144 MHz Telegrafie contest op 7 en 8 november 2020

Op zaterdag 7 november 2020 wordt vanaf 14:00 UTC de VERON 144 MHz Telegrafie contest gehouden. Deze contest eindigt op zondag 8 november om 14:00 UTC.

Tegelijkertijd op hetzelfde tijdstip is ook de 48e ARI 144 MHz Marconi Memorial Contest. De contest is op 2m en alleen de mode telegrafie is toegestaan. Dus sluit uw seinsleutel en horizontaal gepolariseerde antenne aan op uw 2m transceiver.  Doe mee met een van leukste VHF contesten van het jaar. U bent bij deze uitgenodigd om mee te doen en uw log in te sturen.

Activiteit

Meerdere landen organiseren deze contest en dat staat garant voor een hoge activiteit. Om een idee te geven waar de meeste activiteit is, staat hieronder staat een kaart met daarop de positie van deelnemende stations in de afgelopen 2 jaar. Duidelijk te zien is dat ten zuid-oosten van ons land de meeste activiteit is te vinden.

144 MHz MMC Activiteit 2018 en 2019

144 MHz MMC Activiteit 2018 en 2019. Rode puntjes = positie stations. Gele lijnen = QSO’s

 

 

Verbinding en Log

Een verbinding is geldig wanneer beide roepnamen, rapport, een volgnummer te beginnen met 001 en de maidenhead locator zijn uitgewisseld. Het log kunt u na de contest inleveren bij de contestrobot. U gaat naar de contestrobot door op deze link te klikken. Het nederlandse reglement staat op deze pagina onder het kopje 24 uurs contesten.

De VERON VHF contestmanager stuurt alle ontvangen logs door naar de ARI. De ARI maakt de uitslag op voor geheel Region 1.  Er is een mooi certificaat voor deelnemende stations.