Uitnodiging contest seizoen 2019

Hierbij de uitnodiging voor iedereen om mee te doen met de VHF en hoger radio wedstrijden seizoen 2019. De eerste contest begint zaterdag 2 maart 2019 om 14:00u UTC en wordt gedurende 24 uur gehouden op de banden 2m, 70cm, 23cm, 13cm, 9cm, 6cm, 3cm, 1.5cm etc. Dit zal dan ook de eerste wedstrijd zijn in de VERON competitie. Weer een mooie gelegenheid om je spullen uit te proberen want er zal dan weer veel activiteit zijn.
Er geldt voor 2019 een nieuw wedstrijd reglement dat hier kan worden gedownload: Reglement VERON Contest VHF-en-hoger V2019

Het reglement is ten opzichte van 2018 op twee punten aangepast:
– Deelname van de contest kan als het log in electronisch wordt aanleverd via de contestrobot. Het log dient in VHFREG1 EDI bestandsformaat voor de uiterlijke inleverdatum te zijn aangeleverd bij de contestrobot.
– Doorsturen van de logs naar de IARU contesten zal door de contestmanager worden gedaan. Deelnemers hoeven dit niet meer zelf te doen.

Voor de rest is het reglement hetzelfde als vorig jaar.

 

Veel contestplezier gewenst en tot werkens,

73 Rob Hardenberg, PE1ITR

VERON VHF contestmanager

De winnaars en terugkijkend op contest seizoen 2018

Om te beginnen de uitslag. De stations van elke sectie die nummer 1 zijn geworden zullen een leuke prijs ontvangen. De eerste drie stations van elke sectie zullen daarnaast een certificaat ontvangen.  Alle deelnemers gefeliciteerd met het behaalde resultaat! In het bijzonder felicitaties voor de stations die op de eerste plaats zijn geeindigd! De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 23 maart 2019 tijdens de VHF dag te Apeldoorn. Zie de uitnodiging elders op deze website. Ik zou het leuk vinden om de deelnemers van de contesten daar te mogen ontmoeten.

De volledige uitslag van 2018 is op deze pagina te zien. Hieronder per contestcompetitie een overzicht van de stations per sectie die zijn geeindigd op de 1e, 2e en 3e plaats:

 

Competitie VHF en hoger contest in Maart, Mei, Juli, September en Oktober

Nr Sectie A Nr Sectie B Nr Sectie C Nr Sectie D Nr Sectie N
1 PA0WMX 1 PI4GN 1 PE1EWR 1 PA0S 1 PD4R
2 PA5Y 2 PI4Z 2 PH4X 2 PA0JUS 2 PD1B
3 PA4VHF 3 PE1MMP 3 PA3CGJ 3 PA3AWJ 3 PA2S

 

50 en 70 MHz Dee1 1 in juni en deel 2 in juli

Nr MO Nr SO
1 1 PI4MAX
2 2 PC7M
3 3 PE1EWR

Geen deelnemers in de MO sectie

 

DAC elk maand

  50 MHz   70 MHz   144 MHz   432 MHz   1.3 GHz   Microgolf
Nr Nr Nr QRO Nr QRO Nr QRO Nr QRO
1 PA5Y 1 PA5Y 1 PA1T 1 PA5Y 1 PA0S 1 PA0S
2 PA5WT 2 PA4VHF 2 PA0WMX 2 PE1EWR 2 PA5Y 2 PE1EWR
3 PA0O 3 PE1EWR 3 PE1EWR 3 PG5V 3 PA0O 3 PA0T
Nr QRP Nr QRP Nr QRP Nr QRP
1 PH4X 1 PH4X 1 PH4X 1
2 2 PA0FEI 2 PA0FEI 2
3 3 PD4R 3 3

 

Zomercontest Augustus

Nr Sectie A Nr Sectie C Nr Sectie N
1 PA4VHF 1 PE1EWR 1 PD4R
2 2 PA0FEI 2 PA0FEI
3 3 3

 

144 MHz CW Marconie Memorial November

Nr MO Nr SO
1 PI4MAX 1 PA4VHF
2 2 PA5KT
3 3 PA0FEI

 

