Vanaf nu elke maand een VHF-UHF Digitale Mode Activiteitscontest

Vanaf 1 april nu elke 1e woensdag en 2e woensdag van de maand tussen 17 en 20 UTC een digitale mode activiteitscontest. Op de 1e woensdag van de maand op 144 MHz en op de 2e woensdag op 432 MHz.

Dit is geen 1 april grap.

DDAC

De VERON organiseert onder de naam Digital Dutch Activity Contest (DDAC) vanaf 1 april op 2m en 70cm elke maand een digitale mode contest op de woensdagavond tussen 17 en 20u UTC. Op de 1e woensdag van de maand alleen op 2m en op de 2e woensdag op 70cm.

De regels van de contest zijn hier als PDF document te downloaden.

 

Hoe kan ik deelnemen?

Deelname is eenvoudig. Maak in een digitale mode op de woensdagavond een of meerdere verbindingen. In een verbinding worden beide roepnamen, het rapport en de locator uitgewisseld. In de contest worden geen contestvolgnummer uitgewisseld.

Log deze verbindingen en stuur binnen 7 dagen het log in.  Elke verbinding telt voor een punt en het aantal locatorvakken is een multiplier voor het totaal aantal verbindingen. Maar nog belangrijker dan het aantal verbindingen is hebben van plezier en het testen van je apparatuur of antennes.

Alle activiteit op 2m in de mode FT8 is op 144.174 MHz (dail frequency). Je kan ook verbindingen maken via meteorscatter in de mode MSK144.  Voor deze mode is 144.360 MHz de aanroep frequentie. Op 70cm is 432.174 MHz de frequentie voor FT8 activiteit.

De meest gebruikte software is WSJT-X, MSHV, JTDX etc. Voor de duidelijkheid : De contestmode in deze software uit zetten! Er worden in deze contest geen contest volgnummer uitgewisseld. Let daarop want standaard staat deze bv in standaard WSJT-X aan. Een aanroep in contestmode door een station resulteert dan dat de software bij de ontvanger in deze mode gaat. Dit met mogelijke verwarring als gevolg.

 

Hoe kan ik mijn log insturen?

Vrijwel alle software voor digitale modes heeft de mogelijkheid om een verbinding te loggen en naderhand dit log te exporteren in ADIF bestandsformaat. Dit bestand kunt u tot 7 dagen na de contest uploaden naar de contestrobot.

De contestrobot staat op deze webpagina. Selecteer uit de lijst de juiste contest en klik op de knop “uploaden”. Vul het formulier in en selecteer het geexporteerde ADIF bestand om te uploaden. Dat is alles.

Mocht het niet lukken neem dan contact op het de contestmanager. Er is altijd een oplossing.

 

Op de jaarlijkse VERON VHF dag worden altijd de contest prijzen uitgereikt. De winnaar in de einduitslag van deze contest van elke sectie zal dan als aandenken een leuke gadget ontvangen.

Heel veel plezier met het maken van verbindingen.

 

VERON Afdelingscompetitie

De verbindingen gemaakt tijdens de Digital Dutch Activity Contest tellen ook mee voor de VERON Afdelingscompetitie.

 

 

Uitslag ATV contest maart 2020 beschikbaar

De uitslag van de ATV contest van maart 2020 is hier te vinden.

Er is een record aantal logs ingezonden, hoewel de condities zelf niet zo bijzonder waren.

Alle deelnemers bedankt voor het meedoen en graag tot in juni voor de gecombineerde VERON/IARU ATV contest op 13 en 14 juni.

 

Uitslag Maart 2020 contest

Maart contest

De uitslag van de VERON VHF en hoger maart contest is bekend en is hier gepubliceerd. Iedereen gefeliciteerd met de behaalde resultaten en in het bijzonder felicitaties aan de winnaars van elke sectie. Deze radiowedstrijd telt mee voor de competitie en op dezelfde webpagina is dat overzicht ook bijgewerkt.

We hebben uit de verslagen al eea kunnen opmaken over het verloop van deze contest. In de uitslagen is ook terug te zien dat het een klassieke maart contest was. Wat minder activiteit dan in de andere contesten, echter leuke afstanden zijn weer overbrugd. Op de banden boven 1 GHz vallende de volgende verbindingen op: Op 23cm PI4GN met OM3KII over een afstand van 916 km, Op 13cm PI4Z met OE5D over een afstand van 775 km en op 3cm PI4GN met F6DKW over een afstand van 599 km.

We hebben voor de verschillende banden 42 logs ontvangen van 17 stations. Er waren 85 nederlandse stations actief in de contest. Voor 75% van alle ingestuurde verbindingen was een tegenlog beschikbaar, waardoor een goede cross-check procedure kon worden uitgevoerd. Alle deelnemers hebben per email een errorlog ontvangen met de verbindingen die niet overeenkwamen met het tegenlog.

Mei contest

De volgende contest is de mei contest die zal plaatsvinden in het weekend van 2/3 mei 2020. De maatregelen die door de overheid zijn genomen tegen verspreiding van het coronavirus hebben ongetwijfeld invloed op de contest. Dit geldt met name voor multi-operator stations die in groepsverband actief zijn.

Voor deze stations staat in het contestreglement al jaren een regel die nu wel eens van pas zou kunnen komen: In de VERON competitie kunnen individuele stations actief met eigen roepletters en vanuit verschillende locaties samen een groep vormen alsof het een multi operator station is, actief op meerdere banden. Deze groep wordt dan ingedeeld in de sectie B met bijbehorende punten berekening. De stations die samen een groep vormen geven dit aan door in het EDI-logbestand in de regel “Pclub=” de roepletters te vermelden waaronder de groep in de competitie deelneemt. Bijvoorbeeld “Pclub=PI4XYZ”.

 

DAC

De uitslag voor de DAC activiteitscontesten op de dinsdagavond is voor de maanden januari en februari op deze pagina gepubiceerd. Ook staat hier het bijgewerkte totaaloverzicht.

De dutch activity contest (DAC) is elke dinsdagavond tussen 19 en 23u lokale tijd. Hier bij geldt het schema: Op de 1e dindag van de maand op 144 MHz, 2e dinsdag op 432 MHz, 3e dindag op 1296 MHz, 4e dinsdag op 2320 MHz en de hogere microgolf banden. Op de 1e donderdag van de maand op 50 MHz en 2e donderdagavond op 70 MHz. Doe eens mee en stuur uw log in! Het is een gemoedelijke activiteitscontest en een mooie gelegenheid op je appartuur te testen. Logs kunnen worden geupload naar de contestrobot.

HB9AMH sk

We kregen bericht dat Arnold HB9AMH overleden is. Arnold was een bekend dx-er en contester op de hogere banden. Velen van ons zullen HB9AMH/p gewerkt hebben en was wellicht het eerste zwitserse station in het log.

R.I.P.

73 Rob PE1ITR

VERON VHF Manager

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron april 2020

De rubriek opent met de beschrijving hoe je zelf een D-STAR hotspot kunt bouwen. Deze beschrijving vonden we in QST van februari. Een hotspot is in feite een miniatuur repeater bij je zelf in huis. Je koppelt je D-STAR portofoon of transceiver met de hotspot en de hotspot maakt op zijn beurt verbinding met Internet via je WiFi thuisnetwerk.
In vier stappen wordt beschreven hoe een en ander in zijn werk gaat.
Maar eerst moet je zorgen voor de hardware bestaande uit een  MMDVM (multimode digital voice hotspot modem), die weer wordt ingeprikt op een Raspberry Pi microcomputer.
In stap 1 plug je het modem in op je Rpi en download je het Pi-Star image naar een SD-card.
In stap 2 wordt verteld hoe je die Pi-Star software opstart en  hoe je de eigen PC tijdelijk met het Pi-Star netwerk verbindt. Daarna kun je de software configureren.
In stap 3 stel je de frequentie in waarmee je portofoon met de hotspot communiceert. Dat is meestal een UHF frequentie.
In stap 4 krijgen we te maken met het D-STAR configuratiescherm en het WiFi configuratiescherm. Het hele verhaal wordt toegelicht met diverse screenshots. Ook is aanvullende informatie te vinden op de bijbehorende QST-in-depth webpagina.

Hierna de beschrijving van de “Clear Outside” weer-app. Deze Britse app (clearoutside.com) helpt met name amateur astronomen optimaal te profiteren van heldere momenten als het bewolkt is. De weerinformatie wordt ieder uur bijgewerkt en is toegespitst op de lokale situatie. Ook voor antenneklusjes, velddagen e.d. kan dit een handige app zijn. Als toegift laat de app ook de overkomsten van het ISS zien.

VHF QSO Party op 21 en 22 maart 2020

De VERON organiseert op 21 en 22 maart vanaf 08:00 UTC een VHF QSO Party.  U kan dit bericht lezen op de VERON hoofdsite via deze link.

DE VHF QSO Party is uitdrukkelijk geen contest, maar een manier om de activiteit te verhogen. Er mag alleen vanuit thuis worden gewerkt. De VHF QSO Party wordt alleen gehouden op 2m, tussen 144 en 146 MHz. Maar mochten er verbindingen op een hogere band worden gemaakt is dat alleen te prijzen. Het is dan ook niet erg als deze in het log voorkomen. Ze worden gewoon getoond bij de betreffende band.

ADIF

Het log kan alleen in ADIF bestand formaat worden geupload naar de contestrobot. Deze bestanden hebben de extensie .adi. De meeste log programma’s ondersteunen dit formaat standaard. We hebben inmiddels getest met VQlog, N1MM logger+, Tucnak, Ham Radio Deluxe , CQRLOG, WINLOG32, WSJT-X, MSHV en de exports uit deze pakketten kunnen zonder problemen worden geupload.

Het is de eerste keer dat de contestrobot met dit format werkt. Wanneer problemen optreden bij het uploaden, dan een bericht via email naar de VERON VHF Contestmanager. We lossen het dan voor u op!

We hebben gemerkt dat niet bij alle logprogramma’s de vereiste velden in het export bestand voorkomen.  Het kan voorkomen voor dat eigen QTH locator of de eigen Callsign ontbreken. In dat geval heeft u de mogelijkheid om deze in het formulier in te vullen bij het selecteren van het upload bestand.

ADIF staat voor Amateur Data Interchange Format. Meer info op deze website.

Ik kreeg vragen van de contesters waaruit men de indruk had dat EDI VHFREG1 format zou verdwijnen. Voor de duidelijkheid voor de regulier contesten blijf het EDI VHFREF1 format gewoon bestaan en het wordt niet vervangen door ADIF.

Lijst inzenders

Wanneer u het log upload en toestemming geeft voor publicatie komt u in de lijst van inzenders. In de lijst wordt getoond hoeveel verbindingen zijn gemaakt en hoeveel verschillende modi zijn gebruikt. Het is leuk om naast veel verbindingen te maken ook zoveel mogelijk verschillende modes te gebruiken. Hetzelfde station kan meerdere keren gewerkt worden in een schillende mode.

Ook wordt per inzender een kaartje met de gemaakte verbindingen getoond.

 

VERON Afdelingscompetitie

 

Verbindingen gemaakt tijdens de VHF QSO Party tellen ook mee voor de VERON afdelingscompetitie. Ga hiervoor naar de website van de afdelingscompetitie.

 

 

 

Veel plezier met de verbindingen!

 

 

ARI Trophy EME contest 2020

De ARI organiseert op 4/5 april 2020 en 19/20 september 2020 de Trophy EME contest.  Deze contest worden gehouden op de banden 144 MHz, 432 MHz, 1,2 GHz, 2,3 GHz, 5,7 GHz, 10 GHz waarbij alleen verbindingen via reflectie tegen de maan mogen worden gemaakt. De weekenden zijn zo gekozen dat de paddemping tussen de aarde en de maan minimaal is. Zowel CW als Digitale modi zijn toegestaan.

In deze contest zullen voldoende grote stations qrv zijn zodat het ook voor kleine stations interessant kan zijn om het eens te proberen. Je zal verstelt staan dat bijvoorbeeld met 100w output en een 9 elements yagi op 2 meter het zal lukken om een in JT65 een qso te maken.

CQ roepende stations publiceren vaak hun frequentie op N0UK Chat als het om 144 MHz gaat.  Voor 432 MHz en hoger wordt de HB9Q chat gebruikt

Hier staat het volledige reglement: Regol6TrofeoARIEME2020   Wel in het italiaans, maar met wat fantasie is de essentie wel te begrijpen. Enrico I5WBE is de contestmanager en hij zal het zeker leuk vinden een log per eamil te ontvangen ook al is het 1 verbinding. Het is niet verplicht.

Veel plezier.

 

VHF-dag 28 maart gaat niet door ivm Coronavirus

De VHF commissie heeft besloten de VHF-dag op zaterdag 28 maart 2020 te annuleren in verband met het coronavirus. We zullen een nieuwe datum plannen zodra meer duidelijk is.

Het wordt dan ook een andere locatie omdat de locatie Dok Zuid per 1 april de deuren gaat sluiten.

