De voorstellen voor de IARU-R1 General Conference 2017

De documenten die aan de orde komen bij de IARU vergadering in Landshut zijn bekend gemaakt.

Voor C5 (VHF-en-hoger) gaat het om de volgende documenten:

 Ser no Paper No Description
1 LA17_C7_01 List of Papers
2 LA17_C7_02 Agenda – will be made available on the Conference Server
3 LA17_C7_03 C5 – Report Permanent VHF – UHF Committee
4 LA17_C7_04 C5 – Ratification Recommendations Vienna 2016
5 LA17_C7_05 C5 – Mission of the new VHF Handbook
6 LA17_C7_06 C5 – Organisation of the VHF contests
7 LA17_C7_07 C5 – New members of the C5 Committee
8 LA17_C7_08 IARU – IARU position on certain WRC-19 Agenda Items
9 LA17_C5_09 EMCOM – Emergency Communications Frequency Usage at VHF/UHF
10 LA17_C5_10 NRRL – Background noise measurement campaign
11 LA17_C5_11 IRTS – Remote Operation
12 LA17_C5_12 OeVSV – Digital Voice network – exchange protocol – informational
13 LA17_C5_13 SSA – Application and IARU Region 1 support with respect to License Shared Access
14 LA17_C5_14 RSGB – Amateur Transponders on Geosynchronous and Geostation-ary Satellites
15 LA17_C5_15 RSGB – VHF Managers Handbook Structure and Future Direction
16 LA17_C5_16 C5 – Report from DX Records coordinator
17 LA17_C5_17 RSGB – Clarification and Extension of the IARU Locator System
18 LA17_C5_18 RSGB – C5 Agenda Items and Requests
19 LA17_C5_19 RSGB – 50 MHz Band Plan (52 – 54 MHz)
20 LA17_C5_20 RSGB – 50 MHz Band Plan to support Digital Innovation
21 LA17_C5_21 MRASZ – Revision of 50 – 52 MHz Band plan and Meteor Scatter Pro-cedure
22 LA17_C5_22 RSGB – 50 MHz Beacons
23 LA17_C5_23 UBA – Footnotes in the 2 m Band Plan
24 LA17_C5_24 UBA – All mode crossband repeaters and transponders
25 LA17_C5_25 REF – Frequency segments for Unmanned Machine Generated Mode
26 LA17_C5_26 UBA – Band plan 70 cm repeaters
27 LA17_C5_27 REF – Repeaters harmonized plan with 9 4 MHz Tx-Rx shift on the 430 – 440 MHz band
28 LA17_C5_28 OeVSV – 2 MHz bandwidth for LTE400 and CDMA high speed data networks on 433 MHz
29 LA17_C5_29 EDR – Alternative Narrow-Band working frequencies in the 2 300 – 2 400 – 2 450 MHz band
30 LA17_C5_30 RSGB – Millimetre Wave Bands and WRC-19
31 LA17_C5_31 RSGB – Millimetre Wave Progress and Innovation
32 LA17_C5_32 RSGB – 5 GHz Band Plan Clarification
33 LA17_C5_33 ZRS – Contest rules to be moved to IARU R1 web page
34 LA17_C5_34 ZRS – Diplomas from Region 1 VHF and UHF contests
35 LA17_C5_35 OeVSV – Change of the contest rules
36 LA17_C5_36 ARI – New method to store logs into the IARU Contest Robot
37 LA17_C5_37 ARI – Penalisation for a QSO completed via other communication methods
38 LA17_C5_38 ZRS – Treatment of Logs with evident transmit errors
39 LA17_C5_39 ARI – Modification of 5 3 11 Judging of entries
40 LA17_C5_40 ZRS – Working group to define common set of rules for “contest ro-bots”
41 LA17_C5_41 RSGB – Devolution of all IARU VHF – Microwave Contests
42 LA17_C5_42 RSGB – Activity Contests – Weekday evening scheduling
43 LA17_C5_43 ZRS – Combine SO6H and MO6G into single contest category
44 LA17_C5_44 ZRS – New MO SA section in IARU Region 1 VHF contest
45 LA17_C5_45 ZRS – New SO LP section in IARU Region 1 VHF contest
46 LA17_C5_46 ZRS – 9 cm band in the IARU Region 1 UHF Microwave contest
47 LA17_C5_47 RSGB – Contests – 6 Hour Section Rules
48 LA17_C5_48 RSGB – Contests – MGM Operating Procedures
49 LA17_C5_49 RSGB – Contests – MGM within IARU Contests

De commissie VHF-en-hoger zal zich verdiepen in de materie en is uiteraard blij met reacties hierover van belanghebbenden. De volledige teksten zijn hier te downloaden. Meningen graag naar vhf-en-hoger@veron.nl of naar het commissielid dat de betreffende activiteiten behartigt.

