Uitslag VHF en hoger mei contest en de DAC gepubliceerd

De uitslag van de VERON VHF en hoger contest mei 2019 is gepubliceerd. De feliciaties aan iedereen met het behaalde resultaat en in het bijzonder natuurlijk aan de winnaars van de secties. Ook de uitslag voor de competitie is bijgewerkt.

De uitslag van de alle activiteitscontesten, DAC die in mei zijn gehouden zijn ook gepubliceerd. Het competitie overzicht voor de DAC is ook bijgewerkt.

Alle uitslagen zijn te vinden op deze webpagina.

IARU/VERON 50 en 70 MHz contest op 15 en 16 juni 2019

Hierbij nodig ik iedereen uit om deel te nemen aan de VERON 50 en 70MHz contest. De contest start op 2019-06-15 14:00 UTC en eindigt op 2019-06-16 14:00u. Gelijktijdig wordt in heel region 1 de IARU 50 en 70MHz gehouden. Dit staat garant voor voldoende activiteit.

 

Contestregels
Voor een verbinding dient uitgewisseld te worden de beide roepnamen, QTH locator van 6 tekens, RST rapport en een volgnr te beginnen met 001. De afstand in kilometers tussen de twee stations is het aantal behaalde punten voor een verbinding. Voor de einduitslag worden per deelnemer van alle verbindingen de kilometers opgeteld.
Deze contest is het eerste deel van de VERON 50/70MHz competitie. Deel twee van deze competitie wordt gehouden in het weekend van 2019-07-06.

Het volledige reglement van de contest staat hier. De regels van de IARU staan hier.

 

Deelname
Deelnemen kan eenvoudig door het EDI log in VHFREG1 formaat te uploaden naar de contestrobot. De contestrobot staat op deze website. De ontvangen logs worden door de nationale contestmanager doorgestuurd naar de IARU.

 

Digitale mode
Het is in de 50/70MHz contest toegestaan om verbindingen te maken in digitale mode zoals FT8, MSK144, JT6M etc. Er wordt geen verschil gemaakt met SSB/CW voor wat betreft de uit te wisselen gegevens. Dus ook in de digitale mode uitwisselen zoals bij SSB/CW: beiden roepnamen, QTH locator van 6 tekens, RST rapport en volgnummer. Deze verbindingen dienen in het EDI log te worden gekenmerkt met mode_code “7”.
Nu was deze eis vorig jaar niet de realiseren omdat de digitale modes door de beperkte bericht omvang daarvoor niet geschikt waren. Behalve bij meteorscatter modes zoals JT6M, FSK441 kon het wel. Echter sinds begin dit jaar hebben programma’s zoals WSJT-X of MSHV met het populaire FT8 wel deze mogelijkheid. We verwachten daardoor extra contestactiviteit.

Voorbeeld van het verloop van een FT8 contest qso:

NR Bericht Toelichting
1 CQ TEST PA3XYZ JO21 PA3XYX zendt CQ contest
2 PA3XYZ 9H1PQR JM75 9H1PQR zendt en roept PA3XYZ aan
3 9H1PQR 590001 JO21QK PA3XYZ zendt en komt retour met rapport volgnummer en locator
4 PA3XYZ R 550003 JM75MM 9H1PQR zendt en bevestigt de ontvangst middels de “R” en geeft nu zijn rapport, volgnummer en locator.
5 9H1PQR PA3XYZ RR73 PA3XYZ zendt en bevestigd de ontvangst middels de “R” en bedankt 9H1PQR.
6 PA3XYZ 9H1PQR 73 9H1PQR zendt en bedankt PA3XYZ.
7 CQ TEST PA3XYZ JO21 PA3XYX zendt CQ contest.

 

Duitse stations mogen contesten op 6m
In Duitsland gelden er beperkingen om op 6m te mogen uitzenden. Een van de beperkingen was dat duitse statons niet mogen contesten op 6 m. Deze beperking is dit jaar opgeheven. In de frequentieband 50.08 – 51 MHz en in de periode mei tot september is het voor duitse stations nu toegestaan om mee te doen met contesten. Er zal dus verhoogde activiteit ten oosten van ons te verwachten zijn.

 

Ik wens iedereen heel veel contestplezier en hoop dat er heel veel E-skip propagatie zal zijn. Ik wil tevens iedereen oproepen om zijn log in te sturen, ook zijn het maar een paar verbindingen. Laat zien dat de 50 en 70 MHz band leeft.

 

73 Rob PE1ITR

VERON VHF Contestmanager

Velddag contest op 1 en 2 juni 2019

Komend weekend wordt de velddag contest gehouden. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen. Voorwaarde om in de uitslag te komen is dat het station los van het vaste electriciteitsnet moet werken.

Deze contest start zaterdag om 14:00 UTC en eindigt zondag 14:00 UTC en zal plaatsvinden op alle banden vanaf 50MHz. Er zijn geen secties.
Voor een verbindingen worden uitgewisseld de beide roepnamen, RST rapport, volgnummer en de QTH locator (bv 59 001 JO21WF).

Deelname kan eenvoudig door het log met de verbindingen in VHFREG1 EDI formaat te uploaden naar de contestrobot.

In de landen om ons heen worden gelijktijd ook contesten georganiseerd waardoor er voldoende activiteit zal zijn. Ik noem bijvoorbeeld de Championnat de France THF op de banden 144MHz tot 47 GHz. Of de DARC Mikrowellenwettbewerb op de Bänder: 1,2 GHz bis >300 GHz.

144 MHz en hoger contest op 4 en 5 mei

Op 4 en 5 mei 2019 wordt de 144 MHz en hoger ssb/cw contest gehouden. De contest start op zaterdag 14:00 UTC en zal eindigen op zondag 14:00 UTC. Weer een mooie gelegenheid om je station te testen en er zal voldoende activiteit zijn. In alle omliggende landen wordt dezelfde contest gehouden op de banden 144MHz, 432MHz, 1296MHz, 2320MHz, 3400MHz, 5760MHz, 10368MHz, 24048MHz etc…

Voor een verbinding dien je met het tegenstation uit te wisselen: het RST raport, een volgnummer te beginnen met 001 en de QTH maidenhead locator.
Heb je een paar verbindingen gemaakt en wil je ook deelnemen in de uitslag dan kan dat daar het log in te sturen bij de contestrobot. De contestrobot staat op deze webpagina.

Uitslag Activiteitscontesten bijgewerkt tot maart 2019

De uitslag van de activiteitscontesten op de dinsdag en donderdagavonden is zojuist bijgewerkt tot en met maart 2019. Ook de stand is bijgewerkt. De uitslagen staan op deze pagina.

Er blijken enkele stations die tijdens de DAC in een digitale mode verbindingen maken al dan niet in combinatie met meteorscatter. Het gaat om modes zoals FSK441, MSK144, FT8, JT65 enzovoorts.. Dit is in de activiteitscontesten toegestaan. Wel graag in het log deze verbindingen aanleveren met mode_code “7”. Waar dit niet duidelijk of een vermoeden bestaat, zal ik dat bij de deelnemer navragen en in het log aanpassen. Op deze manier krijgen we inzicht hoeveel dat nu voorkomt.

In het EDI log ziet een QSO record er dan zo uit:
190205;1813;PE1ITR;7;26;002;27;080;;JO21QK;522;;N;N;

In het VHF Handbook is afgesproken dat de volgende mode codes in het EDI log gebruikt moeten worden. De meeste contestprogramma regelen dit standaard bij het exporteren, maar voor digitale modi niet. In de meeste gevallen staat mode code 1 of 2 en dat is prima. In dat geval digitale mode dan graag in het bestand handmatig aanpassen.

Mode code TX mode RX mode
1 SSB SSB
2 CW CW
3 SSB CW
4 CW SSB
5 AM AM
6 FM FM
7 MGM * MGM *
8 SSTV SSTV
9 ATV ATV

*) MGM = Machine Generated Mode (=Digitale Mode)

Stations die gebruik hebben gemaakt van een digitale mode krijgen in de uitslag een kenmerk. Er is vooralsnog nog geen aparte sectie gepland, maar als na dit jaar blijkt dat het beter is zullen dat zeker overwegen. Tot nu toe blijken digitale modi in een contest nog niet echt een voordeel voor de punten. Het genereert wel weer extra activiteit en dat is prima voor een activiteitscontest.

73 Rob PE1ITR
VHF Contestmanager

Uitslag VHF en hoger maart contest 2019 bekend.

De uitslag van de maart contest is gepubliceerd en is op deze pagina te vinden. Iedere deelnemer gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

Na de eerste wedstrijd is ook de tussenstand voor de competitie bekend. Als we naar de competitie kijken gaat in de Sectie A PA4VHF aan de leiding op korte afstand gevolgd door PA0WMX. In de sectie B staat PI4GN eenzaam aan kop. Iets meer tegengewicht voor PI4GN zou wel mogen om de competitie interessanter te maken. Op de tweede en derde plek gevolgd door respectievelijk PE1MMP en PI4Z. Daar kan nog wat gaan gebeuren. In de sectie C gaat PH4X aan de leiding met op zeer korte afstand gevolgd door PE1EWR.
In de sectie D staat PA3AWJ op kop gevolgd door PA0S en PA0JUS. In de sectie N staat PD3OES. In de sectie N nog slechts 1 deelnemer dus van competitie is hier nog geen sprake. In deze sectie ook graag meer deelnemende stations. Het volledige competitieoverzicht is op de uitslagen pagina te vinden.

De volgende contest voor de competitie staat gepland in het 1e volle weekend van mei. Deze contest start op zaterdag 4 mei 2019 om 14:00u UTC en stopt op zondag 5 mei 2019 14:00u UTC.
In een contest is er verhoogde activiteit op onze vhf, uhf en shf banden. En het is ook een goed moment om je apparatuur uit te proberen.
En er is ook kans op een leuke prijs. In 2018 hebben de deelnemers een certificaat gekregen die op een van de bovenste drie plaatsen zijn geeindigd. De deelnemers op de eerste plaats hebben bovendien een koffiemok gekregen. Voor 2019 ook weer een leuke prijs. Dus doe mee!
Deelname is eenvoudig en kan door je log in te sturen. Op deze pagina meer informatie.

Uitslag ATV contest maart beschikbaar

De uitslag is te vinden onder Contesten –> Contest uitslagen

PE1EZU voert de competitie deze maand aan en heeft een nieuwe band ontgonnen: de 76 GHz band.

Proficiat!

En nu: wie gaat hem uitdagen?

 

Uitnodiging contest seizoen 2019

Hierbij de uitnodiging voor iedereen om mee te doen met de VHF en hoger radio wedstrijden seizoen 2019. De eerste contest begint zaterdag 2 maart 2019 om 14:00u UTC en wordt gedurende 24 uur gehouden op de banden 2m, 70cm, 23cm, 13cm, 9cm, 6cm, 3cm, 1.5cm etc. Dit zal dan ook de eerste wedstrijd zijn in de VERON competitie. Weer een mooie gelegenheid om je spullen uit te proberen want er zal dan weer veel activiteit zijn.
Er geldt voor 2019 een nieuw wedstrijd reglement dat hier kan worden gedownload: Reglement VERON Contest VHF-en-hoger V2019

Het reglement is ten opzichte van 2018 op twee punten aangepast:
– Deelname van de contest kan als het log in electronisch wordt aanleverd via de contestrobot. Het log dient in VHFREG1 EDI bestandsformaat voor de uiterlijke inleverdatum te zijn aangeleverd bij de contestrobot.
– Doorsturen van de logs naar de IARU contesten zal door de contestmanager worden gedaan. Deelnemers hoeven dit niet meer zelf te doen.

Voor de rest is het reglement hetzelfde als vorig jaar.

 

Veel contestplezier gewenst en tot werkens,

73 Rob Hardenberg, PE1ITR

VERON VHF contestmanager

De winnaars en terugkijkend op contest seizoen 2018

Om te beginnen de uitslag. De stations van elke sectie die nummer 1 zijn geworden zullen een leuke prijs ontvangen. De eerste drie stations van elke sectie zullen daarnaast een certificaat ontvangen.  Alle deelnemers gefeliciteerd met het behaalde resultaat! In het bijzonder felicitaties voor de stations die op de eerste plaats zijn geeindigd! De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 23 maart 2019 tijdens de VHF dag te Apeldoorn. Zie de uitnodiging elders op deze website. Ik zou het leuk vinden om de deelnemers van de contesten daar te mogen ontmoeten.

De volledige uitslag van 2018 is op deze pagina te zien. Hieronder per contestcompetitie een overzicht van de stations per sectie die zijn geeindigd op de 1e, 2e en 3e plaats:

 

Competitie VHF en hoger contest in Maart, Mei, Juli, September en Oktober

Nr Sectie A Nr Sectie B Nr Sectie C Nr Sectie D Nr Sectie N
1 PA0WMX 1 PI4GN 1 PE1EWR 1 PA0S 1 PD4R
2 PA5Y 2 PI4Z 2 PH4X 2 PA0JUS 2 PD1B
3 PA4VHF 3 PE1MMP 3 PA3CGJ 3 PA3AWJ 3 PA2S

 

50 en 70 MHz Dee1 1 in juni en deel 2 in juli

Nr MO Nr SO
1 1 PI4MAX
2 2 PC7M
3 3 PE1EWR

Geen deelnemers in de MO sectie

 

DAC elk maand

  50 MHz   70 MHz   144 MHz   432 MHz   1.3 GHz   Microgolf
Nr Nr Nr QRO Nr QRO Nr QRO Nr QRO
1 PA5Y 1 PA5Y 1 PA1T 1 PA5Y 1 PA0S 1 PA0S
2 PA5WT 2 PA4VHF 2 PA0WMX 2 PE1EWR 2 PA5Y 2 PE1EWR
3 PA0O 3 PE1EWR 3 PE1EWR 3 PG5V 3 PA0O 3 PA0T
Nr QRP Nr QRP Nr QRP Nr QRP
1 PH4X 1 PH4X 1 PH4X 1
2 2 PA0FEI 2 PA0FEI 2
3 3 PD4R 3 3

 

Zomercontest Augustus

Nr Sectie A Nr Sectie C Nr Sectie N
1 PA4VHF 1 PE1EWR 1 PD4R
2 2 PA0FEI 2 PA0FEI
3 3 3

 

144 MHz CW Marconie Memorial November

Nr MO Nr SO
1 PI4MAX 1 PA4VHF
2 2 PA5KT
3 3 PA0FEI

 

Velddag Juni

Nr 50 MHz Nr 70 MHz Nr 144 MHz Nr 432 MHz Nr 1.3 GHz Nr 10 GHz
1 PA0O 1 PA7TT/P 1 PA1TK/P 1 PA7TT/P 1 PA0T 1 PA0T
2 PI4VPO/P 2 PA3HFJ/P 2 PA7TT/P 2 2 2
3 PA7TT/P 3 3 PA3HFJ/P 3 3 3

 

Terugkijkend op 2018
Er zijn in 2018 in totaal 82 contesten georganiseerd. Er zijn 609 logs ontvangen en er waren in totaal 78 unieke stations die aan een of meer contesten hebben meegedaan.
Over de laatste 4 jaren is een stijgende lijn te zien in de ontwikkeling van het aantal deelnemers. De aantallen zoals we die in de jaren 80 en 90 hadden zullen we niet halen, maar duidelijk is dat het contesten weer in de lift zit. Het is zaak deze stijgende lijn vast te houden en het wordt natuurlijk nog mooier als nieuwe stations ook meedoen. Er zijn deelnemers die de beste willen worden, maar een contest is ook de gelegenheid om je zender of ontvangsysteem uit te proberen. Ook al heb je maar een paar verbindingen gemaakt het heeft altijd zin je log in te sturen. Bijgaande twee grafieken waarin de ontwikkeling over de laatste 4 jaren is te zien.

 

In 2018 zijn ook mooie verbindingen gemaakt. Hieronder de top 3 afstanden per band.

Top 3 DX Nr Datum Call Loc Call Loc Afstand (km)
144 MHz 1 2018-09-01 17:58 PA1T JO33JF EA1AAE IN81SS 1449
2 2018-09-02 10:02 PA1T JO33JF ED2C IN82FQ 1400
3 2018-09-01 20:33 PA1T JO33JF EE2R IN83FD 1355
432 MHz 1 2018-10-09 18:49 PA1TK JO22IJ RA2FX KO04GR 1075
2 2018-07-08 05:13 PA5KM JO33WM OK2C JN99AJ 1030
3 2018-03-04 07:18 PI4GN JO33II OM3KII JN88UU 916
1.3 GHz 1 2018-05-05 14:31 PI4GN JO33II OM3KII JN88UU 916
2 2018-07-08 03:47 PI4GN JO33II OM3KII JN88UU 916
3 2018-10-07 07:58 PA0O JO33II OM3KII JN88UU 916
2.3 GHz 1 2018-10-23 18:20 PE9GHZ JO11WM SM7ECM JO65NQ 766
2 2018-02-27 21:58 PA0S JO21FW SM7ECM JO65NQ 705
3 2018-04-24 19:49 PA0S JO21FW SM7ECM JO65NQ 705
3.4 GHz 1 2018-10-06 14:15 PI4GN JO33II OK1YA JN79IO 693
2 2018-07-07 14:31 PI4GN JO33II OK1YA JN79IO 693
3 2018-05-05 17:13 PI4GN JO33II DL3IAE JN49DG 468
5.7 GHz 1 2018-10-07 08:47 PI4GN JO33II OK1YA JN79IO 693
2 2018-07-08 09:15 PI4GN JO33II OK1YA JN79IO 693
3 2018-05-06 10:04 PI4GN JO33II DL3IAE JN49DG 468
10 GHz 1 2018-07-08 04:43 PA0S JO21FW OK2A JO60JJ 605
2 2018-07-08 06:21 PA3AWJ JO21GW OK2A JO60JJ 600
3 2018-10-07 07:50 PI4GN JO33II F6DKW JN18CS 599
24 GHz 1 2018-10-07 09:14 PI4GN JO33II PA0BAT JO31FX 154
2 2018-07-07 16:59 PI4GN JO33II PA0BAT JO31FX 154
3 2018-07-07 15:36 PI4GN JO33II DF0MU JO32PC 145
50 MHz 1 2018-06-03 11:48 PA0O JO33HG KP4EIT FK68SI 7264
2 2018-06-03 11:34 PA0O JO33HG NP2J FK77QR 7197
3 2018-06-03 11:32 PI4VPO/P JO21BV KP4EIT FK68SI 7088
70 MHz 1 2018-06-03 10:32 PA7TT/P JO33GB 9H1TX JM75FU 2012
2 2018-06-03 09:57 PA7TT/P JO33GB 9H1SN JM75GV 2009
3 2018-06-03 10:01 PA7TT/P JO33GB 9H1AV JM75GV 2009

 

 

Organisatorisch
In april 2018 heb ik de functie VERON VHF contestmanager overgenomen. Het is leuk om te doen. Naast de verwerking van de logs en het publiceren van de uitslagen is in 2018 veel energie gestoken in de ontwikkeling van de contestrobot. De logs worden verzameld met de contestrobot en voorziet in de behoefte om meteen na de contest de ruwe resultaten naar de deelnemers terug te koppelen in overzichten. De meeste enegie is gestoken in de cross check van de logs. Dit is nu voledig geautomatiseerd. Daartoe worden ook logs uit het buitenland verzameld en in de robot ingeladen. De uitnodiging voor deelname aan een contest en uitslagen worden op de vhf-uhf website gepubliceerd. De deelnemers krijgen individueel een errorlog met de verbindingen die zijn afgekeurd die voor eigen evaluatie doeleinden kan worden gebruikt. Ook zijn aanpassingen doorgevoerd ivm met de .. wetgeving die per 25 mei 2018 is ingegaan.
In 2019 zal de contestrobot verder worden ontwikkeld. Ook zal energie gestoken worden in de samenwerking met de contestmanagers bij onze buitenslandse zuster organisaties. De IARU contestrobot die belangrijk is voor de buitenlandse logs is een zorgpunt en is ook actiepunt vor 2019. Een van de redenen voor mij om in april 2019 naar de IARU R1 interim conferentie in Wenen te gaan.

In 2018 zijn een tweetal experimenten gehouden die zouden moeten leiden tot aanpassing van de contestreglementen. De eerste is het experiment met een 6 uur sectie. Buiten 1 deelnemer is er verder geen belangstelling voor geweest. Dus de 6 uurs sectie zal in 2019 niet meer terugkeren. Het tweede experiment was de invoering van de 23cm band in de augustus zomercontest. Ook hier is slechts 1 log ontvangen. Voor 2019 zal deze sectie nog bestaan, maar als de belangstelling voor deze sectie mager blijft wordt deze in 2020 verdwijnen.

In 2019 zullen de contestregelementen voor alle contesten hetzelfde zijn als in 2018. Er is discussie over de sectie verdeling in de DAC. Ik ben er zelf ook niet gelukkig mee omdat blijkt dat bijna niemand meedoet in de qrp sectie. Terwijl in de hogere sectie er een ongelijkheid blijkt tussen de gewone en de super contest stations. Mijn idee is niet meer secties te maken maar de bestaande anders te verdelen. Ideeen zijn welkom zodat we dat voor 2020 kunnen aanpassen. Suggesties hiervoor zijn welkom.

Succes in 2019.

73 Rob PE1ITR
VERON VHF contestmanager

Dutch Activity Contest 2018 en 2019

De uitslag van Dutch Activity Contest (DAC) 2018 is gepubliceerd op deze webpagina. Ik wil iedereen bedanken voor de deelname en in het bijzonder felicitaties aan de winnaars in de einduitslag. Een feestelijke prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de VHF-dag op zaterdag 23 maart 2019.

Bij deze ook de uitnodiging om mee te doen aan de DAC 2019. De eerste activiteitswedstrijd van de serie zal dit jaar op 144 MHz worden gehouden en wel op dinsdagavond op 1 januari 2019!
Een overzicht van de wedstrijdregels en de tijdstippen voor 2019 staan op deze webpagina. Deelname aan een van de contesten kan eenvoudig door het electronisch log voor uiterlijke inzenddatum te uploaden naar de contestrobot.

De DAC is een leuke contest om in een paar uur tijd op de dinsdag of donderdagavond veel verbindingen op VHF en hoger te maken of gewoon met een paar verbindingen je apparatuur te testen. In de omliggende landen wordt op dezelfde banden en op ongeveer dezelfde tijdstippen soortgelijke activiteit contesten gehouden en dit staat garant vor voledoende activiteit. Ik noem bijvoorbeeld de Nordic Activity Contest, UKAC, Soirée d’activité THF enzovoorts.

Ik zie uw log graag tegemoet.

73 Rob PE1ITR
VERON VHF Contestmanager.