Uitnodiging VERON VHF en hoger contest op 2 en 3 mei 2020

Uitnodiging

Op zaterdag 2 mei 2020 vanaf 14:00 UTC tot zondag 3 mei 2020 14:00 UTC wordt de VERON VHF en hoger SSB/CW contest gehouden. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen.

Er is dan activiteit zijn op alle banden van 144 MHz in heel Europa. Elke land organiseert gelijktijdig een soortgelijke contest.  Dit is een mooi moment om je apparatuur te proberen.

Deze contest is ook de tweede in de serie van vijf waarvan de behaalde punten meetellen voor het competitie klassement.

Multi-operator stations

In verband met de Nederlandse maatregelen tegen het coronavirus is het voor de multi-operator stations vrijwel onmogelijk om deel te nemen. De beste optie is om als single operator station vanuit thuis actief te zijn.

Ik wijs in dit kader op de optie in het reglement dat individuele stations per band op verschillende locaties samen een groep kunnen vormen alsof het een mult-operator station is. De individuele stations zijn onder hun eigen roepnaam actief en sturen elk hun log in. Voor de puntentelling in de competitie kunnen deze punten worden toegerekend aan een uit het midden van de groep een gekozen roepnaam. Het multi-operator station PI4GN heeft mij al aangegeven van deze optie gebruik te maken. Ze zullen actief zijn met 5 roepnamen en per band een andere locatie.

Door de maatregelen tegen het coronavirus zal het sowieso een andere contest worden zoals we zijn gewend. In een aantal landen geldt zelfs dat elke vorm van /p activiteit is verboden.

Deelname

U kan deelnemen door het log in VHFREG1 EDI bestandsformaat na de contest te oploaden naar de contestrobot.

In deze contest dient te worden uitgewisseld de roepnaam, de locator met 6 tekens, het RST rapport en een volgnummer te beginnen met 001. Het volledige contest reglement staat op deze pagina.

 

Ik wens iedereen veel verbindingen en DX toe.