Mededelingen van de VHF commissie

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron mei 2016

Een korte terugblik op de succesvol verlopen VHF-en-hoger dag in Eindhoven.

Bij zelfbouw een artikel van Hans Michael Steiner, OE8HSR over de door hem gebouwde azimut/elevatie rotor. Hans raakte tijdens het volgen van een amateurradiocursus gefascineerd door amateursatellieten en na enkele experimenten met het ontvangen van satellieten met een losse antenne in de hand ontstond al snel de behoefte aan een beter volgsysteem. Nu zijn die wel te koop maar daar hangt een prijskaartje aan dus besloot Hans zelf te gaan bouwen. Zo heeft hij de meeste mechanische onderdelen, zoals tandwielen, assen en een behuizing met behulp van een 3D printer gemaakt. Lagers en stappenmotoren moesten nog wel gewoon gekocht worden. De besturing van de stappenmotoren gebeurt door een Arduino Uno, de software om satellieten te volgen draait op een Raspberry Pi 2 met wifi.

Chris, PA3CRX maakt ons attent op in versterking regelbare MMIC’s van het type BGA2031. Door een regelspanning op een pootje te variëren kan de versterking die ongeveer 23 dB bedraagt afhankelijk van de frequentie worden teruggeregeld over een bereik van zeker 56 dB.

Bij Contesten lezen we een verslag van de maartcontest door de PI4GN contestgroep. Naast de bestaande twee shacks is een derde schack gebouwd waar de 23 cm apparatuur is ondergebracht. Diverse onderdelen van het station zijn vernieuwd, zo werden voor 70 cm nieuwe transistor eindtrappen gebouwd zodat het gehele PI4GN station nu solid-state is, op de 24 GHz TWT na. Hoewel maart vaak een moeilijke contest is omdat allerlei apparatuur uit de winterberging gehaald worden  en PC’s weer opgestart moeten worden was er niets kapot gegaan en ook tijdens de contest is alles heel gebleven. Dat was dan bijna het enige positieve, de condities en de resultaten waren bedroevend.

Bij Weak Signals spoort John Weijers, PH3UNX ons aan om eens de stap naar 23 cm te wagen. Moeilijk is het niet, er zijn transverters van 2 m naar 23 cm beschikbaar. Wel loont het om gebruik te maken van een mastvoorversterker die dan natuurlijk wel op afstand moet worden omgeschakeld. John schetst twee oplossingen hiervoor met resp. een of twee coaxrelais. Ook de antennes hebben een goed hanteerbaar formaat en er kunnen twee gestackt worden om meer gain te verkrijgen, zowel bij ontvangst als bij zenden. De 23 cm heeft zo zijn eigen bijzonderheden, de signalen zijn gevoelig voor reflecties waar o.a. gebruik van wordt gemaakt bij vliegtuigscatter.

Bij Quality modes gaat Remco PE1PIP wat dieper in op APCO Project 25. Dit is een in de VS ontwikkelde standaard voor digitale radio voor hulpdiensten. Door de beschikbaarheid van P25 apparatuur op de surplusmarkt werd het systeem ook door radio amateurs gebruikt. Ook waren in Duistland een aantal P25 repeaters operationeel, maar de meeste daarvan zijn overgestapt op het D-STAR systeem toen dat in opkomst kwam. Remco legt uit hoe APCO P25 werkt met C4FM modulatie, net zoals Yaesu dat met zijn Sytem Fusion doet. Verder gaat Remco in op het protocol waarmee beschreven wordt hoe de digitale pakketje opgebouwd zijn qua inhoud en qua timing.

