Uitslag contest VERON 144MHz en hoger maart 2018

De uitslag van de VERON 144MHz en hoger maart 2018 contest is gepubliceerd. Ook is het
overzicht voor de competitie 2018 bijgewerkt.
De uitslag en het competitieoverzicht staan hier

Alle deelnemer bedankt voor het inzenden van het log of checklog.
Tot werkens in de 144MHz en hoger contest in het eerste volle weekend van mei.

73 Rob PE1ITR
vhf contestmanager

Het verslag van het Amateur Overleg (AO96) is gepubliceerd met evaluatie van de gedragslijn vergunningen radiozendamateurs

Bij de introductie van de gedragslijn is afgesproken dat na een half jaar evaluatie zal plaatsvinden. De VHF-en-hoger commissie heeft hiervoor diverse zaken bij de WOO aangebracht t.a.v. de evaluatie van de Gedragslijn Vergunningen Radiozendamateurs in het Amateur Overleg.

Communicatie rond specifieke eisen

De gedragslijn geeft een kader.

Aan de hand van dat kader worden aanvragen gedaan waarna de aanvrager pas bekend wordt met de specifieke eisen op het moment dat de vergunning op de mat valt. Dit geeft achteraf onnodige complicaties die eenvoudig te voorkomen zouden zijn als AT duidelijk communiceert over de specifieke aspecten. Het lijkt ons zinvol als AT bij de aanvraag vermeldt wat men kan verwachten. Scheelt werk voor AT en frustratie bij aanvragers.

Identificatie

In de gedragslijn wordt het volgende over identificatie gesteld:

De voorschriften en beperkingen kunnen per vergunning verschillen en worden bij het verlenen van de vergunning vastgesteld. Ze maken onderdeel uit van de vergunning en worden vermeld in de vergunning zelf of in meegezonden bijlagen. Veel voorkomende voorschriften zijn een ingebruiknameverplichting, een bepaling over de identificatie van het station en de verplichting om voorrang te verlenen aan frequentiegebruik met een primaire status.

In verstrekte vergunningen staat hierover:

Identificatie

Tijdens de uitzendingen van het station worden de roepletters  xxxx herkenbaar en waarneembaar één keer per vijf minuten uitgezonden in morse (A1A, met een maximale snelheid van twintig woorden per minuut) of in spraak (F3E).

In de (vervallen) gebruikersbepalingen amateurfrequentiegebruik staat over identificatie: de radioroepnaam is bij data- en beeldoverdracht aan de ontvangstzijde na demodulatie in leesbaar schrift zichtbaar. Bij automatische telegrafie en bij data- of beeldoverdracht waarbij technische belemmeringen het onmogelijk maakt om in de voorgeschreven regelmaat de radioroepnaam uit te zenden, wordt de radioroepnaam kenbaar gemaakt door middel van spraak of morsetelegrafie. Informatie wordt niet versleuteld verzonden.

In de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 (Geldend van 01-04-2017 t/m heden) staat over identificatie:

  • de in artikel 6, tweede lid, bedoelde combinatie van letters of cijfers wordt ten minste bij het begin en bij het einde van elke uitzending en ten minste eenmaal per periode van vijf minuten uitgezonden, waarbij een reeks kortdurende uitzendingen wordt aangemerkt als één uitzending;
  • d. de combinatie van letters of cijfers is bij data- en beeldoverdracht aan de ontvangstzijde na demodulatie in leesbaar schrift zichtbaar;
  • e. bij automatische telegrafie en bij data- of beeldoverdracht waarbij toepassing van onderdeel c stuit op technische belemmeringen wordt de combinatie van letters of cijfers kenbaar gemaakt door middel van spraak of morsetelegrafie;

We kunnen ons voorstellen dat bij zeer experimentele modus inderdaad A1A wenselijk is maar om dat bij FM (F2A mag dus niet volgens AT), D-STAR, DMR, Fusion etc. door te voeren lijkt ver gezocht. Zeker als de roepletters al in het display en/of internet reflector verschijnen. Daarnaast blijkt dat bij het onderbreken van de datastroom bij deze digitale systemen er complicaties optreden. De afgelopen jaren zijn diverse van deze modi probleemloos gebruikt met een identificatiesysteem binnen het protocol, zodat naar we aannemen er geen reden is een probleem te introduceren.