Velddag Juni

Nr 50 MHz Nr 70 MHz Nr 144 MHz Nr 432 MHz Nr 1.3 GHz Nr 10 GHz
1 PA0O 1 PA7TT/P 1 PA1TK/P 1 PA7TT/P 1 PA0T 1 PA0T
2 PI4VPO/P 2 PA3HFJ/P 2 PA7TT/P 2 2 2
3 PA7TT/P 3 3 PA3HFJ/P 3 3 3

 

Terugkijkend op 2018
Er zijn in 2018 in totaal 82 contesten georganiseerd. Er zijn 609 logs ontvangen en er waren in totaal 78 unieke stations die aan een of meer contesten hebben meegedaan.
Over de laatste 4 jaren is een stijgende lijn te zien in de ontwikkeling van het aantal deelnemers. De aantallen zoals we die in de jaren 80 en 90 hadden zullen we niet halen, maar duidelijk is dat het contesten weer in de lift zit. Het is zaak deze stijgende lijn vast te houden en het wordt natuurlijk nog mooier als nieuwe stations ook meedoen. Er zijn deelnemers die de beste willen worden, maar een contest is ook de gelegenheid om je zender of ontvangsysteem uit te proberen. Ook al heb je maar een paar verbindingen gemaakt het heeft altijd zin je log in te sturen. Bijgaande twee grafieken waarin de ontwikkeling over de laatste 4 jaren is te zien.

 

In 2018 zijn ook mooie verbindingen gemaakt. Hieronder de top 3 afstanden per band.

Top 3 DX Nr Datum Call Loc Call Loc Afstand (km)
144 MHz 1 2018-09-01 17:58 PA1T JO33JF EA1AAE IN81SS 1449
2 2018-09-02 10:02 PA1T JO33JF ED2C IN82FQ 1400
3 2018-09-01 20:33 PA1T JO33JF EE2R IN83FD 1355
432 MHz 1 2018-10-09 18:49 PA1TK JO22IJ RA2FX KO04GR 1075
2 2018-07-08 05:13 PA5KM JO33WM OK2C JN99AJ 1030
3 2018-03-04 07:18 PI4GN JO33II OM3KII JN88UU 916
1.3 GHz 1 2018-05-05 14:31 PI4GN JO33II OM3KII JN88UU 916
2 2018-07-08 03:47 PI4GN JO33II OM3KII JN88UU 916
3 2018-10-07 07:58 PA0O JO33II OM3KII JN88UU 916
2.3 GHz 1 2018-10-23 18:20 PE9GHZ JO11WM SM7ECM JO65NQ 766
2 2018-02-27 21:58 PA0S JO21FW SM7ECM JO65NQ 705
3 2018-04-24 19:49 PA0S JO21FW SM7ECM JO65NQ 705
3.4 GHz 1 2018-10-06 14:15 PI4GN JO33II OK1YA JN79IO 693
2 2018-07-07 14:31 PI4GN JO33II OK1YA JN79IO 693
3 2018-05-05 17:13 PI4GN JO33II DL3IAE JN49DG 468
5.7 GHz 1 2018-10-07 08:47 PI4GN JO33II OK1YA JN79IO 693
2 2018-07-08 09:15 PI4GN JO33II OK1YA JN79IO 693
3 2018-05-06 10:04 PI4GN JO33II DL3IAE JN49DG 468
10 GHz 1 2018-07-08 04:43 PA0S JO21FW OK2A JO60JJ 605
2 2018-07-08 06:21 PA3AWJ JO21GW OK2A JO60JJ 600
3 2018-10-07 07:50 PI4GN JO33II F6DKW JN18CS 599
24 GHz 1 2018-10-07 09:14 PI4GN JO33II PA0BAT JO31FX 154
2 2018-07-07 16:59 PI4GN JO33II PA0BAT JO31FX 154
3 2018-07-07 15:36 PI4GN JO33II DF0MU JO32PC 145
50 MHz 1 2018-06-03 11:48 PA0O JO33HG KP4EIT FK68SI 7264
2 2018-06-03 11:34 PA0O JO33HG NP2J FK77QR 7197
3 2018-06-03 11:32 PI4VPO/P JO21BV KP4EIT FK68SI 7088
70 MHz 1 2018-06-03 10:32 PA7TT/P JO33GB 9H1TX JM75FU 2012
2 2018-06-03 09:57 PA7TT/P JO33GB 9H1SN JM75GV 2009
3 2018-06-03 10:01 PA7TT/P JO33GB 9H1AV JM75GV 2009

