Overzicht VHF en hoger rubriek Electron februari 2021

We beginnen met de uitslag van de DDAC (Digital Dutch Activity Contest) 2020. Deze contest is in april van start gegaan. Er hebben veel stations meegedaan, in alle vier categorieën, daarom gaan we deze contest ook in 2021 weer organiseren.
Onder het kopje “Statistieken” wordt een overzicht geven van de gemiddelde aantallen deelnemers en actieve stations. Vrijwel alle verbindingen zijn gemaakt in de FT8 mode, maar andere digitale modes zijn ook toegestaan.
Naar verwachting zal deze activiteit in de komende jaren nog toenemen omdat ook in andere landen  op dezelfde tijdstippen digitale contesten georganiseerd gaan worden.

Bij Weak Signals gaat Harry PE1CHQ wat dieper in op het begrip Meteor scatter (MS), met als voorbeeld de meteorenzwerm Geminiden .  Deze zwerm is een jaarlijks terugkerend verschijnsel in de eerste helft van december. De meteoren veroorzaken een kortstondige ionisatie in de hogere luchtlagen  en onze radiosignalen kunnen daardoor gereflecteerd worden.
Jac, PA3DZL rapporteerde dat hij dankbaar gebruik heeft gemaakt van deze MS mogelijkheden . Zijn 2m station  is opgebouwd uit een 18 elements yagi met az/el rotor besturing en 400 W vermogen. Een paar van die MS verbindingen worden genoemd.
Verder is Jac ook actief met EME met datzelfde station. Ook daarvan worden een aantal hoogtepunten genoemd.

Bij ATV de aankondiging van de DATV contest. Dit is een nieuwe ATV contest, alleen met RB (Reduced Bandwith) DATV uitzendingen in de 6m, 2m en 70cm banden. Daar zijn twee aparte weekenden voor gepland.

Verder de uitslag van de december ATV contest. Er zijn 32 logs ontvangen van 31 deelnemende stations. De volledige uitslag staat zoals gebruikelijk op de website.
Renny, PE1ASH heeft weer een bloemlezing gemaakt uit de vele rapporten die met de logs werden meegestuurd. Zo had Harrie PE1JXI last van een antenne storing: de kabel was te strak rond de rotor gelegd waardoor de middenpen uit de N-connector werd getrokken. Dion PE1ORG heeft voor het eerst met een SDR ontvanger gekeken en dat was even wennen.  Vincent PE2V heeft op zolder met een HB9CV in de hand en met TVSharp op een RTL SDR ontvanger toch enkele verbindingen kunnen maken. Jack PA0BOJ kreeg tranende ogen van de ruis met af en toe een zwak beeld. Rob PA0RWE werd op 9cm gestoord door een nieuw geplaatste 5G mast op 50m afstand: alleen maar zwart beeld en strepen. Gelukkig gaf een filter flinke verbetering, maar toen was de contest al voorbij.
Trevor PA2TG heeft gemerkt dat de 2m band voor de talkback wat minder populair is, er wordt veel via DXSpot gecommuniceerd. Trevor ziet als nadeel dat daar de berichten van de stations door elkaar schrijven.