Overzicht VHF en hoger rubriek Electron oktober 2023

Bij ATV lezen we dat de Engelse Amateur TV Club, de BATC, dit jaar met een stand vertegenwoordigd is op de Dag voor de RadioAmateur. Ze zullen apparatuur demonstreren en zijn verder beschikbaar voor het uitwisselen van informatie.

Bij EME meldt Jac, PA3DZL dat hij eind mei zijn eerste signalen op 24 GHz heeft ontvangen via de maan. Het ging om het baken DL0SHF, een high-power baken met een vermogen variërend tussen 10 en 120W. Op 13 augustus maakte Jac zijn eerste tweeweg QSO via de maan met OK1KIR.
In 13 cm EME maakte Jac een QSO met BG0DXC op 2320 MHz via de maan. Zhao Fen, eigen call BG0AUB, gebruikte een 3m schotel met 250 W, sterk genoeg voor een CW QSO. Ook China was een nieuw land voor Jac.

Bij Weak Signals lezen we dat André PE1HWO eind mei, begin juni een flink aantal QSO’s heeft gemaakt via Es (sporadische-E). Daarnaast ook nog een aantal via tropo. Verder is er een nieuw wereld-afstandsrecord in Es gevestigd: CT9/OM3RG maakte vanuit IM12JU (Madeira) een QSO met RN4AT in LN29LA (Europees Rusland). Dit is maar liefst 5353 km!

Tenslotte nog het vervolg van de kleine antenneparadox, de ontbrekende 6 dB.