Iets verderop in de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015:

  • i. de combinatie van letters of cijfers wordt uitgezonden overeenkomstig de volgende klasse van uitzending:
  • 1°. spraak: A3E, H3E, J3E, R3E, F3E en G3E;
  • 2°. morse telegrafie (maximale snelheid van 30 woorden per minuut): A1A, A2A, F1A, F2A, J2A, G1A en G2A;
  • 3°. automatische telegrafie: A1B, A2B, F1B, F2B en J2B;
  • 4°. data- of beeldoverdracht: F1D, F2D en G2D;
  • 5°. facsimilé en slow-scan televisie; (SSTV): A1C, A2C, A3C, J2C, J3C, F1C, F2C, F3C, G1C, G2C en G3C;
  • 6°. amateurtelevisie: A3F, C3F en F3F.

Het lijkt dus vreemd dat bij nieuw relaisstation de eisen zoveel afwijken van de algemene regeling.

Daarnaast is de snelheid van 20 woorden per minuut vreemd, die wijkt namelijk af van de Regeling, waar immers maximaal 30 woorden per minuut als identificatie is toegestaan.

Efficiënt bandgebruik

Een ander aspect is het efficiënt frequentiegebruik (mogelijk is dit wat prematuur om al in het AO in te brengen).

Bij diverse modulatiesoorten wordt geëxperimenteerd met bandbreedten die veel kleiner zijn dan het 12,5 KHz raster biedt.  Zo zou tevens de mogelijkheid kunnen worden geboden om kleinere bandbreedten aan te vragen voor relaisstations.  Dat zou er voor kunnen zorgen dat in dezelfde bandbreedte meer relaisstations kunnen worden ondergebracht (waarbij het natuurlijk maar de vraag is of men dat dan ook werkelijk aanvraagt). Om mee te beginnen zou 6,25 KHz bandbreedte in aanmerking kunnen komen, zodat in ieder geval het 12,5 KHz raster gehandhaafd blijft. Het is hierbij beslist niet de bedoeling dat een specifiek bandsegment ingericht wordt voor alleen 6,25 KHz aanvragen.

APRS mobiel

Op de website van AT is het volgende te lezen:

(Digi)repeater thuis
Agentschap Telecom heeft recent enkele ‘digipeaters’ in het APRS-netwerk onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat er mogelijk enige onduidelijkheid bestaat over het gebruiken van een (digi)repeater op basis van de eigen amateurregistratie. Vooral het idee dat ‘als je bij de zender aanwezig bent’ je een repeater op een privé-call mag gebruiken blijkt door veel zendamateurs als juist te worden gezien. Om deze onduidelijkheid weg te nemen, is hieronder de van toepassing zijnde regelgeving uitgelegd.

Een (digi)repeater zendt aan de ingang ontvangen berichten, zonder tussenkomst van de eigenaar/gebruiker van deze repeater, opnieuw uit. In de situatie dat dit gebeurt met een vergunning (voorheen ATOF) is dat juist, maar in de situatie dat dit gebeurt op basis van de registratie is dit fout. Hierbij speelt artikel 10 van de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning met meldingsplicht 2015 een rol:

Art. 10, lid 1, onder b zegt: “Het uitzenden van omroepprogramma´s, muziek, reclame of berichten van of voor derden is niet toegestaan.”

Ook berichten van andere zendamateurs of andere geautomatiseerde systemen zijn berichten van derden. Hiermee is het ter beschikking stellen van een (digi)repeater aan andere zendamateurs een gebruik dat niet wordt gedekt door de registratie van de eigenaar/gebruiker, maar dient te worden gedekt door een vergunning voor het zenden met een relaisstation van Agentschap Telecom. Lees meer over het aanvragen van een vergunning in de Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs.

Het gebruik van repeaters zonder vergunning kan leiden tot een sanctie.

Feitelijk zegt AT hiermee dat APRS niet mag op de manier waarop dit gedaan werd door stations in de auto. APRS relayeert standaard, dat staat gewoon default aan. Omdat bij de aanvraag van een vergunning (voorheen ATOF) een locatie moet worden opgegeven is het kennelijk niet mogelijk om APRS mobiel te gebruiken.

Het APRS netwerk is wel in stand te houden door stations die thuis ontvangen het niet te ‘heruitzenden’ maar op internet beschikbaar te stellen, het zogenaamde igate. Juist in gebieden waar minder of geen APRS ontvangststations thuis zijn opgesteld valt er een ‘gat’ in het systeem.

Ziet AT een mogelijkheid om het APRS systeem te blijven gebruiken door mobiele station? Bijvoorbeeld door een herdefiniëring dan wel door ‘mobiele locaties’ toe te staan als digirepeater?

Het uiteindelijk verslag van het (in twee delen gehouden) Amateur Overleg is hier te lezen.

 

ATV contest resultaten zijn gepubliceerd

De uitslag van het ATV contest/activiteiten weekend is bekend.

Klik hier voor de volledige lijst met resultaten per band. Iedereen gefeliciteerd met de behaalde resultaten!

Het volgende ATV weekend is 9 en 10 juni. Dan is de ATV contest ook in IARU verband.
Zet dat dus alvast in de agenda!

Hans PA0WYS

 

ARISS Schoolcontact op dinsdag 27 maart om 17:41 UTC

Op dinsdag 27 maart is om 17:41 UTC weer een schoolcontact met ISS te beluisteren.

De school is dit keer een Amerikaanse school uit Freeport, NY. Het contact is een telebridge verbinding die dit keer loopt via het ARISS grondstation van Claudio, IK1SLD, in Italie.  Dat is dan ook meteen de reden waarom de verbinding met als downlink 145,800 MHz in FM hier prima te ontvangen zal zijn.

Hieronder volgt nog een beschrijving van de school en de vragen die door de leerlingen gesteld gaan worden aan de astronaut Scott Tingle, KG5NZA


School Information:
Freeport Public Schools is located in the city of Freeport, about 25 miles east of New York City. The district is composed of 8 schools—one pre-K school, four elementary schools, one intermediate middle school, one middle school, and one high school. The total student enrollment is 7,400 and 90% of the students are Hispanic or African-American. Science is taught in all grades, and at the high school students enroll in Advanced Placement classes in physics (calculus and non-calculus based), chemistry, biology, and environmental science. We also have a research class in each of the grades 7-12 that is open to all students.

Our students have participated in the International Astronomical Search Campaign to confirm or discover asteroids that exist in the asteroid belt. We confirmed the discovery of two asteroids, received two plaques from NASA and then published a paper on our work in a leading physics educational journal. One of our teachers and his students travelled to California Institute of Technology to take part in NASA/IPAC Teacher Archive Research Program. One of the students who participated in this research program is now majoring in astrophysics.

Our students have been preparing for our conversation with Scott Tingle from early last summer. This unique opportunity to speak and observe Scott in the International Space Station has generated tremendous enthusiasm for science among our students. Going forward, we plan to design an experiment that can be conducted in the Space Station. At some point in the future we would also like to invite Mr. Tingle to come to our school and give a science seminar.

Participants will ask as many of the following questions as time allows:

1. Lesley (15): If an astronaut gets a bacterial infection, do antibiotics work in space as they do on Earth?

2. Jayden (13): Could you describe the ‘SUPVIS Justin’ experiment you conducted on March 2 and the next steps in this work
3. Sarah (12): How has your perspective about the Earth changed as a result of your trip to the Space Station?
4. Jonavan (10): What are the duties of a typical astronaut on his/her first day in space?
5. Johan (10): Does the immune system become impaired after a prolonged stay in space?
6. Gabriela (10): What does it look like from space when seasons are changing?
7. Ava (10): How does age effect how the body reacts in space?
8. Giovanni (12): What are the uses of the robotic arm?
9. Brenna (14): You plan to do one or more spacewalks in your trip aboard the ISS. Could you describe the biggest challenge you face in such missions?
10. Adisa (16): How often and how does ISS adjust its trajectory to maintain a constant orbit?
11. Lesley (15): If astronauts leave the Earth at around 17,000 mph why does it take so long to reach the ISS located approximately 250 miles above the Earth?
12. Jayden (13): I know you like fluid mechanics. Could you describe the fluid mechanics experiments you are involved in?
13. Sarah (12): Has the ISS National Laboratory found any possible organisms that can survive the harsh conditions of space for a prolonged period of time?
14. Jonavan (10): What would happen if you got sick in space?
15. Johan (10): You will be doing a number of experiments aboard the ISS. Could you describe one that interests you the most?
16. Gabriela (10): How can we help pets to survive in outer space for longer periods of time?
17. Ava (10): What are the effects of blood rushing to astronauts’ heads in a microgravity environment?
18. Giovanni (12): You were one of the first responders in the September 2001 terrorist attacks. Could you describe your role?
19. Brenna (14): Knowing there is debris in space can you describe briefly how ISS detects objects moving toward the station?
20. Adisa (16): Due to varying laws governing research in various countries, does each country work solely on their own project or are projects codependent?

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron april 2018

Bij Commissiezaken schrijft Chris PA3CRX zijn laatste bijdrage, omdat hij op de komende VR stopt als voorzitter van de commissie. Chris heeft eerst de functie van ATV manager bekleed en is daarna drie jaar voorzitter geweest en daarom ook lid van het HB. In die periode zijn allerlei zaken aan de orde geweest en heeft Chris er naar gestreefd VHF en hoger binnen de VERON meer gewicht te geven. Alleen vindt hij het jammer dat er geen invulling is gegeven aan de diverse vacatures binnen de commissie.

Bij de Weak Signal contesten liep niet alles naar behoren, maar gelukkig is door extra inspanning en hulp door Theo PA1TK en Rob PE1ITR de achterstand weggewerkt. Omdat de huidige contestmanager Gert PG5D door omstandigheden niet meer genoeg tijd voor het invullen van deze functie kon vrijmaken is Rob PE1ITR benaderd om dit in te vullen, aangezien Rob op de achtergrond al de contestrobot draaiend hield. Rob heeft positief gereageerd op dit verzoek.

Bij Contesten aandacht voor de MGM Contesten zoals aangekondigd door de RSGB voor de 6m en 2m banden. MGM staat voor Machine Generated Mode. Denk bij Machine toch meestal aan een computer. De puntentelling en het indienen van het log zijn zoveel mogelijk vereenvoudigd. Er hoeft alleen maar een rapport en een locator van 4 tekens te worden uitgewisseld. De punten per km worden berekend op basis van het midden van het locatorvak. De eerste contest is in het weekend van 21 april, de tweede in het weekend van 21 oktober. Voor meer informatie wordt naar onze website verwezen.

Bij Amateursatellieten worden een paar nieuwe satellieten besproken. De Amsat-Oscar 92 is nu volledig operationeel, meestal in UV mode met een uplink op 70cm en een downlink op 2m, alles in FM. Soms wordt omgeschakeld naar een andere mode maar het commando daarvoor gebeurt op de reguliere uplink dus dat wordt wel eens doorkruist doordat die frequentie niet vrij is.
De PicSat is een 3U CubeSat en is speciaal ontworpen om de passage van de exoplaneet Beta Pictorus b voor de ster Beta Pictorus in kaart te brengen. De satelliet beschikt daarvoor over een optische telescoop. Voor ons interessant: er is een FM-relais aan boord. Dit is onlangs getest en werkt. Maar voorlopig is alleen telemetrie te ontvangen.
De ESTCube-2 satelliet uit Estland, waarvan de lancering gepland is voor 2019, gaat in de 70cm band werken. Ook gaan foto’s uitgezonden worden. Als extra komt er een retroreflector waarmee licht kan worden teruggekaatst naar de oorsprong. Deze reflector is bedoeld voor nauwkeurige afstandmetingen.
Een Canadese universiteit gaat een satelliet bouwen waarmee foto’s van het gebied van de aarde gemaakt worden waar op dat moment over heen gevlogen wordt. Ook wordt er educatieve informatie meegestuurd. Als bijzonderheid is het mogelijk een “selfie” te maken.
Het staat nog steeds niet vast wanneer de aangekondigde geostationaire satelliet Es”hail-2  wordt gelanceerd en ook daarna is hij nog niet direct beschikbaar. Eerst moet hij uit een elliptische baan naar een cirkelvormige baan gebracht worden en dan nog naar de juiste positie gemanoeuvreerd worden. Als het eenmaal zover is, vinden we de uplink voor CW en SSB in de 13cm band  en de downlink in de 3cm band.

