Duidelijker gebruik van de 13 cm amateurband? Worden zendamateurs ontzien?

Fairspectrum is op 31 mei jl. begonnen met een proef voor gelicentieerde gedeelde toegang (“Licensed Shared Access”, LSA) voor gebruikers van de draadloze 2,3 GHz-camera in Nederland. Nederland is het eerste land in Europa waar het principe voor wederzijdse interferentie van draadloze camera’s op basis van een LSA wordt getest. Nederland is bovendien het eerste land dat radiolicenties verstrekt voor commerciële eindgebruikers die LSA-spectrumbeheer willen gebruiken. Fairspectrum werd door het Agentschap Telecom geselecteerd om het proefsysteem voor LSA-spectrumbeheer in Nederland aan te bieden.

Het LSA-systeem maakt het mogelijk om dynamisch een spectrum te delen zonder dat er sprake is van schadelijke interferentie. De spectrumgebruikers noteren hun frequentie, gebruiksduur en locatie in het systeem. Wanneer een nieuwe gebruiker het spectrum wil gebruiken, berekent het systeem de frequentiebanden die op de bewuste locatie beschikbaar zijn. De draadloze camera’s waarmee het systeem wordt getest, worden gebruikt voor elektronische nieuwsgaring (ENG, Electronic News Gathering) en buitenuitzendingen (OB, Outdoor Broadcasting). Het belangrijkste operationele doel voor het systeem is het beschikken over een reserveringssysteem dat storing tussen ENG- en OB-gebruikers moet vermijden. Een ander langetermijndoel voor het systeem is het voorbereiden van het mobiele breedbandgebruik op de 2,3 GHz-band. Besluit (14)02 van de ECC streeft ernaar om de mobiele breedband via de band beschikbaar te maken.

Gerard Cuijten van Agentschap Telecom : “Deze proef helpt ons om het spectrum efficiënter en gezamenlijk te gebruiken.” “De LSA-proef in Nederland is uniek omdat hij een oplossing biedt voor wederzijdse interferentie voor gebruikers van echte draadloze camerasystemen”, reageert Heikki Kokkinen van Fairspectrum.

Bron: HELSINKI, Finland, May 31, 2016 /PRNewswire/

3 antwoorden
 1. Hans
  Hans zegt:

  En wat heeft dit voor gevolgen voor de zendamateurs in deze band ?? Tot nu toe worden zendamateurs helemaal niet ontzien en de laatste tijd zien we steeds vaker dat de hele freq band ingepikt wordt door een primaire gebruiker zonder dat ook maar enigszins duidelijk is dat de primaire gebruiker de hele band gebruikt en zonder dat duidelijk is dat de primaire gebruiker ook maar enige last heeft als wij de band ook gebruiken.

  Beetje erg onvolledige informatie zo.

 2. Chris van den Berg
  Chris van den Berg zegt:

  Helemaal mee eens, inderdaad erg onvolledig maar wel de enige informatie die kennelijk beschikbaar is.
  De LSA staat al langer op de actielijst van AT, in het verslag van het Amateur Overleg 93 staat bij 4.5: “Stand van zaken LSA.
  De pilot gaat starten tussen defensie en de ENG/OB-gebruikers. Er is door de opdrachtgever besloten de amateurs hier eerst niet aan te laten deelnemen. De bedoeling is om dit in een later stadium wel te doen. De verenigingen willen graag meedenken bij de mogelijke oplossingen in het kader van LSA. Twee wetenschappers (Peter Zwamborn en Koos Fockens) zijn hiervoor beschikbaar.”
  Via internet is er kennis van genomen dat het kennelijk gestart is. Op de gedane toezegging dat in een later stadium zendamateurs deelnemen zullen we moeten blijven hameren.
  Laten we hopen dat diverse frequenties die veel in gebruik zijn bij amateurs op enige wijze ‘vastgezet’ kunnen worden, waardoor die het laatst uitgegeven worden aan de betalende partijen.
  Het gaat immers de ene keer om het geld en de andere keer om ‘maatschappelijk belang’…

 3. Chris van den Berg
  Chris van den Berg zegt:

  In http://magazines.agentschaptelecom.nl/staatvandeether/2016/01/snelheid-en-capaciteit valt te lezen:
  LSA staat voor Licence shared access. Het is een techniek die gedeeld gebruik van eenzelfde frequentieband mogelijk maakt. Hierbij ontstaat er op een bepaald moment, op een bepaalde frequentie in een bepaalde regio een soort “alleenrecht”. LSA is vooral bruikbaar voor die frequentiebanden die niet continu in gebruik zijn. De GSM- en UMTS-banden zijn hiervoor dus niet geschikt.

  De vergunningaanvraag zal bij LSA volledig geautomatiseerd zijn. Het gebeurt vanuit het gebruikte apparaat zelf. Zo kan in de toekomst vanuit een camera een vergunning worden aangevraagd voor gebruik van frequenties voor een televisie-uitzending. Vanuit de database van Agentschap Telecom krijgt de aanvrager vervolgens een frequentie toegewezen. Deze wordt automatisch in het apparaat geprogrammeerd. Hierna kan de uitzending van start gaan. Als blijkt dat de primaire gebruiker van de band alle frequentieruimte nodig heeft, dan krijgen de andere gebruikers te horen dat ze hun uitzending moeten opschorten.

  Het verdelen van frequentieruimte gaat op deze manier zeer snel en gemakkelijk. Het maakt het bovendien mogelijk dat frequenties zowel in tijd als per locatie gedeeld kunnen worden. Nadeel is dat er geïnvesteerd moet worden in automatisering om het systeem te laten werken. Dat geldt zowel voor de gebruikers van de frequentieruimte, als voor Agentschap Telecom.

  Op dit moment is er bij het agentschap een pilot om LSA verder te ontwikkelen. Als die succesvol blijkt, kan LSA mogelijk ook voor andere frequentiebanden gebruikt worden.

Reacties zijn gesloten.