AT publiceert nieuwe gedragslijn voor de beoordeling van vergunningaanvragen voor gebruik van radiozendamateurfrequenties

Al jaren zijn de VRZA en de VERON in gesprek met AT in dialoogsessies. Deze hebben uiteindelijk geleid tot de nieuwe gedragslijn die vandaag is gepubliceerd op de website van AT. Hij is hier te lezen. Hij gaat over bakens, relaisstations en aanvragen van een hoger zendvermogen.

Zie ook de algemene VERON website voor een bericht hierover.