Bij ATV een uitgebreid verslag van de schade na de januaristormen bij Kees, PE1APH. De mast van 70mm diameter is boven het steunlager geknikt. De antennes hebben het wel overleefd, de dragerbuis van de 70cm yagi kon weer rechtgebogen worden, alleen de buis van de 2m/70cm rondstraler moest vervangen worden.

Frans PC2F laat zien hoe eenvoudig het is om op 70cm met AM-ATV uit te komen. Daarvoor heb je alleen een 70cm “bamiporto” nodig, verder een Mitsubishi PA module met print, een videofilter en een videosignaal. Op die manier krijgt Frans 12W AM-ATV op 70cm. Het video wordt geleverd door een lcd-beeldscherm met video-out, waarmee testbeelden of contest nummers geproduceerd kunnen worden. Ontvangen doet Frans met een laptop met RTL-dongle.

Verderop in de rubriek nog een bijdrage van Kees PE1APH. Kees had behoefte aan wat meer vermogen op 23cm tijdens de ATV Contesten. Kees had uit een oud 70cm project nog enkele 2C39’s liggen, evenals een zware voedingstrafo uit een sloop LF versterker en een ventilator (uit een magnetron) voor de koeling. Ook waren er voldoende elko’s op voorraad. Kees werd getipt door Jack, PA0BOJ over een aanbod van een cavity voor twee stuks 2C39. Doordat ze o.a. lang gelegen hadden bleken niet alle elko’s nog bruikbaar te zijn, maar Kees hield er in ieder geval nog zes over. De eerste resultaten stelden wat teleur, maar door de cavity iets op te hogen zakte de frequentie naar het ATV gebied.

Onder “Tropo” een bijdrage van Chris, PA3CRX over fresnelzones bij straalverbindingen. Straalverbindingen kunnen vergeleken worden met licht en daar ontstaan deze ringvormige fresnelzones waarin de lichtgolven elkaar (gedeeltelijk) uitdoven bij weglengteverschillen van ½ λ. Deze zones zijn al eerder in Electron ter sprake gekomen. Allereerst wordt gekeken naar vorm en grootte van de fresnelzone, waarbij in een tabel de afmetingen van de eerste fresnelzone voor verschillende afstanden en frequenties worden gegeven. Er zijn meer zones die zich als een serie ringen met steeds ½ λ fase verschil voor doen. Chris gaat verder in op het verschil in effect bij smalbandige en breedbandige signalen en geeft aan de hand van ervaringen uit de praktijk aan dat het niet altijd zo is, dat een hoger geplaatste antenne altijd het beste is. Voor wie van theoretische onderbouwing en formules houdt een rapport en een lezing hierover.

Bij zelfbouw tenslotte geeft Kees, PE1APH een tip om je yagi antenne minder aantrekkelijk te maken als rustpunt voor vogels. Dat doet hij door enkele cm boven de dragerbuis van de antenne een draad te spannen. Kees heeft gemerkt dat niet alle soorten draad geschikt zijn, zo roest blank ijzerdraad vrij snel weg. Touw is niet altijd UV bestendig. Ook de kwaliteit van de tiewraps, waar Kees vroeger een dun touw over kon spannen, is niet meer wat het geweest is.

 

Verslag VHF en hoger maart 2018 contest

Hierbij een oproep om naast het insturen van het edi log naar de contestrobot ook verslagen of korte verhalen van de contestbelevenissen het liefst met foto’s naar mij te sturen. Ik zal dit op de website publiceren. Dit kan naar het email adres vhf-contest@veron.nl.