Bij ATV gaat Renny, PE1ASH verder met zijn verslag van zijn experimenten op 47 GHz. Na de zender is nu de ontvanger aan de beurt.  Renny had een kastje in de la liggen wat volgens de handelaar een mixer voor 38 GHz zou zijn. Na bestuderen van het binnenwerk kwam Renny tot de conclusie dat aan de uitgang een middenfrequent versterker zat en dat daar voor een mixer met LO ingang zat met een multiplier. Met een geopend kastje heeft hij eerst de LO multiplier als verviervoudiger ingesteld en toen kwam er wat beeld. Het optimaliseren van de filters ging net zoals bij de zender mis, het filter werd uiteindelijk verwijderd en vervangen door een stukje zilverfolie. Om te kunnen testen waren zowel voor de zender als voor de ontvanger schotele nodig en Renny had er maar één. Hij heeft toen zijn bestaande schotel “gekopieerd” met polyesterhars en glasweefsel. Deze nieuwe schotel werd op een camerastatief geplaatst en de ontvanger werd aan de achterkant gemonteerd.  Nu kon er getest worden en uiteindelijk werkte alles naar tevredenheid. De volgende stap is het monteren van de zender in de mast en met de ontvanger naar Richard PA3CGG rijden om daar de ontvanger te testen over een grotere afstand.

Chris, PA3CRX schrijft over het ontvangen van omroep in de C-band (3400-4200 MHz) waar tegenwoordig goedkope LNC’s voor beschikbaar zijn. Hij had zo’n 30 jaar geleden al eens zelf een schotel gemaakt voor ontvangst op 10 GHz en die werd maar weer eens te voorschijn gehaald. Het was nog even puzzelen om op Internet een geschikte satelliet te vinden en werd uiteindelijk de Arabsat 5C ontvangen. Daar bleef het eerst bij, maar met 46 TV stations en 28 radiostations was dit toch een aardige oogst.

Wim, PE1EZU doet verslag van de ATV contest bij de BIG (Breukelse Interesse Groep) waarbij de nieuwe eindtrappen voor 23 en 13 cm meteen konden worden getest. Deze werden vervolgens in een 19” rek gezet. Alles werkte: 150 W op 23 cm en 90 W op 13 cm. Maar in de voorbereiding ging het nog even mis: bij het testen op 23 cm werd de uitgang van de PA op de ingang van de converter gezet waardoor de FETs aan de ingang overleden. Gelukkig kon Rob PA0GIE deze uit voorraad leveren zodat de converter het weer deed voordat de contest begon. Met de nieuwe apparatuur konden nu drie ATV banden bediend worden met één druk op de knop.

Verder in de rubriek de uitslag van de ATV maartcontest en de ervaringen tijdens de maartcontest.

Bij Nieuwe apparatuur de MFJ-847 SWR meter met digitale uitlezing en een Chinese dual-band mobiele transceiver BJ-218 van Baojie. De 2m en 70 cm banden kunnen gelijktijdig ontvangen worden. Verder de gebruikelijke toontjes en decoders, ook FM-omroep zit er in. Geen draaiknoppen maar ruimte voor 128 kanalen die dan nog wel even geprogrammeerd moeten worden. Een programmeerkabel is beschikbaar.

Bij Andere tijdschriften wordt in het maartnummer van FunkAmateur melding gemaakt van een nieuw Tropo Alert Systeem als onderdeel van de MMMonVHF website. Dit systeem is nog in de experimentele fase.

IARU Interim Meeting

De vergadering is prima verlopen, er waren soms heftige discussies maar die waren zeker opbouwend. Omdat het een interim meeting betrof zijn diverse voorstellen ter verdere discussie gesteld en worden deze de komende maanden verder uitgewerkt voor de uiteindelijke meeting in München.  De VERON voorstellen vielen in goede aarde en zorgden ervoor dat ook naar de grotere lijnen werd gekeken. Binnenkort zal er meer informatie worden gepubliceerd, ook in Electron.

Chris PA3CRX

IARU C5 meeting Wenen 2016

 

 

Hans Blondeel Timmerman PB2T benoemd tot nieuwe IARU Satellite Advisor

Per 11 april 2016 is Hans Blondeel Timmerman PB2T benoemd tot IARU Satellite Advisor.

Hij volgt in deze functie Hans van de Groenendaal ZS6AKV op.

Verslag van de VHF-en-hoger dag 2016 is bijgewerkt

De pagina waarop de aankondiging is gedaan is bijgewerkt met diverse impressiefoto’s en presentaties. Het zit er in dat er nog meer op die pagina wordt bijgewerkt. Suggesties voor volgend jaar zijn uiteraard welkom!

