Genomen besluiten van de IARU vergadering 2017 in Landshut gepubliceerd

Naast de impressies die zijn gegeven op deze website gaat het uiteindelijk om het resultaat: hetgeen besloten is over alle ingediende voorstellen. Hetgeen besloten is samengevat in een rapport dat hier kan worden gelezen.

Wat opvalt bij het lezen over VHF-en-hoger (C5) is dat er geen directe link is met de nummering van de ingediende voorstellen. Hoe dus de werkelijke stemming is geweest over de individuele voorstellen zelf is hierdoor niet duidelijk in dit document. Iets anders dat opvalt is dat bijna allemaal unaniem ‘voor’ is gestemd. Dat betekent dus dat de voorstellen die het kennelijk niet gehaald hebben niet in het verslag staan, en/of uiteindelijk niet ter stemming zijn gebracht. Er is immers veel overleg geweest in subgroepen vóórdat gestemd werd in de plenaire vergadering.

Naast de diverse details over ‘notes’ bij bandplannen en zo zijn er een aantal zaken die impact hebben op weak signal contesten aangenomen. Bij de contesten in het nieuwe jaar is het dus zeer zinvol om de reglementen van de contest waaraan men meedoet nog eens door te nemen. Andere zaken die invloed hebben op de Nederlandse manier van werken komen t.z.t. aan de orde.

Alles zal eerst in het VHF-managers-handbook opgenomen moeten worden. Ongetwijfeld zullen de afzonderlijke aspecten in Electron aan bod komen.

 

2 antwoorden
 1. Hans PA0EHG
  Hans PA0EHG zegt:

  In de plenaire vergadering worden de genomen besluiten van de subgroepen als hamerstuk nog een keer formeel besloten en daarom gebeurd dat unaniem.
  Je had als VHF-cie gewoon aanwezig moeten zijn op de conferentie, dan had je daadwerkelijk bijgedragen aan de conferentie en aan de besluitvorming. Uit je commentaar blijkt dat je nog niet eens weet hoe eea binnen de IARU werkt.
  Door niet deel te nemen heb je de taak van de VHF-cie niet serieus genomen, dat moet je verantwoorden niet alleen binnen de VERON maar aan alle Nederlandse VHF-UHF-SHF amateurs.
  Een heeeeeeeel slechte zaak en naar ik hoop eenmalig, anders zal ik in de toekomst een voorstel naar de IARU sturen om een andere Nederlandse belangenbehartiger voortaan namens Nederland deel te laten nemen aan de IARU conferenties.

 2. Chris van den Berg
  Chris van den Berg zegt:

  Inderdaad is er veel voorbereid en consensus bereikt door de subgroepen, die zich met het samenvoegen van, en besluiten over de diverse voorstellen bezig hielden. Ook was vóór de bijeenkomst in Landshut al het e.e.a. met elkaar afgestemd middels wiki en email. De stemming bij de plenaire vergadering was trouwens niet helemaal unaniem, hier en daar een stem tegen en/of een onthouding.

  Het VERON hoofdbestuur vindt (net als Hans) dat de voorzitter van de VHF-en-hoger commissie naar de IARU vergadering moet gaan. Beter zou het zelfs zijn om (gezien de diversiteit aan onderwerpen in de diverse subcommissies) specialisten op ieder aspect als afvaardiging te sturen. Bijvoorbeeld iemand voor contesten, frequentiemanagement, weak signals, quality modes, algemene organisatie. Als voorzitter van de commissie is het haast ondoenlijk om van al deze aspecten tot in detail te weten wat de consequenties zijn van in subcommissies samengestelde voorstellen, als die enigszins afwijken van de oorspronkelijke voorstellen. De VERON delegatie die naar Landshut is gegaan is hiervoor competent geacht. De uiteindelijke uitslag van de besluiten zou niet anders geweest zijn dan als de voorzitter van de commissie zelf zou zijn gegaan.

  M.b.t. een brief schrijven naar de IARU kan ik hier niets anders melden dan dat hieruit blijkt dat het nog onvoldoende bekend is hoe de IARU in elkaar steekt en er kennelijk nog een uitdaging ligt.

  Over de betrokkenheid van de VHF-UHF-SHF amateurs heeft Hans een heel goed punt! In Electron en op de website van de commissie is sinds jaren niet zoveel aandacht geweest voor de C5 voorstellen, waarbij gevraagd is om mee te denken. Vooraf en achteraf. Het aantal reacties daarop was helaas schrikbarend laag. Misschien is men ontwend mee te denken over besluiten die hun deel van de hobbybeleving raakt? Waren de vragen niet ‘hapklaar’ genoeg? Is er volledig vertrouwen in de VERON dat die de belangen goed zal behartigen? Kijken hoe in de toekomst meer betrokkenheid door de bandgebruikers kan worden verkregen. Voorstellen hiervoor zijn uiteraard zeer welkom!

  Chris van den Berg PA3CRX
  Voorzitter VERON VHF-en-hoger commissie

Reacties zijn gesloten.