Een nieuwe serie VHF MGM Contesten van de RSGB

De RSGB heeft voor 2018 een nieuwe serie Contesten aangekondigd voor de 6m en 2m banden.

In afwijking van de gebruikelijke contest uitwisseling zoals rapport, complete locator en volgnummer wordt bij deze contesten alleen het voor die specifieke MGM mode gebruikelijke rapport en een 4-letter/cijfer locator uitgewisseld.

Om het systeem van punten per kilometer te handhaven worden de punten berekend op basis van het midden van het gewerkte locatorvak.

Achtergrond van deze contest is het introduceren van een serieus DX element en het ondersteunen van zoveel mogelijk verschillende MGM modes. Omdat er zoveel modes als MGM worden aangeduid zoals FT8, FSK441, ISCAT, JT65, RTTY, PSK etc., allemaal met hun eigen verschillende rapportering en QSO structuur is het overkoepelende principe het werken van de DX, het bepalen van de punten en het indienen van het log zo makkelijk mogelijk te maken.

Ook was het van belang om de tijden en data voor deze contest zo te kiezen dat
a) ze vallen in het weekend om maximale activiteit te waarborgen.
b) ze vallen in een periode van te verwachten goede Meteor Scatter en Sporadische E condities.

Het ondersteunen van de twee banden 6m en 2m betekent flexibiliteit voor alle gebruikers, of ze nu voor beide banden of slechts voor een enkele band toegerust zijn.

Contest details

Contest 1

Data: zaterdag 21 april tot zondag 22 april 2018

Tijd: 14:00 UTC tot 13:59 UTC

Contest 2

Data: zaterdag 20 oktober tot zondag 21 oktober 2018

Tijd: 14:00 UTC tot 13:59 UTC

Banden:

50 MHz en 144 MHz

De bandplannen voor iedere mode moeten worden aangehouden.

Modes:

Iedere bekende MGM mode bijv. FT8, FSK441, ISCAT, JT65, RTTY, PSK.

CW en EME (Moonbounce) modes zijn niet toegestaan.

Contacten:

Er mag slechts één contact per band met een bepaald station voor de puntentelling worden gerekend.

Puntentelling:

Op iedere band 1 punt per kilometer. De totaaltelling is het totale aantal gewerkte kilometers vermenigvuldigd met het aantal grote locatorvakken (bijv. IO91). Afstanden worden bepaald vanuit het midden van een locatorvak, bijv. van IO84MM naar IO91MM.

Secties:

UKL Alleen UK stations, Low power, niet meer dan 100W PEP, een enkele antenne. Backfire of parabool antennes mogen niet meer dan 2m in diameter zijn.

UKO alleen UK stations,standaard machtigingsvoorwaarden, geen antenne restricties.

EUL Niet-UK stations, Low power, niet meer dan 100W PEP, een enkele antenne. Backfire of parabool antennes mogen niet meer dan 2m in diameter zijn.

EUO Niet-UK stations, standaard machtigingsvoorwaarden, geen antenne restricties.

Algemene voorwaarden: de RSGB VHF contest voorwaarden zijn van toepassing.

Meer details zijn te vinden bij:

http://www.rsgbcc.org/cgi-bin/contest_rules.pl?year=2018&contest=1stmgmcontest

Hier kunnen ook de logs online geproduceerd en ingediend worden

Inleverdatum: binnen 7 dagen.  

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie