DXSpot.TV is verhuisd

Het bekende hulpprogramma DXSpot.TV is sinds enige tijd ondergebracht bij de website van de British Amateur Television Club (BATC). De link naar dit programma is nu:

https://dxspot.batc.org.uk/

De eerstvolgende ATV contest is die op 13 en 14 juni, dit is de gecombineerde VERON/IARU contest.

 

Uitslag Digital Dutch Activity Contest van april en mei 2020

De Uitslag

De uitslag van de Digital Dutch Activity Contest (DDAC) is gepubliceerd. Deze kunt op deze webpagina vinden. In hetzelfde overzicht staat onderaan in de kolom van de DDAC het bijgewerkte competitieoverzicht.

Ik hierbij wil alle deelnemers bedanken voor het insturen van het log. Het wordt zeer op prijs gesteld. Iedereen gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Bijzondere felicitaties aan de stations die de eerste plaats in een van de secties hebben bereikt.

Evaluatie Contest

Vrijwel alle verbindingen zijn in de mode FT8 gemaakt. Ik geef hierbij aan dat in de digitale contest alle digitale modi zijn toegestaan.

Het is goed te zien dat een groot aantal deelnemers hebben meegedaan. Dit is eigenlijk opmerkelijk voor een door-de-weekse activiteitscontest op de woensdagavond die 3 uur duurt. Dit toont aan dat de digitale modi populair zijn.

In de uitslagen is te zien dat een groot aantal (nederlandse) stations actief waren.  De activiteit op de band is duidelijk hoger en dat is een van de doelstellingen van een activiteitscontest.
Ook zijn er verbindingen gemaakt over mooie afstanden. In de mei 144 MHz contest waren er bv condities richting schotland. In de uitslag is dan ook regelmatig een GM station als best DX te zien.

Gedurende de contest was het druk op 144.174 en 432.174 MHz. Dat is enerzijds mooi, maar volgens de feedback van sommige deelnemers was het te druk omdat CQ roepende stations de ontvanger van andere dicht drukte. Daarom de volgende tips om onderlinge hinder te minimaliseren:

 • Roep CQ altijd in de 2e periode. FT8 heeft een 15 seconde sequence. De 1e periode loopt van 00:00 – 00:15, de 2e periode 00:15 – 00:30, de 1e periode 00:30 – 00:45, de 2e periode 00:45 – 00:00, enzovoorts.
 • Gebruik ook eens een alternatieve frequentie zoals 144.178 MHz. Dit is in het begin niet zo aantrekkelijk omdat niemand daarmee begint. Echter de activiteit spreiden over de band is wel een oplossing wanneer er veel drukte is op 1 “kanaal” is.

Op VHF bij CQ, Call 1st uit

Op VHF bij CQ, TX second aan

 

Controle logs

Na enkele aanpassingen is de contestrobot nu ook geschikt om de uitslag automatisch op te maken. In dit proces worden alle verbindingen in de logs met elkaar vergeleken. Het resultaat is dat een verbinding meetelt in de uitslag. Of het komt helaas ook voor dat een verbinding voor de uitslag niet meetelt.
Er zijn twee reden die eruit springen waarop een verbinding niet meetelt cq wordt afgekeurd voor de einduitslag. Na 4 contesten onstaat het volgende beeld:

 • 70x: Afgekeurd ivm uniek station. Een station dient in minimaal 2 logs voor te komen. Daarbij inbegrepen het tegenlog. (Artikel 9 DDAC Contestreglement) . Oplossing: Wanneer je een station werkt en je hebt het gevoel de enige te zijn, vraag dan of dit tegenstation ook zijn log instuurd. Of maak een andere deelnemer attent op dit station (via het dxcluster) zodat dit station ook door een andere deelnemer kan worden word gewerkt.
 • 21x: Er wordt door een deelnemer een verbinding geclaimed, maar in het log van het tegenstation komt de deelnemer niet voor.
 • 10x. Verkeerde locator.

Alle deelnemers ontvangen per email een errorlog. In dit errorlog staat de verbindingen die niet meetellen met de reden waarom.

Wanneer is de volgende DDAC?

De volgende DDAC is op woensdag 3 juni (144 MHz) en woensdag 10 juni ( 432 MHz).  De deelnemers ervaren het als een eenvoudige en laagdrempelige activiteitscontest.  Ook blijkt op 2m en 70cm meer mogelijk. Ook met een dipool antenne binnenshuis. De meeste stations gebruiken horizontaal gepolariseerde antennes.

Deelname is eenvoudig door het log te exporteren in ADIF formaat te te uploaden naar de contestrobot.

 

Uitslag Mei 2020 VHF en hoger contest

De Uitslag

De mei 2020 editie van de VERON VHF en hoger contest, gehouden in het weekend van 2 en 3 mei is weer achter de rug. De logs zijn gecontroleerd en de resultaten zijn hierbij gepubliceerd en te vinden op deze webpagina. Ook is op dezelfde pagina het competitieoverzicht bijgewerkt.

Alle deelnemers bedankt voor de deelname en het insturen van het log. Het wordt zeer op prijs gesteld.  Ook alle deelnemers gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Speciale felicitaties voor de stations die in een sectie de eerste plaats hebben behaald.

Deelnemers en stations actief

Terugkijkend op de contest was deze contest mede als gevolg van de corona maatregelen anders dan dat we waren gewend.  Het leek daardoor een contest te worden met een lage activiteit. Maar als ik het met de maart contest vergelijk was de activiteit over de hele linie een klein beetje hoger.  Zo zijn er in de mei contest door de deelnemers op alle banden in totaal 1563 verbindingen gemaakt met 675 verschillende stations in binnen en buitenland. In de maart contest was dit 1539 verbindingen met 575 verschillende stations.

We hebben 41 logs ontvangen van 22 deelnemers.  In de contest waren 117 nederlandse stations actief.  19% van de nederlandse stations die actief was heeft een log ingestuurd. Ik heb nog steeds de wens dat dit percentage hoger wordt.
Er waren 1832 checklogs beschikbaar voor de cross check procedure. Dit resulteerde erin dat ruim 60% van alle geclaimde verbindingen is gecontroleerd met een tegenlog.  Er zijn 1563 verbindingen gemaakt en 78 verbindingen zijn in de cross check procedure afgekeurd. Dit is afgerond 5%.  De stations waarvan verbindingen zijn afgekeurd hebben een errorlog gekregen.

Opvallende zaken

 • In het reglement is in het verleden een regel opgenomen met als doel het aantal deelnemers in de sectie B te verhogen. Individuele stations vanaf verschillende locaties kunnen samen een groep vormen alsof het een multi operator station is actief op meerdere banden. De punten van deze stations worden opgeteld onder een groepsnaam in de sectie B. De regel kwam enkele van ons een uitkomst als het erom ging de competitie voort te zetten. Hiervan is door PI4Z en PI4GN gebruik gemaakt. In de uitslag is te zien welke individuele stations actief waren.
 • Een laag kilometer gemiddelde per QSO. De mei contest heeft het laagste gemiddelde sinds 1998.  In een eerder bericht is hievan al melding van gemaakt. Er zijn verschillende theorieen die varieeren van minder stations op hage punten, minder vliegtuig scatter door minder vliegtuig verkeer en invloed op inversielagen door lagere lucht vervuiling. Het bericht is hier te lezen.
 • Ondanks het lage kilometer gemiddelde is er weer mooie DX gewerkt. 144 MHz: PA0WMX met OE1W (JN77TX) 790km, 432 MHz: PA2V met SM6VTZ (JO58UJ) 780 km, 1296 MHz: PA0T met OE5D (JN68PD) 720 km, 2320 MHz PA0S met M0GHZ (IO81VK) 463 km en 10 GHz: PA0S met G4ODA (IO92WS) 325km.
 • PA5Y is als nieuwkomer in de sectie D op 23cm op de eerste plaats geeindigd en heeft ook de 1000 competitiepunten binnengehaald. Normaal gaan deze competitiepunten meestal naar de grotere multi operator een stations in de sectie B, maar het bijzondere is deze keer gaan naar een station in de sectie D. Wat het helemaal bijzonder maakt is dat PA5Y een enkel yagi station is. Een foto van zijn antenne opstelling staat hieronder. In de contestwereld gaat het verhaal dat je om de contest te winnen op 23  en 13 minimaal een 1.5 m of 2m schotel moet hebben. PA5Y bewijst het tegendeel! Dit zal de oude discussie wel weer nieuw leven in blazen…

 

PA5Y-PA1296-70-6 23cm Antenna

In de top de 23cm antenne van PA5Y. Het is een PA1296-70-6 Antenne.

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron juni 2020

In de rubriek twee artikelen uit andere tijdschriften.