 

 

Organisatorisch
In april 2018 heb ik de functie VERON VHF contestmanager overgenomen. Het is leuk om te doen. Naast de verwerking van de logs en het publiceren van de uitslagen is in 2018 veel energie gestoken in de ontwikkeling van de contestrobot. De logs worden verzameld met de contestrobot en voorziet in de behoefte om meteen na de contest de ruwe resultaten naar de deelnemers terug te koppelen in overzichten. De meeste enegie is gestoken in de cross check van de logs. Dit is nu voledig geautomatiseerd. Daartoe worden ook logs uit het buitenland verzameld en in de robot ingeladen. De uitnodiging voor deelname aan een contest en uitslagen worden op de vhf-uhf website gepubliceerd. De deelnemers krijgen individueel een errorlog met de verbindingen die zijn afgekeurd die voor eigen evaluatie doeleinden kan worden gebruikt. Ook zijn aanpassingen doorgevoerd ivm met de .. wetgeving die per 25 mei 2018 is ingegaan.
In 2019 zal de contestrobot verder worden ontwikkeld. Ook zal energie gestoken worden in de samenwerking met de contestmanagers bij onze buitenslandse zuster organisaties. De IARU contestrobot die belangrijk is voor de buitenlandse logs is een zorgpunt en is ook actiepunt vor 2019. Een van de redenen voor mij om in april 2019 naar de IARU R1 interim conferentie in Wenen te gaan.

In 2018 zijn een tweetal experimenten gehouden die zouden moeten leiden tot aanpassing van de contestreglementen. De eerste is het experiment met een 6 uur sectie. Buiten 1 deelnemer is er verder geen belangstelling voor geweest. Dus de 6 uurs sectie zal in 2019 niet meer terugkeren. Het tweede experiment was de invoering van de 23cm band in de augustus zomercontest. Ook hier is slechts 1 log ontvangen. Voor 2019 zal deze sectie nog bestaan, maar als de belangstelling voor deze sectie mager blijft wordt deze in 2020 verdwijnen.

In 2019 zullen de contestregelementen voor alle contesten hetzelfde zijn als in 2018. Er is discussie over de sectie verdeling in de DAC. Ik ben er zelf ook niet gelukkig mee omdat blijkt dat bijna niemand meedoet in de qrp sectie. Terwijl in de hogere sectie er een ongelijkheid blijkt tussen de gewone en de super contest stations. Mijn idee is niet meer secties te maken maar de bestaande anders te verdelen. Ideeen zijn welkom zodat we dat voor 2020 kunnen aanpassen. Suggesties hiervoor zijn welkom.

Succes in 2019.

73 Rob PE1ITR
VERON VHF contestmanager

Dutch Activity Contest 2018 en 2019

De uitslag van Dutch Activity Contest (DAC) 2018 is gepubliceerd op deze webpagina. Ik wil iedereen bedanken voor de deelname en in het bijzonder felicitaties aan de winnaars in de einduitslag. Een feestelijke prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de VHF-dag op zaterdag 23 maart 2019.

Bij deze ook de uitnodiging om mee te doen aan de DAC 2019. De eerste activiteitswedstrijd van de serie zal dit jaar op 144 MHz worden gehouden en wel op dinsdagavond op 1 januari 2019!
Een overzicht van de wedstrijdregels en de tijdstippen voor 2019 staan op deze webpagina. Deelname aan een van de contesten kan eenvoudig door het electronisch log voor uiterlijke inzenddatum te uploaden naar de contestrobot.

De DAC is een leuke contest om in een paar uur tijd op de dinsdag of donderdagavond veel verbindingen op VHF en hoger te maken of gewoon met een paar verbindingen je apparatuur te testen. In de omliggende landen wordt op dezelfde banden en op ongeveer dezelfde tijdstippen soortgelijke activiteit contesten gehouden en dit staat garant vor voledoende activiteit. Ik noem bijvoorbeeld de Nordic Activity Contest, UKAC, Soirée d’activité THF enzovoorts.

