Nieuwe VHF-contestmanager

Nieuwe VHF-contestmanager

Tijdens de VHF-dag in 2006 heeft ondergetekende het VHF-contestmanagerschap overgenomen van Gert PG5D.

Ik heb dat de afgelopen acht jaar met zeer veel plezier gedaan, waarbij de contacten met de grote aantallen medeamateurs in binnen- en buitenland op hoge prijs werden gesteld.

Het is nu tijd om verder te gaan genieten van mijn vrije tijd en onze gezamenlijke hobby. De VHFcommissie heeft een vervanger gevonden, en wel in de persoon van, wederom, Gert PG5D.

Er is tevens een nieuw e-mailadres voor uw logs. Met ingang van de maart contesten mag u uw log voor DAC, velddag en VHF/UHF/SHFcontesten sturen naar vhf-contest@veron.nl

De logs voor de ATV-contesten gaan zoals gebruikelijk naar atv-contest@veron.nl

Graag tot werkens op de diverse banden;

Theo Köhler PA1TK