Om te beginnen uit QST een bespreking van de Yaesu FT-3DR dual-band analoge FM en digitale C4FM portofoon door Don Wall W1ZFG. Deze opvolger van de FT-2DR  heeft nu een ‘touchscreen ‘kleurenscherm en biedt bluetooth functionaliteit.
De A-band breedbandontvanger bestrijkt het gebied van 500 kHz toto 999 MHz in elf banden, de B-band ontvanger van 108 tot 550 MHz in zes banden. Het zendvermogen is instelbaar in vier stappen van 300 mW tot 5W. In het display worden o.a. het geheugenkanaal of VFO frequentie, de mode (FM of digitaal) en de signaalsterkte weergegeven.
Bij gebruik in de C4FM digitale mode vinden we daar ook de RX en TX nummers in de Group Monitor functies. Automatische Mode Selectie (AMS)  zorgt ervoor dat de portofoon automatisch omschakelt van FM naar C4FM, afhankelijk van de modulatie van het tegenstation.
Er is ruimte voor een micro-SD geheugenkaart, waar verzonden en ontvangen audio kan worden opgeslagen.
De portofoon heeft een aantal bijzondere functies. Een GPS ontvanger is ingebouwd en bij ontvangst van een APRS signaal wordt de richting, de afstand en de snelheid getoond. APRS werkt alleen in de B-band. De Group Monitor (GM) functie zorgt ervoor dat communicatie in de C4FM mode beperkt blijft tot leden van een groep, wanneer die over dezelfde groups-ID beschikken. Verder is de WIRES-X functie beschikbaar, waarmee je via een naburige WIRES-X node via Internet contact kunt maken met iedereen die zich in een ‘room’ bevindt.

Als tweede bijdrage een artikel uit FunkAmateur waarin een eenvoudig te bouwen antenne voor 2m en 70cm wordt beschreven, opgebouwd met materialen die in de meeste bouwmarkten zijn te vinden. Jürgen Carow DF3OL was na een verhuizing beperkt in zijn antennemogelijkheden en zocht een onopvallende antenne voor 2m en 70cm om zijn clubstation toch te kunnen werken. Hij vond een ontwerp van LA3AKA, een combi antenne die slecht 1 m hoog is en nauwelijks plaats inneemt. De antenne gaat uit van een verticale dipool voor 2m waar aan de voorkant en aan de achterkant twee extra elementen worden aangebracht om op 70cm ui t te komen. Dat doet denken aan een opengeknipte mouw, in het Engels dus “Open Sleeve”.
De antenne wordt op één punt gevoed en is opgebouwd uit aluminium staf materiaal van 4mm.
Jürgen beschrijft de constructie in detail. De antenne elementen worden zijdelings door gaten in een elektra installatiedoos geschoven. In het deksel wordt een BNC connector gemonteerd. Verder is er alleen een stukje coax en een ferriet ringkern nodig. De antenne heeft  een versterking van ongeveer 2 dBi op 2m en 5 dBi op 70cm, de antenne is al ruim twee jaar naar volle tevredenheid in gebruik.

Laag aantal kilometers per verbinding in mei contest 2020

Meerdere deelnemers van de 144 MHz en hoger contest op 2 en 3 mei is het opgevallen dat het gemiddeld aantal kilometers per verbinding een stuk lager was dan anders. Het idee is dat de oorzaken gezocht moeten in de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.
Ik ben in de database gedoken of dat ook in de contest statistieken terug te vinden is. Hieronder een aantal grafieken voor 144 MHz van de mei contesten waarin de verdeling van het aantal kilometers is te zien. In de selectie van de gegevens zijn alleen stations meegenomen die vanuit nederland actief waren.

Gemiddeld aantal kilometers per verbinding per jaar

Hieronder een grafiek met voor de mei contest het gemiddeld aan kilometers op 144 MHz. Deze grafiek kijkt terug tot het jaar 1998. Duidelijk is te zien dat mei 2020 in de laatste 20 jaar het laagste gemiddeld aantal kilometers per qso heeft.

 

Verdeling aantal qso’s over de afstand

Hieronder voor de mei contesten 2018, 2019 en 2020 de verdeling van de aantal verbindingen over de afstand. Duidelijk is te zien dat in mei 2020 de verdeling duidelijk anders is dan de twee mei contesten in de jaren daarvoor.  In mei 2020 valt het aantal gemaakte  verbindingen rondom 500 km range veel lager uit.

 

Oorzaken

Over de oorzaak zijn de volgende gedachten.

 • In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus waren de grotere multi operator stations niet qrv. Dit zijn ook vaak de stations die hoge punten opzoeken.
 • Er was duidelijk minder vliegverkeer. Veel verbindingen in de range 350 tot 900 km verlopen via reflectie tegen vliegtuigen. Er is normaal altijd een bepaald volume vliegverkeer. Echter afgelopen contest was dat aanzienlijk minder.

 

Kijk ook naar de contestrobot en selecteer VERON VHF en hoger contest 2/3 mei 2020.

Dit kan nog wel een interessante discussie zijn. Schrijf hieronder je reactie.