Intussen ben ik de software van contestrobot aan het afmaken en over een paar weken zal het zover zijn dat de logs automatisch worden gecontroleerd en dat de uitslagen ook automatisch worden gepubliceerd. Het blijkt nu al uit tests dat de hele afhandeling per contest van alle logs minder dan een minuut duurt. Gevolg is dat de uitslagen nu sneller worden gepubliceerd en dat is juist een wens die bij veel deelnemers leeft.
De maart contest zal dan de eerste zijn voor automatische verwerking en deze uitslag wordt binnen twee weken gepubliceerd. Daarna komen de DAC’s vanaf januari aan de beurt. Er zijn ook opmerkingen ontvangen over de uitslag competitie 2017. Aangezien alle qso records in de database zitten zal ik deze uitslag gaan narekenen en zonodig opnieuw publiceren. Dit is dan in april te verwachten. Daarna is de achterstand weggewerkt en pakken we de draad weer op met de komende contesten.
Er zijn ook enkele vragen binnengekomen over het indienen van de logs van de juni, september en oktober wedstrijd rechtstreeks bij de IARU contestrobot omdat dit een flinke wijziging is tov voorgaande jaren. Ik zal hierover tegen die tijd meer informatie over publiceren.

De contest in het eerste weekend van maart is altijd wel een mindere contest in de competitie van maart, mei, juli, september en oktober. Er zijn vaak minder stations qrv. Een algemene verklaring is dat stations vaak op een heuvel zitten en in maart zijn deze heuvels of bergen niet bereikbaar ivm met sneeuw. Daarbij werkt het weer niet altijd mee.

In Nederland was het zaterdag erg koud met flinke wi nd. Dat maakt het opbouwen niet altijd een pretje.Zondag was he t daarentegen een stuk warmer.  Als ik de verslagen le es van buitenlandse stations is dit beeld in heel Europa te zien.Als ik naar het aantal qso’s kijk van PI4GN maakte ze wel het minste aantal verbindingen in de afgelopen tien jaar.Echter als ik bijvoorbeeld in vergelijking met vorig jaar naar het aantal gewerkte Tjechische stations kijk was dit iets meer en ook de gemiddelde afstanden waren aardig.Zo wisten PI4GN en PA5Y een verbinding te maken met OM3KII op 70cm. Dat is respectievelijk een afstand 916km en 900km. Op 2m zijn de meeste stations te werken, maar uit de statistieken blijkt 70cm wel de dx band van deze contest te zijn. In de jaren blijkt het ook op 23cm steeds beter te gaan, maar deze contest past daar niet in. Ook op de microgolf banden ging het minder dan de voorgaande maart contesten.
Ik heb op basis van alle inzendingen tot nu toe grafieken gemaakt waarin per uur de gemiddelde afstand, de maximale afstand en het totaal aantal qso’s is te zien. Deze plaatjes staan hieronder en het geeft wel een aardig beeld wat er in de maart contest te doen is geweest. De contestrobot maakt ook een landkaartjes waarop per deelnemer en band de verbindingen staan. Dit is te vinden in het overzicht van alle claims.

Al met al was het weer een leuke contest en ik hoop in mei weer een heleboel logs te mogen ontvangen.

Afstanden 144MHz maart 2018

Verbindingen 144 MHz maart 2018

Afstanden 432MHz maart 2018

Verbindingen 432 MHz maart 2018

Afstanden 1296MHz maart 2018

Verbindingen 1296MHz maart 2018

Afstanden 2.3 GHz maart 2018

Verbindingen 2.3 GHz maart 2018

Afstanden 3.4 GHz maart 2018

Verbindingen 3.4 GHz maart 2018

Afstanden 10 GHz maart 2018

Verbindingen 10 GHz maart 2018

73 Rob PE1ITR
vhf contestmanager

PA4VHF kandidaat voor de functie van voorzitter VHF-en-hoger commissie

We zijn verheugd te kunnen melden dat Dick PA4VHF zich kandidaat heeft gesteld voor de functie van voorzitter van de VHF-en-hoger commissie. Dick zal voor de functie worden voorgedragen bij de Verenigingsraad, die in april zal worden gehouden.