2 april was weer een goede dag voor 4 mtr WSPR

Jaap PA0O liet weten dat het met de zeer kleine WSPR vermogens weer prima ging op 2 april.
4m_2april“En 2m wspr met een verticale rondstraler gaat ook! Dankzij WSPR toch nog wat activiteit”.
2mWSpr
73 Jaap PA0O

ISS radiocontact hoorbaar in Europa op vrijdag 1 april om 18:34 UTC

Op vrijdag 1 april is er weer een schoolstation verbinding te beluisteren tussen de Engelse astronaut Timothy Peake, KG5BVI, en het National Soaring Museum, Elmira, in New York. Het contact begint om 18:34 UTC op 145,800 MHz in FM. Denk aan de doppler verschuiving van +/- 3 KHz. Iets eerder beginnen te luisteren is overigens aan te raden. Timothy Peake gebruikt dit keer de roepletters OR4ISS. Dit zijn de roepletters van het Europese deel van het ruimtestation.

De verbinding met het Museum in New York is dit keer een zogeheten telebridge verbinding. Dat wil zeggen dat het museum telefonisch contact maakt met Houston en Houston zet de verbinding weer door naar het ARISS grondstation van IK1SLD in Italie.

Het National Soaring Museum staat boven op de Harris Hill, en heeft uitzicht over Elmira, New York, the “Soaring Capital of America”. Het National Soaring Museum is in 1969 opgericht en in 1979 en 1989 grondig vernieuwd. De hoofdcollectie is gewijd aan vliegen zonder motoraandrijving.

De onderstaande vragen gaan gesteld worden aan Timothy Peake:

 1. What made you want to become an astronaut?
 2. Have there been any injuries on board?
 3. What’s a day in space like?
 4. How do you stay stationary on space walks if the ISS is moving?
 5. How far can you be from Earth and still talk to Mission Control?
 6. Have you ever been on a mission that’s gone badly?
 7. How does microgravity feel?
 8. How fast does the ISS go, and can you feel it moving?
 9. Has there been any “unearthly” sightings?
 10. What are you studying?
 11. Were you scared when you went into space?
 12. How do you talk to your family?
 13. What courses in school do you have to take to be an astronaut?
 14. What does it feel like to enter and exit the atmosphere?
 15. Are space walks difficult?
 16. Is microgravity difficult to deal with?
 17. Do you bring something with you to remind you of home?
 18. How long does it take to become an astronaut?
 19. How do you control the rocket that takes you to the Space Station?
 20. What’s the most rewarding thing about being an astronaut?

 

Bertus,

PE1KEH

 

 

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron april 2016

We kregen nog een reactie van Jacob PA0JXM over de grote schotels in Bussum met aanvullende informatie. Jacob heeft meegewerkt aan de installatie en haalde nog een geval van storing door een ATV station aan.

Bij Amateursatellieten gaat John Weijers, PH3UNX in op de activiteiten van China en India als opkomende ruimtegrootmachten. Zo heeft China in september in één klap 20 microsatellieten met een Chang Zheng drietrapsraket naar boven gebracht. Negen hiervan zijn amateursatellieten met een mode-B UHF/VHF lineaire transponder. John geeft een overzicht van de divers transponder en telemetrie frequenties.

Bij Weak Signals wordt melding gemaakt van een verbinding op de ongelofelijk hoge frequente van 241 GHz tussen G8CUB/p en G0FDZ/p in het Engelse graafschap Essex. De zenders hadden een vermogen van 1 microwatt, de antennes waren schotels van ongeveer 30 cm en de afstand was slechts 30 m in verband met de slechte weersomstandigheden.

PA2OLD kondigt een SSB ronde aan op 144,345 MHz (USB) om de twee weken op de woensdagavond om 21.00 uur. De rondeleider gebruikt de clubcall PI4ANH.

Gerard, PA0BAT heeft een alarmeringssysteem voor buitengewone propagatie opgezet. Hij maakt gebruik van WhatsApp voor mobiele telefoons en heeft daartoe de groep MW-TROPO-ALERT aangemaakt.

