Overzicht VHF en hoger rubriek Electron december 2023

Bij Weak Signals lezen we een uitgebreid overzicht van de zomer-DX door Peter, PA3BIY.
Voor Peter is het zomerseizoen van mei tot en met augustus het meest interessante deel van het jaar voor 144 MHz verbindingen. Het sporadische E-seizoen begon dit jaar half mei, maar een echt spectaculaire Es-dag zat er niet bij voor wat betreft Peter.
28 mei leek veelbelovend, vanuit DL werd volop met UA6 gewerkt, maar in onze omgeving was het stil. Soms kwam RC6AL zwak binnen in FT8, maar geen QSO.
Op 30 mei ging de band weer open in oostelijke richting, twee openingen richting Zuidelijk Oekraïne en de Krim. Gewerkt met o.a. UR3EE en ER1AN. Bijzonder was het QSO met RA6KR vanaf de Krim.
Op 4 juni werd CN8LI gewerkt in Marokko, en de volgende dag was er een opening naar Portugal, waar Peter OM3RG werkte op Madeira.
13 juni was er een opening naar YO, daar lukte het zelfs een paar QSO’s in SSB te voeren. Op de 14e een paar EA stations en 15 juni een opening naar o.a. 9H en I8.
27 juni een korte opening naar UR5 en de 29e naar Italië.
Tenslotte op 27 juli en 5 augustus waren de laatste kleine openingen voor Peter richting EU en I.