Ik zie uw log graag tegemoet.

73 Rob PE1ITR
VERON VHF Contestmanager.

Uitslagen Radiowedstrijden gepubliceerd

Dit artikel is bedoeld om iedereen te informeren de uitslagen van radiowedstrijden zijn gepubliceerd.. Afgelopen week zijn op de website van de vhf commissie de uitslagen van de volgende radiowedstrijden gepubliceerd:
– Velddag contest 2018.
– 50 en 70 MHz juni 2018 (deel 1).
– 50 en 70 MHz juli 2018 (deel 2).
– VHF en UHF Zomercontest.
– 144 MHz september contest.
– 432 MHz en hoger oktober contest.
– 144 MHz telegrafie november contest.

Ook zijn de einduitslagen van de VERON Competitie en de 50/70MHz serie gepubliceerd. Alle deelnemers en in het bijzonder de nummer 1’s gefeliciteerd met de behaalde resultaten. De uitslagen zijn op deze pagina te lezen.
Alle deelnemers hebben een aparte mail ontvangen dat de uitslagen zijn gepubliceerd. Indien van toepassing is ook een een errorlog met de afgekeurde verbindingen verstuurd. Er zijn dit jaar iets meer dan 2500 checklogs uit binnen en buitenland gebruikt voor de beoordeling. Dit jaar is gebruikt om het gehele beoordelingsproces tussen de logs zoveel mogelijk te automatiseren. Deze investering gaat zich volgend seizoen terugbetalen in het nog sneller publiceren van de einduitslagen.

In een apart artikel later deze maand zal ik een overzicht geven van de winnaars, hoogtepunten in het contestseizoen en nadere informatie over de prijsuitreiking. Schrijf alvast in je agenda dat de prijsuitreiking op 23 maart 2019 gaat plaatsvinden.

73 Rob PE1ITR
VHF Contestmanager.

432MHz en hoger contest in het weekend van 6 en 7 oktober 2018

Komend weekend wordt van zaterdag 6 oktober 2018 14:00UTC tot zondag 7 oktober 14:00UTC de IARU/VERON 432MHz en hoger contest gehouden. De contest is op de banden 70cm, 23cm, 13cm, 9cm, 6cm, 3cm, 1.5cm etc. De contest wordt in heel Europa gehouden en dat staat garant voor voldoende activiteit. Een goede gelegenheid om uw microgolf zenders uit te proberen.  Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen.

Dit is tevens de laatste contest dit jaar, uit de serie van vijf, die meedoet voor de competitiepunten. Na deze contest zal de eindstand worden opgemaakt. De prijsuitreiking aan de winnaars zal plaatsvinden op de VHF dag die in 2019 zal worden gehouden.

 

Het contestregelement staat hier.  Je kan deelnemen door je contestlog te uploaden naar de contestrobot.

144MHz contest in het weekend 1 en 2 september 2018

Komend weekend wordt vanaf zaterdag 1 september 2018 14:00UTC tot zondag 2 september 14:00UTC de IARU/VERON 144MHz contest gehouden. In eerder gepubliceerde uitnodiging staat nadere informatie over deelname en inzenden van logs.

Deze IARU contest kent een enorme activiteit in heel Europa omdat alles is geconcentreerd op de 2m band. Dus doe mee en laat je horen! Een aantal stations bereiden zich al voor. Zo zullen multi operator stations PA1T (JO33JF), PC5T (JO23KE) qrv zijn. Laat me weten als je ook QRV bent. In een qrv list voor europa is hier te vinden.

Ook zullen een aantal nederlandse stations naar het buitenland gaan en die zullen het leuk vinden om verbindingen met nederland te maken.   Zo is HB9/PA2CHR/p hoog in de bergen qrv vanaf mount Chasseron, locator JN36GU met 13el en 2 x bigwheel op 1603 meter hoogte.

Ook is vanuit Luxembourg is LX/PA1TK/p qrv met een groot station.  In de laatste Electron een artikel hierover genaamd “50 jaar contesten”. Theo schrijft me “Sinds 1978 was de contestgroep LX/PA1TK/p actief met veel actieve andere amateurs zoals: PA0ASH (sk), PA0FRX (sk), PA5WT, PA3GVI, PE1BTX, PE1BBI, PE1ITR, PA0RDY, PA2V, PA0JCA, PA0RJV, PA3GEO, PC5T en anderen. De laatste keer was 2012. Theo PA1TK gaat nog 1x terug naar LX tijdens de IARU VHF contest op 1/2 september. Qrg 144.335 MHz +/_ qrm. Hij heeft logistieke assistentie van Robert F4VSG en Charles PAoBDC. Er wordt gebruik gemaakt van 5 systemen, 111 elementen yagi,s en een solide state amplifier. In de dagen voor de contest is het plan om een baken te activeren op 144.400 MHz met 50wattt en 4 x dipool. Veel dank aan Hans Pe1CKK, Janelco France en mijn xyl om dit mogelijk te maken! 73, Theo pa1tk.”

Iedereen een goede contest gewenst en ik zie graag het log, met een verhaal en/of foto’s tegemoet.

73 Rob PE1ITR

VHF Contestmanager

 

 

Uitnodiging voor de VERON/IARU 144MHz contest op 1 en 2 september 2018

Op 1 en 2 september 2018 wordt van 14:00u tot 14:00u de VERON 144MHz SSB/CW contest gehouden. Dit is tevens de 4e contest in de serie die meetelt voor de VERON competitie. Het contestreglement is op deze pagina te vinden. Tegelijkertijd wordt in Region 1 ook de IARU 144MHz SSB/CW contest gehouden. Deze IARU contest kent een enorme activiteit in heel Europa omdat alles is geconcentreerd op de 2m band. Dus doe mee en laat je horen!

 

Inzenden logs
Deelnemers kunnen zoals gebruikelijk het EDI log in het bestandformaat REG1TEST indienen bij de VERON contestrobot. Dit is het adres: https://vhf-uhf.veron.nl/contestrobot.

Als je mee wil doen in de IARU contest dan dien je het log zelf ook in te dienen bij de IARU contestrobot. Deze verwerkt ook het log in REG1TEST edi formaat. De IARU contestrobot is iets strenger dan die van VERON maar werkt verder in grote lijnen hetzelfde. Het is hier belangrijk dat je in het edi log de velden “PSect=” en “RHBBS=” goed vult met de waarden die de IARU robot verwacht. Let daar op.

Please use the PSect:
SINGLE
MULTI
6H SINGLE
6H MULTI

Het veld RHBBS wordt gebruikt om je email adres op te geven. Het vullen daarvan spreekt voor zichzelf. Het wordt gebruikt om je een inlogcode te sturen mocht je het log voor de inzendtermijn willen veranderen.

Het webadres van de IARU contestrobot is: https://iaru.oevsv.at . Kies op deze pagina uit de lijst de juiste contest door in de betreffende regel te klikken op “EDI Logfile Upload”. Dan kom je vervolgens op een pagina waar het EDI log geupload kan worden.

 

Inzendtermijn
Let op: de uiterlijke inzendtermijn van de logs voor deze contest is 11 september 2018 14:00u! Dit geldt voor de VERON contestrobot en voor de IARU contestrobot.

 

6 uur sectie
Binnen het IARU contestreglement bestaat een 6 uurs sectie. Binnen het VERON contestreglement bestaat deze 6 uurs sectie niet. Nu zijn er bij mij verzoeken binnengekomen om een dergelijke 6 uurs sectie ook in het nederlandse contest reglement in te voeren omdat het voor sommige operators niet mogelijk is de 24 uur achtereen te contesten. Deze stations zouden dan in het nadeel zijn of niet meedoen omdat ze nooit hoog kunnen scoren. Het reglement aanpassen tijdens een seizoen doen we niet dus is besloten tot een experiment om de behoefte voor een 6 uurs sectie te peilen. Een derglijke sectie zouden we dan mogelijk in 2019 kunnen invoeren. Binnen het IARU contest reglement wordt de sectie als volgt gedefinieerd:

“6 HOURS: stations from the same location, operated by any number of operators and operating according to the 6 hours’ time rule. The 6 hour time segment can be divided into maximum two periods. The time of the first QSO sets the start time of the first period. When operating in two periods, the pause between the periods must be longer than 2 hours. The first time difference of 2 hours or more between two consecutive QSOs marks the pause segment. Only the QSOs that fall into the combined 6 hour time segment will be counted for points. Participants are welcome to operate longer than 6 hours and in such case they shall send their complete log (the contest robot will automatically extract the 6 hours part from the log, while the rest of the log entries will be used for cross-checking purposes).”

Werkwijze experiment 6uur sectie
Bij het indienem van het log bij de VERON contestrobot kan je vanaf de septembercontest in de keuzelijst voor elke bestaande sectie ook kiezen voor de 6uurs sectie variant. Dus sectie A heeft ook een sectie A-6H, sectie B heeft ook een sectie B-6H etc. Deze keuze wordt getoond in de claim lijst en in de uitslag als opmerking bij de roepnaam. Echter bij het opmaken van de uitslagen houden we geen rekening met een 6 uurs sectie.
Ik zal wel apart voor deze stations ter informatie ook de score berekenen voor de verbindingen die binnen de 6 uurs (of 2x3uurs) periode zijn gemaakt. Op deze manier krijgen we idee wat de behoefte is en wat de effecten zijn. Het invoeren van een 6 uur sectie heeft voor en nadelen. Bijvoorbeeld:

Voordelen: Het trekt meer deelnemers. Het is een mooie oplossing voor deelnemers die niet de hele contest QRV willen zijn.

Nadelen: Teveel secties waardoor versnippering gaat ontstaan. Het neigt ernaar om voor iedere deelnemer een sectie te maken waar je nummer 1 kan worden. In de praktijk zien we bij de single operators geen enkel station dat binnen de contest daadwerkelijk 24 uur actief is. Dus wat is dan het voordeel om een 6 uurs variant in te voeren.

 

Succes met de contest en veel DX en verbindingen toegewenst. Ik zie graag de logs tegemoet eventueel met een verhaal en foto’s over de belevenissen

73 Rob PE1ITR

VHF Contestmanager

7 augustus 144MHz activiteitscontest

Zoals elke maand wordt op de eerste dinsdagavond van de maand van 17:00UTC tot 21:00UTC op 144MHz de dutch activity contest gehouden.

Ik ontving in dit kader het volgende bericht:

Robert F4VSG en Theo PA1TK zijn actief op dinsdagavond 7 augustus vanuit JN38BA.
Ze zijn de nieuwe mobiele mast van Robert aan het testen, wat de hoofdtaak is, maar hebben natuurlijk ook apparatuur voor 144 MHz mee. Ze kijken uit richting PA tijdens de Dutch Activity Contest.
De afstanden naar PA zijn redelijk: JO11SL: 427km, JO33BC: 566km, JO21VO: 400km, JO32CD: 459km, dus: tot Dinsdag avond!

Mobiele Mast van F4VSG

Uitslag juli 144MHz en hoger contest gepubliceerd

De uitslag van de juli 144MHz en hoger contest is gepubliceerd. Ook het competitie overzicht is bijgewerkt. De pdf documenten kunt u op deze webpagina vinden.

Alle deelnemers en in het bijzonder de winnaars in iedere sectie en band gefeliciteerd met het behaalde resultaat. De juli editie van de lag in lijn met de eerdere gehouden mei contest. Er zijn wel weer meer deelnemende stations genoteerd. En bij elkaar zijn er door de deelnemers vanuit Nederland ook weer meer verbindingen gemaakt.
Met name het aantal verbindingen op 3.4 GHz en hogere banden lag deze keer een stuk hoger in vergelijking met in vorige contesten dit seizoen.
Het gemiddeld aan kilometers per verbinding lag weer in lijn met de mei contest. Alleen op de 2m en 70cm band werden gemiddelde grotere afstanden overbrugt dan in mei.