Bij Quality modes een uitgebreide bijdrage over de VHF-repeater PI3BOZ in Bergen op Zoom door Rob, PA0RPA. Rob legt uit hoe deze repeater is opgebouwd en hoe filters zorgen voor een scheiding van zend- en ontvangstsignalen. Verder specifieke voorzieningen die bij een repeater spelen, zoals callgever, roger beep en CTCSS detectie. Als zender en ontvanger worden Motorola GM900 sets gebruikt. Omdat de zender continu vermogen moet kunnen leveren wordt deze extra gekoeld met een ventilator. Tenslotte vertelt Rob ook over het kostenaspect van het in de lucht brengen en houden van een repeater.

Bij ATV beschrijft Renny, PE1ASH om na 24 GHz het ook eens te proberen op 47 GHz. Renny beschrijft hoe hij met een mixer met ingebouwde verviervoudiger een signaal van 43,6 GHz uit een LO van 10,9 GHz maakt. Dat moet dan nog gemengd worden met 3400 MHz. De twee versterkertrapjes na de mixer waren voor 38 GHz gemaakt en moesten dus aangepast worden. Helaas was het een geval van patiënt overleden na ingreep, dus werd een nieuw minuscuul striplijntje uit zilverfolie gefabriceerd en dat werkte zowaar. Ten alles leek te werken was de vraag: wie kan vermogen meten op 47 GHz? John, PA7JB bleek dat te kunnen en er bleek 110 mW uit te komen, meer dan Renny had durven hopen.

Ook schrijft Renny, PE1ASH over zijn experimenten met digitale ATV, geïnspireerd door de ervaringen van Koert, PA1KW met de DATV Express kaart. Renny en Lex, PE1CVJ hebben zo’n kaart aangeschaft. De software voor de aansturing van deze kaart is FFMPEG, DATV Express en vMix. Renny is begonnen op 70 cm en heeft het analoge stuursignaal losgenomen en de DATV Express kaart aangesloten. Dat leverde al meteen resultaat. Voor 23 cm werd hetzelfde recept toegepast. Ook op 9 cm ging het maar nu op een andere manier: de combinatie van een mixer, een VCO op 2250 MHz en een DATV stuursignaal op 1150 MHz.

Bij Nieuwe apparatuur vraagt Jan, PA0PLY aandacht voor de super LNA voor 10 GHz die door Ron, PA3BPC is ontworpen, met een ruisgetal van 0,65 dB en een versterking van 27 dB. Er zijn al verschillende van deze LNA’s in gebruik met zeer goede resultaten.

Bij Andere tijdschriften uit QST een Product Reviews van de Yaesu portofoon FT2DR en de mobiele zendontvanger FTM-100DR. Beide toestellen zijn zendontvangers voor 2 m en 70 cm en kunnen zowel analoge als digitale C4FM signalen ontvangen en zenden. Verder beschikken ze over een ingebouwde GPS ontvanger en APRS functionaliteit.

Hans Weis PA0WYS

De maartcontest

De claims en een mooi verslag van PI4GN staan online in de contestuitslagen.

Oproep om aan te melden voor een propagatie-alarmsysteem voor 23 cm en hoger.

Veel propagatie mogelijkheden ontgaan amateurs omdat ze niet voortdurend internet in de gaten (kunnen) houden  of er misschien wat leuks te beleven is, want zo vaak komt dat niet voor.

Gerard PA0BAT wil een alarmsysteem opzetten voor buitengewone propagatie (b.v. tropo, regenscatter) op de microgolfbanden (23 cm en hoger): “Daarvoor wil ik de mobiele telefoon gebruiken, en de groep MW-TROPO-ALERT aanmaken in WhatsApp. Iedereen die zich aangemeld heeft krijgt dan een pingeltje als één van de deelnemers een melding doet.

Wil je je opgeven? Dan graag een WhatsAppje met je call naar 06-44466476.

Start zodra er vijf deelnemers zijn”.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron maart 2016

De aankondiging van de VHF en hoger dag in Eindhoven op 2 april. Deze dag staat o.a. in het kader van digital voice technieken, zoals D-STAR, DMR en Fusion. Maar ook andere zaken komen aan de orde en de contestbekers worden uitgereikt.

Tijdens de IARU bijeenkomst in Wenen worden een aantal voorstellen besproken, waarvan vier door de commissie zijn ingediend.

John Weijers, PH3UNX komt als frequentiemanager de commissie versterken en vertelt over zijn achtergronden en over de zaken waarmee hij zich bezig gaat houden binnen de commissie.

