Indienen van voorstellen voor de IARU C5 (VHF-en-hoger) vergadering

Graag vóór half december 2015. Zijn er dus nog zaken die aandacht verdienen (en in de invloedssfeer van de IARU liggen): graag melden. Raadpleeg eventueel het VHF-managers handbook waarin alles formeel is vastgelegd.

Benoem wat de huidige situatie is, wat er fout aan is of wat het voordeel is om het te veranderen, suggestie voor wat er gewijzigd moet worden. Als er een link is met een paragraaf uit het VHF-managers handbook: die er graag bij vermelden.