board the International Space Station. Teachers, parents and communities see, first hand, how Amateur Radio and crewmembers on ISS can energize youngsters’ interest in science, technology, and learning.