Veertig jaar geleden werd de D machtiging in het leven geroepen om het voor de toen illegale 27 MHz amateurs makkelijker te maken om een zendmachtiging te halen. John PH3UNX blikt terug op die periode en de apparatuur die toen gebruikt werd, eerst alleen op 6 kanalen in de 2m band.

Bij Amateursatellieten gaat Chris PA3CRX verder met kennis maken met amateursatellieten. Antennes komen aan de orde en het effect van de doppler shift wordt uitgelegd, zowel op ons signaal naar de satelliet toe als op het signaal wat van de satelliet ontvangen wordt. Verder wordt aandacht besteed aan de te werken afstanden en wordt een iOS app genoemd waarmee je in de gaten kunt houden wanneer een interessante satelliet over komt.

Bij Weak Signals een bijzondere ervaring van Theo PA1TK tijdens het testen van een preamp. Het baken waar hij op had afgestemd werd plotseling zo’n 30dB sterker! De verklaring was letterlijk in beeld toen Theo  uit het raam keek. Verder kort aandacht voor een nieuwe digimode JTMSK speciaal voor meteoorscatter verbindingen.  Deze nieuwe mode is nog erg vers en wemelt nog van de updates.

Bij Quality modes een uitgebreid artikel over de Zeeuwse 2m FM-repeater PI3GOE. De eerste opzet van deze repeater stamt al uit de 70er jaren en is al op vele locaties opgesteld geweest. Ook de apparatuur heeft vele wisselingen doorgemaakt, van een kristalgestuurde Storno marifoonrepeater. Later kwamen een set Motorola GM300 mobilofoons in gebruik en tenslotte werd een professionele Tait T800 repeater opgesteld. Deze oudgediende onder de repeaters dreigde het veld te moeten ruimen voor een D-STAR repeater waarvoor een vergunning is aangevraagd maar uiteindelijk is hiervoor een oplossing gevonden zodat ook PI3GOE beschikbaar kan blijven.

Bij ATV verhaalt Tjalling PE1RQM over zijn deelname aan de ATV contest, waar hij min of meer overhaast met geïmproviseerd aangesloten apparatuur aan heeft meegedaan, hoewel dat in eerste instantie niet gepland was. Een zeer leesbaar verhaal over improvisatie en doorzettingsvermogen! Koert PA1KW heeft op 9 cm zijn eerste twee DATV verbindingen gemaakt met Lex PE1CVJ en Renny PE1ASH. Vervolgens beschrijven Renny en Koert uitgebreid de hierbij gebruikte apparatuur die door het ATV-collectief Amstelland ontwikkeld is.

Geen nieuwe apparatuur, maar Legacy apparatuur: een kort bericht over de portabele “Wireless Set No. 10“ uit 1944, die op 4,4 GHz werkte en bedoeld was om vijandelijk gebied te overbruggen met een zichtverbinding. Op de foto zien we twee schotels, er werd full-duplex gewerkt. We spreken van portabel omdat het geheel in een soort caravan op wielen was ondergebracht.

Bij Nieuwe Apparatuur de Runbo H1, een combinatie van portofoon en smartphone, maar bedoeld voor de professionele markt, gezien het prijskaartje van bijna $ 1000!

Bij Andere Tijdschriften een rectificatie op de eerder in RadCom beschreven 23 cm eindtrap. Deze eindtrap is opgebouwd rond een LDMOSFET type MRF 21090 en niet de MRF21030 zoals eerder vermeld. In het Spaanse Radioaficionades van juli de beschrijving van een circulaire satellietantenne van het type “egg beater”, gebouwd met bouwmarktonderdelen. In QST van januari de beschrijving van een all-mode SDR ontvanger met een bereik van 1 kHz tot 1,7 GHz. De auteur maakt gebruik van de bekende RTL dongle en heeft deze met een extra up-converter uitgebreid. Tenslotte, eveneens uit QST, een bespreking van de Rowetel SM1000 FreeDV adapter. De auteur heeft een aantal testverbindingen gemaakt tussen twee van deze adapters en geeft wat aanwijzingen over de instelling van ALC en microfoon versterking.