Er zal geen VHF-en-hoger commissielid naar de vergadering in Landshut gaan, de drie vertegenwoordigers van de VERON die daar wel naar toe gaan zullen het stemgedrag meenemen.

 

7 antwoorden
 1. Hans
  Hans zegt:

  Hoe kan het zijn dat VERON geen VHF delegatie stuurt naar de IARU conferentie, hoe worden de Nederlandse VHF-UHF-SHF amateurs nog vertegenwoordigd tijdens de IARU VHF-UHF-SHF vergaderingen.
  Kan toch niet waar zijn dat er af en toe eens iemand namens de Nederlandse VHF-UHF-SHF amateur gaat stemmen zonder de gehele vergaderingen bij te wonen.
  Als de IARU conferentie nou ergens in Afrika zou zijn zou het wellicht begrijpelijk zijn om de kosten te drukken, maar nu de conferentie in Duitsland gehouden wordt vind ik het totaal onbegrijpelijk en dus echt onacceptabel dat de VERON haar VHF-UHF-SHF amateurs op deze manier wil vertegenwoordigen tijdens de IARU conferentie.

  In het verleden gingen er vaak twee of drie deelnemers voor VHF-UHF-SHF naar de IARU conferentie maar dus niet één.

  Wanneer gaat de VHF-cie weer volwaardig functioneren en niet alleen Electron vullen !!!!

 2. Chris van den Berg
  Chris van den Berg zegt:

  Tijden veranderen.
  Waar in het verleden alleen contact was tussen de diverse IARU secties tijdens de IARU vergadering (of de voorbereidende vergadering) is tegenwoordig de IARU wiki en email of zelfs skype gebruikt. Het afstemmen van de voorstellen vindt dus ook (voor een deel) vooraf plaats.
  Wat ook in de tegenwoordige tijd past is de leden uitnodigen de voorstellen te bekijken waarna zij ook hun stem kunnen laten horen. Helaas wordt hier weinig gebruik van gemaakt.

  De VHF-en-hoger commissie bestaat uit vrijwilligers. Als uit die vrijwilligers geen afgevaardigde wilt of kan gaan houdt het op. Het VERON hoofdbestuur is hier ook beslist niet blij mee.
  De aanname dat dit is gedaan om kosten te drukken is dus niet aan de orde.

  De (retorische?) vraag ‘Wanneer gaat de VHF-cie weer volwaardig functioneren en niet alleen Electron vullen !!!!’ is eenvoudig te beantwoorden. Gelukkig is het ‘vullen van Electron’ opgemerkt, daarnaast zijn er vele andere activiteiten die in de jaarverslagen zijn vermeld.
  Op https://vhf-uhf.veron.nl/home/commissie/ zijn ze te vinden maar ook de missie en openstaande vacatures voor diverse functies. Mochten leden zich bij de commissie willen inzetten om de missie nog meer gestalte te kunnen geven (en dat hoeft niet direct gerelateerd te zijn aan een actuele vacature) houdt de commissie zich aanbevolen.

 3. Hans
  Hans zegt:

  Beste Chris,

  Ik ben het niet met je eens, VERON is als enige Nederlandse vereniging in de gelegenheid om deel te nemen aan de IARU vergaderingen. Tijdens de vergaderingen worden vaak onderling dingen besproken en gelobbyd om daarna middels amendementen soms voorstellen te wijzigen. Het is absoluut noodzakelijk om daarbij aanwezig te zijn, ik spreek uit eigen ervaring omdat ik ook diverse keren aan de IARU conferenties heb deelgenomen.
  Tijden veranderen maar vooroverleg is geen afdoende middel om deel te nemen aan internationaal overleg waarbij heel veel zaken juist tijdens de diverse vergaderingen en werkgroepen vorm krijgt.
  Als de VERON VHF cie daar niet bij wil (of kan) zijn dan functioneert het niet, en wordt de Nederlandse VHF-UHF-SHF amateur dus niet of zeker onvoldoende vertegenwoordigd. Dat vind ik dus niet acceptabel.
  Het oproepen tot het bekijken van voorstellen door leden en reageren erop is ook zeker in het verleden gedaan, sterker nog er werden hoorzittingen gehouden waarbij soms heel druk gediscussieerd werd over voorstellen en waarbij de VHF-cie waardevolle informatie kreeg van haar leden over diverse standpunten. Dat er nu niet of weinig door leden gereageerd wordt kan ook ergens anders aan liggen !!

