Overzicht VHF en hoger rubriek Electron mei 2023

Om te beginnen de aankondiging van de DDAC 23 cm. Bij deze contest zijn meestal wel zo’n 20 tot 30 stations actief. Ook met een bescheiden station, bijv. met een enkele Yagi en 10W output, zijn mooie afstanden te werken via vliegtuigscatter. Alleen is het zo dat FT8 hier niet zo goed bruikbaar is. FT4 gaat beter, is robuuster wegens de grotere toon spacing en kortere doorgangen, wat van belang is bij de korte duur van de vliegtuigreflectie.

Bij Weak Signals aandacht voor de mogelijkheden voor verbindingen op 50MHz tussen Brazilië en Nederland, kort gezegd tussen PY en PA. De meeste kans daarop is in de maand mei. De openingen duren meestal 30 tot 60 minuten. De propagatie gaat via TEP (Trans Equatorial Propagation), maar dat soort propagatie reikt niet tot in Nederland, daarvoor hebben we een extra “hop” nodig. Die hop is dan een Es opening tussen PA en Spanje/Portugal. Via statistieken wordt aangetoond dat de piek voor dit soort verbindingen in de maand mei valt en wel tussen 18 en 21 uur UTC.

Verder een bericht voor de luisteramateurs. In Brazilië is de FM omroepband naar beneden uitgebreid met eFM (extendend FM) tussen 76 en 87 MHz. Om deze stations te ontvangen maak je ook nu weer de meeste kans daarop in de maand mei.

In DUBUS staat een interessant artikel over de mode Q65-15C, een digitale mode voor Aurora verbindingen. Deze mode kent sub modes die worden aangeduid met de letters A B of C, hoe hoger de letter, hoe groter de toon spacing. Het getal 15 geeft de duur van de zen/ontvangstperiode aan.

Tenslotte een website voor vliegtuigscatter experimenten. Op initiatief van Thomas OV3T is een groot netwerk van ADSB ontvangers opgezet om vliegtuigposities door te geven. Toegang tot dit netwerk krijg je door je aan te melden bij OV3T. Er is al een Facebookgroep “ADSB data for Airscatter”.