De call van Dick sluit al mooi aan op de functie maar dat is uiteraard bijzaak.

Dick is sinds 1989 behoorlijk actief op 6, 4 en 2m. Tegenwoordig ook weer QRV met EME.

En natuurlijk ook met contesten op VHF-en-hoger! Bij de VHF-en-hoger dag in Eindhoven (2016) was de stoel naast hem bijna te klein om al zijn behaalde bekers op te zetten!

Dick PA4VHF met de behaalde contest bekers, uitgereikt in 2016

Een nieuwe serie VHF MGM Contesten van de RSGB

De RSGB heeft voor 2018 een nieuwe serie Contesten aangekondigd voor de 6m en 2m banden.

In afwijking van de gebruikelijke contest uitwisseling zoals rapport, complete locator en volgnummer wordt bij deze contesten alleen het voor die specifieke MGM mode gebruikelijke rapport en een 4-letter/cijfer locator uitgewisseld.

Om het systeem van punten per kilometer te handhaven worden de punten berekend op basis van het midden van het gewerkte locatorvak.

Achtergrond van deze contest is het introduceren van een serieus DX element en het ondersteunen van zoveel mogelijk verschillende MGM modes. Omdat er zoveel modes als MGM worden aangeduid zoals FT8, FSK441, ISCAT, JT65, RTTY, PSK etc., allemaal met hun eigen verschillende rapportering en QSO structuur is het overkoepelende principe het werken van de DX, het bepalen van de punten en het indienen van het log zo makkelijk mogelijk te maken.

Ook was het van belang om de tijden en data voor deze contest zo te kiezen dat
a) ze vallen in het weekend om maximale activiteit te waarborgen.
b) ze vallen in een periode van te verwachten goede Meteor Scatter en Sporadische E condities.

Het ondersteunen van de twee banden 6m en 2m betekent flexibiliteit voor alle gebruikers, of ze nu voor beide banden of slechts voor een enkele band toegerust zijn.

Contest details

Contest 1

Data: zaterdag 21 april tot zondag 22 april 2018

Tijd: 14:00 UTC tot 13:59 UTC

Contest 2

Data: zaterdag 20 oktober tot zondag 21 oktober 2018

Tijd: 14:00 UTC tot 13:59 UTC

Banden:

50 MHz en 144 MHz

De bandplannen voor iedere mode moeten worden aangehouden.

Modes:

Iedere bekende MGM mode bijv. FT8, FSK441, ISCAT, JT65, RTTY, PSK.

CW en EME (Moonbounce) modes zijn niet toegestaan.

Contacten:

Er mag slechts één contact per band met een bepaald station voor de puntentelling worden gerekend.

Puntentelling:

Op iedere band 1 punt per kilometer. De totaaltelling is het totale aantal gewerkte kilometers vermenigvuldigd met het aantal grote locatorvakken (bijv. IO91). Afstanden worden bepaald vanuit het midden van een locatorvak, bijv. van IO84MM naar IO91MM.

Secties:

UKL Alleen UK stations, Low power, niet meer dan 100W PEP, een enkele antenne. Backfire of parabool antennes mogen niet meer dan 2m in diameter zijn.

UKO alleen UK stations,standaard machtigingsvoorwaarden, geen antenne restricties.

EUL Niet-UK stations, Low power, niet meer dan 100W PEP, een enkele antenne. Backfire of parabool antennes mogen niet meer dan 2m in diameter zijn.

EUO Niet-UK stations, standaard machtigingsvoorwaarden, geen antenne restricties.

Algemene voorwaarden: de RSGB VHF contest voorwaarden zijn van toepassing.

Meer details zijn te vinden bij:

http://www.rsgbcc.org/cgi-bin/contest_rules.pl?year=2018&contest=1stmgmcontest

Hier kunnen ook de logs online geproduceerd en ingediend worden

Inleverdatum: binnen 7 dagen.