In tucnak kan je zien waar het reflectiepunt zich bevind voor de meeste kans op een vliegtuig reflectie

Uitbreiding 50 MHz band in Duitsland

Op de website van de DARC is onder mededelingen te lezen dat er in Duitsland met onmiddelijke ingang een nieuwe regeling van kracht is voor de 50 MHz band. De mogelijkheden zijn hierin aanzienlijk uitgebreid.

De Bundesnetzagentur heeft met onmiddelijke ingang een voorlopige regeling getroffen tot 31-12-2020 voor het gebruik van de 50 MHz band in Duitsland. Dit is tot het moment waarop vermoedelijk de definitieve regeling in werking zal treden.

De regeling houdt het volgende in:

 • frequentiebereik 50.000 MHz – 52.000 MHz, secundair;
 • Max. Bandbreedte 12 kHz;
 • Transmissietypen: alle;
 • Antennepolarisatie: horizontaal;
 • Contesten: toegestaan.

Naast de -op basis van het resultaat van de WRC19 – uitbreiding van het  frequentiebereik van 50 tot 52 MHz, is ook aan aanzienlijk uitbreiding van de vermogenslimieten doorgevoerd.

In het banddeel 50.000-50.400 MHz mogen houders van een klasse A licentie uitzenden met een maximum van 750 W PEP. De houders van een E-licentie met maximaal 100 W PEP.

In de overige bandelen geldt de beperking tot 25 W PEP  voor alle licentieklassen.

 

 

Nieuw Baken PI7RMD 2320.895 MHz

PI7RMD

We kregen bericht van Jac, PE1KXH bakenbeheerder, dat het 13cm baken PI7RMD weer operationeel is.  PI7RMD was jaren geleden ook operationeel. De frequentie is nu nieuw en is binnen de IARU-R1 gecoordineerd.

Frequentie (MHz) Callsign Locator Mode
2320.895 PI7RMD JO31AD A1A

Het baken staat in de kerk van Melick. De uitgangsvermogen is 1 Watt in een doppelquad antenne met een azimuth van 220 graden.

De opbouw is recht toe recht aan. DF9LN TCXO gevolgd door een bufferamp bfq135 met PIN switch. Dan een GALI power MMIC buffer amp, regelbare CAI 75 ohm verzwakker, low pass op 100MHz. Dan volgt een DD9DU LO multiplier X 24 met een kamfilter. Dan wordt het signaal verstrekt tot 1w met een VNA25, mgf0904 een al laatste een mgf0905 ON1BPS eindtrap rustig ingesteld. Tot slot een isolator en de antenne.

15 jaar geleden is het baken gebouwd en dezelfde logica wordt weer voor de callgever wordt gebruikt. De morse text is geprogrammeerd in een eprom met TTL logica. Verder bestaat de mogelijkheid met DTMF de zender op afstand aan of uit te zetten met porto. Dit voor eventuele primaire 13 cm gebruikers voorang te geven bij evenementen.

Ontvangsrapporten graag melden aan de beheerder of melden op het dxcluster.

PI7RMD Antenna

 

Wanneer u zelf een baken experiment zou willen uitvoeren staat op de website van de VHF commissie hierover hier informatie.

 

13 cm WebSDR

Ondanks dat de antenne van PI7RMD richting zuid staat is dit baken prima te horen 52 km ten noorden, op de 13cm WebSDR in Eindhoven. De 13 cm WebSDR is via internet te bereiken op het volgende adres:
http://websdr.pi6ehv.ampr.org:8901

Het is de moeite waard om regelmatig op de 13cm websdr te luisteren. Zo is daar vrijwel elke dag het baken GB3MHZ over een afstand van 280 km te horen. Er zijn regelmatig in de avond leuke condities waardoor er verre stations of bakens zijn te horen. Ook leerzaam en handig voor experimenten is om te proberen je eigen 13cm signaal terug te beluisteren via de WebSDR.

13 cm

De 13cm band is een amateurband die we delen met primaire gebruikers. Het is een mooi voorbeeld van modern overheidsbeleid waarin meerdere gebruikers gebruik maken van hetzelfde stuk spectrum. Dit beleid is gericht op Sharen. Het kan voorkomen dat er op 13cm in een gebied een zendbeperking geldt omdat de frequentie in gebruik is door de primaire gebruiker. Deze informatie wordt gepubliceerd op de website van het Agentschap Telecom.

De Nederlandse toewijzing voor de 13cm band loopt van 2320 – 2400 MHz Amateur Dienst en 2400 – 2450 MHz Amateur satelliet Dienst

Voor SSB/CW DX verkeer is tussen 2320.000 – 2320.400. De bakenband loopt van 2320.800 – 2321.000. De rest van de band wordt voor andere experimenten gebruikt waarbij de belangrijkste ATV is.
Het 13cm bandplan is hier te vinden.