Overzicht VHF en hoger rubriek Electron maart 2022

Bij Weak Signals vertelt van Harry, PE1CHQ hoe hij OH3DP werkte in januari. Finland gaat zeldzaam worden op 23cm. In Finland krijgen ze maar voor één jaar toestemming totdat Galileo geheel in gebruik is. De beschrijving van dit Finse EME station is door Hanno, OH3DP zelf opgesteld. Hanno heeft dit station voor 23cm opgebouwd rond een 4×44 elements SHF antenne, een IC-9700 met 10W op 23cm en een Gemini 23cm PA met ongeveer 200W output. Hanno heeft zijn shack moeten verplaatsen omdat 60m coax te lang was. Sindsdien heeft hij 49 EME stations op 23cm gewerkt.

 

Van Lins PA3CMC/ZS6NC een verslag van zijn bezoek aan John ZS6JON, samen met zijn XYL. De vakantie werd gecombineerd met de hobby, dus ging er een portabel station mee om over de stationaire satelliet QO-100 te werken. Het station bestaat uit een DXPatrol groundstation met een 432 MHz MF, zodat Lins zijn FT-790 mee kon nemen. Dit is een compleet station met maximaal 12 W output op 2400 MHz. Voor de schotel zou ZS6JON zorgen. Lins kreeg de aangevraagde call ZS6CMC toegewezen. Lins wilde verschillende QTH-locator vakken activeren zoals KG45, KG34 en meer. De vakantie was zeer geslaagd: in totaal 6 vakken met 513 verbindingen.

 

Verderop een bijdrage van Rob, PE1ITR over TEP (Trans Equatoriale Propagatie) op 2m weer volop in de belangstelling. Dit is een zeldzame vorm van propagatie van noord naar zuid (of andersom) waarbij de signalen op 2m over de geomagnetische evenaar weer terugbuigen naar het aardoppervlak. Dit maakt afstanden tot wel 5000 km of meer mogelijk. Er bestaat een speciaal Internet forum voor TEP op 144 MHz.

 

Bij ATV een uitvoerige bijdrage van Renny PE1ASH over ATV op 122 GHz. Renny dacht met zijn experimenten op 47 GHz en 76 GHz wel z’n beetje uitgeknutseld te zijn op de EHF frequenties.

Maar toen hij informatie over radarchips die tussen 120 GHz en 130 GHz werken onder ogen kreeg was zijn belangstelling direct gewekt. Het zijn complete transceiver chips die CW, toongemoduleerde morse  en FM telefonie kunnen produceren. Maar de minieme afmetingen en de complexe besturing leek het onhaalbaar. Ook overleg met Lex, PE1CVJ bood niet direct perspectief. Maar toen kwam een ontwikkeling in Australië in beeld. Daar had Tim VK3CV een prototype gemaakt vaneen printje met een PIC processor, een 10 MHz signaal en zo’n TRA120 chip van Silicon Radar. Renny heeft toen twee exemplaren besteld. Dat duurde wel even omdat er een minimum aantal bestellingen binnen moest zijn. Behalve het printje met de chip werd ook een 20 dB hoorntje besteld.
Toen de printje eindelijk binnen waren heeft Renny één gemonteerd op een aluminium kastje met daarin de spanningsvoorziening en diverse schakelaars en Ledjes om te testen. In ieder geval kon Renny aantonen dat de zender werkte door de meetkop voor de chip te houden. Voor ontvangst werd het tweede pintje met die chip gebruikt en dat werkte eigenlijk direct. Renny vertelt dan verder in zijn bijdrage hoe hij de antennes heeft aangepakt.

 

Tenslotte de uitslag van de ATV contest van december 2021. Er zijn 26 logs ontvangen en er is met stations in 28 verschillende locators gewerkt. 70cm en 23cm waren zoals gebruikelijk de populaire banden.