Overzicht VHF en hoger rubriek Electron augustus 2022

Bij Weak Signals een verslag over TEP (Trans Equatoriale Propagatie) op 144 MHz in het eerste kwartaal van dit jaar, door Rob PE1ITR. Dit is een vervolg op zijn bijdrage in het februarinummer.
Vaker dan dat we denken blijken er op 144 MHz openingen zijn tussen Brazilië, Argentinië en het Caraïbisch gebied en daarbij worden afstanden van 4100 tot 6300 km overbrugd. Vooral de digitale weak signal modes zoals Q65-15b doen het prima.
De piek van het TEP seizoen ligt ongeveer in februari/maart. Dit is af te leiden uit gegevens uit bijv. DXcluster en PSKreporter. Een zwakkere piek ligt in het laatste kwartaal van vorig jaar, maar de hogere piek in het eerste kwartaal kan ook liggen aan het toegenomen gebruik van digitale modes en het online rapporteren. De openingen liggen tussen 23 uur UTC en 02 uur UTC, we spreken van avond TEP.
Een TEP pad tussen Europa en Zuid-Afrika op 144 MHz is nog niet aangetoond, de afstanden zijn groter. Wel hebben Griekse en Italiaanse stations het baken ZS6WAB gehoord op 40,675 MHz. Dat baken is ook in Nederland gehoord door PE5HV.

 

Bij ATV lezen we de uitslag van de VERON/IARU ATV contest van juni 2022. De winnaar is Corné, ON7MOR met 3903 punten. Evert, PE1MPZ en Jack, PA0BOJ zijn als tweede (3710 punten) en derde (3432 punten) geëindigd.
Er deden 23 stations mee, verspreid over het land. Ook twee Belgische stations waren van de partij.
Dit keer konden stations ook op 6m DATV verbindingen maken in IARU verband, maar daar hebben slechts drie stations een log voor ingestuurd.
Een spectaculaire één-weg verbinding was die waarbij Renny, PE1ASH op 6m werd gezien door IO9DATV, goed voor 3520 IARU punten!