Wanneer nieuwe informatie bekend zullen we dat communiceren via deze website.

73 Rob PE1ITR

Zie ook het programma van de vhfdag

 

 

commentaar maart 2020 contest

De eerste editie van de serie competitie radiowedstrijden zit er weer op. Afgelopen weekend, 7/8 maart werd de 144 MHz en hoger maart contest gehouden.De alegmene mening was dat de condities niet geweldig waren, maar dat er af en toe lueke dx werkt gewerkt. Je ziet in de logs leuke afstanden op 23 en 13cm, bijna vergelijkbaar met 2m en 70cm. De meeste verbindingen werden met stations ten (zuid)oosten van ons land gemaakt. Tradioneel is de activiteit in de maart contest wat lager omdat veel hogere contest stekjes nog moeilijk bereikbaar zijn ivm sneeuwval.

Hieronder een spectrum weergave van de activiteit op 2m over 24 uur vanaf JO21QK met de antenne 5 meter boven grond. Mooi is de start van de contest te zien en de activiteit tussen 144.150 en 144.400 enorm toeneemt. In de nacht wordt vanaf 00:00 UTC de activiteit in SSB minder en verschuift deze naar het CW gedeelte. Zondagochtend rond neemt vanaf 07:00 UTC de activiteit toe tot einde contest waarna het abrupt eindigd.

Hieronder de ontvangen commentaren.

Maartcontest bij PA1TK
Door diverse familiegelegenheden in het weekend wist ik al dat de tijd beperkt zou zijn.
Maar gecontest moest er worden, ik heb zo’n 7 uur meegedaan op 144 MHz en na geruime tijd ook weer qrv op 432 MHz. Na lange voorbereiding heb ik nu 2 stuks 23 el LFA yagi’s in de mast die goed bevallen. Opvallend was al bij de opbouw dat de swr van de yagi’s perfect is. Misschien te danken aan een andere manier van de loop montage op de boom. Voor meer info kijk eens om mijn qrz.com website: https://www.qrz.com/lookup/pa1tk Wellicht moet ik de bouwbeschrijving eens in onze Electron zetten.

Het was natuurlijk een typische maart contest zonder condities of korte openingen; OL7C was zowel op 144 als op 432 bijna de hele tijd dat ik qrv was goed te horen. De activiteit vanuit het UK viel mij tegen. Ik maakte in totaal 102 qso’s zonder veel te roepen en was daar gezien de weinige beschikbare tijd tevreden mee. Vanzelfsprekend is de planning om in Mei weer wat fanatieker mee te doen.

1 x 11 el LFA yagi 144 MHz en 2 x 23el LFA yagi 432 MHz
Vy 73, Theo PA1TK

 

PI4GN

De groep heeft weer veel plezier gehad en kijken al weer uit naar de mei contest. Ondanks wat tegenvallers zoals het enkele uren beginnen op 70 cm door mast problemen en een uit de richting gewaaide 10/24 GHz antenne zijn er weer mooie verbindingen gemaakt. Op 23cm werd weer gewerkt met OM3KII en op 3cm met F6DKW (600 km).

We komen in Europa steeds meer op een eilandje te zitten. Vooral als de Engelsen niet meedoen. Verder veel grote stations afwezig of met maar beperkt aantal banden “vanwege de maartcontest”. Veel bekende grote stations zijn in de maart contest afwezig omdat heuvels en bergtoppen door sneeuwval nog niet te bereiken zijn. Op 9 en 6 cm was de activiteit laag met slechts 2 qso’s op elke band. Het aanbod was sowieso laag. Antennes gaan steeds minder onze kant op. Roepen op 23 heeft weinig zin. En maar één SM gezien op KST en 2x OZ. Oproepen op KST worden slecht beantwoord. Iedereen is wel ingelogd, maar is vaak niet fysiek aanwezig.

 

PA0FEI

De condities waren slecht deze keer, maar af en toe waren er wat openingen. Richting W en ZW alleen maar ruisbulten en een hoop QRM, met als gevolg geen G’s in het log. Richting ZO ging het daarentegen heel aardig, want er staan diverse QSO’s met JN49 in het log. Op 70 en 23 cm alleen ‘ter opluistering’ enige QSO’s gemaakt.

De apparatuur hield het niet helemaal uit, want een 12 volt 10 ampère voeding (gebouwd rond 1973) gaf problemen. Na dik 45 jaar zijn elcos kennelijk aan hun eind

Best 73 de Jelke PA0FEI