Bij de controle van de logs enkele opvallendheden met het verzoek hierop te letten. In veel logs was de datum bij een verbinding niet correct aangegeven. Verbindingen gemaakt op zaterdagochtend om 6:00UTC of zondagavond om 23:00UTC. De contest loopt van zaterdag 14:00UTC tot zondag 14:00UTC.
Ook graag de het verzonden volgnummer netjes in de tijd opnummeren. Ik zag een log dat begon met het uitgeven van volgnummer 012 en toen weer 001 dan weer 010 etc.. En dit ook nog in combinatie met verkeerde tijden. Dit was niet te reconstrueren. De VERON contestrobot heeft hier niet zo’n problemen mee omdat de uitwisselde informatie wordt gechecked, maar ik merkte bij het uitwisselen van de logs dat de robots van de buitenlands collega’s hier een stuk kritischer mee omgaan.
Verder valt op dat de volgende klassieke fouten nog veel voorkomen. 59 noteren terwijl het tegenstation 55 geeft. En met stip bovenaan is in de locator JO loggen terwijl het JN is of andersom. Alle deelnemers die het betreft ontvangen een errorlog ter lering en vermaak.

Ik zie ook dat enkele single operator deelnemers meedoen in verschillende secties op 2m en 70cm. Bijvoorbeeld het log op 2m wordt ingestuurd in de sectie N en het log van 70cm in de sectie C. Besef dat dan de competitiepunten behaald op 2m en 70cm niet bij elkaar op worden geteld. Soms is het handiger voor een hoger aantal competitiepunten om wel in dezelfde hoger sectie in te sturen omdat de behaalde punten binnen een sectie in de competitie uitslag bij elkaar op worden geteld, ook al zou het zendvermogen deelname in de qrp sectie rechtvaardigen. Laat me weten als je in het competitieoverzicht alles naar 1 sectie wil hebben.

73 Rob PE1ITR
VHF contestmanager

Uitnodiging VERON Zomercontest 4 en 5 augustus 2018

Intussen dat uw VHF Contestmanager de uitslag aan het opmaken is van de contesten die zijn gehouden in juni en juli dient de volgende contest zich weer aan. Op 4 en 5 augustus wordt de VERON Zomercontest gehouden. Deze contest begint op zaterdag om 14:00 UTC en eindigt op zondag 14:00 UTC en wordt gehouden op de banden 144 MHz, 432 MHz en 1.3 GHz.
Het is een losse op zichzelf staande contest. Een verbinding is geldig wanneer met het tegenstation wordt uitgewisseld het rapport, volgnummer en QTH locator. Het volledige contestreglement staat hier.

Het bijzondere aan deze contest is dat tegelijkertijd op zondag ook de Alpe Adria VHF/UHF/SHF contest wordt gehouden. Dit staat garant voor voldoende activiteit en zoals de naam al doet vermoeden behoort het dan ook zeker tot de mogelijkheden om Italiaanse of andere stations op bergtoppen in de Alpen via Tropo te werken. Om een indruk te geven is hier een link naar mijn verslag van vorig jaar over deze contest.
Ik zie uw log graag tegemoet via de VHF Contestrobot.

Ik ontving van S51FB het volgende bericht met het verzoek dit te verspreiden. Bij deze:

 

Alpe Adria 2018 VHF contest – invitation

“Dear radioamateurs, dear contesters,

Alpe Adria VHF/UHF/SHF contest is one of the oldest radioamateur contest organised on VHF/UHF/SHF frequency bands. This year’s contest, organised by Association of Radio Amateurs of Slovenia, is the 47rd in a row.

This contest has two parts. On Sunday, 5th August 2018 there is VHF part and the rules for this part are available here http://slovhf.net/alpe-adria-vhf-contest/ . VHF part of Alpe Adria contest is very popular, usually extremely high number of amateur stations are taking part and for those amateurs who likes mountaineering, there is low power (5W) high altitude (above 1600m A.S.L.) category excellent opportunity.

At the end of the contest don’t forget to submit your log. According the rules logs from participants from OE, 9A and I are to be sent to the national VHF managers, participants from other countries can upload the log on the S5 VHF robot http://slovhf.net/vhfmanager/index.php or they can send their logs to one of the email addresses listed in the rules or to the vhfctest (at) hamradio.si.

On behalf of the organiser I wish you good luck

73 de Miha, S51FB
ZRS VHF manager”

 

 

73 Rob PE1ITR
VHF Contestmanager