20 oktober in Woerden een lezing door Eric PE2EON over Hamnet

Eric is één van de architecten van Hamnet in Nederland en gaat, naast de geschiedenis van Hamnet en de opzet van de infrastructuur, vooral ook in op de gebruikersmogelijkheden nu en in de nabije toekomst. In IJsselstein zit op de 300 meter hoge zendmast een Hamnet opstappunt, dus voor een groot gebied ideaal om mee te experimenteren.

Deze interessante avond vindt plaats in het FCJV Ontmoetingscentrum De Badkuip, Boerendijk 32, 3443 AH in Woerden. Vanaf 19.30 kan het gebouw worden binnengegaan, waar om 20.00 uur wordt begonnen met het programma.