  De problemen die de VHF cie ondervind bij het vervullen van de vacatures mag geen excuus zijn om niet deel te nemen aan een van de kerntaken van de Cie namelijk het internationaal overleg. Wellicht dan beter een keer geen Electron vullen en wel werken aan de kerntaak.
  Ik heb je al eerder gezegd dat vacatures stellen die vervolgens niet vervuld worden ook aan de inhoud van de gestelde vacature zelf kan liggen. Nu we al twee jaar verder zijn met de gekozen opzet en bijhorende vacatures wordt het tijd dat de vacatures als ze echt zo essentieel zijn op een andere manier vormgegeven worden. Het blijven volharden in een opzet waarvoor geen vrijwilligers te vinden zijn helpt ook de Nederlandse VHF-UHF-SHF amateur niet vooruit.

 4. Chris van den Berg
  Chris van den Berg zegt:

  Beste Hans,
  Ik denk dat we het best wel eens zijn dat het beter zou zijn als iemand van de VHF-en-hoger commissie naar de IARU vergadering zou gaan maar zoals gezegd: dan moet er wel een commissielid zijn die er naar toe kan/wil.

  De profiel van de huidige VHF-en-hoger gebruiker is recentelijk vastgesteld bij het VERON ledenonderzoek. De opzet van de huidige commissie is daardoor breder dan die tot drie jaar geleden was. In Electron is al eerder aangegeven dat criteria voor die functies beslist niet strikt is. Als iemand op één VHF-en-hoger band actief is en hij/zij wilt zich inzetten is dat ook welkom. Dus de combinatie van banden zoals die voorheen werd gehanteerd (50/70 MHz, 144/432 MHz en Microwaves) is dus ook prima!
  Ook je laatste zin ben ik volledig met je eens. Trekken aan een dood paard heeft helemaal geen zin.

 5. Hans
  Hans zegt:

  Aansluitend op je laatste zin; duwen tegen een dood paard heeft ook geen zin daarom stop ik nu maar met mijn bijdrage aan deze discussie. Als de VHF-cie inderdaad niet naar de IARU conferentie toegaat dan is wat mij betreft de VHF-cie dat spreekwoordelijke dode paard die in mijn beleven haar kerntaken niet of onvoldoende uitvoert.

  Misschien dat er nog andere amateurs zijn die ook nog een mening hierover hebben, bij deze de uitnodiging om bij te dragen.

  Ik blijf er in ieder geval bij dat de VHF-cie naar de IARU vergaderingen moet gaan.

 6. Dick Harms PA2DW
  Dick Harms PA2DW zegt:

  Best Chris,
  Het lijkt mij een ongewenste trendbreuk als de VERON geen afgevaardigde naar de IARU conferentie stuurt, want daar worden zoals je weet belangrijke zaken besloten. En dan bedoel ik niet alleen in de formele vergaderingen, maar juist in de wandelgangen en bij het persoonlijk contact tussen de VHF-managers spelen de belangrijke zaken zich af.
  Heel spijtig dus! Is daar nou echt niets op te vinden? Iemand die er heen wil/mag als plaatsvervanger met volmacht van de VHF-manager/HB?
  Wat Electron betreft inderdaad veel lof voor de mooie rubriek! Want dat is een zware klus! Een klein beetje van de energie daarvan lenen voor de IARU-conferentie lijkt mij zeer aanvaardbaar voor degenen die snappen wat er in IARU-verband gebeurt!

  VY 73, Dick PA2DW

 7. Chris van den Berg
  Chris van den Berg zegt:

  Beste Dick,
  Er is kennelijk een misverstand ontstaan. De VERON stuurt wel degelijk afgevaardigden naar de IARU vergadering 2017 in Landshut. Die (vier) competente afgevaardigden gaan er niet met lege handen heen.
  Op dit moment verdiepen o.a. de commissieleden zich in de hoeveelheid voorstellen (waarna de motivatie voor het stemgedrag wordt meegenomen), juist omdat goed gesnapt wordt wat er in IARU verband gebeurt. Niet alleen tijdens de IARU vergadering(en) maar min-of-meer continue vindt discussie en afstemming plaats.
  Vandaar dat dan ook is gevraagd om meningen van belanghebbenden over de diverse voorstellen. Dan kan daarover al van gedachten worden gewisseld, zelfs met de andere secties van de IARU.
  Groet,
  Chris PA3CRX

Reacties zijn gesloten.